Öğrenmede Bilişsel Gelişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrenmede Bilişsel Gelişim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Ocak 2022 Akademi Delisi Bilişsel gelişim Kuramı Piaget bilişsel gelişim KURAMI Piaget Bilişsel gelişim kuramı Makale piaget'in bilişsel gelişim dönemleri Vygotsky bilişsel Gelişim Kuramı 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Medya Yapışkanlığı

Birçok endüstri artık küreseldir, bazılarının bir ülkede üretim bölümleri, diğerlerinde araştırma ve geliştirme, bilgi teknolojisi ve finans bölümleri vardır. Artan şiddetli küresel rekabet ve küreselleşmiş iş gücüyle birlikte, dağıtılmış işbirlikçi çalışma için etkili yöntemlere duyulan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı ve 21’^’ yüzyılda daha da büyüyecektir.

Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Çalışma (CSCW) alanı, ekiplerdeki etkili etkileşimleri inceleyerek ve etkili bilgisayar araçlarının tasarımına ve bunların kullanımına ilişkin daha iyi anlayışlar geliştirerek en iyi uygulamaları desteklemek için geliştirilmiştir. Dağıtılmış çalışma gruplarını desteklemek için BİT kullanmanın avantajları iletişim hızı, esneklik ve uyarlanabilirliği içerirken, dezavantajları arasında güven eksikliği, koordinasyon sorunları ve diğerleri arasında paylaşılan arka plan bilgisi eksikliği sayılabilir.

Altı mühendislik tasarım ekibinin katıldığı bir çalışmada, Huysman ve ark. uzun süreli bir ortak tasarım projesi aracılığıyla iletişim teknolojisi kullanımının evrimini göstermek. Ekipler, Michigan Eyalet Üniversitesi’nden (ABD) ve Deft Teknoloji Üniversitesi’nden (Hollanda) uzaktan iletişim kurmak zorunda kalan öğrencilerden oluşuyordu.

Teknolojiler arasında masaüstü video konferansı, e-posta, sohbet, paylaşılan beyaz tahtalar, gerçek zamanlı entegre ses ve videonun yanı sıra uygulama paylaşımı, paylaşılan bir dosya sistemi, takvim ve mesaj panosu yer aldı. Bu nitel çalışmada, öğrencilerin çalışmak istedikleri araç türlerini seçmelerine izin verildi.

Altı takım, bu ICT’ler için belirgin şekilde farklı modeller ve tercihler sergiledi. Ayrıca bu tür seçimler tasarım projesinin başlarında yapılmış ve tasarım süreci boyunca tercih edilen uygulama olarak kalmıştır. BİT kullanımındaki bu alışılmış atalet, paylaşılan beyaz tahtanın ne kadar yararlı olabileceği gösterildiğinde, hemen ardından orijinal BİT tercihlerine dönen bir grupta belirgindi.

Yazarlar bu etkiye ‘medya yapışkanlığı’ adını verdiler çünkü daha kullanışlı teknolojiler mevcut olmasına rağmen başlangıçtaki teknoloji seçimi korundu. Çalışma, bu etkinin kapsamını ölçmüyor, ancak proje ekipleri içindeki söylem ve uygulamanın evriminde bunu gösteriyor.

Bunun için yazarlar tarafından bir takım açıklamalar yapılmıştır. Biri, ekip içi ve dışı iletişim süreçleri hakkında geri bildirim eksikliğidir. Bir diğeri, iletişim tarzlarını denemede ilgi eksikliğine neden olan tamamlanma tarihidir.

Bir diğeri, birbirlerini eleştirme ve ekibin iletişimiyle ilgili sorunlar hakkında duygularını ifade etme konusunda aşinalık ve rahatlık eksikliğidir. Son olarak, yazarlar böyle bir değişiklik için karşılıklı anlaşmanın çok fazla çaba gerektirdiğini düşündüler.

Medya kullanım tarzı, ekiplerin kültüründe o kadar yerleşik hale geliyor ki, bir süre sonra bunu değiştirmek imkansız görünüyor. Tire & Orlikowski, grup yazılımında yapılan ilk değişiklikten sonra, kullanıcıların araçların kullanım şeklini değiştirme fırsatı pencerelerinin ve configxtred’in sınırlı olduğunu öne sürüyor. Bu, grup yazılımı kullanımında yol bağımlılığını gösterir.

Medya yapışkanlığı çalışması, çevrimiçi öğrenme topluluklarının ve öğrenci seçiminin rolünün daha iyi anlaşılması için önemlidir. Ne de olsa, 21. yüzyıldaki öğrenciler çok çeşitli BİT’lere sahip olacaklar. Dolayısıyla eğitimciler bu seçimi kısıtlamaya mı çalışmalı yoksa iyi seçimi etkilemenin yollarını mı bulmalı? Bu, hem resmi çevrimiçi öğrenme topluluğu tasarımıyla hem de öğrenciler arasındaki resmi olmayan ancak önemli iletişimlerle giderek daha alakalı hale gelecektir.


Bilişsel gelişim Kuramı
Bilişsel Gelişim Dönemleri
Vygotsky bilişsel Gelişim Kuramı
Piaget bilişsel gelişim KURAMI
Bilişsel gelişim özellikleri
Bilişsel gelişim pdf
piaget’in bilişsel gelişim dönemleri
Piaget Bilişsel gelişim kuramı Makale


Öğrenmede Bilişsel Gelişim

Bilgisayar teknolojilerinin insan eylemleri ve bilişsel performans üzerindeki etkisi hakkında hala öğrenilecek çok şey var. Çevrimiçi öğrenme topluluklarında etkileşimli davranış ve bilişsel gelişime yönelik araştırmalar, sürekli olarak daha fazla anlayış arayışındadır. Eşzamansız çevrimiçi tartışma forumlarını kullanan bir çalışma, öğrencilerin bilişsel davranışlarını açıklamaya yardımcı olan bir dizi bulgu belirledi. 21*’ yüzyıl için eğitim, bilişin ve onun teknolojilerle ilişkisinin anlaşılmasını gerektirir.

Etkileşim ve işbirliği, bu tür ortamlarda anahtar bileşenler olarak kabul edilir [4]. Bununla birlikte, öğrencilerin istenen öğrenme çıktılarını elde etmek için nasıl etkileşimde bulunacaklarını ve işbirliği yapacaklarını otomatik olarak bildikleri varsayılmaktadır. Eğitimciler bu deneyimleri dikkatlice eğitim tasarımına yerleştirmelidir. Daha sonraki araştırmacılar [5-8], bu kritik unsurlara, ek unsurları tanımlayan ve bireylerin teknolojilerle nasıl öğrendiklerini ele alan ortaya çıkan bir bilgi bütünü ile eklediler.

Sürekli gelişen teknolojilerle birlikte eğitimciler, gerekli öğrenme çıktılarını desteklemek için hangi teknolojilerin en uygun olduğu ve pedagojilerden daha hızlı gelişen bu teknolojilerin nasıl kullanılacağı açmazı ile karşı karşıya kalmaktadır.
İşbirliği ve iletişim için teknolojileri entegre etme konusunda pedagojik rehberlik eksikliği nedeniyle, eğitimciler artan ikilemler ve kafa karışıklığı ile karşı karşıya kalmaktadır.

Şu anda, kurumsal dünya bilgi ekonomisinin çoğunu yönlendiriyor ve bilgi teknolojilerinin gelişimini etkiliyor. Eğitimciler, öğrencileri başarılı yaşam boyu öğrenenler yapacak bilişsel becerilerle donatacak teknolojilerin evriminde daha fazla söz hakkına ihtiyaç duyar. Eğitimciler daha fazla işbirliğine dayalı etkileşimi teşvik ettikçe, daha büyük işbirlikçi etkinlikleri destekleyen teknolojiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu teknolojiler için bir kaynak CSCW alanı olmalıdır.

Baskı

İlk iletişim kalıplarının, öğrenme topluluklarında sonraki etkileşimli davranışları belirlemede güçlü olduğu gösterilmiştir. Yakın tarihli bir çalışmada, bu ilk iletişimlerin etkisinin bir analizi, tartışma forumlarında öğrencilerin seri olarak tutarlı bilişsel davranışlarını karakterize etmenin bir yolu olarak “damgalama” kavramına yol açmıştır.

Baskının etkileri daha sonra tartışma forumlarının veya çevrimiçi öğrenme topluluklarının oluşumunda dikkate alınır. Bir öğretme ve öğrenme perspektifinden bu, eğer tartışma forumları öğrencileri bilişsel olarak değiştirecekse, erken etkileşimlerde ortaya çıkan bilişsel davranışların bu nedenle istenen öğrenme sonuçlarını yansıtması gerektiği anlamına gelir.

Bu çalışmada, birinci sınıf öğretmen eğitimi kursunda 4 yıl boyunca ve 4 konuda 15 tartışma forumunun (275 öğrenci) söylem analizi, her tartışma forumunda çeşitli konularda iletişim modellerinde tutarlılık gösterdi. Yaklaşık 20 öğrenciden oluşan bu forumlar, öğrencilere sınıfta teknolojilerin kullanımıyla ilgili özgün ve ilgili konuları araştırma ve tartışma fırsatı verdi.

Konulara bir örnek, “/« araştırma okuryazarı ile ilişki, küçük ilköğretim sınıfında kelime işlemcinin kullanımını çevreleyen başlıca sorunlar nelerdir?” idi. Her forumda öğrenciler, her biri daha sonra konulardan birinin tartışılmasını kolaylaştıran ve yüz yüze sunumda ana konuların bir özetini sunan dört küçük gruba ayrıldı. Öğrencilerden, dönem boyunca düzenli aralıklarla yayınlanan konularla her konu için en az bir 300-400 kelime katkı ile yanıt vermeleri istenmiştir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir