Bilgi Sistemi Araştırması  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Sistemi Araştırması  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Mayıs 2022 PAZARLAMA araştırması Örnekleri Pazarlama Bilgi Sistemi Nedir PAZARLAMA bilgi sisteminin 5 Alt Sistemleri 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Bilgi Sistemi Araştırması 

Bilgi sistemleri (IS) arenasındaki birçok yeni makale, eski moda bir gerçekçilik görüşü sunuyor. Örneğin, Iivari, Hirschheim ve Klein, klasik realizmi “verileri nesnel gerçekleri tanımlayan olarak, bilgi sistemlerini teknolojik yapılardan (“donanım”) oluşan olarak, insanları nedensel yasalara tabi olarak (determinizm) ve organizasyonları nesnel gerçekleri tanımlayan olarak gördüler. 

Wilson gerçekçi bakış açısını “bağlamlar arasında soyutluk, genellik ve değişmezlik özelliklerine sahip bir dizi biçimsel kısıtlamanın mevcudiyetine” dayanmak olarak gördü.

Fitzgerald ve Howcroft (1998), İD’deki sert ve yumuşak yaklaşımlar arasındaki kutupluluğu tartışırken pozitivizmin temel unsurlarından biri olarak gerçekçi bir ontoloji sundu. Gerçekçilik, pozitivist, nesnelci, etik epistemolojiler ve nicel, doğrulayıcı, tümdengelimli, laboratuvar odaklı ve nomotetik metodolojilerin yanında yer alır.

Böylesi geleneksel bir gerçekçilik görüşü, kullanımının tarihsel odağını yansıttığı için, belki de IS arenasında haklı görülebilir, ancak şimdi, daha yeni gerçekçilik biçimlerinin – özellikle gerçekçilik biçimlerinin – daha fazla tanınması gerekiyor. Fitzgerald ve Howcroft tarafından vurgulanan tüm pozitivist eğilimleri ele alır.

Bu daha yeni gerçekçilik biçiminin özel bir örneği eleştirel gerçekçiliktir. Bu modern gerçekçi yaklaşım, öncelikle sosyal bilimler filozofu Bhaskar’ın yazılarına dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşımın faydası yakın zamanda Dobson ve Mingers tarafından IS arenasında fark edildi.

Bhaskar’ın gerçekçilik markası, bizim temsillerimizden tamamen bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunur; gerçeklik ve farklı alanlarda işleyen “gerçekliğin temsili” kabaca geçişli bir epistemolojik boyut ve geçişsiz bir ontolojik boyuttur.

Realist için, metodolojik yaklaşımla ilgili kararların en önemli itici gücü her zaman geçişsiz boyut olacaktır; hedef, algılanan olayların altında yatan gerçek mekanizmaları ve yapıları ortaya çıkarmaktır. Eleştirel gerçekçilik, Bhaskar’ın yakın tarihli bir röportajda belirttiği gibi, gözlemin değer yüklü olduğunu kabul eder.

Eleştirel realist, gerçeklik bilgimizin sosyal koşullanmanın bir sonucu olduğunu ve bu nedenle bilgi türetme sürecine dahil olan sosyal aktörlerden bağımsız olarak anlaşılamayacağını kabul eder. Ancak gerçeğin bu bilgi türetme sürecinin bir ürünü olduğu inancıyla sorun çıkarmaktadır.

Eleştirel gerçekçi, “gerçek nesnelerin değer yüklü gözleme tabi olduğunu” iddia eder; gerçeklik ve gerçekliğin değer yüklü gözlemi, biri geçişsiz ve nispeten kalıcı, diğeri geçişli ve değişken olmak üzere iki farklı boyutta işler.

Eleştirel realist yaklaşımın önemli bir yönü, yalnızca araştırma nesnelerinin altında yatan özellikleri ve davranışları üzerinde yön vermekle kalmayıp, aynı zamanda bu nesnelerin nasıl inceleneceği konusunda da yön vermesidir.

Felsefe, “bilgi yolunda yatan çöplerin bir kısmını ortadan kaldırmak için zemini biraz temizlemeye” yardımcı olabileceği için sosyal araştırmanın bir alt çalışanı olarak sunulmaktadır. Felsefenin sorgulama sürecindeki bu bütünleyici ve önemli rolü, potansiyel olarak yanlış birçok yol ve yoldan kaçınmaya yardımcı olabilir.


PAZARLAMA araştırması Örnekleri
PAZARLAMA bilgi sisteminin 5 Alt Sistemleri
Pazarlama Bilgi Sistemi Nedir
PAZARLAMA Bilgi Sistemi ve PAZARLAMA araştırması
PAZARLAMA bilgi Sistemi unsurları
Pazarlama araştırması nedir
Pazarlama bilgi Sistemleri nelerdir
PAZARLAMA Bilgi Sistemi ve PAZARLAMA araştırması


Örneğin, Bhaskar, sosyal arenada açıkça görülen açık sistemlerde tahmin ve yanlışlamanın kullanılma biçimiyle ilgili temel zorlukları ortaya koydu. Eleştirel realist için, sosyal araştırmayla ilgili önemli bir sorun, doğa bilimlerinde “deneyin” amacını sonlandırmadaki yetersizliktir.

Bhaskar, bu yetersizliğin, teorinin tahmin edici bir şekilde kullanılamayacağını ve yalnızca sosyal araştırmalarda açıklayıcı bir rol oynayabileceğini ima ettiğini savundu.

Mingers’ın (2002) öne sürdüğü gibi, böyle bir argümanın gelecekteki sonuçları tahmin etmek için istatistiksel muhakemenin kullanımına ilişkin belirli sonuçları vardır. Bhaskar (1979), bir teorinin “iyiliğinin” birincil ölçüsünün açıklayıcı gücünde olduğunu savundu.

Bhaskar’ın bakış açısına göre, açık sosyal sistemlerde teorilerin tahmine dayalı kullanımı mümkün değildir ve bu nedenle tahmin gücü bir iyilik ölçüsü olamaz. Bu bakış açısına göre, teori, olayları geriye dönük olarak açıklamak için öncelikle açıklayıcı bir araç olarak hareket eder.

Eleştirel gerçekçilik, ana odak noktası olarak kaçırma veya geriye dönük akıl yürütmeyi kullanır. Pozitivist yaklaşımlar daha çok tümdengelim veya tümevarımsal akıl yürütme ile ilişkilendirilir. Tümdengelimli akıl yürütme, matematiğin temel akıl yürütmesidir, burada bazı “p” ifadesi, genelden özele doğru bir hareket olan “q” çıkarımlarına yol açar.

Örneğin, “bütün kargalar siyahtır” şeklindeki genel iddia, bir sonraki görülenin siyah olacağı çıkarımına doğru hareket eder. Kargalar örneğinde, geriye dönük veya kaçırıcı akıl yürütme, çok sayıda kara karganın gözlemlenmesinden, kargaların neden siyah olmaya yatkın olduğunu açıklamaya yönelik bir mekanizmaya ilişkin bir teoriye kadar uzanır.

Açıklanamayan bazı fenomenleri alıyoruz ve varsa, açıklanacak olanı oluşturacak veya neden olacak varsayımsal mekanizmalar öneriyoruz. Böylece, ampirik alandaki deneyimlerden gerçek alandaki olası yapılara geçiyoruz. Bu, kendi başına mekanizmanın var olduğunu kanıtlamaz ve rekabet halindeki açıklamalarımız olabilir, bu nedenle bir sonraki adım, bazı açıklamaları ortadan kaldırmaya ve diğerlerini desteklemeye çalışmaktır.

Outhwaite (1987) benzer şekilde eleştirel realist yöntemin “olası bir [yapı veya] mekanizmanın varsayımını, varlığına veya aleyhine kanıt toplama girişimini ve olası alternatiflerin ortadan kaldırılmasını” içerdiğini öne sürdü.

Realist, (a) varsayılan mekanizma fenomeni açıklama yeteneğine sahip olduğunda, (b) varlığına inanmak için iyi bir nedenimiz olduğunda ve (c) eşit derecede iyi alternatifler düşünemediğimizde iyi bir açıklamaya sahip olduğumuz konusunda hemfikirdir.

Böyle bir açıklayıcı hedef, felsefi düşüncelerin eleştirel gerçekçi yöntemde önemli bir rol oynaması gerektiğini öne sürer, çünkü böyle bir yaklaşım, algılanan olayları açıklamak için genellikle aşmayı veya spekülasyon yapmayı, belki de gözlemlenemeyen mekanizmaları ve yapıları gerektirir.

Bu tür ilk önerme, odağında aşkın veya metafiziktir ve bu nedenle, yapılan herhangi bir açıklama veya keşif, bilgi büyüdükçe yanılabilir ve genişletilebilir olarak görülür.

Bilimsel çalışmanın deneysel ve spekülatif etkinlikleri arasındaki ayrımın aşılmasında önemli bir rol verdiği için, Bhaskar bu tür düşünmeyi aşkın olarak adlandırır.

Wad’ın işaret ettiği gibi, bu gereklidir, çünkü çoğu kez deneyimlenen olaylar dünyası ampirik gerçekler açısından açıklanamaz, ancak yalnızca araştırma alanımızın içinde veya dışında olabilecek nesnelere dahil olan deneyimlenmemiş mekanizmaların dahil edilmesi yoluyla açıklanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir