Bilişsel Teori – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilişsel Teori – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Aralık 2021 Bilişsel öğrenme Kuramı Bilişsel ÖĞRENME Kuramı İLKELERİ Bilişsel öğrenme kuramına örnekler Bilişsel öğrenme Nedir Bilişsel yaklaşım kuramı Öğrenme KURAMLARI nelerdir 0
Maksimum Eşleştirme Algoritması

Bilişsel Teori

Sosyal bilişsel teoriye göre, öz-düzenleme duruma özgüdür; yani, insanlar genellikle kendi kendilerini düzenlemezler veya kendi kendilerini düzenlemezler. Bazı öz-düzenleme süreçleri (örneğin, hedef belirleme) ortamlar arasında genelleşebilse de, öğrenciler bu süreçleri belirli alanlara nasıl uyarlayacaklarını anlamalı ve bunu yaparken kendilerini güvende hissetmelidir. Öğretim tasarımcıları, öğrencileri öğrenme hedefleri belirlemeye, etkili bilişsel stratejiler kullanmaya ve öğrenme ilerlemesini değerlendirmeye yönlendirmenin bir yolu olarak kendi kendini düzenleyen öğrenme stratejilerini ve ipuçlarını öğretim materyallerine yerleştirebilir.

Bilgi işleme teorisi. Bilgi işleme perspektifinden bakıldığında, öz-düzenleme, görev gereksinimlerinin bilgisini ve görev için mevcut kişisel kaynakları (örneğin, ön bilgi, verilen öğrenme stratejileri ile yeterlilik) içeren üstbilişsel farkındalığı gerektirir. Öz-düzenlemeli öğrenme, öğrencilerin görev taleplerini ve kendi kişisel güçlü ve zayıf yanlarını ve ayrıca görevi tamamlamak için etkili stratejileri anlamalarını gerektirir.

Öz düzenleme, öğrencilerin materyal öğrenmelerini yönettikleri, öğrenme düzeyini izledikleri, ne zaman farklı bir görev yaklaşımı uygulayacaklarını belirledikleri ve test hazırlığını değerlendirdikleri bir tür üstbilişsel kontroldür. Üstbilişsel kontrolün bir işlevi olarak, öz-düzenleme, öğrencilerin belirli öğrenme görevlerinde başarılı olmak için gereken öğrenme stratejilerini seçmelerine, yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.

Tablo 1’de yer alan sorulara benzer istemler, öğrencilerin görev gereksinimlerini ve kişisel kaynakları ve uygun öğrenme stratejilerini göz önünde bulundurmalarına yardımcı olmak için öğretimin içine yerleştirilebilir.

Tablo 1’de önerildiği gibi, stratejiler bilişsel, motivasyonel veya çevresel nitelikte olabilir ve bilgiyi seçme ve organize etme, öğrenilecek materyalin provasını yapma, yeni materyali bellekte depolanan bilgilerle ilişkilendirme, materyalin anlamlılığını arttırma gibi aktiviteleri içerebilir. ve olumlu bir öğrenme iklimi yaratmak ve sürdürmek.

Bir öğrenme stratejisi formüle etmek için, öğrenciler durumu ve kişisel özelliklerini analiz eder, öğrenme hedefini gerçekleştirmek için bir plan tasarlar, planı uygular, ilerlemeyi izler ve gerektiğinde planı değiştirir. Üstbilişsel bilgi bu adımların işleyişine rehberlik eder. Öğrenciler, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağına inandıkları yöntemleri seçerler. Örnek olarak, kendi kendini düzenleyen öğrenme sürecinin nasıl ilerleyebileceğini gösteren aşağıdaki senaryoyu düşünün:

Belirli bir öğrenme görevine başlamadan önce, kendi kendini düzenleyen öğrenenler, göreve yaklaşmanın çeşitli yollarını düşünme eğilimindedir. Benzer görevlerle ilgili geçmiş deneyimlerini hatırlamak ve istenen sonuçları elde etmek için görev gereksinimlerine ve kişisel kaynaklara uygun bir yaklaşım seçmek için üstbilişsel bilgilerine erişirler.

Etkili öğrenenler, hedeflerine nasıl ulaşmayı umduklarını ayrıntılandıran bir plana (zihinlerinde veya kağıt üzerinde) sahiptir. Görevi yerine getirirken, ne ölçüde çalıştığını değerlendirmek için sürekli olarak bu plan üzerinde düşünürler, ardından gerektiğinde revize eder veya değiştirirler. Bu sürekli yansımanın bir sonucu olarak, uzman öğrenciler, gereksiz adımları ortadan kaldırarak, alternatif stratejiler uygulayarak ve/veya gerektiğinde planlanmamış eylemleri gerçekleştirerek sürekli çevrimiçi ayarlamalar yaparlar.

Kaçınılmaz veya aşılmaz bir engelle karşılaşılması durumunda, öz-düzenleyici öğrenenler ek bilgi bulmak, dışarıdan yardım almak veya daha etkili olacak yeni stratejiler öğrenmek için çaba harcamak için geçici olarak görevi bırakabilir.


Bilişsel öğrenme Kuramı
Bilişsel yaklaşım kuramı
Bilişsel öğrenme kuramına örnekler
Bilişsel ÖĞRENME Kuramı İLKELERİ
Bilişsel öğrenme Nedir
Bilişsel kuramın temsilcileri
Öğrenme KURAMLARI nelerdir
Sosyal öğrenme kuramı


Öz Düzenleme ve Motivasyon

Teorik gelenekten bağımsız olarak, öz-düzenleme, öğrencilerin aktif olarak öğrenme hedeflerine katkıda bulundukları ve bilgilerinin inşasına aktif olarak katıldıkları fikrine uygundur. M. Driscoll’a (2000) göre, öz-düzenleme, öğrenenler hedefe ulaşma yolunda ilerlemelerini izlemek ve öğrenme sırasında kendi motivasyonlarını sürdürmek için ihtiyaç duyulan üstbilişsel becerileri edindiklerinde mümkün olur.

Öz-düzenleme ve motivasyon eş anlamlı olmasa da birbiriyle ilişkilidir. Hedef belirleme, öz yeterlilik ve sonuç beklentileri gibi süreçler öz düzenlemeyi etkileyen önemli motivasyonel değişkenlerdir. Öz düzenleme için önemli olan diğer motivasyon faktörleri, değerler, hedef yönelimleri, öz şemalar ve yardım aramayı içerir. Toplu olarak, bu faktörler, öğrenenler içerik, konum, zamanlama ve öğrenmelerinin sonuçlarıyla ilgili seçimler yaparken başarı davranışının nasıl başlatıldığını ve sürdürüldüğünü belirlemeye yardımcı olabilir.

Yukarıda belirtildiği gibi, stratejilerin nasıl kullanılacağını bilmek, öğrencilerin gerektiğinde bunları kullanacaklarını garanti etmez. Öğrencilere öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanmaları öğretilmelidir. Ortak bir yaklaşım, öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenme için etkili stratejiler formüle etmede yardımcı olduğu yapılandırmacı bir yaklaşımdır.

Strateji eğitimi genellikle akademik çalışmayı geliştirmek için tasarlanmış programlara dahil edilir. Stratejiler ayrıca zaman yönetimi ile birlikte öğretilir. Alandan bağımsız olarak, eğitimin önemli bir yönü, öğrencilere gelişmiş performansı etkili strateji kullanımıyla ilişkilendiren strateji değeri bilgisi sağlamaktır.

Simülasyon ve Oyun

Simülasyonlar ve oyunlar, öğrencileri, katılımcıların eylemi kontrol ettiği diğer dünyalara taşıyan etkileşimli alıştırmalardır. Örneğin, öğrenci takımları bir pota altına ulaşmak (oyun) için kelime sorularını yanıtlamak, minyatür bir arkeolojik siteyi elemek ve eserleri analiz etmek (simülasyon) veya birkaç iş döngüsü için bir finans kurumunu yönetmek (simülasyon) için rekabet edebilir.

Genel bakış

Oyunlar ve simülasyonlar, öğrenmeye maksimum öğrenci katılımını teşvik etse de, amaç, katılımcı sorumlulukları ve etkileşimin doğası bakımından farklılık gösterirler. Akademik oyunlar, bir amaç, oyun kuralları (yasadışı eylemler için cezalar dahil) ve oyunu yürütmek için jetonlar, kartlar veya bilgisayar anahtarları gibi gereçlerden oluşan rekabetçi alıştırmalardır. Oyun olaylarının sırası tipik olarak doğrusaldır. Yani oyuncu veya takım içerikle ilgili bir soruya yanıt verir ve cevabın doğruluğuna bağlı olarak ya ilerler ya da ilerlemez.

Rekreasyonel örneklerden farklı olarak, akademik oyunlar, edebiyat veya matematik gibi tanımlanmış bir konu alanındaki bilgiye dayalı olarak kazanmayı temel alır. Ayrıca, adil olmak gerekirse, akademik oyunlar, şansın (tahmin etme veya belirli bir kartın çekilmesi gibi) veya etik açıdan şüpheli stratejilerin (diğer oyuncuları iflas etme gibi) kazanmada etken olmayacağı şekilde tasarlanmalıdır. Akademik oyunlara örnek olarak, kesirleri ondalık eşdeğerleriyle eşleştirme gibi basit alıştırmalardan, birkaç takımın katıldığı sınıf turnuvaları gibi daha karmaşık yarışmalara kadar uzanır.

Simülasyonlar oyunlardan üç ana yönden farklıdır. İlk olarak, belirli bir sosyal veya fiziksel gerçekliği modelleyen problem çözme durumları geliştiriyorlar. Örnekler, önerilen bir nükleer reaktörün turizm tehdidiyle karşı karşıya olan bir kasabayı ve bir ekosistemin bilgisayar modelini içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir