Bilgi Teknolojisi Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Teknolojisi Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Temmuz 2022 Bilgi Teknolojileri Kullanımı Soruları Bilgi teknolojisi Bölümü Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Bilgi teknolojisi (BT) terimi, elektronik veri işleme sistemleri (EDP), yönetim bilgi sistemleri (MIS) ve ofis sistemleri (IS) gibi daha eski terimlerin yerini alarak 1980’lerin sonlarında yaygın olarak kullanılmaya başlandı. BT’yi, bilginin (esas olarak bilgi işlem, elektronik ve elektronik iletişim) ve bunların ilgili yöntemleri, yönetimi ve uygulamaları ile birlikte oluşturulması, depolanması, manipülasyonu ve iletişimini içeren faaliyetleri destekleyen teknoloji olarak tanımladı.

Bu kadar her şeyi kapsayan bir terim, kullanıldığı bağlamlara bağlı olarak birçok yoruma açıktır. Bazı bağlamlarda, “bilgi teknolojisi” terimi bilgisayarlar, yardımcı ekipman, yazılım ve bellenim (donanım) ve benzer prosedürler, hizmetler (destek hizmetleri dahil) ve ilgili kaynaklar anlamına gelir.

Ayrıca, veri veya bilgilerin otomatik olarak alınması, depolanması, manipülasyonu, yönetimi, hareketi, kontrolü, gösterimi, değiştirilmesi, değişimi, iletimi veya alınmasında kullanılan herhangi bir ekipmanı veya birbirine bağlı sistemi veya ekipman alt sistemini içerir.

Bilgi teknolojisinin ortaya çıkışı, gelişimi ve yayılması, toplumu dramatik bir şekilde şimdi bazen bilgi toplumu olarak adlandırılan şeye dönüştürmüştür. BT, bilgileri eskisinden çok daha hızlı ve çok daha ucuza toplamayı, işlemeyi ve iletmeyi mümkün kılar. BT kullanımının ekonomi, üretim, hizmetler ve bir bütün olarak toplum üzerinde derin etkileri olmuştur ve uygulama alanları arasında eğitim, sağlık, ticaret, yayıncılık, üretim, finans ve bankacılık yer almaktadır.

BT kullanımı hızla yayılıyor olsa da, pazarın çoğu coğrafi olarak gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Japonya’da yoğunlaşmış durumda.

Sanayi ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyük farklılıklar vardır: gelişmekte olan ülkelerin BT yayılımının anahtarı olan altyapıda zayıf oldukları sonucuna varmışlardır. Eğitimli insan gücü eksikliği, telekomünikasyon ve belge teslimatının yüksek maliyeti ve bizzat bilgi maliyeti, gelişmekte olan ülkelerin mücadele ettiği diğer engellerdir.

Yukarıda belirtilen sorunların dışında, gelişmekte olan ülkelerde BT’nin başarılı bir şekilde benimsenmesinin önündeki diğer büyük engel, iyi ifade edilmiş bir bilgi teknolojisi politikasının bulunmamasıdır:

  • ülke çapındaki endişeleri ve öncelikleri dikkate almaksızın, sistemlerin gelişigüzel geliştirilmesi veya ithal edilmesi gibi
  • BT’deki koordinasyon sorunlarını çözmek; kamu sektöründe kritik bir uzmanlık kitlesi yaratmak;
  • BT’nin sosyal ve ekonomik sonuçları hakkında genel farkındalık yaratmak;
  • devlet bilgisayarlaşmasının verimliliğini artırmak; ve
  • altyapı alanlarında acente hatlarını kesen özel projeler başlatmak
  • özel sektör için geliştirme, standardizasyon, insan sermayesi oluşumu ve teknoloji desteği.

Shila’nın görüşü, uygun bir ulusal BT politikasına sahip olmanın amacının ekonomik ve sosyal faydaların elde edilebileceği bir ortam yaratmak olduğunu belirten Mulira (1995) tarafından desteklenmektedir; kaynakların kullanımının optimize edilebileceği yerler; yerli teknolojik yeteneklerin teşvik edilebileceği yerler; ve satın alma kararlarının rasyonel olarak alınabileceği yerler. Bu nedenle, bu bölümün amaçları tipik bir gelişmekte olan ülke olan Nijerya’daki BT kullanımını gözden geçirmek ve yakın zamanda formüle edilen BT politikasının uygunluğunu değerlendirmektir.

MADDENİN ANA İHTİYACI

Nijerya Federal Cumhuriyeti Batı Afrika kıyısında yer alır ve batıda Benin Cumhuriyeti, kuzeyde Nijer, Kuzeydoğuda Çad Cumhuriyeti ve doğuda Kamerun Cumhuriyeti ile ortak sınırları paylaşır. Nijerya, tahmini nüfusu yaklaşık 123 milyon olan Afrika’nın en kalabalık ülkesidir.

İklim tamamen tropikaldir ve insanların %75’inden fazlası kırsal alanlarda yaşamasına rağmen, Nijerya ekonomisinin temel dayanağı tarım değildir. 1970’lerde ve 1980’lerin başında petrol sektöründeki genişleme, tarımda önemli bir düşüşe yol açtı.

Nijerya’da BT kullanımı, ekonominin ana sektörlerini kesiyor, ancak değişen derecelerde uygulamalarla. Proses bilgisayarının esasen proses makinelerinin bir parçası olduğu (örneğin petrol rafinerisi ve çelik fabrikası) belirli yüksek teknoloji proses endüstrileri hariç olmak üzere, imalatta bilgisayarların kullanımı sadece yeni bir olgudur. En büyük ilerlemenin sağlandığı alan koordinasyon veya yönetim alanındadır.

Aslında bilgisayarlaşma, bordro, hesaplar, genel muhasebe, satış ve faturalandırma dahil olmak üzere finansal yönetim alanında en yaygın olanıdır. Bilgisayar kurulumlarının yüzde 80’inden fazlası bu şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, bilgisayarları yüklememiş ancak hesapları ve bordroları bir satıcıya veya acenteye ait bir büro bilgisayarında toplu olarak işlenen birçok şirket örneği vardır.

Bankacılık ve finans endüstrisinde, bilgisayarlaşma hala defterler, iletişim ve cari hesap yönetimi ile sınırlıdır. Otomatik anlatma makineleri veya çok şubeli tesisler mevcut değildir. Bununla birlikte, müşteriye verilen hizmet, “hızlı servis” nakit sayaçları ve hızlı ve düzenli aylık hesap özetleri de dahil olmak üzere birçok açıdan gelişiyor.


Bilgi teknolojisi Bölümü
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Bilgi teknolojisi Nedir
Bilgi Teknolojileri Kullanımı Soruları
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Ders Notları
bilgi ve iletişim teknolojileri – pdf
Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları
Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi


Genel olarak, bankalardaki bilgisayarlaşma hamlesi daha fazla otomasyon ve ağ oluşturma yönündedir, ancak ilerleme hızı ülkedeki etkin olmayan telekomünikasyon altyapısı ile sınırlıdır. Reklamcılık gibi diğer hizmet endüstrileri de BT’yi esas olarak kelime işlem ve muhasebe işlevleri için kullanır.

İletişim alanında, ulusal taşıyıcı olan Nijeryalı Telekomünikasyon Limited Şirketi (NITEL), anabilgisayarlar, miniler ve mikrolar dahil olmak üzere devasa bir kurulu kapasite ile yoğun bir şekilde bilgisayarlaştırılmıştır. Bu bilgisayarlar dört bölge merkezinde ve ayrıca Lagos’taki ulusal genel merkezde bulunmaktadır.

Makineler idari amaçlar ve telefon şebekesinin yönetimi için kullanılır. Şu anda, bağımsız bir temelde çalışıyorlar, ancak NITEL’in daha fazla verimlilik ve artan esneklik için bu makineleri hem yerel hem de geniş alan ağlarında birbirine bağlamakla ilgilendiği biliniyor. Ulusal Televizyon Kurumu (NTA) bilgisayarlıdır ve Nijerya’da temsil edilen önde gelen telekomünikasyon kuruluşları da öyledir. Bununla birlikte, posta ajansları, postaları sıralamak için BT kullanımını henüz benimsemedi.

Devlet daireleri hızla bilgisayarlaşıyor. 13 kadar federal bakanlıkta bilgisayar var; sadece Savunma Bakanlığı’nın 9 tesisi var. Çalışma Bakanlığı bilgisayarlı bir bakım sistemi işletmektedir. Ticaret istatistiklerinden emtia fiyatlarına ve nüfus verilerine kadar çeşitli istatistiksel verilerin toplanmasından ve derlenmesinden sorumlu ulusal organ olan Federal İstatistik Ofisi, tamamen bilgisayar ortamındadır.

Eyalet hükümetleri arasında, mali yönetim için Maliye Bakanlığı’nda merkezi bir bilgisayar tesisi kurulması olağandır. 25 federal üniversitenin neredeyse tamamında, öğretim ve araştırma için kullanılan, zaman paylaşımlı çok kullanıcılı ana bilgisayarlarla donatılmış, iyi kadrolu bilgi işlem merkezleri bulunmaktadır.

Ayrıca, birçok bölüm ve fakültenin, çoğunlukla mikrolardan oluşan kendi bilgisayar olanakları vardır. Birçok üniversite bilgi işlem merkezi, burs, kayıt ve kütüphane gibi idari bölümler için bilgisayar hizmetleri de sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir