BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Eylül 2022 Bilgi sistemleri Örnekleri Bilgi Yönetim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilgi Sistemi Giriş 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Akıllı Kuruluşlar için Bilgi Keşfi Çözümleri

Temel olarak verilerin elektronik olarak yakalanması ve geniş veri ambarlarında depolanması nedeniyle bilgideki üstel artış, işletmelerin hızla değişen pazarlara hızlı bir şekilde cevap verebilmeleri için günümüz organizasyonları tarafından üretilen çok miktarda verinin analiz edilmesi için bir talep yarattı.

Bu uygulamalar sadece verilerin analizini içermekle kalmaz, aynı zamanda analiz için karmaşık araçlar gerektirir. Bilgi keşif teknolojileri, verileri analiz etmeye ve verilerden gözlemlenebilir kalıpların ardındaki nedenleri bulmaya kadar ilişkiler bulmaya yardımcı olan yeni teknolojilerdir. Bu tür yeni keşifler, iş stratejilerinin tasarlanması üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.

Toplanan verilerdeki büyük artış ve müşteri ilişkileri yönetimi, talep planlama ve tahmine dayalı tahmin gibi yeni nesil akıllı uygulamaların talepleri ile bilgi keşfi teknolojileri, yüksek performanslı ve zengin özelliklere sahip akıllı uygulama sunucuları sağlamak için bir gereklilik haline geldi.

Yeni bilgiye dayalı ekonomi, tamamen bilgi teknolojisine, bilgi paylaşımına ve aynı zamanda entelektüel sermayeye ve bilgi yönetimine bağlıdır.

Bilgi yönetimi (KM) araçları ve teknolojileri, bir organizasyonun bilgi keşif sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için çeşitli eski sistemleri, veritabanlarını, ERP sistemlerini ve veri ambarını entegre eden sistemlerdir. Tüm bunları gelişmiş karar desteği ve çevrimiçi gerçek zamanlı etkinliklerle entegre etmek, bir kuruluşun müşterileri daha iyi anlamasını ve buna göre iş stratejileri geliştirmesini sağlayacaktır.

Rekabet avantajı yaratmak, karar desteği için bilgi keşfi kullanan tüm kuruluşların hedefidir. Sürekli olarak daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak, bu sayede daha fazla gelir elde edecek, maliyetleri azaltacak veya ürün kalitesini ve müşteri hizmetini artıracak bilgileri aramaları gerekir.

Bilgi keşfi, yalnızca verileri değil, ilişkileri ve kuralları ortaya çıkardığı için alternatif karar destek tekniklerine göre benzersiz faydalar sağlar. Bu gizli ilişkiler ve kurallar, işin ve piyasanın çalışma biçiminden türetildikleri için verilerde ampirik olarak bulunurlar.

Aşağıda, bir organizasyonun bilgi paylaşımı, bilgi dağıtımı, bilgi yaratma, bilgi yakalama ve kodlamanın yanı sıra etkin bilgi yönetimini (KM) benimseme gibi temel süreçlerden geçmesini sağlamak için gerekli olan temel araçların ve önemli hususların kısa bir özeti yer almaktadır.

KM ALT YAPISI KURULMASI

Araçlar ve teknolojiler (donanım ve yazılım) açısından BY altyapısı, herhangi bir yeni olay veya faaliyetten sürekli olarak bilgi oluşturulabilecek şekilde oluşturulmalıdır. Bu, öğrenen bir organizasyonun en önemli bileşenidir. Tüm yeni know-how veya yeni bilgi, ancak KM altyapısı etkin bir şekilde kurulmuşsa değişim için yaratılabilir.

BY altyapısı bir bilgi havuzuna ve bilgiyi organizasyon üyelerine dağıtmak için dağıtım sistemlerine ve yeni bilginin yaratılması için bir kolaylaştırıcı sisteme sahip olacaktır. Bilgiye dayalı bir altyapı, bilginin yaratılmasını teşvik edecek ve bilgiyi organizasyonda paylaşmak ve yaymak için entegre bir sistem sağlayacaktır.

BİLGİ MİMARİSİ

Mimari, özellikle bilgi teknolojisi mimarisi, bir organizasyonu iş ihtiyaçlarını karşılamada yönlendirmek için kullanılan bütünleşik bir teknik seçenekler dizisidir. Bilgi mimarisinin altında yatan şey, bilginin ikili doğasının tanınmasıdır; yani nesnel ve öznel bileşenleri bilmek gerekir.

Bilgi mimarisini yakından incelediğimizde fark ettiğimiz şey, bilginin açıkça tanımlanmış, kolayca tanımlanabilir bir olgu olmadığıdır; daha çok, onu yönetmeyi daha da zorlaştıran birçok biçimi vardır.

Bilgi mimarisi daha sonra bilginin bu iki farklı ancak anahtar yönünü tanır; yani, bir nesne ve bir özne olarak bilgi ve her şeyi kapsayan bir bilgi yönetim sistemi (KMS) için planlar sağlar. Bilgi mimarisinin altını çizdiği temel işlev, bilgi akışıdır. Bilgi akışı, temel olarak bilgi yönetim sistemi tarafından etkinleştirilir (veya etkinleştirilmez).


Bilgi Yönetim Sistemleri Bölümü
Bilgi yönetim Bölümü
Bilgi Yönetim Sistemi Nedir
Bilgi yönetimi
Bilgi sistemleri Örnekleri
Bilgi Sistemleri
Yönetim Bilgi Sistemi Giriş
Bilgi sistemleri Nelerdir


BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bilginin önemi göz önüne alındığında, bilginin paylaşımını ve entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan kuruluşlarda sistemler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır; yani bilgi akışını destekler ve kolaylaştırır. Bu tür sistemler, işlem işleme sistemlerinden (TPS), yönetim bilgi sistemlerinden (MIS), karar destek sistemlerinden (DSS) ve yönetici bilgi sistemlerinden (EIS) farklı olarak bilgi yönetim sistemleri (KMS) olarak adlandırılır.

Örneğin, Cap Gemini Ernst & Young, KPMG ve Acenture, KMS’yi uygulamıştır. Aslında, büyük danışmanlık şirketleri, bilgi yönetiminin faydalarını fark eden ve bilgi yönetimi uçurumuna atılan ilk kuruluşlardan bazılarıydı.

Bu şirketler, bilgi yönetimine, strateji oluşturmada olduğu gibi aynı yüksek önceliğe sahiptir; bu, pratikte bilgi yönetiminin ne kadar önemli görüldüğünün bir göstergesidir.

Esasen, bu bilgi yönetim sistemleri aşağıdaki teknolojilerin kombinasyonlarını kullanır: İnternet, intranetler, extranetler, tarayıcılar, veri ambarları, veri filtreleri, veri madenciliği, istemci sunucusu, multimedya, grup yazılımı ve yazılım aracıları, sistematik olarak yakalamayı kolaylaştırmak ve etkinleştirmek için, bilginin kuruluş genelinde depolanması ve yayılması gerekir.

Diğer bilgi sistemlerinden farklı olarak, bilgi yönetim sistemleri organizasyonlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu, her kuruluşun fikri varlıklarının, maddi olmayan duran varlıklarının ve bilgisinin büyük ölçüde benzersiz olması gerektiğini ve dolayısıyla bunların yönetimini sağlayan sistemlerin aslında farklı olması gerektiğini düşünürsek uygundur.

BİLGİ YÖNETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

BY araçları ve teknikleri, organizasyondaki sosyal ve toplumsal rolleri ile tanımlanır: 1) bilgi paylaşımının kolaylaştırılması ve bilginin sosyalleştirilmesi (örgütsel bilgi üretimi); 2) kolay erişim, içselleştirme ve öğrenme fırsatları (doğru çalışma ortamı ve kültürü tarafından desteklenen) yoluyla bilginin bilgiye dönüştürülmesi; ve 3) verimli ve sistematik depolama, erişim, daha geniş paylaşım ve uygulama amaçları için örtük bilginin “açık bilgi” veya bilgiye dönüştürülmesi vb.

En kullanışlı BY araçları ve teknikleri, bilgiyi yakalayan ve kodlayanlar ve bilgiyi paylaşan ve dağıtanlar olarak gruplandırılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir