Bilim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilim ve Teknoloji – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Mart 2022 Bilim ve teknoloji arasındaki fark Bilim ve Teknoloji ilişki örnekleri Bilim ve Teknoloji tarihinin önemi 0
Lojistik Sağlayıcıları

Teknolojinin Gelişimi

19. yüzyılda üniversiteler önemli ölçüde değişti. 1810’da kurulan Berlin Humboldt Üniversitesi, modern üniversiteler için model oldu. Teolojinin rolü azaldı ve araştırma tesisleri kuruldu. Doğa felsefesi, biyoloji veya kimya gibi bilim fakülteleri biçiminde dahil edildi. Teknoloji de, bazı ülkelerde üniversite mühendislik fakülteleri olarak, bazılarında ise yeni bir teknik üniversite türü olarak girdi.

20. yüzyılda, bilginin her zaman dar bir şekilde tanımlanmış alemlere bölünmesi devam etti. Araştırma, yalnızca üniversitelerde değil, aynı zamanda devlet kurumlarında ve endüstride de muazzam bir şekilde büyüdü. Bilimsel topluluklar genellikle kendi dergileri, toplantı ve konferansları, kalite standartları ve üniversite bölümleri tarafından yeni üyelerin yetiştirilmesi ile kurumlar olarak örgütlenmiştir.

Bilimin disipliner organizasyonu, bilimsel toplulukların ortak paradigmalarına dayanır. Bir paradigma derinlemesine iletişimi kolaylaştırır.

En geniş anlamıyla Rönesans’ın insani gelişme ideali evrensel uomo bugünlerde nadirdir. Aksine, çeşitli akademik disiplinler arasında genellikle güçlü önyargılar vardır. 1959’da ünlü bir konferansta İngiliz fizikçi ve romancı C.P. Snow, doğa bilimleri ve edebiyat kültürleri arasındaki derin ayrılığın yasını tuttu. Güçlü disiplin sınırları, günümüzde önemli toplumsal sorunlar üzerinde çalışırken disiplinler arası işbirliğinin önündeki engeller olarak algılanmaktadır.

Verimlilik ve Karlılık Olarak Bilim ve Teknoloji

Bu yüksek disiplinleşmeye paralel olarak, araştırma ve bilim daha fazla uygulamalı hale geldi. Modern bilimin, teknolojik ilerlemeyi bilgilendirmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan ampirik bilgiyi üretmesi beklenirken, ilerlemenin kendisi bilimsel bilginin üretimini meşrulaştırır. Bilim ve teknolojinin birleşmesi, uzmanlaşmış teknik üniversitelerin ve enstitülerin oluşturulmasıyla gözlemlenebilir.

École Polytechnique de Paris 1794’te kuruldu ve 19. yüzyılda Avrupa’nın yeni sanayileşen ülkelerinde ve ABD’de birçok başka politeknik oluşturuldu. Aynı zamanda, Sanayi Devrimi’nin ardından ve serbest piyasa ekonomisinin yükselişiyle birlikte bilim ve üniversiteler giderek daha fazla iş ve sanayi odaklı hale geldi.

Hükümetlerin güçlü desteği ile endüstriler ve üniversiteler arasında bağlantılar kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu tür üniversiteler dünyaya yayılırken, endüstriler kendi Ar-Ge departmanlarını oluşturdu. Yakın tarihli bir örnek olarak, The Economist, Çinli bir otomobil üreticisi olan Geely’nin ‘sadece istihdam ettiği mühendis sayısını 350’den 1.200’e çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda çok daha fazlasını ortaya çıkarmak için Zhejiang Otomotiv Mühendisliği Enstitüsü’nün tamamını kurduğunu bildiriyor. 

Sanayi için, bilgi ve teknolojinin bu birlikteliği, verimliliğin ve özellikle kârlılığın teknolojik gelişmenin ana leitmotifi haline gelmesi anlamına geliyordu. Artık bir teknolojinin emekçisi ve son kullanıcısı tarafından değil, mühendislik araştırma departmanlarında ‘bilimsel bilgiye’ dayalı uzman mühendisler tarafından geliştirilen teknolojik gelişme, verimlilik ve karlılık açısından yönlendirilmekte ve seçilmektedir.


Bilim ve Teknoloji ilişki örnekleri
Bilim ve Teknoloji tarihinin önemi
bilim ve teknoloji nedir
Bilim ve teknoloji arasındaki fark
Bilim, teknoloji ve insan ilişkisi
bilim ve teknoloji arasındaki ilişki


Artık farklı üreticilerin lonca geleneklerinde yansıyan sorgulanmayan kültürel değerler değil, piyasa değişim değeri yeni teknolojilerin ve üretim yöntemlerinin benimsenmesine rehberlik eden ana kıstas haline geldi. Jünger’in tanımladığı geleneksel “duvarlar ve aşılmaz tabuların” kısıtlamalarından kurtulmuş bilim ve teknoloji, kâr ve fayda açısından algılanır.

Sanayi Devrimi’ne eşlik eden piyasa ekonomisinin bu yükselişi ve ücretli emeğin genişlemesi yeni toplumsal gerilimlere yol açtı. Ücretli emek, (asgari harcama için maksimum üretkenlik arayan) işverenler ile daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları isteyen çalışanlar arasındaki çelişkili çıkarları ima etti.

Endüstriyel mekanizasyonun ortaya çıkışı, işçilerin güçlü muhalefetiyle karşılaştı ve derin toplumsal huzursuzluklara yol açtı. En ünlü direniş, 19. yüzyılın başlarında İngiltere’nin kuzeyindeki Luddite hareketinden geldi. Ludditler şu taahhütte bulundular.

Böylece: ‘Ludditlerin karşı çıktıkları tüm makineler değil, daha çok ortaklıklarının onay vermediği, üzerinde kontrol sahibi olmadığı ve kullanımının çıkarlarına zarar verdiği makinelerdi.

Teknoloji, kullanıcıya göre iyiye veya kötüye kullanılabilecek tarafsız bir araç değildir. İçinde üretildiği ekonomik sistemin amaçlarını ve değerlerini taşıyan içsel bir karakter, kaçınılmaz bir mantıkla gelir.

Bu tarafsız olmama, öfkeli işçilerin tahta ayakkabılarını veya takunyalarını (Fransızcada sabot olarak bilinir, bu nedenle ‘sabotaj’ terimi) makineye atma pratiğine yansıdı, bu da makineyi, yetersizliklerini göstermek için fiilen ‘tıkanıyor’.

Makineler ve fabrikada emeğin yeni örgütlenmesi ve uzmanlaşması, işçiler için gerekli olan beceri ve bilgiyi azalttıkça, sanayileşme, işgücü piyasasının kadınları ve çocukları içerecek şekilde genişlemesine izin verdi ve kol emeği için bir norm olarak düşük ücretlerin ortaya çıkmasına yol açtı. 

Sanayicilerin çıkarları ile işçilerin çıkarları arasındaki sosyal çatışma da yönetim tarafından ele alındı. 19. yüzyılın sonundan itibaren, Taylor’ın “bilimsel yönetim” kavramı, emeği azaltarak ve en basit birimlerine bölerek üretim sürecinin organizasyonunu yürütmesinden ayırmayı amaçladı.

Taylor, üretim sürecini hızlandırarak ve yoğunlaştırarak, endüstriyel emeği tekrarlayan bir mekanik göreve dönüştürdü; yaratıcı ve amaçlı boyutundan yoksun bırakılarak, işçileri daha da vasıfsızlaştırdı ve işyerini insanlıktan çıkardı. Taylor tarafından ‘rasyonelleştirme süreci’ veya ‘bilimsel yönetim’ olarak adlandırılsa da, herhangi bir rasyonalite tek taraflıydı ve yalnızca üretkenliği ve karlılığı artırmayı amaçlıyordu.

Böylece, teknolojik yeniliği tasarlayan ve teşvik edenler ile onu (işçi ve/veya tüketici olarak) kullananlar arasında daha önemli bir ayrım oluşturuldu. Uzman teknik ve yönetim okulları tarafından eğitilen beyaz yakalı işçiler, üretim ve yenilik sürecini yönetirken, mavi yakalı işçiler onu yürüttü ve daha fazla sosyal emek çatışmasına yol açtı.

Teknoloji ve tüketim: Planlı eskitme

Endüstriler sadece daha verimli üretmeyi değil, aynı zamanda karları artırmayı da amaçlar. Teknoloji tasarımı, yalnızca daha etkili bir hizmet sunarak değil, aynı zamanda aşağıdakileri de sağlayarak tüketimi artırmayı amaçlar:

• Malzemelerin sınırlı bir kullanım ömrünün sağlanması
• Ürünlerin ortak tüketimini gerektiren teknik tamamlayıcılıklar yaratmak (örneğin, yazıcılarda/mürekkep ve tıraş bıçağı/azor bıçaklarında olduğu gibi, ana ürünü nispeten düşük maliyetle ve gerekli sarf malzemelerini nispeten yüksek maliyetle sunarak)
• İçeriğin en hızlı şekilde kullanılmasını sağlamak için şampuan veya bulaşık deterjanı şişeleri gibi kap ağızları için ‘optimum boyut’ seçimi yer alır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir