Bilgisayar Konferansı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilgisayar Konferansı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Ocak 2022 Telefon görüşmesinin konferans olduğu nasıl anlaşılır Telekonferans kaç kişi ile yapılır Telekonferans nasıl Yapılır Video konferans nasıl yapılır 0
Program Tipolojisi

Bilgisayar Konferansı

Bilgisayar konferansında bilginin sosyal inşasını incelemek için Etkileşim Analizi Modelinin bir uyarlaması, arşivlenmiş söylemi analiz etmek için etkili bir değerlendirme modeli geliştirmek için bir temel sağladı. Bu modele uyarlamalar, Garrison, Anderson ve Archer’ın Araştırma Topluluğu modeline ve Henri’nin beş öğrenme boyutuna dayanıyordu.

Bu değerlendirici model, söylemin üç düzeyde araştırılmasını destekledi. Üç tür öğrenci yönelimi (sosyal, bireysel ve grup) katılımcıların etkileşimli davranışlarını tanımladı. Her yönelimdeki aşamalar bilişsel aktiviteyi karakterize ederken, aşamalardaki göstergeler benimsenen öğrenme yaklaşımlarını gösterdi.

Değerlendirici model kullanılarak bilişsel göstergeler, her konu için ve ayrıca her öğrenci için sosyal (S), bireysel (I) ve grup (G) yönelimlerine göre toplamları kaydedildi. Aşağıdaki şekillerde gösterilen veriler, bireysel ve grup toplamlarında 4 başlıkta güçlü bir süreklilik düzeyi ve değerlendirme modelindeki göstergelere dayalı olarak konular arasında sosyal kümeler durumunda daha zayıf ama yine de pozitif bir süreklilik düzeyi göstermiştir.

Bu tür bir analiz, katılımcıların bilişsel aktivitelerine ilişkin içgörü sağladı ve zaman içinde meydana gelen iki tür damgalama belirledi, bkz. Şekil 3. Bazı durumlarda, tartışmaya belirli bir gösterge hakim olabilir (temel açıklama, II veya bilgi paylaşımı/karşılaştırma, Tartışma konularına hakim olan G2) (Tip A). Bu durumlarda bilişsel gelişim konular arasında sabit kalır.

‘Statik’, belirli bir süre boyunca göstergelerde çok az veya hiç değişiklik olmadığı süreci tanımlar. Ayrıca öğrenciler, sonraki konular için tekrarlanan her konu için bir dizi bilişsel gösterge gösterebilir (Tip B). Burada öğrenciler, her konu için farklı bilişsel stratejiler ve bilgi edinme konusunda bir takdir gösterirler.

Her konuya verdikleri yanıtlar, göstergeler aracılığıyla bilişsel bir hareket gösterebilir; örneğin, analize ilerleyen problem tanımlama ile başlamak ve bazı sonuçların çıkarılması gibi. Ancak, öğrenme yaklaşımlarının gelişimini ilerletmek yerine, öğrenciler her konu için daha geniş fakat statik bir yol gösteren aynı gösterge setini kullanırlar.

Kurstaki bilişsel göstergelerin kaydını, öğrenciler Ila, I2a veya G2a gibi belirli bir öğrenme yaklaşımına odaklandıkları ve her konuya yaklaşımlarında çok az tereddüt ettikleri için nispeten düz ve dar olabilen bilişsel bir iz olarak düşünmek faydalıdır. (Figür 3). Alternatif olarak, öğrencilerin bilgi edinmeye yönelik farklı yaklaşımları keşfetmeleri, araştırmaları ve yorumlamaları açısından daha geniş bir yol olabilir.

Bu iki tür damgalama, bilişsel katılımın konular arasında tutarlı olduğu durumlarda ‘statik bilişsel izler’ olarak anılacaktır. Bu nedenle, tartışma forumunun amacı, öğrencilerin, örneğin 12 veya G2’nin biliş aşamalarını gösteren bir konuyu analiz etmelerini sağlamaksa, damgalama bu dar yolu sağlayacaktır.

A Tipi, konular arasında oluşur. Ancak, forumların amacı öğrencilerin üst düzey düşünmelerini geliştirmekse, o zaman geniş bir yol örneği. B tipi, belirgin olmalıdır. Bunun, tartışmalarında forumlar tarafından teknolojilerin nasıl kullanıldığı üzerinde etkileri olabilir. Bu tür statik izler eğitimcinin bir amacı olabilir.

Öte yandan, eğitimciler, öğrencilerin çeşitli bilişsel yollar boyunca statik olarak değil, aşamalı olarak hareket etmelerini istedikleri için damgalamadan kaçınmak istiyorlarsa, damgalamaya yol açan faktörlerin dengelenmesi gerekir.

‘Dinamik bilişsel iz’ terimi, öğrencilerin çeşitli göstergeler arasında ve belki de daha yüksek düzeyde işbirliği veya işbirliğine geçtiği bilişsel odakta bir değişiklik olduğunu gösterir. Yine, öğrenci tarafından herhangi bir zamanda görüntülenen bilişsel göstergelerin genişliğine karşılık gelen dar ve geniş bilişsel izler vardır.


Video konferans nasıl yapılır
Telekonferans nasıl Yapılır
Telekonferans Nedir
Telefon görüşmesinin konferans olduğu nasıl anlaşılır
Telekonferans kaç kişi ile yapılır
Video konferans Nedir
Görüntülü telekonferans
Telekonferans sistemi


Sonuç

Medya yapışkanlığı çalışması, mühendislik öğrencilerinin birden fazla BİT seçeneğine sahip bir tasarım projesi hakkında iletişim kurarken medya kullanım modellerini inceledi. Bilişsel damgalama çalışması, belirli konular hakkındaki anlayışlarını tek bir BİT (e-posta tartışma listeleri) ile ileten öğrencilerde biliş kalıpları oluşturdu. Her ikisi de, ilk kalıpların yerleşik hale gelebileceğini ve değiştirilmesinin zor olabileceğini göstermektedir.

Söylemin bilişsel bileşenlerinin derinlemesine incelenmesiyle damgalama çalışması, daha derin bir analiz düzeyine ulaşabilir. Gerçekten de, yukarıdaki Tablo 1’dekilere benzer bir grup gösterge, medya yapışkanlığı çalışmasının söylemine uygulanmış olsaydı, bunun medya kullanım kalıplarının bilişsel temelini açığa çıkaracağını iddia etmek meşrudur.

Yazarlar tarafından sunulan çeşitli açıklamalar daha sonra teste tabi tutulabilir. Böyle bir argüman, her iki çalışmada da eylemsizliğin kökeninde bilişsel olduğunu görecektir. Medya yapışkanlığı daha sonra bilişsel eylemsizliğin bir yönü olarak ortaya çıkar.

Medya yapışkanlığı çalışmasında öğrenciden yapılan sınırlı alıntıların incelenmesi, eleştirilerini ifade edebilme konusunda sosyal ilişkiler (SI-S3) ile öğrenen rahatlığı arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Basit problem çözme ile varsayımları test etme (I2a-I2b) arasındaki zaman içindeki hareket, bu tür sanal ekiplerle ilgili olacaktır ve arka plan bilgisi ve hedeflerdeki tutarsızlıkların ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Michigan öğrencilerinin projenin pratikte uygulanabilir sistemler oluşturmaya odaklandığını düşünmeleri, Delft öğrencilerinin ise kavramsal konular ve model testi ile daha fazla ilgilenmesi dikkat çekicidir (G3a-G3b). Medya yapışkanlığı çalışmasında ve genel olarak sanal ekiplerde bilişsel davranışın ağırlıklı olarak bireysel mi yoksa grup yönelimli mi olduğunu sormak önemlidir. İkincisi, işbirliğinden daha kolay yaratıcı işbirliğine yol açar.

CSCW’de bir dizi bilişsel eşlikçinin kullanılması, tıpkı öğrenme topluluklarında olduğu gibi, etkileşimlerin belirli yönlerinin meydana gelip gelmediğine dair göstergeler vererek bir erken uyarı sistemi olarak faydalı olabilir. Aslında her iki çalışma da, kaynakların ve müdahalelerin uzun vadeli değere sahip olabileceği angajmanların başladığı kritik oluşum dönemlerine odaklanmaya işaret ediyor. Bu tür göstergelerin kullanılması, yaratıcılığın ve orijinal işbirliğinin bilişsel birlikteliklerinin ne zaman başarılabileceğinin anlaşılmasına da yardımcı olabilir.

İki farklı alan arasındaki bu değiş tokuş, yanıtladığından daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Bilişsel ataleti yıkmanın ve yaratıcı öğrenmeyi ve grup çalışmasını ilerletmenin en iyi yolları nelerdir? Dinamik bilişsel izler hangi yollarla hızlı bir şekilde tanımlanabilir? Anahtar sözcük aramaları gibi hangi yarı otomatik süreçler, bilişsel eşlik edenlerde kritik değişikliklerin veya bunların eksikliğinin tanımlanmasını destekleyebilir?

21. yüzyıldaki öğrenciler, çoklu BİT konusunda çok daha fazla deneyime sahip olacaklardır. BİT’lere yönelik kişisel tercihler ve alışkanlıklar, çalışma grubu veya öğrenim topluluğununkilerle nasıl çatışacak? E-posta tartışmalarını analiz etmek için tasarlanmış böyle bir bilişsel eşlik modeli, beyaz tahtalar ve diğer görsel medya ile başa çıkmak için yeterince sağlam olabilir mi?

Görsel medyada işbirlikçi ve işbirlikçi etkileşimi ayırt etmenin yolları var mı? Gerçekten de, bu tür medyadaki etkileşimi etkili bir şekilde karakterize edebilen bilişsel eşlik edenlerin doğası, her iki alanın ilgili gelecekleri için hayati bir sorudur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir