ÖZ DÜZENLEME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ÖZ DÜZENLEME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Nisan 2022 Duygusal öz düzenleme Nedir Öz Düzenleme Öz yeterlilik ve öz düzenleme farkı 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ÖZ DÜZENLEME

Öz düzenleme için büyük bir talep var. Sürekli olarak İnternet’in çöktüğü bir tahmin sunuldu, bunun nedeni bilgi teknolojisindeki eksiklikler veya yetersiz teleinformatik kaynaklar değil, virüsler ve spam gibi içerikle ilgili sorunlar. Bunları önlemenin çok zor olduğu ve istenmeyen içeriğe karşı tek silahın öz düzenleme ve düzenleme olduğu söylendi.

İnternette, ancak öz-düzenleme yardımı ile mümkün olan birçok aktivite vardır. Açık kaynaklı yazılım üretimi, üyelerin topluluğun yararına özgürce ve fedakarca hareket ettiği bir topluluk gerektirir. Dosyaları aktarmak kapasitesini tükettiğinden, çok fazla kullanılırsa ağ da tıkanabilir.

Genellikle iyi işleyen bir grup kendi uygulamalarını zamanında yaratır ve denetçilerin müdahalesine duyulan ihtiyaç azalır. Grup bağımsız hale gelir. İnternetin iç düzenlemesi de görünmeyen bir kontrol yaratıyor. Çoğu sohbet odası, katılımcıların e-posta adresleri de dahil olmak üzere aranabilir tüm yorumları kaydeder. Operatörler ayrıca sohbet odasını kapatma veya bir sorun çıkaran kişinin sözleşmesini feshetme olanağına da sahiptir.

Netiquette, ağ ve görgü kuralları kelimelerinden türetilmiştir. İnternetteki davranış normlarını veya bir bilgi ağının davranış kurallarını ifade eder. Netiquette, e-postayla, sohbet odalarında veya haber gruplarında iletişim kurarken neyin doğru ve incelikli olduğunu ve İnternette reklamcılık veya ticaricilikte neyin doğru neyin yanlış olduğunu önerir. Herkes tarafından onaylanan tek bir netiquette yoktur, ancak İnternet’teki davranışla ilgili birkaç kod koleksiyonu mevcuttur. Her aktif sohbet odası, sosyal hizmet ve rol yapma oyununun kendi kuralları vardır.

Netiquette, öz düzenlemenin en iyi örneklerinden biridir. Bir bakıma, Immanuel Kant’ın “evrensel ahlak yasasını” üzerine kurduğu bir bireye, kişisel bir düzeye öz-düzenleme getiriyor. Kant, insanlara tekrar tekrar, herkes onlar gibi davransaydı dünyaya ne olurdu diye sordurdu. Bu akıl oyunundan bir sonuç çıkarmak veya bir maksimum ya da evrensel bir ahlak yasası çıkarmak kolaydır.

BİLGİ KAYNAKLARININ KRİTİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Eleştirellik genellikle meydan okumak veya kritik sorular sormakla ilişkilendirilir: neden belirli bir şekilde hareket ediyoruz veya düşünüyoruz, farklı davranamaz veya düşünemez miyiz? Bir yandan eleştirel düşünme süreci, yeni bir şey yaratmak için alternatifler sunabilmelidir.

Bu nedenle eleştirellik, mevcut durumu olduğu gibi kabul etmeyen, onu değerlendirmeye tabi kılan, nedenlerini ve olası alternatiflerini soran bir tutum olarak tanımlanabilir. Öte yandan, kritiklik, özellikle önceki bilgilerin temellerini değerlendirirken, bilgiyi işleme ve analiz etme ile ilgili bir tür üst-bilişsel beceri olarak anlaşılabilir.

Eleştirellik, yaratıcılık, bilmek için uyum ve özerklik gerektirir. Yaratıcılık, eleştirellik için ön koşuldur, bağımsız hayal gücü gereklidir, böylece insanlar yalnızca mevcut görüşleri uyarlamakla kalmaz, aynı zamanda onların ötesini de görür ve yeni olasılıklar bulur. Bağımsızlık bu nedenle kritiklik için gereklidir. Gelişmiş kültürler için bir ön koşul, insanların düşüncelerinin boyun eğdirilmemesidir.

Pedagojinin genel amacı, eleştirelliğe rehberlik etmektir. Batı toplumunda eleştirellik merkezi bir kültürel idealdir. Eğitim, bireyleri geliştirerek entelektüellere ve sosyal sistemlere karşı eleştirel hale gelmelidir.


öz-düzenleme kuramı
Öz Düzenleme
Matematik eğitiminde öz düzenleme
Duygusal öz düzenleme Nedir
öz-düzenleme stratejileri nelerdir
Oz Düzenleme Nedir
Öz yeterlilik ve öz düzenleme farkı
Zimmerman öz düzenleme


Buna göre, kritikliğin gereklilikleri öncelikle yükseköğretimin hedeflerinde tanımlanır ve diğer şeylerin yanı sıra öğrencilerin kendi disiplinlerinin temel kavramlarını, bilgi ortamını ve yöntemlerini anlamaları gerektiği vurgulanır. Kendi alanlarına ait bilgileri analiz etmeyi, değerlendirmeyi ve uygulamayı öğrenmek zorundadırlar.

Bağımsız, eleştirel ve yaratıcı bilgi toplayıcıları ve kendilerini sürekli geliştiren kullanıcılar haline gelmelidirler. Eleştirel düşünür olmak sadece akademik kariyer hedefleyenleri ilgilendirmez. Görevlerin ve bunlarla ilgili sürekli değişen bilgilerin kaçınılmaz sonucu, sürekli öğrenme ve yansıtmanın pratik mesleklerde de kaçınılmaz hale gelmesidir.

Eleştirel düşünme, gelecekte de çalışma hayatında merkezi olmaya devam edecek, tamamen farklı bir konu, çalışma hayatında eleştirel düşünmeyi gözlemlemenin bile mümkün olup olmadığıdır, çünkü bağımsız düşünce ve değerlere sahip bir çalışan, bir çalışan olarak iş topluluğu için bir meydan okumadır. 

Yeni (bilgi) okuryazarlıklarının bir unsuru olarak eleştirellik kavramı, açıkça eleştirel düşünme becerileriyle ve bir iletişim perspektifinden eğitim geleneğiyle bağlantılıdır. Diğer bir deyişle, kritiklik, Donald J. Leu ve ark. açıklamak. Temel amaç, eleştirel olarak analiz edilmesi gereken açık ağlardan gelen bilgi akışlarını ve politik, ideolojik veya finansal mesajların bir yığınını yönetmektir.

David Bawden, bilgiye yönelik eleştirel tutumun aşağıdaki beş bileşeni içerdiğini düşünüyor:

1) Bilgileri gerçeklerden ayırmak.
2) Ne tür bir bilgi kaynağının söz konusu olduğunu ve hangi koşullar altında üretildiğini anlamak.
3) Bilginin kullanılabilirliğini, güncelliğini, doğruluğunu ve tutarlılığını değerlendirmek
4) İlk arama sonucu tatmin edici olmadığında bir sorguya devam etmeye hazır olma
5) Bilgi erişim teknolojisi ile elde edilen sonuçlara karşı eleştirel tutum.

DÜZENLEME

Düzenleme ve bilgi okuryazarlığı projesi arasındaki bağlantı aşikardır. Bu yönün pragmatik olduğu söylenebilir. Bireyler ve topluluk etik olarak doğru davrandığında, eylemler hem adil (etik olarak iyi) hem de etkilidir (nitel olarak iyi, ölçülebilir).

Bu nedenle, sadece Finlandiya’da değil, tüm dünyada bilgi okuryazarlığı projeleri sürekli olarak başlatılmaktadır. Düzenleme ve bilgi okuryazarlığı eğitimi vatandaşlar için yasal koruma açısından da önemlidir; Zaman ilerledikçe daha fazla kamu hizmetini çevrimiçi olarak görüyoruz ve özellikle yaşlılar ve engelliler şüphesiz dijital uçuruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Onlara hizmet (bilgi, araçlar) garantisi vermek etik bir sorudur.

Cemaat, günümüz toplumunda bir erdemdir. Ekipler, çalışma topluluklarında giderek daha yaygın hale geliyor. Ekip çalışmasının sonuçlarının, tüm çalışanların bağımsız olarak çalıştığından daha olağanüstü olduğu aşikar kabul edilir. Ancak uygun kurallar yoksa ekip çalışması başarılı olmaz. Etik, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına dayanabilir ve bilgi okuryazarlığı olarak uygulanırsa, tüm tarafları dikkate almak anlamına gelir.

Kendi kendini düzenleme veya bilgi okuryazarlığı standartlarında görünen etik olarak doğru eylemler, büyük ölçüde kendini yansıtma veya kendini gerçekleştirme sorularıdır. Karmaşık bilgileri, düzenlemeleri veya lingoları anlamak ve içselleştirmek hiç kimse için kolay değildir. Örneğin, telif hakkı yasaları sürekli değişmektedir ve vatandaşların zihninde yorumlara açıktır (aslında az çok net olsa da). İşte burada bilgi okuryazarlığı eğitimi devreye giriyor.

Tritonia’da yapılan ön araştırma, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı konusunda etik konularda eğitim aldıktan sonra, intihalin yanlış olduğunu ve intihal dahil olmak üzere birçok tarafın zarar gördüğü karmaşık bir süreçten oluştuğunu bildiklerini göstermektedir. Araştırmanın amacı, Tritonia’da verilen bilgi okuryazarlığı eğitimini değerlendirmek ve geliştirmektir.

Vaasa Üniversitesi’ndeki birinci sınıf öğrencilerinden 80 öğrenciden oluşan bir örneklem ile 2004 sonbaharında öncesi/sonrası yöntemi kullanılarak intihal konusundaki tutumları hakkında mülakat yapıldı. Aynı sorular araştırma etiği konulu bir dersten önce ve sonra sorulmuştur.

Konferanstan sonra, katılımcılar bir ağ içinde, yani etik olmayan eylemlerin diğer aktörlerin durumunu da etkilediği kolektif bir ortamda hareket etme konusunda açıkça daha derin bir anlayışa sahipti. İntihal söz konusu olduğunda, hakkaniyet ve adalet de söz konusudur. Öğrenciler, intihalin hem ticari alanlara (yayıncılar) hem de süreçte bir şeyler kaybeden bilgi üreticilerine (yazarlar, araştırmacılar) zarar verdiğini anladılar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir