BT ve Firmalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 BT ve Firmalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Eylül 2022 BT Bilgi Teknolojileri BT Danışmanlığı BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

 BT ve Firmalar

Hiçbir şirket bilgi olmadan var olmamıştır ve olmayacaktır. Yine de, bilginin ileriye giden yol olarak müjdelenmeye başlaması ancak son zamanlarda oldu. Bu, iş dünyasında neden bilgi yönetiminin (KM) hala iki büyük ölçüde farklı anlamda algılandığını açıklayabilir: (a) bilgi yönetimi ile eşanlamlı olarak ve (b) bilgi yönetimi ile ilgilenen ayrı bir çalışma ve uygulama alanı olarak.

Buna karşılık, akademik dünya bilgi ve bilgiyi birbiriyle ilişkili ancak temelde farklı olarak görmektedir. Ayrıca, bu toplulukların her ikisinin de büyük çoğunluğu BY’nin yönetsel veya sosyal yönüne odaklanmıştır. Bilginin doğası ve yönetim üzerindeki etkileri büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Bilgi konularını dikkate alan sınırlı çalışma, aşağıdaki dört kategoriye girer.

1. Bilgi kendiliğinden açıklanabilir ve bu nedenle daha fazla dikkate alınmasına gerek yoktur.
2. Bilgi kendiliğinden açıklanabilir ve çeşitli sağduyu kategorilerinde sınıflandırılabilir.
3. Bilgi, epistemoloji ve bilişsel bilimde yapılan geniş kapsamlı çalışma dikkate alınmadan açıklanmaya veya tanımlanmaya çalışılır. Birincil örnekler Borghoff ve Pareschi ve Davenport ve Prusak’tır.
4. Örgütsel bilgi yaratma, örtük bilgi ile açık bilgi arasındaki sosyal bir etkileşimdir.

İlk üçü, bilginin doğasıyla ilgilenmeye ve önemli sorunlarla dolu bir alanda hiçbir sorun olmadığı izlenimini vermeye çalışırken, dördüncüsü, bilgi yaratmanın temel konusuna ciddi bir ilgi gösterir.

Nonaka ve Takeuchi’nin teorisi, birbiriyle etkileşen iki bilgi sarmalından oluşur. Epistemolojik olan, örtük ve açık bilgi arasındaki ayrıma dayanır; ontolojik olan, birey ve organizasyon arasında yaygın olarak kabul edilen ayrıma dayanır.

Onların önemli katkısı, “bilgi dönüşümü” olarak adlandırılan çalışma hipotezlerinin mükemmel bir şekilde yazılmış bir açılımıdır, yani “insan bilgisi, örtülü bilgi ile açık bilgi arasındaki sosyal etkileşim yoluyla yaratılır ve genişletilir”.

Bu önemli “ikilik”, özellikle (a) örtük/açık, (b) beden/zihin, (c) birey/organizasyon, (d) yukarıdan aşağıya/aşağıdan yukarıya olmak üzere teorilerinin temelini oluşturan yediden biridir. , (e) bürokrasi/görev gücü, (f) bayrak yarışı/ragbi ve (g) Doğu/Batı.

Bilgi dönüşümü dört mod içerir: sosyalleştirme (zımniden zımneye), dışsallaştırma (zımniden açığa), kombinasyon (açıktan açığa) ve içselleştirme (açıktan örtülüye). Bu dört mod “tüm bilgi yaratma sürecinin “motorunu” oluşturur”.

Yaklaşımlarında dört zayıf nokta vardır. İlk olarak, çalışma hipotezleri kaba tane boyutu ile karakterize edilir: Örtülü ve açık bilgi analiz edilmeden bırakılır. Sonuç olarak, bilgi üretimi için gerçek mekanizmalar önerilmemektedir. İkincisi, bilgi üzerine etkileyici derecede uzun bir dizine rağmen, bilginin doğası konusu göz ardı edilmektedir.

Üçüncüsü, onların yedi ikilik sentezi, gereksiz boşlukları kapatmaya yönelik oldukça hoş bir girişim olsa da, onların altında yatan “bilgi yaratma modeli Japon görüşünü desteklediğinden” hala önyargılıdır. Son olarak, geniş kapsamlı literatür incelemeleri, en yaygın olarak kabul edilen metafizik konumu, yani fizikalizmi hesaba katmamakta veya reddetmektedir.


BT Danışmanlığı
bilge bt 5.
BT Hizmetleri ve BT Danışmanlığı
ODTÜ TEKNOKENT
ODTÜ TEKNOKENT şirketler
ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ
ODTÜ TEKNOKENT adres
BT Bilgi Teknolojileri


Bir sonraki bölüm, bilgi yaratma ve bilginin doğası meseleleriyle ilgili birleşik bir zihin teorisinin sonuçlarını sunar ve gelecek-eğilimler bölümünün arka planını oluşturur.

Çağdaş fizikalizme (bilim adamları ve filozofların çoğunluğu tarafından kabul edilen bir konum) uygun olarak, bireysel insan bilgisi öncelikle sinirsel olarak gerçekleştirilebilir olarak görülmelidir. Yazı dili biçiminde dışsallaştırıldığında, bireysel insan bilgisi fosilleşir.

Bir anlık görüntü haline gelir ve neredeyse anında eylemi başlatma kapasitesini kaybeder. Ayrıca ve en önemlisi, neredeyse tüm diğer insanlar için tamamen anlamsız olabilir. Aslında, bir süre geçtikten sonra, onu ilk kez dışsallaştıran insan için bile anlaşılmaz hale gelebilir. Başka bir deyişle, dışsal olarak temsil edilen insan bilgisi, bilgi haline gelir.

Örgütsel bilginin (bazen örgütsel bellek olarak da bilinir) ya bilgi ya da enformasyona atıfta bulunabileceği sonucu çıkar. Spesifik olarak, çalışan kişilere ve onların bireysel bilgilerine atıfta bulunabilir veya bir kuruluşun bilgilerine atıfta bulunabilir. İkincisinin herhangi bir şekilde faydalı olması için bir insan tarafından yorumlanması gerekir.

Yorumlanan bilgi içselleştirilir, muhtemelen asimile edilir ve daha sonra bilgi yaratmayı tetikleyebilir veya buna dahil olabilir. İnsan bilgisinin yaratılmasından sorumlu merkezi mekanizma, anlama sürecidir. Şekil 1’de gösterildiği gibi, nedenine birçok önemli katkıda bulunan değişmez bir nörofizyolojik süreçtir. Bu karmaşık etkileşimli süreçler sistemine bilgi nexus adını veriyorum.

Anlama sürecinin belli bir zaman diliminde birbirini takip eden örneklemeleri yoluyla oldukça sık olarak aynı konu üzerinde insanlar bilgi biriktirir. Anlamanın nihai sonucu, bireysel insan bilgisinin yönlerini içerir.

İnsan H’nin t anındaki bilgisi, H’nin o zamana kadar ulaştığı anlayışlar sistemidir. Sonunda, H’nin bilgi temelli eyleminin aksiyomatik temelini içeren genel bir karmaşık öncüller ve ilkeller sistemi geliştirilir.

Bireysel insan bilgisinin öznelliğinden uzaklaşmak için iletişim gereklidir. Kolektif insan bilgisini karakterize eden genişlik ve öznelerarası anlaşma bileşenine katkıda bulunur.

Bilgi bağı sinirsel olarak gerçekleştirilebilir olduğundan, opaktır ve büyük olasılıkla hiçbir zaman tam olarak sunulamaz. Yine de, dil aracılığıyla, aksiyomatik temel dışarıdan temsil edilebilir ve potansiyel olarak resmileştirilebilir. Bu karşılıklı bağımlılık ve yukarıdaki analiz, biyoloji ile insan dili arasındaki ayrılmaz bağı, yani özne ile amacın ayrılmazlığını açıklığa kavuşturmalıydı.

Bir sonraki bölüm, (a) bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ve (b) ekonomi ile ilgili iki ana yönü ana hatlarıyla belirtmek için halihazırda sunulan arka plandan yararlanmaktadır.

Gelecekteki iki ana eğilimin bir taslağına başlamadan önce, iş inovasyonu için önemli olan, çalışanların bilgi bağını besleyecek uygun ortamın geliştirilmesi olduğunu vurgulamakta fayda var. Başarılı yönetim, hem neredeyse sınırsız kapsamı hem de bu bağın temel sınırlarını gerçekleştirebilen yönetim olacaktır. Bu bakımdan, bilgiyi yönetmeye yönelik boş çabalardan ziyade önemli olan bir şirketin yönetimidir.

BİT ve giderek artan bir şekilde yapay zeka (AI), bilgi bağlantısıyla ilgili sorunların ele alınmasına yardımcı olan gelişmelerin ön saflarında yer almaktadır. Bu tür sorunların çoğu, bilginin yaratılmasının yanı sıra, bilginin tanımlanması, edinilmesi ve paylaşılmasını içerir.

Bilgiyle ilgili veya bilgi bağlantısı sorunlarının yönlerini ele alan kitaplar ve derlenmiş koleksiyonlar boldur. Çok daha az yaygın olan şey, teknolojinin kapsamı ve sınırlarının tartışılmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir