Tematik Yaklaşım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Tematik Yaklaşım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

10 Ocak 2022 Tematik öğrenme diğer adı Tematik öğrenme KPSS Tematik öğrenme nedir Tematik yaklaşım örnekleri 0
Otomatik Metodolojiler

Metodolojik Hususlar

Bu bölüm, teknolojik eğitimin öğretimini ve öğrenimini geliştirmek için unsurlar olarak kullanılan eğitim modellerini sunar. Bu çalışmada ele alınan modeller; tematik yaklaşım, anlamlı öğrenme, kavram haritaları ve sarmal öğretim programıdır.

Tematik Yaklaşım

Tematik yaklaşım Freire tarafından tanıtıldı ve eğitim sürecine önemli katkılar sağladı. Alfabetikleştirme ile çalışmasına rağmen, fikirleri eğitim bilimi de dahil olmak üzere genel eğitime uygulandı. Freire’ye göre, öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin kültürel çevrelerinin bir parçası olan üretken temalar etrafında geliştirilmelidir.

Bu üretken temalar öğrencilerin motivasyonunu arttırır ve yenilikçi ve eleştirel zihinlere sahip eksiksiz profesyoneller ve vatandaşlar üretimine katkıda bulunabilecek sosyal ve politik faktörler de dahil olmak üzere konu hakkındaki bilgilerini genişletmelerine olanak tanır. Bu çalışma bu bağlamda konumlandırılmıştır.

Buna göre, yeni teknolojik sistemlerin çekiciliği ve teknoloji ile toplum arasındaki ilişkinin tartışılması, üretici temaların seçiminde iki önemli gereksinimdir. Bu yazarlar için, üretken temalar, normalde güçlü bir şekilde içeriğe dayanan ve katı ve sistematik bir şekilde organize edilen müfredatın hazırlanma biçiminde bir “kopma” sunar. BİT ile ilgili teknolojik derslerde olduğu gibi, içeriğin çok değiştiği dinamik bir alanda, içerik seçiminde yardımcı olmak için üretken temaların kullanılması iyi bir kriterdir.

BİT ile ilgili bir alanda, üretken temalar, İnternet veya mobil sistemler gibi insanların yaygın olarak kullandığı uygulamalardan yayınlanabilir. Örneğin, bilgisayar ağlarını öğretmek için evde veya çalışma ortamında bulunan bazı internet uygulamaları, üretici temalar olarak seçilecek gereksinimleri karşılamaktadır.

Mobil sistemler ve İnternet, bunların ilişkileri ve sosyal sonuçları, telekomünikasyon ve dijital yakınsama hakkında bilgi edinmek için başlangıç ​​noktaları olarak düşünülmelidir, çünkü tüm ülkelerde sosyal içermenin önemli bir gereklilik olduğu yeni bir yaşam biçimi ortaya çıkmaktadır. 

Anlamlı öğrenme ve kavram haritaları

Anlamlı öğrenme kavramı ilk olarak Ausubel tarafından sunuldu ve öğrencilerin okulda alınan resmi bilgiyi nasıl öğrendiklerini ve anladıklarını açıklayan sınıf içi öğrenme için pedagojik bir teori olarak kabul edilebilir.

Bu model için öğrenme, öğrencinin bu bilgiyi bilişsel yapısında halihazırda var olan bazı ilgili kavramlarla ilişkilendirmek için planlı bir çabasından yeni bilgiler elde edildiğinde gerçekleşir. Bu görevi başarmak için öneri, daha genel ve kapsayıcı kavramlardan öğrenmeye başlamak ve daha sonra daha spesifik olanlara doğru gitmektir.


Tematik öğrenme KPSS
Tematik yaklaşım örnekleri
Tematik öğrenme nedir
Tematik öğrenme diğer adı
Tematik öğrenme modeli
Disiplinlerarası yaklaşım
Tematik materyal nedir
Ünite temelli yaklaşım nedir


Bu tür öğrenmeyi pratik terimlere çevirirken önemli bir görev, öğretilecek alanın kavramsal yapısını belirlemektir. Başka bir deyişle, alanın altında yatan kavram ve ilkeleri belirlemeli ve bunları hiyerarşik olarak düzenlemeliyiz. Daha sonra, bu kavramsal yapı, öğrenmeye en uygun sırayı vermek için kullanılabilir.

Novak tarafından anlamlı öğrenme üzerine bir dizi araştırmada geliştirilen kavram haritaları bu göreve yardımcı olur. Kavram haritaları, bir grup kavram arasındaki ilişkileri temsil etmek için kullanılan bir tür grafiktir. Grafiğin her bir düğümü ile bir kavram ilişkilendirilebilir. Düğümler arasındaki etiketli bağlantılar, kavramlar arasındaki ilişkileri gösterir. Bağlantılar yukarıdan aşağıya veya oklar varsa onları takip ederek okunur. Bir bilgisayar ağını tanımlayan bir kavram haritasının basit bir örneğidir.

Bu temsilde kavramlar, en genel ve kapsayıcı kavramlar en üstte ve daha spesifik olanlar aşağıda olacak şekilde hiyerarşik bir şekilde düzenlenir. Bununla birlikte, bir düğüme karşılık gelen bir kavram için, onu iyileştirme amacıyla başka bir kavram haritası oluşturmak da mümkündür.

Bir kavram haritasının diğer özellikleri, haritanın farklı bölgelerindeki kavramları birbirine bağlayan çapraz bağlardır. Örneğin, “Ana Bilgisayar” ve “Ağ Uygulamaları” kavramlarıyla ilgili bir çapraz bağlantı vardır. Aynı şekildeki “Ağ Uygulamaları” örneklerinde olduğu gibi, belirli bir kavramın anlamını netleştirmek için haritaya örnekler de dahil edilebilir.

“İyi” kavram haritaları oluşturmak için Novak, içinde açıklanan bazı yönergeler önermektedir. Çalışmamızda kullandığımız CmapTools gibi hesaplama araçları da kavram haritalarının oluşturulmasını sağlar. Kavram haritalarının kullanımı son yıllarda özellikle eğitim faaliyetlerinde artış göstermiştir’*. Ana kullanımlardan biri müfredat planlamasıdır. Bu aktivitede kavram haritaları, içeriğin düzenlenmesini ve kursun farklı bölümleri arasındaki ilişkileri net bir şekilde oluşturmaya ve sunmaya yardımcı olur.

Sınıfta öğrenmenin geliştirilmesi sırasında kavram haritaları da kullanılabilir. Örneğin, bir konuyu tanıtmak veya daha önce tartışılan farklı kavramları entegre ederek bir dersi sentezlemek için bir bilgi düzenleyici olarak kullanılabilirler. Bazen, öğrencilerin çalıştıkları konuyla ilgili kendi haritalarını oluşturmalarıyla birlikte, öğrenme ve değerlendirme araçları olarak da kullanılırlar.

BİT ile ilgili herhangi bir disiplinde, karmaşık bir şekilde bağlantılı birçok karmaşık kavram ve teknoloji vardır. Bu nedenle, kavram haritaları gibi araçlar bilgiyi organize etmede ve yapılandırmada çok yardımcı olabilir. Öğretimden önce genel kavramları tanımlayabilir ve öğrenmenin genelden daha özel ve açık bilgiye aşamalı bir şekilde sıralanmasına yardımcı olabilirler.

Sarmal Müfredat

Bruner, anlamlı öğrenmenin aynı epistemolojik temellerinden hareketle, öğrencilerin yeni fikirleri veya kavramları esas olarak geçmiş bilgilerinden edindiği sonucuna varmıştır.

Bu eğitimci için, mevcut öğrenmenin gelecekte faydalı olacağını garanti etmenin bir yolu, eldeki konunun temel yapısını öğrenmektir. Temel yapıyı elde etmek, konunun altını çizen ve diğer birçok şey veya durumla ilgili olabilen istikrarlı ve temel kavramları anlamaktan oluşur.

Bruner, öğrenme sürecinde, sarmal bir müfredatı takip ederken birçok kez temel kavramlara geri dönmeyi önerir. Buradaki fikir, kavramları her seferinde derinliklerini ve ayrıntılarını artırarak tekrar tekrar keşfetmektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri gibi dinamik ve değişen bir alanda, temel ve kalıcı kavramların tam olarak öğrenilmesini sağlamak için öğrenmenin gelişimi sırasında sarmal müfredatı kullanmak bizim önerimizdir. Bu kavramları anlamak önemlidir, çünkü örneğin, sadece mevcut değil, aynı zamanda gelecekteki teknolojilerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir