Teknoloji ve Tüketim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknoloji ve Tüketim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Mart 2022 İhtiyaç ve yaşanılan yerin koşullarına göre teknolojik ürünler ne gösterir Teknolojik yenilikler Nelerdir Türkiye de teknolojinin gelişimi 0
Literatür Taraması

Teknoloji ve Tüketim: Planlı Eskitme

Açıkça, artan refahın kullanım değeri mantığıyla değil, değişim değeriyle ilgilidirler. Bu nedenle, üretim için tüketim ve kâr için üretim, ticari teknoloji tasarımının merkezinde yer alır.

Ekonomi ve teknoloji, bireysel ve kolektif değerlere ve ihtiyaçlara tabi değildir; daha ziyade, toplum ve bireyler, artan meta üretimi ve tüketimi zorunluluğuna tabidir.

Ayrıca tasarım ve pazarlama, ürünleri farklılaştırmaya yöneliktir. Onlara belirli bir marka değeri vermek, ürün tasarımının ayrılmaz bir parçası haline gelir. Amaç, Illich’in tanımladığı gibi, aynı anda tüketim ihtiyaçlarını ve zorunlu eskitmeyi yaratmaktır:

Yeni bir pazar açmanın en iyi yolu, yeni ürünleri önemli bir ayrıcalığa özümsemektir. Bir kez yapıldığında, eski modeller devalüe edilir ve tüketiciler kendilerini tüketim mallarının artan “kalitesi” ile ilgili sınırsız büyüme ideolojisine bırakırlar.

Standart kullanım değeri ve değişim değerinin ötesinde, metalar aynı zamanda bir sembolik değer (özne tarafından bir başka şeyin sembolü olarak bir nesneye verilen değer, örneğin bir alyans) ve bir işaret değeri de taşırlar. sosyal statü, beğeni, kimlik veya bir kişinin karakterinin bir işareti olarak bir nesneler sistemi içindeki belirli bir nesne tarafından yapılır.

“Markalaşma”, bu anlamda, üreticinin ürünleri veya hizmetleri için işaret değeri geliştirme ve marka üzerindeki mülkiyet haklarını elinde bulundurduğu sürece ticari çıkarlarını güvence altına alma girişimlerinden biridir. Tasarım ve ‘modaya uygun’ özelliklerin dahil edilmesi yoluyla, ürün geliştirme süreci tarafından işaret değeri giderek daha fazla hedeflenmektedir.

Böylece, çağdaş yenilik ve teknolojik tasarım içinde metaların fiziksel (yeniden) üretimi, giderek artan bir şekilde işaret değeri (yeniden) üretmeye yönelmektedir. Cep telefonlarından yeni arabalara kadar, tüketim, metaların işaret değerlerinin sürekli zorunlu eskimesi tarafından yönlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik, “şimdiki ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması” olarak tanımlandığında, yeni tüketim ihtiyaçları yaratarak tüketici tercihlerinin şekillendirilmesi, modern teknolojik gelişmeyle ilgili sürdürülebilirlik konularının merkezi bir yönü haline gelir. Bizi, yeni teknolojilerin kişisel ve kolektif refahı gerçekten artırıp artırmadığı veya ne ölçüde artırdığı veya yalnızca endüstriyel üretimi artırıp artırmadığı gibi kritik soruyu yanıtlamaya zorluyor.


İhtiyaç ve yaşanılan yerin koşullarına göre teknolojik ürünler ne gösterir
Teknolojik yenilikler 2021
Ülkemizde teknolojinin gelişimi için neler yapmalıyız
Türkiye de teknolojinin gelişimi
Teknolojinin gelişimi
Bilim ve teknoloji hayatımızı nasıl etkiler
Teknolojik yenilikler Nelerdir
Günümüz teknolojisi


Refah Devleti

Sanayi Devrimi’nin ardından ve serbest piyasa politikalarının yükselişi birçok ticaret engelini ve lonca sistemini ortadan kaldırdığında, fabrikalarda işçilerin sömürülmesi hızla arttı. 19. yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika’nın yeni sanayileşen ülkelerinde çocuk işçiliği yaygındı. Fabrika kazaları birçok işçiyi öldürdü veya yaraladı. Bu arada, sosyal güvenliğin esas olarak yerel kiliseler ve dini topluluklar tarafından yapılan geleneksel organizasyonu, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki hızlı kentleşme yoluyla çöküyordu.

19. yüzyılın sonuna gelindiğinde, endüstriyel sendikalar üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye çalıştılar ve erken sosyal güvenlik biçimleri ve işçi sınıfının (kendilerinin yanı sıra) çıkarları için savaştılar. 20. yüzyılın başlarında toplumsal gerilimler, tüm sanayi ülkelerinde çeşitli işçi çatışmalarına ve devrimci patlamalara yol açtı ve Rusya, merkezi olarak planlanmış bir ekonomi olarak yeniden örgütlendi. Avrupa ve Kuzey Amerika’da, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, serbest piyasa mekanizmasının diğer reformlarının yanı sıra sosyal güvenlik, emeklilik, iş güvenliği ve sağlığı sağlayan çeşitli reformlar başlatıldı.

Çoğu Batılı ülke, 1920’lerden itibaren yetişkinler için evrensel olana kadar oy hakkını genişleterek yavaş yavaş demokrasilere döndü; devlet, sosyal güvenlik, toplu konut, kamu sağlığı, eğitim gibi esas olarak işçi sınıfı sorunlarının çözülmesinde daha aktif bir rol üstlendi. 

1930’ların Büyük Buhranı’nın, serbest piyasa ekonomisinin yetersizliklerinden, özellikle de döngüsel doğasından ve tam istihdam yaratamamasından kaynaklandığı algılandı. Keynes’in “genel teorisi” içinde, ekonomik sürecin serbest piyasa düzeninden kaynaklanan klasik tam istihdam dengesi iddiası, ekonomik krizlerin ortaya çıktığı genel bir durum olarak değil, yalnızca özel bir durum olarak görünmektedir.

Bu nedenle, döngüsel olmayan hükümet harcamaları ve ekonomi politikaları, serbest piyasanın temel kusurlarını telafi etmek için çok önemli görüldü. Hükümetler, altyapı yatırımları, sübvansiyonlar ve döngüsel olmayan para politikaları yoluyla ekonomiyi, daha yüksek istihdam ve ekonomik büyümenin yanı sıra iş kanunları ve sosyal güvenlik önlemleri aracılığıyla toplumsal barışı sağlayacak şekilde düzenlemiştir. Böylece refah devleti, kapitalizm, refah ve demokrasinin ayırt edici bir bileşimi olarak gelişti.

Uluslararası rekabet gücü teknolojik mükemmelliğe bağlıdır. Bu nedenle, ulusal hükümetler, teknolojileri geliştirmek ve geliştirmek için özel şirketlere sübvansiyon vermeye başladı. Teknolojik gelişmenin kontrolü ve yönü, giderek kontrolsüz teknolojik gelişme ve yüksek tüketimden kaynaklanan olumsuz sosyal ve çevresel etkilere karşı koymanın bir yolu olarak görülüyordu.

Bu nedenle, devletlerin teknolojiye ilişkin görevleri sıklıkla iç çatışmalar yarattı: devletler bir yandan ekonomik kalkınma ve endüstriyel pazar verimliliği için teknolojiyi teşvik ederken, diğer yandan çevresel ve sosyal güvenlik nedenleriyle yeni teknolojilere engeller yarattılar.

Böylece, modern bilim ve teknolojinin iş bağlantılarının yanı sıra, teknolojinin ve uygulamalarının olumsuz sosyal ve çevresel etkilerinin önlenmesi gibi belirli kamu amaçları için teknoloji gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan artan bir kamu bağlantısı ortaya çıktı.

Tarihsel olarak, teknolojinin değerlendirilmesi kalıtsal ahlaki değerlere (klasik dünya) dayanıyordu. Karlılık (kapitalist teknoloji), 19. yüzyılda baskın teknolojik mantık haline geldi. 20. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 1970’lerde halk sağlığı, kalkınmanın çevresel sınırları ve sürdürülebilirlik konularındaki tartışmalardan sonra, kamu politikası ve mevzuat teknoloji arenasında artan bir rol oynadı.

Vatandaşlar ve örgütleri, şirketlere (şirketlere karşı kampanyalar ve hatta boykotlarla) kamu değerlerini dikkate almaları için baskı yaptı. Bazı şirketler, son zamanlarda yasal gerekliliklerin ötesine geçen ve kârlılık hedefleriyle çelişebilecek eylemlere yol açabilecek “kurumsal sosyal sorumluluk” (KSS) biçiminde proaktif bir şekilde yanıt verdi. KSS, firmanın ahlakı olarak görülebileceği gibi, gelecekteki mevzuatı ve piyasa talebini öngörmek avantajlı olabileceğinden, firmanın kendi çıkarının daha iyi anlaşılması olarak da görülebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir