Pedagojik Avantajlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Pedagojik Avantajlar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Ekim 2021 Eğitim pedagojisi Nedir Pedagog Nasıl Olunur Pedagog Nedir Ne iş Yapar Pedagojik nedir anlamı Psikologlar pedagog olabilir mi 0
Proje Değişimini Yönetmek

Pedagojik Avantajlar ve Dezavantajlar

Araştırma, gerçek ve anlamlı öğrenme etkinlikleriyle meşgul olduklarında öğrenci motivasyonunda önemli bir artış olduğunu kanıtlamıştır. Motivasyonun, dil öğreniminde öğrenci başarısının en iyi yordayıcılarından biri olduğu bulunmuştur. Bilgisayar teknolojisinin kullanımı, dil öğrenenlerin özgüvenini artırma, mesleki becerilerini geliştirme ve dil yeterliliğini ve genel akademik becerilerini artırma potansiyeline sahiptir.

Sosyokültürel bir bakış açısıyla CALL, öğrencilerin iletişimsel ve işbirlikçi olabilen özgün dil öğrenme süreçlerine katılabilecekleri araçlar ve ortam sağlar. Stephen Krashen (1982), bireylerin, hedef dilin girdisinin anlaşılır olduğu (yani, öğrencilerin yeterlilik seviyesinde) ve öğrencilerin yeterlilik seviyesinin bir seviye üzerinde olduğu (yani, I+1 hipotezi) rahat ortamlarda dili daha eksiksiz geliştirdiğini belirtmiştir. ).

Bu modele göre, dili daha bütünsel ve doğal bir şekilde elde etmek için, daha doğrudan öğretim veya dil öğrenimi (yani, dilbilgisi ve kurallarının açık öğretimi) ile dengelenmiş daha doğal ve otantik öğrenen etkileşimleri için mümkün olduğunca çok fırsat olmalıdır. 

CALL, ikinci dil edinimi (SLA) teorilerini ele alır ve hedef dilin anlaşılır girdisinin yanı sıra algı, öğrencilerin girdinin yönlerini fark etme becerisini dikkate alarak onları genişletir. Örneğin, ÇAĞRI etkinlikleri ve materyalleri yalnızca işitsel olarak değil, aynı zamanda metinsel ve görsel olarak da girdi sağlayabilir. Bu nedenle, öğrencilerin mesajı anlamak için önemli olan yönlere odaklanmalarını sağlamak için ipuçlarının dahil edilmesi gerekir.


Eğitim pedagojisi Nedir
Pedagojik nedir anlamı
Psikologlar pedagog olabilir mi
Pedagog Nasıl Olunur
Pedagog ne mezunudur
Pedagog maaşı
Pedagoji bölümü
Pedagog Nedir Ne iş Yapar


Carol Chapelle (1998), SLA’nın etkileşimci perspektifinden alınan aşağıdaki yedi kritere sahip ilgili multimedya CALL’ı geliştirmek için bir çerçeve önerdi:

● belirgin önemli dil özellikleri
● sağlanan dilsel girdi değişiklikleri
● hem yazılı hem de sözlü anlaşılır çıktılar için fırsatlar
● öğrencilerin kendi çıktılarındaki hataları fark etme fırsatları
● öğrencilerin dil çıktılarını düzeltmeleri için fırsatlar
● öğrenci ve desteklenen bilgisayar arasındaki değiştirilmiş etkileşim
● öğrencilerin ikinci dil öğrenme görevlerine tam olarak katılmaları için maksimum fırsatlar

Bu çerçevede tanımlanan unsurlar olumlu dil edinimine katkıda bulunur. Bu bağlamda, SLA teorisi ve dil kullanımını ve üretimini kolaylaştıran uygun araçları ve desteği içeren bir sosyal öğrenme ortamı içinde bağlamlandırıldığında CALL potansiyeli olumludur.

Ayrıca CALL, tüm katılımcıların “konuşma” ve girdi sağlama ve yaratıcı faaliyetlerde bulunma potansiyeline sahip olduğu bir diyalog alanı yaratma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeller çoğunlukla, CALL’ın bir unsuru olan ve e-posta ve Daedalus Integrated Writing ortamı gibi yazılım programlarının kullanımına atıfta bulunan bilgisayar aracılı iletişim (CMC) yoluyla elde edilir.

CMC, teknolojinin kullanımını sınıfın ötesine, genellikle yeni sosyal ilişkiler geliştiren ve “işbirlikçi, anlamlı ve kültürler arası insan etkileşimlerini” destekleyen sanal topluluklara genişletir.

Etkileşim, işbirliği, iş paylaşımı ve gerçek zamanlı konferans yoluyla, çevrimiçi ÇAĞRI aynı zamanda farklı öğrenen grupları arasında topluluk oluşturmayı destekleyebilir, bu da yeni sosyalleşme ve kültürleşme biçimlerine yol açar ve “araştırma topluluklarının yaratılmasını teşvik edebilir. hem zenginler hem de fakirler arasında entelektüel, ahlaki ve eğitimsel büyümeyi teşvik etmek gerekir”.

Yine de CALL, insan dokunuşu eksikliği, izole çalışma, teknolojiye erişimde eşitlik eksikliği (dijital bölünme olarak adlandırılır) ve çalışmaktan kaynaklanan antisosyal davranışların olası büyümesi gibi birçok çevrimiçi öğrenme ortamında ortak olan olumsuz etkileri de beraberinde getirir. 

CMC ortamlarında öğrenciler dolaşabilir ve siber uzayda kaybolabilirler. Teknoloji kesin ve tutarlı bir araç olmadığı için, web’e güvenilmez erişim, sözlü üretim becerilerinin desteklenmesi ve öğrencilerin bilgisayarda çalışmaya karşı direnci gibi teknik sorunlar, olumlu ve olumsuz etkileri tartılırken dikkate alınması gereken alanlardır.

Ek olarak, öğrencilerin bilgisayarları ve ilgili sınıf teknolojilerini kullanımı, öğretmenlerin doğrudan becerilerin öğretimi yoluyla yönetilen sosyal kontrol kurumları olarak okulları görmeleri gibi öğretmenlerin sosyokültürel değişkenleri tarafından kısıtlanabilir veya engellenebilir. Bu gibi durumlarda öğrenciler, gereksinimleri karşılayamamaktan korktukları veya teknoloji becerisini (yani klavyeyi) öğrenmekle aşırı derecede ilgilendikleri ve CMC sürecine tam olarak katılmadıkları için kendilerini ifade etmekte kendilerini kısıtlanmış hissederler.

Sınıf öğretmeninin teknolojiyi tanıtma yaklaşımının yanı sıra öğretmenin bilgi ve becerilerin nasıl aktarılacağına dair sahip olduğu değer ve inançlar, öğretmenlerin öğrencilerden beklentileri ve öğrencilerin bilgisayar ve teknoloji becerileri konusundaki deneyimleri tüm faktörlerdir. topluluğun potansiyelini engelleyebilir.

Bu nedenle, öğretmenler CALL ve CMC etkinliklerini uygulamaya niyetlendiğinde bile, bunu öğrencilerden dillerine, etnik kökenlerine ve sosyal sınıflarına bağlı olarak değişen beklentileri olan toplumsal kurumlar içinde yapıyorlar. Sonuç olarak, teknolojiler, özellikle dil ve etnik azınlık öğrencileriyle birlikte kullanıldığında, amaçlanan dönüştürücü etkileri nadiren başarır. Bu, CALL’da çok önemli bir alandır, çünkü başlangıçları dil kullanımının doğruluğuna odaklanmış ve akıcılığa ve iletişimsel etkinliklere doğru ilerlemiştir.

CALL’daki Bilimsel Etkinlikler

Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi Konsorsiyumu (CALICO) ve Avrupa Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi Derneği (EUROCALL), CALL’ın önde gelen profesyonel kuruluşlarından ikisidir. EUROCALL’ın araştırma politikası beyanına göre, CALL’daki bilimsel çalışma, araştırma, materyallerin, araçların ve uygulamaların geliştirilmesi ve pedagojik pratikte çeşitli faaliyetleri ve girişimleri içerir.

Sosyokültürel teorinin etkisi altında, CALL’daki araştırmaların, belirli bir dilin öğretilmesinde hiper ortam ve multimedya kullanımına yönelik önceki odağından, öğrenen etkileşimini desteklemede web ve sanal öğrenme ortamlarının kullanımlarına doğru genişlemiş olması dikkate değerdir. Çevrimiçi işbirliği, uygulama toplulukları ve sanal öğrenme toplulukları, işbirlikçi ÇAĞRI olarak bilinen bunun bir parçasıdır.

Doğası gereği çok disiplinli olan CALL araştırması, SLA, bilişsel bilim, dilbilim, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iletişim çalışmaları ve bilgisayar teknolojisinden teoriler alır. 1990’lardan bu yana, CALL araştırmaları kendi teorik ve metodolojik paradigmalarını oluşturmaya başlamıştır. Bu, CALL’ın standartlaştırılmış terminolojisi, tanımlanmış referans noktaları ve önemli sayıda bilimsel faaliyetin dahil edilmesi ile belirgindir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir