Genişletilebilirlik ve Bağlantı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Genişletilebilirlik ve Bağlantı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

10 Ocak 2022 Bağlantı ne demek Bağlantılar Bağlantısızlar bloku hangi konferans ile kurulmuştur Bağlantıyı Linkage disequilibrium 0
Proje Önlemleri

Genişletilebilirlik ve Bağlantı

sTeam sunucusu, farklı ağ protokolleri biçiminde çeşitli harici arabirimler sunar. Sunucu çekirdeğine yakından entegre edilen çekirdek modüllerine ek olarak, sTeam sunucusu, sunucu işleviyle daha yüksek düzeyde doğrudan etkileşim araçları sunar: COAL protokolü. CORBA gibi ara katman yazılımlarına kıyasla COAL, sTeam sunucusunda uzaktan yöntem çağırma ve nesne erişimi sağlayan hafif bir protokoldür. COAL uygulamaları Java ve C++’da mevcuttur. Ayrıca, sTeam etkileşimini destekleyen basit bir PHP API’si vardır, böylece web arayüzleri HTML/PHP’de yazılabilir ve bir sTeam sunucusu CSCW arka ucu olarak kullanılırken özel bir web sunucusunda barındırılabilir.

Sunucu uzantılarını çekirdek modülleri yerine ayrı hizmetler olarak uygulamak, daha fazla kararlılık ve esneklik sağlar. Hizmetler, çekirdek sunucuyla bellek veya diğer kaynakları paylaşmadan aynı veya uzak makinede istemci programları olarak çalışır. Servis iletişimi genellikle asenkron olduğundan ana sunucuyu engelleyemezler. Bir arama işlevi, böyle bir harici hizmet için bir örnektir.

Sunucunun standartlaştırılmış yollarla daha kolay genişletilmesini sağlamak için, şu anda web hizmetleri için standart protokol olan SOAP aracılığıyla sunucunun işlevselliğine erişim sağlayan bir hizmet geliştiriyoruz. SOAP, standart bir HTTP veya HTTPS bağlantısı üzerinden uzaktan prosedür çağrılarını platformdan ve programlama dilinden bağımsız bir şekilde kapsüller. Web hizmetleri, istemciler veya diğer hizmetler tarafından elde edilebilen ve yorumlanabilen XML tabanlı bir biçimde (WSDL – Web Hizmeti Açıklama Dili) işlevlerinin kendi kendine açıklamasını içerir. Web hizmetlerinin istenen bir işlevi sağlayan hizmetleri otomatik olarak bulmasına ve kullanmasına izin vermek için semantik bilgileri web hizmeti açıklamasına bağlamak için bazı yaklaşımlar bile vardır.

Web servislerinin WSDL verilerinden belirli programlama dilleri için sarmalayıcı sınıfları oluşturabilen ve basit yüksek seviyeli uzaktan prosedür çağrılarına erişimlerinin karmaşıklığını azaltan bir dizi entegre geliştirme ortamı halihazırda mevcuttur. Bu ve SOAP tabanlı web hizmetlerinin ve araçlarının artan yaygınlığı, harici hizmetlerin sTeam’e ve sTeam’in yerleşik altyapılara entegrasyonunu kesinlikle basitleştirecektir.

Örneğin, şu anda üniversite kütüphanesinin SOAP tabanlı bir web hizmetiyle etkileşime giren Java tabanlı bir hizmet geliştiriyoruz. Kütüphane tarafından sağlanan literatür referanslarının ve elektronik medyanın sTeam sunucusunun nesne havuzuna şeffaf bir şekilde entegrasyonunu sağlar.

Bir kütüphanenin elektronik arşivleri, bir CSCW sunucusunun nesne havuzundan farklı taleplere ve yeteneklere sahip olduğundan, belgelerin kendileri havuza kopyalanmaz. Bununla birlikte, belgelere ve referanslara hizmet aracılığıyla, arşivin kendisinin bir parçasıymış gibi şeffaf bir şekilde erişilebilir.

Entegre edilebilecek web hizmetlerinin bir diğer öne çıkan örneği, örneğin Google, Amazon veya Ebay tarafından sağlanan SOAP tabanlı hizmetlerdir.

sTeam mimarisinin arayüzlerini göstermektedir. Tarayıcılar için web sayfaları, doğrudan sTeam web arayüzü veya bir Apache web sunucusundaki PHP arayüzü tarafından sağlanabilir. WebDAV protokolü, nesne deposuna doğrudan erişime izin verir. E-posta veya sohbet için çeşitli istemci uygulamaları, standart ağ protokolleri aracılığıyla sunucuya bağlanabilir. COAL protokolü, sunucu nesneleri üzerinde karmaşık işlemlere izin verir. Daha esnek bir yaklaşım, örneğin bir Tomcat web hizmeti kapsayıcısına yerleştirilmiş Java tabanlı bir hizmet tarafından desteklenen SOAP protokolüdür.


Bağlantıyı
Linkage disequilibrium
Bağlantılar
Bağlantısı
Bağlantı ne demek
Bağlantı yolu
Wikipedia
Bağlantısızlar bloku hangi konferans ile kurulmuştur


Sonuç ve Görünüm

Sonuç olarak, sTeam sunucusunun işbirlikli öğrenme ve çalışma için sağlam bir platform olduğu kanıtlanmıştır. Çeşitli üniversite derslerinde ve projelerinde pratik kullanımına ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.

Mevcut araştırma konularımız, farklı bilgi teknolojisi sistemlerinin ortak, esnek bir altyapıya entegrasyonu ile ilgilidir. İçerik yönetim sistemleri üzerinden kullanıcı dizinleri, idari platformlar, sınav ofisi ve e-posta hesap sunucularından, web sunucularına ve CSCW/CSCL sunucularına, elektronik kütüphane arşivlerine kadar üniversitedeki heterojen sistemleri birleştirme sürecindeyiz.

Kullanıcıların favori istemci uygulamalarını kullanmaya devam etmelerini sağlamak için birkaç açık, standartlaştırılmış ağ protokolünü sTeam’e entegre ettiğimiz gibi, buradaki vizyonumuz çeşitli yerleşik sistemleri merkezi, tek parça sunucu yazılımıyla değiştirmek değil, daha çok birbirine bağlanan açık bir altyapı oluşturmaktır. 

Gelecek nesil sTeam vizyonumuz, açık, hizmet odaklı bir altyapının parçası olan açık bir sistemdir. Kullanıcı kimlik doğrulaması sunucular arasında geçerli olacak ve nesnelere fiziksel konumlarından bağımsız olarak erişilebilir. Yerleşik sunucular, özel tesislerini şeffaf bir şekilde sağlayarak nesneleri ek işlevsellikle zenginleştirir.

BİT Öğretme ve Öğrenmede Yeni Eğitim Modellerinin Uygulanması

Bu makale, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) uygulanan teknolojik eğitimde öğretme ve öğrenmeyi geliştirmek için bir grup unsur sunmaktadır. Bu unsurlar, tematik yaklaşım, anlamlı öğrenme, kavram haritaları ve sarmal müfredat gibi çağdaş eğitim modellerinden çıkarılan bazı katkılara dayanmaktadır.

Tematik bir yaklaşıma dayalı olarak, eğitim sürecinde keşfedilecek içeriklerin seçilmesi için yeni bir yol önerilmiştir. Öğrencilerin motivasyonunda tematik bir yaklaşımın faydalarını vurgularız. İçerikler seçildikten sonra, bilgiyi genel ve kapsayıcı kavramlardan özel kavramlara doğru hiyerarşik olarak düzenlemek için sırasıyla bir yöntem ve bir araç olarak anlamlı öğrenme ve kavram haritalarının yönergelerinin kullanılmasını öneriyoruz.

Bu, teknolojik kurslarda kapsanacak büyük bilgi yığınının öğrenilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırabilir. ICT’de bir öğretim modülü için bir teklif sunuldu. Sarmal müfredat, bazı temel kavramların birçok kez tanıtıldığı, giderek daha fazla ayrıntının artırıldığı öğrenmenin geliştirilmesi sırasında uygulandı.

Teknoloji derslerinde müfredatlar genellikle bir alanın programatik içeriğinin klasik yapısı izlenerek, ana didaktik materyal olarak bir ders kitabı kullanılarak düzenlenir.

Ders kitabı materyalinin katı kullanımı ve yüksek karmaşıklığı ve çok çeşitli içeriği öğrencileri motive etmez, çünkü öğrencilere kavramları anlamada ve çalışılan konuları gerçek uygulamalarla nasıl ilişkilendireceklerinde büyük zorluklar getirir. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) olduğu gibi, teknolojik içeriğin sürekli değiştiği alanlarda, öğretilecek bilgiyi seçme ve organize etmedeki zorluk başka bir sorundur.

Bir yandan, müfredata sürekli olarak yeni bilgiler eklenmek zorundayken, aynı zamanda diğer bilgiler de modası geçmiş hale gelir. Öte yandan, içeriğin düzenlenmesi ve düzenlenmesi, her kavramın diğerleriyle ilişkilendirilmesi, sayıları ve ne sıklıkta değiştikleri nedeniyle önemsiz bir iş değildir.

Bu soruları ele alma amacı ile bu makale, BİT eğitiminde öğretme ve öğrenmeyi geliştirmek için bir grup unsur sunmaktadır. Bu unsurlar, tematik yaklaşım, anlamlı öğrenme, kavram haritaları ve sarmal müfredat gibi modern eğitim modellerine dayanmaktadır. İkinci bölüm, bu eğitim katkılarının metodolojik temelini sunar.

Üçüncü bölüm, teknolojik kursların içeriğini seçmek ve düzenlemek için bir dizi kılavuz sunar. Bu yönergelere dayalı olarak, dördüncü bölümde sunulan ve tartışılan BİT’te bir öğretim modülü için bir teklif sunulmuştur. Son olarak, sonuç, bu eğitim önerisinin uygulanmasının niteliksel bir analizini sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir