Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Ekim 2021 Dil öğrenme programları pc Genel dil bilimi Nedir İngilizce öğrenme Programı PC indir Sertifika veren dil uygulamaları Uygulamalı dilbilim ders içeriği Yabancı dil öğrenme programı 0
MSN Metinleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Bilgisayar Destekli Öğretim (CAI)

CAI’nin öğrenci başarısı ve materyali ustalık düzeyinde öğrenmek için gereken süre açısından etkinliğini inceleyen araştırma bulguları, CAI ile öğrenci öğrenme oranlarının daha hızlı olduğunu göstermiştir. Araştırmaların çoğu aynı zamanda BDÖ hakkındaki tutumları da incelemiştir ve BDÖ genellikle olumlu öğrenci ve öğretmen tutumları üretmiştir.

Birçok çalışmada öğretmenler ve öğrenciler CAI’yi çekici ve öğrenme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olarak algıladılar. Maliyet değerlendirmeleri CAI araştırmasının ana odak noktası olmasa da, bazı çalışmalar CAI’nin ders verme gibi bazı öğretim yöntemlerinden daha uygun maliyetli ve en azından sınıf eğitimi kadar maliyet etkin olduğunu göstermiştir.

CAI hakkında büyük ölçüde nitel araştırmalar, bilgisayar teknolojisinin, kullanımı öğretmenlerin sınıf uygulamalarına dahil edildiğinde ve müfredatla bütünleştirildiğinde ve müfredat için gerekli olduğunda daha fazla eğitimsel fayda sağladığını göstermiştir. CAI’nin birincil değeri, öğrencileri motive etme, erişimi artırma ve belirli bir dizi hedefi gerçekleştirmek için gereken süreyi azaltma potansiyelinde bulunabilir.

Bilgisayar teknolojisinin öğretim amaçlı kullanımı artık bilgisayarlardan öğrenme ve bilgisayarlarla öğrenme olarak daha iyi ayırt edilmektedir. Bilgisayarlardan öğrenme, bilgisayar bir öğretim programı aracılığıyla içeriğin iletilmesi için bir araç olduğunda gerçekleşir.

Öğretim stratejilerinin karmaşıklığı ve öğretim programı içine yerleştirilmiş müfredat içeriğinin hacmi, tek odaklı ve sıralıdan kapsamlı ve uyarlayıcıya kadar değişebilir. Bilgisayarlarla öğrenme, bilgisayar teknolojileri öğretme ve öğrenmeyi desteklemek için araçlar olarak kullanıldığında gerçekleşir.

Bilgisayarlardan öğrenme CAI ile ilişkilendirilirken, bilgisayarlarla öğrenme bilişsel olarak mutlaka eğitici olması gerekmeyen bilgisayar ve yazılım kaynaklarının (örn. e-posta, web tarayıcıları, kelime işlem yazılımı, sunum yazılımı vb.) kullanımı ile ilişkilidir. aktif öğrenme ortamlarında öğrenme etkinliklerini desteklemek için araçlar.

Bilgisayarlarla öğrenmenin ve bilgisayarlardan öğrenmenin aksine, bilgisayarlar hakkında öğrenme, bilgisayar donanımını ve yazılımını çalıştırmak ve kullanmak için gerekli becerilerin geliştirilmesi anlamına gelir ve CAI olarak kabul edilmez.

Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi (ÇAĞRI)

Bilgisayar destekli dil öğrenimi, bilgisayar teknolojilerinin dil edinimindeki rolünü araştıran, hızla gelişen bir akademik alandır. CALL’ın evrimi, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri, dil ediniminin dilbilimsel ve öğretim teorilerinin evrimi ile birlikte yansıttı.

Kronolojik olarak, CALL davranışçı bir modelden iletişimsel ve bütünleştirici modellere evrildi ve sonunda daha işbirlikçi bir yaklaşım içeriyor. 1960’larda ve 1970’lerde uygulanan davranışçı CALL, davranışçı öğrenme teorileri tarafından bilgilendirildi ve bilgisayarları, öğrencileri dilbilgisi ve kelime bilgisini geliştirmek amacıyla alıştırma ve uygulama etkinliklerine dahil etmek için öğretmenler olarak kullandı.

1980’lerin başında ortaya çıkan iletişimsel ÇAĞRI teknikleri, öğrenmeyi bir keşif ve keşif süreci olarak gören bilişsel teorilere dayanıyordu. Bu CALL programları, yalnızca dilbilgisi biçimleri ve sözcük dağarcığının ötesinde daha geniş bir okuryazarlık şemasına dahil olacak süreçlerde öğrenen etkileşimlerini teşvik etti. Sosyo-bilişsel öğrenme görüşüyle ​​desteklenen bütünleştirici CALL, bir hedef dilde okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini entegre eden özgün öğrenme ortamları oluşturmak için teknolojiye atıfta bulundu.


Dil öğrenme programları pc
Genel dil bilimi Nedir
Yabancı dil öğrenme programı
Uygulamalı dil bilimi nedir
İngilizce öğrenme Programı PC indir
Sertifika veren dil uygulamaları
Uygulamalı Dilbilim Yüksek Lisans
Uygulamalı dilbilim ders içeriği


Bu amaçla, mevcut işbirlikçi CALL, teknolojiyi yalnızca izole dil ve okuryazarlık becerilerinden ziyade bireysel ve toplumsal gelişim için bir araç olarak tanımlar. Bu yaklaşım, insan öğrenmesi ve gelişiminin araçlar ve sosyal çevre tarafından aracılık edilen işbirlikçi amaçlı faaliyetlere bağlı olduğu sosyokültürel eğitim teorilerinin etkisi altındadır.

Hem bütünleştirici hem de gelişimsel CALL, yüksek düzeyde etkileşimli ve iletişimsel dil öğrenimini destekler ve İnternet’in kapsamlı kullanımını içerir. Şekil 1, CALL’ın gelişimini göstermektedir.

CALL’daki gelişme, teknolojik gelişmeden ve dil öğrenimindeki pedagojik değişimlerden etkilenmiştir. Örneğin, CALL’ın davranışçı olmaktan evrimi, bilgisayarlarda ana bilgisayardan kişisel bilgisayara, ağa bağlı bilgisayara, World Wide Web’e paralel gelişmeler.

Özellikle, CALL, iletişimsel yeteneğin teşvik edilmesi, yaratıcı kendini ifade etmenin teşvik edilmesi, anlam müzakeresi ve otantik kültürel bağlamlarda dilin durumu gibi dil eğitimindeki çok çeşitli değişiklikler bağlamında ilerlemiştir. CALL’ın tüm biçimleri kullanılsa da, artık daha çeşitli süreçleri (davranışsal modellerden iletişimsel modellere) kapsamaktadır.

İnternet ve web, dil öğretimi ve öğrenimi üzerinde en büyük etkiye sahipti. Bilgisayar ağları, öğrencilere hedef dilin konuşmacıları ile etkileşim kurma ve multimedya yazma yoluyla bilgiyi paylaşma fırsatları sağlar. Web ayrıca metinler, ses ve video dahil olmak üzere özgün dil malzemelerine kolay ve anında erişim sağlar.

Ayrıca, web yayınları (yani, canlı çevrimiçi ses akışı), sesli ve görüntülü konferans, canlı sohbet, e-posta, liste sunucuları, tartışma panoları vb. gibi çeşitli kişiler ve iletişim araçlarıyla sanal öğrenme sınıflarının oluşturulmasını da destekler. İyi bir örnek, daha az yaygın olarak öğretilen dillerde eğitmenler ve öğrenciler arasında sanal öğrenme toplulukları oluşturmayı amaçlayan California Eyalet Sisteminin Sanal Dil Öğrenimi (VLL) projesidir.

VLL, ortak ders materyali geliştirmede dört farklı kampüsten eğitmenleri bir araya getirir ve ders sunumu için “sanal dil laboratuvarı” yazılımına ve diğer web iletişim araçlarına atıfta bulunur.

Buna ek olarak, web’deki geniş kapsamlı yararlı kaynaklar koleksiyonu, en güncel, yaratıcı ve ilgi çekici öğretim etkinliklerinin kısa ve uzun vadeli üretimini desteklemek için kolayca kullanılabilir (örn. iletişim becerileri ve WebQuestler gibi etkinlikleri kullanarak öğrencileri güncel konularda sorgulayıcı öğrenmeye dahil etme).

Web, özellikle, öğretmenlere, Authorware, DHTML ve Flash gibi multimedya geliştirme araçlarını kullanarak çevrimiçi günlük tutma, toplu düzenleme ve animasyonlu dilbilgisi oluşturma gibi yaratıcı dil öğrenme etkinliklerine öğrencileri dahil etme olanağı sağlar.

Ölçme ve değerlendirme için web, eğitmenlerin öğrencilerin çalışmalarını izlemelerine ve etkileşimli senaryolar ve testler aracılığıyla öğrenme çıktılarını ölçmelerine ve ayrıca resmi yazma (denemeler) ve resmi olmayan yazma (tartışma panoları, e-posta) alanlarında özgün yazı yazmalarına olanak tanır.)

Bu etkinlikler, güçlü olmakla birlikte, sınıflarda hem dil edinimini hem de teknoloji kullanımını ve gelişimini destekleyen pedagojik çerçeveler içinde bağlamlandırılmalıdır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir