Bilgi Yönetimi ve Sosyal Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgi Yönetimi ve Sosyal Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Eylül 2022 Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Sosyal öğrenme kuramına örnekler Sosyal öğrenme teorisi 0
Program Tipolojisi

Bilgi Yönetimi ve Sosyal Öğrenme

Muhtemelen, disiplinde ne kadar uygulayıcı ve araştırmacı varsa o kadar çok bilgi yönetimi tanımı çeşidi vardır. Böyle bir grupta tam bir fikir birliği şaşırtıcı bir bulgu olacaktır. Bunun nedeni, iki kelimenin, her zaman yan yana rahatça oturmayan önceden var olan anlamlarla yüklü olması, bu nedenle “bilgiyi yönetmenin” ne anlama geldiğini belirlemek zordur ve bu nedenle farklı insanlar için farklı şeyler ifade etmeye başlar.

Bununla birlikte, bilginin bireylerin zihinlerinde var olduğunu ve başkalarıyla etkileşim yoluyla üretildiğini ve şekillendirildiğini biliyoruz.

Örgütsel bir ortamda, bilgi yönetimi, en azından, bilginin nasıl elde edildiği, yapılandırıldığı, aktarıldığı ve diğer şekilde örgütün amaçlarına ulaşmayı amaçlayan bir şekilde örgütün diğer üyeleriyle nasıl paylaşıldığı ile ilgili olmalıdır.

Başka bir deyişle, bilgi yönetimi, bireylerin, grupların ve dolayısıyla kuruluşların öğrenme kapasitesini artırmayı amaçlayan geniş bir amaçla, onları bilgi teknolojileri ve diğer araçlarla destekleyerek, bireylerin gücünden yararlanmaya çalışır.

Bu makalede, yazarların geniş ve çeşitli bir organizasyonda yıllarca süren araştırmalarına dayanarak bilgi yönetiminin hem teorik hem de pratik sosyo-kültürel yönlerini inceliyoruz.

Çalışma, organizasyonun çok sayıda işlevsel ortamını içeriyordu ve araştırmacılar, veri toplamak için nitel ve nicel metodolojiyi kullandılar. Bilgi yönetimini destekleyen bir organizasyon kültürü oluşturmak için gerekli unsurlar tartışılmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, metindeki çift tırnak içindeki kelimeler, araştırma ortamlarındaki personelden doğrudan alıntılardır.

MADDENİN ANA İHTİYACI

Araştırma ekibi, sosyal öğrenmeyi kolaylaştıracak süreçleri ve stratejileri oluşturan yedi temel kategori belirledi: ortak kimlik; problem çözme; ekip oluşturma; bilgiye ulaşmak; bireysel uzmanlığın geliştirilmesi; iletişim; ve tümevarım ve kültürleme.

Ortak kimlik: birçok kişinin/grubun abone olabileceği ortak bir zemin/anlayış ve kişinin kendisini ayrı olarak görmekten, kendisini bir organizasyon birimine bağlı ve bir parçası olarak görmesine geçişi gerektirir. Araştırmamıza dayanarak, ortak kimliğe etki eden güdüler şunlardır: hedef uyumu, kültürel kimlik, cinsiyet kimliği, dil, moral ve işyeri tasarımı (mekansal ve fiziksel tasarım).

• Grup bağlılığının kapsamının, bir takımın hedeflerinin ne kadar açık ve kabul edildiğine ve ayrıca tüm üyelerin takım davranışlarını benimseme derecesine bağlı olduğunu iddia ederek, hedef uyumu ve grup bağlılığı arasındaki ilişkiyi tartışır.
• Kültürel kimlik terimi, bir üyenin ait olduğu belirli “kabile” ve “gelenek” ile ilgili benlik algısını ve bu farklılığın iş yerinde nasıl uygulandığını ifade eder. Kültürel kimlik, sosyal öğrenme için bir başka önemli motivasyon unsurudur, çünkü ortak kimlik gibi, personelin sistemin bir parçası olduklarını veya sistemden yabancılaştığını ne ölçüde hissettiğini etkiler.
• Cinsiyete dayalı kimlik, özellikle kişinin kadınlık ve erkekliği çevreleyen sosyal, kültürel ve tarihi yapılarla dolu olan benlik duygusuyla ilgilidir. Cinsiyet kimliğinin, ortak kimlikle olan ilişkisi nedeniyle, sosyal öğrenmeyi de etkilediği görülmüştür.
• Dil, genel sosyal öğrenme süreçleri için temel olan bir diğer önemli faktördür. Dil, çeşitli üyeler arasındaki sosyal ve politik ilişkiyi yansıtarak ortak kimliğe etki edebilir. Dil, çalışanlar arasında ortak bir anlayış yaratmak ve daha geniş organizasyonla ilişkileri açısından da önemlidir. “Kelimeler mermidir. Asla, asla kesin olmayan bir dil kullanmayın.” Bu nedenle, işle ilgili belirli bir dili öğrenmek, daha geniş sosyal öğrenme gelişimi için merkezi bir öneme sahiptir ve kültürleme sürecinin önemli bir sonucudur.
• Moral, genel çalışmada önemli bir odak noktası olmuştur, çünkü araştırma ekibi, üst yönetime karşı daha yüksek düzeyde yabancılaşma ile birlikte düşük moral olduğuna dair kanıtlar bulmuştur. Bu tür bir yabancılaşmanın, ortak bir kimliğin daha geniş anlaşılması ve dolayısıyla sosyal öğrenme için bariz sonuçları vardır.
• İşyeri tasarımı ve yakınlığı, personel işyerinde çalışmadığında da ortak kimliği tehdit eder.
aynı konum. “[Bina X] ve biz. Onları görmüyoruz. Tek bir dala ait olduğumuz bir ruh yok. Belirli bir alanla  her şeyden daha çok işim var ve orada, kiminle oturduğum bazı iyi bağlantılar kurulur.

Problem çözme: temel bir faaliyet. Sosyal öğrenmeyi teşvik eder, çünkü her problem bilgi üretmek için bir fırsatı temsil eder. Bu etkinleştirici ile ilişkili motivasyonlar şunlardır: ağ oluşturma, organizasyonun algılanması, sistemik anlayış ve sorgulama ve yansıtma.


Sosyal öğrenme teorisi
bilgi yönetimi (2 yıllık)
Sosyal ÖĞRENME KURAMI pdf
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
Sosyal öğrenme kuramına örnekler
Sosyal öğrenme kuramı Kavramları
Bilgi Yönetimi ne is yapar
Bilgi yönetimi süreci


Bireyin kişisel ve sosyal ağları, bilgi edinmenin, yaymanın ve paylaşmanın önemli bir yoludur. İddia edildiği gibi, “know-how” konumunda olanlar uzmanlıklarını paylaştıklarında problem çözmeye katkıda bulunurlar. Kişisel ağların hem “bilgi çekme”yi hem de “bilgi itme”yi destekleyen kanallar olarak işlev gördüğü görüldü.

Kuruluşun bireysel ve paylaşılan algıları ve nasıl çalıştıkları, kurumsal bir bağlamda problem çözme için temel bir zemin sağlar. Bu algılar, insanların kendi örgütsel dünyalarını nasıl anladıklarını ve bu dünya içinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini etkileyen derinden kökleşmiş varsayımlardan, genellemelerden ve hatta resimlerden veya görüntülerden oluşabilir.

Bu algıların önemi yeterince vurgulanamaz, çünkü bireylerin günlük aktivitelerinde yararlandıkları bilgi ve anlayışlarının inşasını doğrudan etkilerler. Etkili problem çözme genellikle organizasyonel ve organizasyonlar arası konuların sistemli bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Sistemik anlayış, bir organizasyona ve onun karşılıklı ilişkilerine bütüncül bir bakış açısı, ilişkilerin dokusunun anlaşılması ve birbiriyle ilişkili eylemlerin olası etkilerinin anlaşılmasını gerektirir.

Birlikte sorgulama ve yansıtma, sosyal öğrenmeyi ve bilgi yaratmayı geliştirmenin güçlü bir yoludur. Sorular veya sorular, çözüm veya açıklama gerektiren problemler tarafından tetiklenir. Düşünme, inceleme, tefekkür ve çoğu zaman soruların çözümlenmesi için zaman tanır. Ortak bir metafor kullanmak gerekirse, belki de günlük çalışma hayatının ormanları ve ağaçları arasında ayrım yapmak için en iyi araçtır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir