BT Kullanımını Artırmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

BT Kullanımını Artırmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Temmuz 2022 Bilgi Teknolojileri Denetimi Bilgisayarlı tomografi radyasyon dozu BT dezavantajları 0
Serbest Yönetim Tarzı

BT Kullanımını Artırmak

Gelecekte Nijerya’da BT’nin derinliğini ve etkin kullanımını artırmak için, yukarıda belirtilen sorunlara çözümler bulunması gerekecektir. Telekomünikasyon muhtemelen ilk kritik gereksinimdir çünkü Nijerya’nın çeşitli insanlarının, organizasyonlarının ve bölgelerinin birbirine ve dünyanın geri kalanına bağlanabileceği ağı sağlar.

Telekomünikasyon, yalnızca İnternet bağlantısını değil, aynı zamanda kişiler arası ses, radyo ve TV iletişimini de kolaylaştırır. Ancak sektördeki yatırımcıların kısa ve orta vadede yatırım yapmaya ve uzun vadede yatırımlarını geri kazanmaya odaklanmaya hazır olması gerekiyor. Ayrıca uygun fiyatlandırma yoluyla telefon kültürünü yaygınlaştırmaya istekli olmalıdırlar.

İnsanların internet tabanlı bilgi hizmeti fırsatlarından yararlanmak için bilgisayarları kullanabilmeleri için bilgi işlem altyapısı da daha yaygın hale gelmelidir. Ancak çoğu kişi ve kuruluş için bilgisayarlar hala nispeten pahalıdır.

Bununla birlikte, acil dikkat gerektiren bir alan eğitim sektörüdür – ilk, orta ve yükseköğretim kurumları, çünkü bu tür kurumlardan mezun olanlar eninde sonunda geleceğin iş gücünü oluşturacaktır.

Bu nedenle, eğitim kurumlarında bilgisayar laboratuvarlarını ve ağlarını tanıtarak ve genişleterek başlamalıyız. Gerçekten de, okullarda, kolejlerde, organizasyonlarda ve alışveriş plazalarında bu laboratuvarların ve merkezlerin geliştirilmesi, bilgisayar kültürünü öğrenciler, çalışanlar ve genel olarak kitleler arasında hızla popüler hale getirecektir.

Nijerya’da şu anda düşük olan okuryazarlık seviyesinin iyileştirilmesi zaman alacaktır. Düşük okuryazarlık düzeyiyle ilgili olarak Nijerya sosyo-ekonomisinin diğer iki az gelişmiş yönü vardır: kamu bilgisine evrensel erişimin kısıtlanması ve bilim ve teknolojinin yetersiz takdir edilmesi ve uygulanması.

Yüksek bir okuryazarlık düzeyi, kitlelerin entelektüel olarak besleyici bilgi talep etmelerinin yanı sıra vatandaşlıklarının kamuya açık bilgilere erişim hakkını talep etmelerini sağlayacaktır. Ayrıca okuryazarlık düzeyinin yüksek olması, kitlelerin bilim ve teknolojiyi daha iyi takdir etmesini sağlayacaktır.

Etkin bir ulusal BT politikasının olmamasına yanıt olarak, Nijerya Hükümeti Şubat 2001’de Nijerya için ulusal bir BT Politikası oluşturdu. Bu politika, uygulamanın ilk aşamalarındadır ve aşağıda aşağıdaki geniş başlıklar altında yeterliliğini değerlendireceğiz: kapsam ve kapsam, politikanın Nijerya’nın BT ihtiyaçlarına uygunluğu, paydaşlar arasında kabul edilebilirlik, hedeflerin gerçekçiliği ve politikada belirtilen stratejiler ve uygulama stratejisi.

(i) Kapsam ve kapsam: Nijerya BT politikasının içerik analizine dayanarak, politikanın kapsam olarak çok kapsamlı olduğu tespit edilmiştir. Politika, on beş sektörel alana tanınırlık kazandırdı; bunlar insan kaynakları geliştirme, altyapı, yönetişim, araştırma ve geliştirme, sağlık, tarım, ticaret ve ticaret, mali önlemler, devlet ve özel sektör ortaklıkları, sanat, kültür ve turizm, ulusal güvenlik ve kolluk kuvvetleri, yasama, küresel hususlar ve BT’nin yaygınlaştırılması ve farkındalığı vb.


BT dezavantajları
Bilgisayarlı tomografi radyasyon dozu
Beyin BT radyasyon dozu
Bilgi Teknolojileri Denetimi
BT Denetimi Eğitimi
Bilgisayarlı Tomografi
Bilgisayarlı tomografi nedir
BT FİZİĞİ pdf


Ancak, politika kapsam açısından kapsamlı ve kapsayıcı olmasına rağmen, hala bazı boşluklar bulunmaktadır. Örneğin, eğitim gibi stratejik bir sektör bariz bir şekilde ihmal edildi. Bilişim ürün ve sistemlerinin üreticisi ve kullanıcısı olarak eğitimin rolü, insani gelişme sektörü ile bağlantılı olarak dile getirildi. Ancak, okuma yazma bilmeme oranının hala oldukça yüksek olduğu Nijerya için ulusal bir BT politikasında eğitimin bu kadar arka plana atılabileceğine inanmak zor.

(ii) Paydaşlar arasında kabul edilebilirlik: Politika, bazı paydaşlar tarafından kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Örneğin, politikanın formüle edilmesinden önce, hem Nijerya Bilgi Teknolojileri Birliği (ITAN) hem de Nijerya Bilgisayar Birliği (COAN), Nijerya için bir BT politikasının içeriğinin nasıl olması gerektiğine dair teklifler sundu. Nihai belgede bu iki derneğin yaptığı bazı öneriler göz ardı edilmiştir.

Bu nedenle, mevcut BT politikası tüm paydaşlar tarafından kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Bu nedenle Ulusal Bilgi Teknolojisi Geliştirme Ajansı (NITDA), politikayı hem yeni zorlukların üstesinden gelmek hem de farklı paydaşlar için daha kabul edilebilir hale getirmek için gözden geçirmenin yollarını buluyor.

(iii) Politikada belirlenen hedeflerin ve stratejilerin gerçekliği: Politikanın vizyon ifadesi “Nijerya’yı 2006 yılına kadar Afrika’da BT yetenekli bir ülke ve bilgi toplumunda kilit bir oyuncu yapmak, BT’yi sürdürülebilir kalkınma ve küresel kalkınmanın motoru olarak kullanmaktı. rekabetçilik.”

Soru, bilgisayar cehalet oranının hala oldukça yüksek olduğu ve bilgi ve telekomünikasyon altyapılarının çok zayıf olduğu bir ülkede bu vizyon ifadesinin ne kadar gerçekleştirilebilir olduğudur. Ayrıca misyon beyanı, BT kullanımı için dört temel alan tanımladı: zenginlik yaratma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iş yaratma ve küresel rekabet gücü. BT’nin uygulanabileceği kilit bir alan olarak eğitimi ihmal eder. Örneğin, nüfusun çoğunluğu hala BT hakkında bilgi sahibi değilken BT iş yaratmada ve yoksulluğu ortadan kaldırmada nasıl kullanılabilir?

Yönetişim konusunda hedeflerden biri “geleneksel yönetişimi elektronik yönetişim ile değiştirmek”tir. Nijeryalılar arasında telekomünikasyon altyapısının durumu ve bilgisayar okuryazarlığı düzeyi, bu hedefe ulaşma kabiliyeti konusunda ciddi şüpheler yaratmaktadır. E-yönetişim, en iyi ihtimalle, Nijeryalılar arasındaki düşük okuryazarlık ve bilgisayar okuryazarlığı seviyeleri nedeniyle hükümeti halktan uzaklaştıracak ve Nijeryalıların genelliğini ihmal edecektir.

(iv) Politika Uygulama stratejisi: BT politikasının uygulanması için belirlenen önemli stratejilerden biri, politika uygulama alt bölümü 16.3 (i) altında şu şekilde yer almaktadır:

“Uydu (VSAT dahil), fiber optik ağlar, yüksek hızlı ağ geçitleri gibi gelişen teknolojileri sağlayarak Ulusal, Eyalet ve Yerel Bilgi Altyapısı (NII, SII, LII) omurgasının geliştirilmesi için koordineli bir program oluşturulması ve geniş bant genişliği/multimedya önümüzdeki on sekiz ay içinde, ancak 2002’nin dördüncü çeyreğinden geç olmamak üzere”

Yukarıdaki strateji iyi düşünülmüş ve büyük önem taşımaktadır. Ancak, devlete ait işletmeleri, ülkedeki her devletin kendi BT politikasına sahip olacak ve böylece Devlet Bilgisi yönünü geliştirecek şekilde teşvik ederek, politikanın Hindistan’ınkinden sonra modelleneceği düşünülebilirdi. Altyapı (SII) iken, yerel yönetimlerin Yerel Bilgi Altyapısı (LII) yönünü geliştirmesi sağlanacaktır.

Bu model, benimsendiği takdirde, SII ve LII’nin Ulusal Bilgi Altyapısı (NII) ile bütünleştirilmesi amacıyla olacaktır. Bu yaklaşımla Ulusal Bilgi Altyapısının (NII) geliştirilmesinde hızlı bir ilerleme sağlanacağına inanılmaktadır. Bu algı, BT’nin yaygınlaştırılması ve farkındalığı, yönetişim, BT insan kaynaklarının geliştirilmesi, ulusal güvenlik ve kanun yaptırımı gibi politikanın diğer yönleri ile diğer sektörel uygulamalar için geçerlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir