Bilgisayar Ağlarında Bir Öğretim Modülü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Ağlarında Bir Öğretim Modülü – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

10 Ocak 2022 Ağ katmanı İki bilgisayar arasında gönderilecek veri paketinin yapısında hangi bilgiler bulunur Mesleki EBA kitap OSI katmanlarında kullanılan ağ cihazları 0
Program Tipolojisi

Teknolojik Kurslarda İçerik Seçme ve Düzenleme Yönergeleri

Son bölümde sunulan eğitim modellerinden, teknolojik kurslardaki içeriğin seçimine ve düzenlenmesine yardımcı olacak bazı yönergeler öneriyoruz.

Dersin kapsamı tanımlandıktan sonra öğretmenlerin izlemesi gereken üç adım öneriyoruz:

1. Tematik bir yaklaşım kullanarak öğretilecek bilginin sınırlarını belirleyin;
2. En temel ve kalıcı kavramları tanımlayın;
3. Bilgiyi anlamlı olana göre hiyerarşik olarak düzenleyin.

Bilginin sınırlarını belirlemek için, tematik yaklaşımın önerdiği gibi, üretici temaların kullanılmasını öneriyoruz. Öğretilecek alan, üretken temaların belirleneceği ve seçileceği bağlamı tanımlar. Bunlar, normalde öğrenciler tarafından kullanılan ve alanın teknolojik ürünleri olabilen araçlar veya uygulamalardır. Örneğin, alt bölüm 2.1’de bahsedildiği gibi, İnternet ve mobil sistemler, BİT alanında üretken bir tema olarak seçilebilir.

Üretken tema, çalışılacak alanın temel kavramlarını öğretmek için bir araç olarak kullanılır. Bu yaklaşımın ilk faydası, öğrencilerin kullandıkları ve aşina oldukları materyal ve uygulamalarla çalışarak öğrencilerin motivasyonunu artırmaktır. Diğer bir fayda ise tartışmayı teknoloji ve toplum arasındaki dinamik ile ilgili konulara genişletme, öğrencilerin genel bilgilerini artırma ve onları profesyonel hayata hazırlama imkanıdır.

Üretken temayı seçtikten sonra, önerimizin ikinci adımı, öğretmenin temanın anlaşılması için gerekli olan bilimsel ve teknolojik bilgiyi belirlemesini gerektirir. Bu sefer, tüm temel ve kalıcı kavramlar dikkatlice tanımlanmalıdır. Tematik bir yaklaşım kullandığımızda, geleneksel bir yaklaşımda normalde ele alınan tüm içeriklerin dikkate alınmadığını gözlemlemek önemlidir.

Tematik yaklaşım, seçilen temayla ilgili olanları koruyarak, içerik grubunda bir tür kesinti yapar. Bu kesimle ilgili olarak, temel kavramların tam olarak anlaşılmasının, tüm geleneksel içerikleri kapsamlı bir şekilde incelemekten daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerçek bir sistemi veya teknolojiyi, tüm temel kavramları ve bu teknolojinin toplumdaki etkisiyle ilgili yönleri de dahil olmak üzere iyi anlayan bir öğrenci, gelecekte herhangi bir yeni teknolojiyi anlamaya iyi hazırlanmış olacaktır.

Bir sonraki adım, anlamlı öğrenme yönergelerini kullanarak bilgiyi hiyerarşik olarak düzenlemektir. Bu özel bağlam için, temel kavramlar listelenebilir ve daha sonra bu listeden genel ve kapsayıcı kavramlardan daha özel olanlara doğru bir sıralama düzeni oluşturulabilir ve bir tür hiyerarşik ağacın oluşturulmasına izin verilebilir.

Son olarak, bu bilginin modellenmesi kavram haritaları kullanılarak yapılabilir. Daha önce oluşturulan düzenleme, modellemeye başlamada yardımcı olur. Şimdi, her belirli kavram, ilişkiyi karakterize eden bir kelime veya cümle kullanarak ebeveyni ile ilişkilendirilmelidir. Haritanın yapım aşamasındaki farklı bölümlerindeki kavramlar da birbiriyle ilişkili olabilir ve çapraz bağlantılar oluşturabilir.

Hemen hemen tüm kavramlar farklı şekillerde ilişkilendirilebileceğinden, arzu ettiğimiz anlamlı çapraz bağlantıları seçerken sağduyulu olmalıyız. Modelin inşası sırasında, üç boyutlu hiyerarşik bir yapı oluşturarak yeni bir haritadaki bir kavramı da iyileştirebiliriz.

Kavram haritalarının toplanmasıyla oluşturulan sonuçtaki bilgi modeli, içeriği geliştirmek için optimal bir sıralama oluşturarak planlamayı öğretmek için kullanılabilir.

Bu yönergeleri tamamlamak için, sınıfta öğrenmenin gelişimi sırasında sarmal müfredatın uygulanmasını da öneriyoruz. Öneri, temel kavramları defalarca araştırmak, her seferinde daha derine inmek ve detaylandırmaktır. Sonraki bölüm, ICT alanındaki bir öğretim modülü için bu kılavuzların bir uygulama örneğini açıklamaktadır.


Mesleki EBA kitap
Bilgisayar Dersi 10. Sınıf
İki bilgisayar arasında gönderilecek veri paketinin yapısında hangi bilgiler bulunur
Ağ katmanı
OSI katmanlarında kullanılan ağ cihazları
Mtal EBA
EBA Kitap pdf
Meb Robotik Kodlama kitabı pdf


Bir ICT Uygulaması: Bilgisayar Ağlarında Bir Öğretim Modülü

Bu bölüm, Brezilya’daki Santa Catarina Federal Teknolojik Eğitim Merkezi’nde bilgisayar ağları üzerine bir öğretim modülünde uygulanan teklifimizin bir uygulama örneğini açıklamaktadır.

Bilgisayar ağları için bir Inowledge modeli oluşturma

Ele alınan öğretim modülünün önceden tanımlanmış kapsamı, ağ hizmetleri, protokoller, mimari ve uygulamalar gibi konular dahil olmak üzere endüstri mühendisleri için genel bir bilgisayar ağları kursundan oluşur.

Klasik bilgisayar ağları derslerinden farklı olarak, tematik yaklaşımımız, kursu yapılandırmak için İnternet uygulamalarını bir başlangıç ​​noktası olarak kullandı. Öğretim modülünün tüm teknik içerikleri doğrudan bu üretken temalardan elde edilmiştir. Amaç, İnternet protokol mimarisini ve erişim ağları, yerel alan ağları ve kablosuz ağlar gibi ilgili teknolojileri içerecek olan yapısal bir İnternet vizyonunun oluşturulmasıydı.

Seçilen üretken temalardan oluşturulmuş bir kavram haritasını göstermektedir. Bu şekilde, “vizyon kullan” etiketli bağlantı klasik İnternet uygulamalarına, “yapısal vizyon” bağlantısı ise İnternet mimarisinin katmanlarına işaret etmektedir. “Erişim ağları” bağlantısı, “son mil” erişimi için yerel alan ağlarına ve teknolojilere işaret eder. Kavram haritasına, kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren, özellikle belirli kavram ve teknolojileri İnternet mimarisinin “katmanları” ile ilişkilendiren bazı çapraz bağlantılar da dahil edildi.

Kavram haritası gösteriminde, bir kavramın altındaki simgeler, başka bir haritanın bu kavramı detaylandırdığı anlamına gelir.  Gösterildiği gibi, İnternet ile ilgili temel kavramlar ve teknolojiler rafine edilmiş ve diğer kavram haritaları ile modellenmiştir. Örneğin, İnternet mimarisinin “Taşıma Katmanı”nın organizasyonuna karşılık gelen ayrıntılarını verir.

Bu bilgi temsilini oluşturmak için interneti destekleyen bilgisayar ağlarının klasik bilgisini düşündük ve sonra kavramları genelden özele doğru düzenledik. Bu öğretim modülünün geliştirilmesi sırasında kullanılan eksiksiz bilgi modeli, içinde sunulan bir Web ortamının bir parçasını oluşturur.

Sınıfta öğretim modülünün geliştirilmesi

Bu öğretim modülünün sınıfta geliştirilmesi sırasında, üretici temaları tanıtmayı amaçlayan iki eğitim etkinliği kursa dahil edilmiştir. İlk etkinlik, İnternet uygulamalarının “kullanım vizyonu” ile ilgiliydi. Amaç, öğrencileri motive etmek ve ağ uygulamalarının günlük görev yönetimini geliştirmede ne kadar yararlı olduğunu göstermekti.

FTP, E-posta ve uzaktan oturum açma gibi uygulamaların kullanımını içeren bazı laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İkinci etkinlik, internetin çağdaş toplum üzerindeki etkisi, öğrenciler tarafından web üzerinde araştırıldı ve bir sınıf münazarasının organizasyonu ile ilgiliydi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir