GÜNCEL ARAŞTIRMA TEMALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

GÜNCEL ARAŞTIRMA TEMALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Eylül 2022 Keşfedici araştırma nedir Keşfedici araştırma örnekleri Kesitsel araştırma nedir 0
Kısaltmalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

GÜNCEL ARAŞTIRMA TEMALARI

Bugüne kadar yapılan ENoP araştırması, bu ağlarda katılım ve bilgi paylaşımının arkasındaki bireysel güdülerin araştırılmasıyla sınırlı olma eğilimindedir. Araştırmalar, bireylerin kendileri için (örn. artan itibar, eğlence, vb.) ve ağ için (örn., toplumu ilerletmek) getiri beklentileri nedeniyle bilgiyi “yabancılarla” paylaştıklarını ortaya koymuştur.

Ayrıca, Lakhani & von Hippel tarafından yapılan araştırma, bireylerin ENoP’lerde bilgiyi paylaşma ve başkalarına yardım etme istekleri konusunda isteğe bağlı seçimler yaptıklarını göstermektedir.

Bununla birlikte, ENoP araştırmaları artarken, Constant ve diğerlerinin, özellikle kurum içi ENoP’lere odaklanan 1996 tarihli çalışması dışında çok az araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle sorulması gereken bir soru, bireyler neden organizasyon içi EnoP’lere katılır ve başkalarına yardım eder?

İkinci olarak, çok sayıda kuruluş bunu yapmaya çalışıyor. Kurumsal performansı artırmak için uygulanan diğer bilgi yönetimi girişimlerine benzer şekilde, yönetimin umudu, bu çabaların işyerindeki bireysel davranışı olumlu yönde etkilemesi ve böylece nihayetinde firma performansında artışlar sağlamasıdır.

Bununla birlikte, araştırmacıların herhangi bir düzeyde performansla olan ilişkiye çok az sistematik ilgi göstermesiyle, bu olumlu ilişki için sağlam bir akademik ampirik destek kıtlığı vardır. Bu nedenle, ikinci bir soru, organizasyon içi ENoP’lere katılım olumlu bilgi sonuçlarıyla sonuçlanır mı?

Aşağıda bu iki soruyu daha da geliştiriyoruz. Ek olarak, Cap Gemini’nin İskandinav operasyonlarında (Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç) yürütülen bir araştırmaya dayanarak bu sorulara bazı ön bulgular sunuyoruz.

Cap Gemini, şirketin bilgi yönetimi faaliyetlerini geliştirmek için çok sayıda ENoP’ye sahipti. NCN MS Topluluğu olarak adlandırılan bir ENoP seçtik.

Bu ENoP’nin İskandinav ülkelerinde 345 üyesi vardı ve Cap Gemini sorumluluklarında Microsoft ürünlerini uygulamakla çalışan kişiler için tasarlandı. Posta listesi teknolojisine dayanıyordu ve üyeler, iş görevlerini yerine getirirken yardıma ihtiyaç duyduklarında listserv’i kullanıyordu.

İnsanlar Neden Kurum İçi ENoP’lere Katılıyor ve Başkalarına Yardım Ediyor?

Araştırmacılar, ENoP’leri araştırmak için teorik bir merceğin kolektif eylem ve kamu malları teorisi olduğunu öne sürdüler. Bir kamu malı, örneğin bir kamu parkı, ancak bir kollektif veya bir grup birey onun üretimine katkıda bulunduğunda yaratılan bir kaynaktır.

Bununla birlikte, bir kamu malı, kollektifin herhangi bir üyesinden, o malın üretimine veya bakımına katılmasa bile, alıkonulamaz. Kamusal mallarda, optimal bireysel karar, yaratılmasına veya sürdürülmesine hiçbir katkıda bulunmadan kamu malından yararlanmak ve başkalarının çabalarını özgürce kullanmaktır. Ancak, herkes rasyonel davranıp katkıda bulunmamaya karar verirse, o zaman iyilik asla yaratılmaz ve herkesin durumu daha kötü olur.

ENoP’ler, değiş tokuş edilen ve oluşturulan bilginin kolektifin kamu yararı olduğu bir tür kolektiftir. Yukarıda tartışıldığı gibi, ENoP’lere karşılıklı katılım açık ve gönüllüdür.

Katılım, tipik olarak, orijinal katılımlarından bağımsız olarak tüm bireylerin kullanımına açık olan, arşivlenmiş iletilerden oluşan bir bilgi havuzunun oluşturulmasıyla sonuçlanır. 

Cap Gemini bulgularımız, bu ENoP’de başkalarına yardım eden kişilerin mantıksız davranmadığını gösteriyor. Bunun yerine, bulgularımız ENoP katılımı yoluyla, bireylerin kendi teknik yeterlilik düzeylerini geliştirebildiklerini ve teknik becerileriyle ilgili olarak rekabetçi kalmalarına yardımcı olduklarını göstermektedir.


Keşfedici araştırma nedir
Konu ve Tema Nedir
Keşfedici araştırma örnekleri
Kesitsel araştırma nedir
Şiirin teması Nedir
Betimleyici araştırma nedir
Tema Nedir kısaca
Betimsel araştırma nedir


Örneğin, ENoP aracılığıyla, bireyler yerel olarak mevcut olmayan yardım ve tavsiyelere erişebildiler ve bireyler, iş görevleriyle ilgili yardım ve bilgi alarak öğrendiler. Ek olarak, katılımın teknik gelişmelerden haberdar olmalarını ve farklı alanlarda kimlerin aktif olarak çalıştığını bilmelerini sağladığını hissettiler.

İkincisi, bu ENoP’de bilgi alışverişinin altında yatan temel dinamik, üyeler arasında güçlü bir karşılıklılık normu veya güçlü bir geri ödeme duygusuydu. Başka bir deyişle, ENoP’den yardım almak için, bireyler karşılığında başkalarına yardım etmek zorunda hissettiler.

Son olarak, insanların neden katıldığının altında yatan bir diğer önemli sebep, örgütsel özdeşleşme veya güçlü bir kurumsal vatandaşlık duygusuyla ilgiliydi. Katılımcılar ENoP’ta başkalarına yardım etmenin Cap Gemini’deki işlerinin bir parçası olduğunu hissettiler. Katılımları sayesinde, bir bütün olarak ENoP’nin teknik yeterlilik seviyesini ve nihayetinde Cap Gemini’nin rekabet gücünü geliştirmeyi başardılar.

Kurum İçi ENoP Katılımı Bilgi Sonuçlarını Etkiler mi?

İkinci soru, organizasyon içi ENoP katılımı ile bilgi sonuçları arasındaki ilişki ve özellikle ENoP’lerin CoP’ler ile aynı derecede sürekli artan yenilik sergileyip sergilemediği ile ilgilidir. Yukarıda bahsedildiği gibi, CoP’ler genellikle kişiden kişiye etkileşimler yoluyla zengin, yüz yüze alışverişle karakterize edilir.

CoP’lerde bireyler arasındaki karşılıklı katılım, topluluğun bilgisinin gömülü olduğu ortak uygulama etrafında sınırlar yaratır ve örtük bilgi, topluluk içindeki bireyler arasında, genellikle hiçbir zaman açık hale getirilmeden nispeten kolayca paylaşılır.

Bu sıkı sıkıya örülmüş sosyal yapılar, ortak bir dil, sosyal sermaye (normlar, güven ve yükümlülükler gibi), sınırlar ve sosyal kontrollerin geliştirilmesi yoluyla ortak bir kimliğin yaratılmasını kolaylaştırır ve bireyler arasında güçlü sosyal bağlara yol açar.

Bu özelliklerin, topluluk uygulamasındaki sürekli artan iyileştirmeler için gerekli olduğu ve CoP’lerin organizasyonlar içinde öğrenme ve yenilik merkezleri olmasının nedeni olarak tartışılmıştır.

Buna karşılık, metin tabanlı, eşzamansız, bilgisayar aracılı iletişim yoluyla gerçekleşen iletişim nedeniyle ENoP üyelerinin anlatım, işbirliği ve sosyal inşa yoluyla ortak bir kimlik ve ortak dil geliştirme yeteneği engellenir.

Bununla birlikte, ENoP’ler, sınırsız sayıda benzer düşünceye sahip diğer kişiler arasında zayıf elektronik “köprüleme bağları” oluşturulmasını destekleyen, CoP’lerden daha geniş bir erişime sahiptir. Bu geniş erişim nedeniyle, bireyler genellikle yerel olarak mevcut olmayan yeni bilgilere, uzmanlığa ve fikirlere erişim sağlayarak ENoP’lerden yararlanır.

Bu nedenle, ENoP’lerdeki zayıf bağ ilişkileri, bir bireyin yerel olarak mevcut olanlardan daha fazla kaynağa ve tavsiyeye erişimini potansiyel olarak artırır. Bu nedenle, sorulması gereken bir soru, bu genişletilmiş erişimin olumlu bilgi sonuçlarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığıdır. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir