Bilgi Yönetim Sistemleri Kabulü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Yönetim Sistemleri Kabulü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Eylül 2022 Yönetim bilgi Sistemleri Ders Notları Yönetim bilgi sistemleri dersi Yönetim Bilgi sistemleri örnekleri 0
Program Tipolojisi

Bilgi Yönetim Sistemleri Kabulü

Bilgi yönetimi, kuruluşların mevcut bilgiden en büyük değeri elde etmek için gerçekleştirebilecekleri bir dizi sistematik eylemdir. Sistematik, bilgi yönetiminin örgütsel bağlamda kasıtlı eylemlerden oluştuğu anlamına gelir. Değer, bilgi yönetiminin, bilgi yönetimi projelerinin artan örgütsel yeteneğe nasıl katkıda bulunduğuna göre ölçüldüğü anlamına gelir.

Bilgi yönetimi motivasyonu, günümüzün iş dünyasında organizasyonlar için rekabet avantajının anahtarının, organizasyonların bilgiyi yönetme yeteneği olmasıdır. Kasıtlı ve değer katan bir eylem olarak bilgi yönetimini pratikte gerçekleştirmek kolay değildir.

Scarbrough ve Swan, bilgi yönetiminde, ilgili bilgi yönetimi projelerinde başarılı ve başarısız olan birkaç vaka çalışması sunar. Vaka çalışmalarından öğrenilen önemli bir nokta ve dersler, bilgi yönetimindeki yaygın yaklaşımların teknolojiyi abartması ve teknolojinin nasıl uygulandığını ve uygulandığını olduğundan az göstermesidir.

Bilgi teknolojisi tabanlı bilgi sisteminin gelişimini kapsayan bilgi yönetimi ile başarılı olmak için bazı gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir. Geliştirme sürecinde önemli bir husus sistem kabulüdür. Uygulama, genel olarak bir kabul sürecidir.

Uygulama, sistemin, kullanıcıların veya çalışanların iş uygulamalarının entegre bir parçası haline geldiği süreçtir. Bu nedenle, artan bir organizasyon yeteneği elde etmek ve bilgi yönetimi ile başarılı olmak için bir bilgi yönetimi projesini başarılı kılmak için uygulama esastır.

BİLGİ YÖNETİMİ KONULARI

Bu bölümde, bilgi yönetimi ve sistem kabulü konularındaki konumlarımızı desteklemek için konuların geniş tanımlarını ve tartışmalarını sunuyoruz.

BİLGİYİ YÖNETMEK

Bilgi yönetiminde çalışma, bilgi yönetimine ilişkin insan merkezli veya teknokratik görüş olmak üzere iki perspektiften birini benimseyerek sosyal veya teknolojik yönleri göz ardı etme eğilimindedir.

İnsan merkezli ve teknokratik görüşler, bilgi yönetimine ilişkin iki çelişkili görüşü temsil eder ve teknolojinin yapabileceği veya yapamayacağı şeklinde özetlenebilir. Antroposentrik ve teknokratik görüş arasındaki boşluk, bilgi kavramına ilişkin görüş farklılıklarına bağlıdır.

Teknokratik görüş, bilgiyi organize bir veri ve bilgi topluluğu olarak kavrar ve antroposentrik görüş, bilgiyi koleksiyonda değil insanlarda barındıracak şekilde kavrar. Bizim bilgi anlayışımız, antroposentrik görüş anlayışıdır.

Bilgi yönetimine insan merkezli bir bakış açısı benimsemek, bilgi yönetimi teknolojilerini attığımız anlamına gelmez; Konuya dengeli bir bakış açısı getirmeyi tercih ediyoruz. Bilgi teknolojisi, örneğin intranetler, extranetler, veri ambarları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi bir dizi farklı teknolojik bileşen aracılığıyla bir kuruluşta bilgi yönetimini destekleyebilir.

Bilgi yönetimine insan merkezli bir bakış açısı benimsemenin amacı, BT tabanlı bilgi yönetim sistemlerinde bulunan bilgi ve verilere anlam veren bilen kişiyi gözden kaçırmamaktır.

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bilgi sistemleri, operasyonel veya direktif ve karar destek bilgilerini içerebilir.

Operatif sistemler, sistem kullanıcılarına işçilerin günlük işlerinde gerekli bilgileri sağlarken, direktif ve karar destek sistemleri, sistem kullanıcılarına, işçilerin günlük işlerinde verdikleri kararların kalitesini iyileştiren bilgiler sağlar.

Bilgi yönetim sistemleri, çalışanların günlük işlerinde alınan kararların kalitesinin iyileştirilmesine ve bunun bir uzantısı olarak, artan organizasyon kabiliyetine destek vermek için bilgiyi doğrudan veya dolaylı olarak yönetmek için geliştirilmiş sistemlerdir.

Bir bilgi yönetim sistemi, tipik olarak, örneğin belirli bir çalışma durumunda bir kullanıcının seçimine rehberlik etmede, yönlendirici bilgileri içerir. Bu tür sistemler, kullanıcıların kasıtlı olarak sistemi kullanmaktan ve/veya yönlendirilmiş eylemi yapmaktan kaçınmaları anlamında genellikle isteğe bağlıdır. Buna göre, kullanıcı kabulü, bilgi yönetim sistemlerinin kullanım derecesi için çok önemlidir.


Yönetim bilgi sistemleri dersi
Yönetim Bilgi Sistemleri
Yönetim Bilgi sistemleri örnekleri
Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü
Yönetim Bilgi Sistemleri PDF
Yönetim bilgi Sistemleri Ders Notları
Yönetim bilgi Sistemleri Nedir
Yönetim bilgi sistemleri Ders Notları Endüstri Mühendisliği


TEKNOLOJİK SİSTEMLERİN KABUL EDİLMESİ

Teknoloji kabulü, örneğin iyi bilinen Teknoloji Kabul Modelini (TAM) ve daha sonra orijinal modelin gözden geçirilmiş bir versiyonu olan T AM2’yi geliştiren tarafından araştırmaya konu olmuştur.

TAM, kullanıcı davranışının belirleyicileri olarak algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, kullanıma yönelik tutum ve davranışsal niyetlere odaklanarak bilgisayar teknolojilerinin kullanıcı davranışını açıklayan açıklayıcı bir modeldir. TAM2, algılanan kullanışlılıkla ilgili dış faktörleri içeren orijinal modelin bir uzantısıdır.

Sistem kabulü çerçevesi, Kabul Modelinin Gereksinimleri (RAM), TAM ve sonraki TAM2 ile bazı benzerliklere sahiptir. RAM, doğası gereği TAM tanımlayıcı ile karşılaştırılır. İşçilerin çalışma uygulamaları, orijinal TAM’de sistem kullanımının bir belirleyicisi olarak ve T AM2’de harici bir faktör olarak ele alınmamasına kıyasla, RAM’in entegre bir öğesi olarak ele alınır.

Ayrıca, RAM bilgi yönetim sistemlerinin kabulünü kapsar ve TAM/TAM2 çok çeşitli bilgisayar teknolojilerini kapsar. RAM, bu tür sistemlerin kabulünü kazanmak için bilgi yönetim sistemlerinin uygulanmasında önemli olan faktörleri sistematik olarak kabul eder.

KABUL MODELİNİN GEREKLİLİKLERİ

Kabulü, algılanan uygunluk, sistem erişilebilirliği ve yönetim desteğinin bir işlevi olarak algılıyoruz. Bu öğeler birlikte çerçeve RAM’imizi oluşturur. Bu bölümde RAM’de kabul gereksinimlerini sunuyoruz. Kabul Modelinin Gereksinimleri gösterilmektedir.

ALGILANAN UYGUNLUK

Sistemi kullanacak olan çalışanlar, bilgi yönetim sistemini ilgili olarak algılamalıdır. Çalışanların sistemi kullanmadan çalışması mümkün olduğundan, sistemin kullanılmasının iş sonucuna değer katmak anlamına geldiği açık olmalıdır. Algılanan ilgililikle ilgili ek bir alaka düzeyi, sistemin çalışan işlere nasıl entegre edilmesi gerektiği, yani sistemi işçilerin çalışma uygulamalarının entegre bir parçası haline getirmektir.

Özetle, algılanan ilgi, sistemi kullanacak olan ve sistemi bir sistem olarak algılayan çalışanlarla ilgilidir.

• iş sonuçlarına değer katmak; ve
• çalışan işe entegre olmak.

ULAŞILABİLİRLİK

Bilgi yönetimi sistemlerinin kabulünü elde etmek için erişilebilirlik tatmin edici olmalıdır. Sistemi kullanacak işçiler tarafından erişilebilir olmalıdır.

Erişilebilirlik, kullanıcının kim olacağı (kuruluş pozisyonuyla ilgili çalışan tipi), sistemin hangi eylemi ve işi destekleyeceği (günlük çalışma, ürün geliştirme, yenilik vb.), kullanıcıların sisteme nereden eriştiği (örn. fiziksel erişim), sistemin ne zaman kullanıma hazır olduğu ve sistem arayüzünün sistemin amacını nasıl yerine getirdiğidir.

Özetle, sistem erişilebilirliği aşağıdakilerle ilgilidir:

• kullanıcının kim olduğunu bilmek;
• sistemin destekleyeceği iş pratiğinde işçilerin gerçekleştirdiği eylemleri sistematik hale getirmek;
• sistemin fiziksel erişimine karar vermek;
• sistem devreye alınmadan önce belirli bir kullanım derecesinin sağlanması; ve
• sistem tasarımının sistemin hedeflerini karşılamasını sağlamak.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir