Bilişim Sistemlerinde Bilişsel Araştırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilişim Sistemlerinde Bilişsel Araştırma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Bilişsel Bilim bölümü Bilişsel bilim nedir Bilişsel bilimler iş imkânları 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Bilişim Sistemlerinde Bilişsel Araştırma

Bilişin organizasyonlardaki varlığı ve önemi ile organizasyonlardaki davranış kalıpları ve organizasyonel sonuçlar üzerindeki etkisi, bilgi sistemleri (IS) araştırmalarında giderek daha fazla kabul görmektedir.

Bununla birlikte, bilişteki ortaklığı ve bireyselliği değerlendirmek ve araştırma katılımcılarının ya bireyler ya da bireysel gruplar olarak öznel anlayışlarını ortaya çıkarmak, IS araştırmacıları için bir zorluk olmaya devam etmektedir.

Organizasyonlarda bilişi incelemek için çeşitli yöntemler önerilmiştir – örneğin, klinik görüşme odak grupları, söylem temelli görüşme. Bu makale, organizasyonlarda BT’yi anlamlandırmak için uygulanan bilişin, Kelly’nin (1955) Kişisel Yapı Teorisi ve onun metodolojik uzantısı olan Repertory Grid (RepGrid) kullanılarak da keşfedilebileceğini önermektedir.

RepGrid, IS araştırmasında, araştırma katılımcılarının organizasyonlarda IS’nin geliştirilmesi, uygulanması, kullanımı ve yönetimi ile ilgili olayları yapılandırmak ve yorumlamak için kullandıkları yapıları ortaya çıkarmak için kullanılabilir.

Bu makale bağlamında biliş, öznel anlama ile eşanlamlı olarak kabul edilir: “gözlenen insan öznelerinin kendilerini gördükleri ve sosyal olarak inşa edilmiş ortamlarda sergiledikleri davranışlara yol açan günlük sağduyu ve günlük anlamlar.

Örgütlerde biliş araştırması, örgüt içindeki bireysel üyelerin öznel anlayışlarını ve birey grupları arasındaki anlayışlardaki benzerlikleri ve farklılıkları araştırır.

IS araştırmasında, yöneticilerin, kullanıcıların ve IS profesyonellerinin bilgi teknolojisini (BT) ve organizasyonlardaki rolünü yorumlamak ve anlamlandırmak için kullandıkları kişisel yapılardır.

Buradaki tartışma, organizasyonlarda öznel anlayış ve bilişle ilgili belirli araştırma hedeflerini ele almak için RepGrid’in kullanılabileceği sayısız yolu özetlemektedir. IS’de yayınlanmış çeşitli çalışmalardan, RepGrid’in araştırma katılımcılarının öznel anlayışlarının hem niteliksel hem de niceliksel analizlerini destekleme esnekliğini gösterir.

Bu tartışmayı kolaylaştırmak için, repertuar tablosunu kullanan araştırma türlerinin iki boyutlu bir görünümünü sunan bir çerçeve kullanmayı öneriyoruz. Örnekler bu iki boyut boyunca haritalanmıştır.

Teori Odaklı ve Yöntem Odaklı

Bir boyutta, Kelly’nin kişisel yapı teorisini (teori odaklı) uygulayan araştırmaları, teorinin kavramsal temellerini (yöntem odaklı) araştırmadan repertuar ızgara yöntemini uygulayanlardan ayırıyoruz. 45 yıl kadar önce tanıtıldığında, repertuar ızgara tekniği, kişisel yapı teorisinin metodolojik uzantısı olarak hizmet etti. Kelly’nin temel önermesinin ve sonuçlarının temel yönlerini işlevsel hale getirir.

Bireylerin öznel anlayışlarıyla ilgilenen IS araştırmacıları, repertuar ızgarasını, bireyin yapı sisteminin çalışmasına izin veren ve araştırma bulgularına daha zengin bilişsel anlayışlar sağlayan güçlü bir araç olarak göreceklerdir. Örneğin, Latta ve Swigger, akıllı kullanıcı arayüzlerinin tasarımıyla ilgili olarak katılımcılar arasında ortak yorumlamayı temsil etmek için repertuar ızgarasının kullanımını onayladı.

Çalışma, bir problem alanı etrafında bir bilgi fikir birliğini temsil etmek için güvenle kullanılabilecek, ızgaralardaki ortak sonuç için güçlü bir destek sağlamıştır. Hunter, Kelly’nin bireyin yorumlama sisteminin çekirdeğini oluşturan üst düzey yapılar olarak adlandırdığı yapıları ortaya çıkarmak için merdivenleme tekniğini kullandı.


Bilişsel bilim nedir
Bilişsel bilimler iş imkânları
cognitive science, boğaziçi
Bilişsel Bilim kitap
Bilişsel Bilim bölümü
Bilişsel Bilimler yüksek lisans
Cognitive Science nedir
Sosyal bilişim Nedir


Buna karşılık, Kelly’nin teorisini kabul eden ve repertuar ızgarasını yalnızca bir veri toplama tekniği olarak kullanan araştırmalar var. Bu çalışmalar, tekniğin faydasını yalnızca metodolojik güçleri için kullanmıştır.

Stewart ve Stewart, “En basit haliyle, Izgaralar, herhangi bir problemde, diğer araştırma yöntemlerinden daha kesin, daha az önyargılı bir şekilde problemler üzerinde araştırma yapmanın bir yolunu sunar” diyor. Bu yazarlar ayrıca, repertuar ızgarasının “biriyle ayrıntılı bir şekilde görüşmeyi, çok fazla bilgi çıkarmayı ve bunu gözlemciden gelen girdiyi sıfıra indirecek şekilde yapmasını” sağladığını iddia ediyorlar.

Tablo 1’deki örneklerden ikisi, repertuar ızgara tekniğinin kullanımına yönelik yöntem odaklı yaklaşımı benimsemiştir. Örneğin Moynihan, veri toplamak ve sonuçları mevcut literatürle karşılaştırmak için repertuar ızgarası tekniğini kullanmakla tamamen ilgilendi.

Moynihan, tekniğin yasaklayıcı olmayan doğasından kaynaklanan serbest aralıklı yanıtların, katılımcıların günlük olarak kullandıkları “eylem teorilerini” (bireylerin eylemlerini yönlendirmek için kullandıkları teorileri) uygulamalarına izin verdiğini ve bunun sonucunda temaların ve mevcut literatürün üzerinde ve üzerinde sorunlar.

Phythian ve King tarafından yapılan çalışmalarda, bireysel yöneticiler arasındaki görüşlerdeki benzerlik ve farklılıkları keşfetmek için repertuar ızgarası kullanılmıştır. Odak, ihale kararlarını etkileyen temel faktörleri ve bu faktörler arasındaki ilişkileri bu tür ihale faaliyetlerine yakından katılan iki yöneticiyle görüşerek belirlemek olduğundan, Kelly’nin kişisel inşa teorisine doğrudan atıfta bulunulmamıştır.

Nitel ve Nicel

İkinci boyutta, nitel veya nicel olan araştırmayı ayırt ederiz. Ortaya çıkan yapılardan ortaya çıkan temaların tanımlanması, repertuar tablosunu kullanan nitel bir yaklaşımda yaygındır. Örneğin Hunter, belirli birey gruplarının “mükemmel” sistem analistlerinin niteliklerini nasıl yorumladığını araştırırken, repertuar ızgarası tekniği kullanılarak yapılan bireysel görüşmelerden toplanan verilerin içerik analizini kullandı.

Tablonun sayısal bileşeni, görüşme sırasında neler olup bittiğini ve araştırma katılımcısının bu ilk değerlendirmeye katılıp katılmadığını hızlı bir şekilde değerlendirmenin bir yolu olarak yalnızca her görüşmenin sonunda görsel odaklanma yapmak için kullanıldı.

Benzer şekilde, Moynihan (1996), dış müşteriler için yürütülecek projeler için benimsenecek bir yaklaşıma karar verirken, araştırma katılımcılarının hangi yönlerin önemli olduğuna dair yorumlarını ortaya çıkarmak için bir yöntem olarak repertuar ızgarası tekniğini kullanmıştır. Her araştırma katılımcısı için benzersiz ızgaralar geliştirildi.

Daha sonra veriler, ortaya çıkan temaların belirlendiği ve kategorilere ayrıldığı yapı düzeyinde içerik analizi yoluyla nitel bir perspektiften analiz edilmiştir. Bu örneklerde, araştırmacılar veri toplamaya yönelik açık bir görüş benimsedi ve araştırma ilerledikçe verilerden temaların veya kategorilerin ortaya çıkmasına izin verdi.

Buna karşılık, nicel yaklaşım, grid verilerinin matematiksel ve/veya istatistiksel analizlerini kullanır. Bu teknikler, bir bireyin yapı sistemlerinin yapısını ve içeriğini keşfetmek veya birey grupları arasında karşılaştırmalar yapmak için yaygın olarak kullanılır.

Bu yaklaşım iki örnek tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Phythian ve King’de istatistiksel analizler (özellikle küme analizi ve korelasyon analizi) bireysel ve birleşik ızgaralar üzerinde yapılmıştır. Bu veriler, bir uzman destek sisteminin geliştirilmesini desteklemek için kullanıldı.

Benzer şekilde, Latta ve Swigger, ızgaraları analiz etmek için küme analizi ve Spearman’ın sıra sıralaması korelasyonunu uyguladı. Çalışma, bilgi sistemlerinin tasarımı ile ilgili bilginin modellenmesinde repertuar grid tekniğinin faydasını teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitmenin gridleri arasında genel bir korelasyon ortaya çıkardı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir