Bilimsel Etkinlikler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilimsel Etkinlikler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

28 Ekim 2021 Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Bilimsel etkinlik nedir Bilimsel etkinlik örnekleri Isparta Meyve yetiştiriciliği Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 0
Program Tipolojisi

Bilimsel Etkinlikler

CALL’da iyi bilinen bir araştırma yöntemi, dil edinim teorisi tarafından oluşturulan hipotezleri test etmek için doğal öğrenme ortamlarından veri toplamaktır. Diğer bir örnek, öğrencilerin otantik öğrenme ortamlarında anlamlı etkileşim, müzakere ve bilgi inşasının altını çizen CALL araştırmasındaki en yeni sosyo-bilişsel yaklaşımlardır.

CALL araştırmasının genel amacı, teknolojinin dil öğretimi ve öğrenimi sürecini nasıl desteklediğini ele almaktır, bu da sonunda CALL teorisinin gelişmesine yol açacaktır.

CALL araştırması, nitel yöntemler (örn. vaka çalışması, etnografi, temellendirilmiş teori) ve nicel yöntemler (örn. tanımlayıcı, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı ve deneysel) dahil olmak üzere diğer eğitim ve insanlık araştırmalarında kullanılan ortak yöntemleri paylaşır. Yeni öğrenme ortamlarını ve bu ortamlar içinde öğrenen gezinme kalıplarını betimleyen çalışmalarda nitel yöntemler kullanılmıştır.

CALL programları ile öğrenen etkileşimini inceleyen ve programın öğretimsel ve teknik tasarımını değerlendiren çalışmalarda da nitel yöntemler kullanılmıştır. Buna karşılık, CALL’daki nicel çalışmalar, teknolojiyle öğrenme üzerindeki psikodilbilimsel ve toplumdilbilimsel değişkenleri sistematik olarak araştırır ve öğretim stratejilerinin etkililiğini istatistiksel olarak analiz eder.

Bu noktada, SLA becerilerinin ötesinde, öğrenenlerin okuyabilme, bilgiyi yorumlayabilme ve çeşitli kaynaklardan bilgi oluşturabilme ve onlara İngilizce öğretebilme becerilerine yönelik kullanıcıları (özellikle temsilcilik ve kimlik) ve daha geniş okuryazarlık kavramlarını göz önünde bulundurmamız gerekir. bireylere e-posta yazmayı ve interneti kullanmayı öğrenmelerinde rehberlik eder.

Bu ortamda “her adımda kritik kararlar almadan okuma yapılamaz”. Bu nedenle, CALL ve CMC’nin geleceği, eğitimcilerin dil öğrenme süreçlerinin bir parçası olarak failliği ve kimliği içeren eleştirel bir okuryazarlık perspektifinden öğretebilmelerini gerektirir.

CALL’ın Geleceği

CALL’daki dil, kimlik ve İnternet, siber uzayda dil, kültürel olarak uygun etkileşim ve İnternet ve azınlık dilinin yeniden canlandırılması gibi bazı güncel konular ilgi çekicidir. Son zamanlarda geliştirilen en demokratik medyalardan biri olarak kabul edilen internetin artan erişimi bu sorunları daha da karmaşık hale getiriyor.

Yalnızca yayın ve araştırma yetkilerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda bireyler ve gruplar arasında anında diyalogu da teşvik eder (Warschauer, yakında). İngilizce olmayan web sitelerinin sayısının hızla artması nedeniyle dikkat çeken İnternet’te kullanılan dil bunu örneklendirmiştir.

The Death of Cyberspace and the Rebirth of CALL adlı kitabında Warschauer, “çevrimiçi iletişimin öneminin gerçek dünyadan ayrılmasında değil, gerçek dünyanın neredeyse her yönünü nasıl etkilediğinde yattığını” belirtiyor. Bu nedenle, çevrimiçi iletişimle ilgili araştırma ve deneyimler arttıkça, CALL ve CMC’nin etkisi ve algılarımız da artacaktır.


Bilimsel etkinlik örnekleri
Bilimsel etkinlik nedir
Isparta Tarım
Eğirdir FİDANCILIK
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Meyvecilik Araştırma Enstitüsü
Marem@ personel
Isparta Meyve yetiştiriciliği


Çevrimiçi teknolojiler ve bunların kullanımı yirmi birinci yüzyılda daha önemli hale geleceğinden, bu tür teknolojiler okuma, yazma ve iletişim becerilerini ilerletir. Warschauer (2000), bilgi ve iletişim teknolojisinin geleceğine ilişkin bir incelemede, yirmi birinci yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojisinin ilerleyeceği on alan belirlemektedir. Bu on kişiden aşağıdakiler CALL üzerinde en büyük etkiye sahip olacaktır:

● Yeni bilgisayarların ve RCFoC Radyo gibi çevrimiçi cihazların ortaya çıkışı! (üç web tabanlı isteğe bağlı ses çeşidinde bir “radyo” gösterisi: RealNetworks’ten RealAudio teknolojisi, VOXware’den ToolVOX ve MP3).
● Kitlesel bir iletişim biçimi olarak kapsayıcı olmaktan çıkıp kapsayıcı hale gelecek olan İnternet.
● Ev video prodüksiyonunun artan popülaritesi gibi metin tabanlı iletişimden görsel-işitsel iletişime geçiş.
● İnternet dili İngilizce’den çok dilli olmaya genişleyecektir.
● Teknoloji kullanımı “yerel olmayan”dan “yerli”ye geçecek ve bireylerin teknolojiyle yerel bir beceri olarak büyümesiyle birlikte.

Bu genişletilmiş kullanımlar, medya ve ticarette iletişim dili olarak İngilizcenin kullanımının artmasına ve dünya çapında ana dili İngilizce olmayanların teknoloji kullanımındaki genişlemeye katkıda bulunacaktır. Teknoloji alanındaki gelecekteki gelişmelerin İngilizce öğretimi pedagojisi, araştırması ve kullanımı üzerinde doğrudan bir etkisi olması muhtemeldir. Bu, sınıf ve okul ortamları içinde ve dışında metinlerin, fikirlerin ve etkileşimlerin formülasyonunda yeni bağlamların, yeni okuryazarlıkların ve yeni kimliklerin yaratılmasıyla sonuçlanacaktır.

Bu geleceğe hazırlanmak için bilgisayarları ve dilleri kendi içlerinde birer amaç olarak görmenin ötesine geçmemiz gerekiyor. Bunun yerine, okuma ve yazmanın yazılı sözcüğün ötesine geçtiği, sözcüğü ve dünyayı dönüştürmek için yeniden yazmak için bir kanal oluşturarak bireyleri eleştirel okuryazarlık merceğinden bakmaları için güçlendiren araçlar haline gelebilirler.

Bilgisayar Aracılı İletişim (CMC)

Bilgisayar aracılı iletişim, bilgisayarların insan iletişimini desteklemek için kullanıldığı bir dizi işlevi ifade eder. G. Santoro, CMC işlevlerinin üç geniş kategorisini tanımlar. Bu kategoriler, insan-bilgisayar etkileşiminin doğası ve bilgisayarın insan iletişim sürecine aracılık etmedeki rolü ile ayırt edilir. Bu kategoriler ayrı ayrı listelense de en önemlisi birbirinden bağımsız olmadıklarını belirtmek gerekir. Genel olarak, bu işlevler eğitim hedeflerini karşılamak için birleştirilir. Üç kategori bilgisayar tabanlı konferans, bilişim ve bilgisayar destekli öğretimdir. Bilgisayar tabanlı konferans, bilgisayarı kişilerarası bir iletişim cihazı olarak ifade eder ve e-posta, etkileşimli mesajlaşma (örneğin, İnternet sohbeti, anlık mesajlaşma) ve web’den erişilebilen veya erişilemeyen konferans sistemlerini içerir. Neyin web tabanlı veya web erişilebilir olduğunu ayırt etmenin zorlaştığına dikkat edilmelidir.

Çoğu konferans sistemi, hatta istemci-sunucu uygulamaları olanlar bile, web üzerinden erişilebilir hale geliyor. Bilgisayar konferansının birincil işlevi tartışma olsa da, çevrimiçi öğretimdeki tartışma genellikle metin tabanlıdır ve öğrenci ve eğitmen tarafından çok fazla okuma ve yazma gerektirir.

Bilişim, çevrimiçi halka açık kütüphane katalogları, etkileşimli uzak veritabanları ve program/veri arşiv siteleri dahil olmak üzere, İnternet’e erişilebilen kaynakların hızlı bir şekilde büyümesiyle İnternet’in dev bir kütüphane olarak kullanılmasıdır. Bilgisayar destekli öğretimde, bilgisayar bir öğretici veya eğitmen olarak işlev görür ve daha aktif bir rol üstlenmek üzere programlanmıştır (yani, komutları yerine getirirken, yukarıda açıklanan iki kategoride bilgisayar pasif olarak insan talimatlarını yürütür).

En geniş tanımıyla, CMC, bir bilgisayarın bir iletişim cihazı olarak kullanıldığı hemen hemen tüm durumlar anlamına gelebilir ve geleneksel bir sınıfta öğrencilere basitçe e-posta sağlamaktan gerçekten öğretim ve öğretim sunmaya kadar çok çeşitli eğitim formatlarını destekleyebilir. 

Örneğin, bir dersin tamamı, bilgisayar kullanımını içeren neredeyse tüm öğretim etkinlikleriyle birlikte web tabanlı olabilir. Veya bir eğitmen, esas olarak bire bir sınıf eğitimini artırmak için tartışma gruplarını desteklemek için e-posta listelerini kullanabilir. Konuk öğretim görevlileri herhangi bir sınıfa (çevrimiçi veya değil) herhangi bir yerden internet üzerinden video aracılığıyla katılabilir. CMC, öğrenciler arasında işbirliğini, kendi kendine öğrenme için bireysel ilerleme hızını ve öğrenci uygulamasını ve yansıtmasını kolaylaştırabilir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir