Bilişsel ve Duyuşsal Güvenin – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Bilişsel ve Duyuşsal Güvenin – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Eylül 2022 Bilişsel Ne Demek tıp Metabilişsel ne demek Üst bilişsel ne demek 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

İşbirliğini Desteklemek için Bilişsel ve Duyuşsal Güvenin Yönetimi

Bilişsel güven, yeterlilik ve güvenilirlik yargılarına odaklanır ve duygusal güven, bireyler ve kurumlar arasındaki kişilerarası bağlara odaklanır. Hem bilişsel hem de duygusal güven, hedeflerine ulaşmak ve vizyonlarını gerçekleştirmek için bireysel üyeler arasında işbirliğine dayanan kurum ve kuruluşlarda ayrılmaz bir rol oynar.

Bilgiye dayalı ekonomide ve aynı zamanda hiç kimsenin karmaşık sorunları çözmek, sofistike ürünler ve hizmetler geliştirmek veya çoklu hizmetleri tamamlamak için tüm ön koşul bilgi ve kaynaklara sahip olmadığı bilimsel araştırma ve geliştirmede işbirliği giderek daha önemli hale geliyor. 

Bilişsel veya duygusal güven olmadan işbirliği mümkün değildir. Yine de, coğrafi olarak dağılmış (yani fiziksel olarak yan yana olmayan) organizasyonlarda ve ekiplerde bilişsel ve duygusal güveni yönetmek daha zor olabilir, çünkü tipik olarak kullanılan gayri resmi yüz yüze etkileşimler ve gözlemler gibi mekanizmalar. güven inşa etmek ve sürdürmek evrensel olarak mevcut değildir. Önceki araştırmalar, kuruluşlar coğrafi olarak dağıtıldığında, üyeler arasındaki güvenin olumsuz etkilendiğini göstermiştir.

Güven ve Güvensizlik Tanımları

Farklı disiplin bakış açılarından kaynaklanan birçok güven tanımı vardır. Rosseau, bu tanımları sentezlerken, bilim adamlarının temelde güvenin “bir başkasının niyetlerine veya davranışlarına ilişkin olumlu beklentilere dayalı olarak savunmasızlığı kabul etme niyetinden oluşan psikolojik bir durum” olduğu konusunda hemfikir olduklarını buldu. kaybı) ve karşılıklı bağımlılık (diğerlerine güvenme).

Güvensizlik, zıt terimlerle tanımlanabilir (yani, bir başkasının niyetleri veya davranışlarıyla ilgili olumsuz beklentiler). Risk eksikliğini ve başkalarına bağımlı olmayı içerir. Güven ve güvensizlik bireylerde aynı anda var olabilir. Uç noktalar olarak yüksek güvene yüksek güvensizliğe sahip bir süreklilik olarak kavramsallaştırılabilirler; yani, yüksek güvenden düşük güvene, düşük güvensizlikten yüksek güvensizliğe doğru bir süreklilik.

Güven ve Güvensizliğin Evrimi

Güven ve güvensizlik duyguları zamanla değişebilir. Bu değişiklikler, davranışın gözlemlenmesi ve yansıtılması sonucunda ortaya çıkar. Yani güven ve güvensizlik davranışlar değil, bireyin davranışını etkileyen psikolojik koşullardır.

Bir bireyin davranışı, her ikisi de birey tarafından değerlendirilebilecek olan diğerlerinin davranışlarını etkiler. Bu değerlendirme genellikle önceki deneyimlere, davranışların meydana geldiği bağlamın bilgisine ve inançlara dayanır.

Değerlendirmenin sonuçları, güven ve güvensizlik algılarını ve gelecekteki değerlendirmeleri (önceki deneyimlerin, bağlam bilgisinin ve inançların değiştirilmesi veya pekiştirilmesi yoluyla) etkiler. Bu nedenle, güven ve güvensizlik kişinin kendi davranışını ve diğerlerinin davranışlarını şekillendirir ve bunların değerlendirmesi de güven ve güvensizliği şekillendirir.

İki Tür Güven ve Güvensizlik: Bilişsel ve Duygusal

Örgütlerde iki tür güven – bilişsel ve duyuşsal olarak önemli olarak tanımlanmıştır. Bilişsel güven, yeterlilik ve güvenilirlik yargılarına odaklanır. Bir iş arkadaşı bir görevi tamamlayabilir mi? Sonuçlar yeterli kalitede olacak mı? Görev zamanında tamamlanacak mı?

Bunlar bilişsel güven ve güvensizliği oluşturan konulardır. Kişi bu tür soruların cevaplarının olumlu olduğuna ne kadar güçlü inanırsa, bilişsel güveni de o kadar güçlü olur. Kişi bu tür soruların cevaplarının olumsuz olduğuna ne kadar güçlü inanırsa, bilişsel güvensizlik o kadar güçlü olur.


Bilişsel Ne Demek
Bilişsel, Duyuşsal Psikomotor
Bilişsel Ne Demek tıp
Üst bilişsel beceriler nelerdir
Üst bilişsel ne demek
Biliş Ne Demek
Bilişsel psikoloji
Metabilişsel ne demek


Duygusal güven, meslektaşların motivasyonları, niyetleri, etik ve vatandaşlık algıları dahil olmak üzere bireyler ve kurumlar arasındaki kişilerarası bağlara odaklanır. Duygusal güven, tipik olarak, bireyler arasındaki tekrarlanan etkileşimlerden ve karşılıklı kişilerarası ilgi ve ilgi deneyimlerinden ortaya çıkar. Duygusal güven ve ilişkisel güven olarak da adlandırılır. “Tekerleği döndüren yağ” olabilir.

Bilişsel güven ve güvensizlik, duygusal güven ve güvensizlikle birlikte var olabilir. Yüksek bilişsel ve duyuşsal güven, tipik olarak, görevlerin ve fikirlerin açık ve sıklıkla paylaşıldığı sıkı bağlantılı işbirliği sağlar. Bilim adamları, duygusal ve bilişsel güven yüksek olduğunda arkadaşlıktan ve birbirlerinden hoşlanmaktan bahseder. İşbirliğinden kaynaklanan risk ve kırılganlık düşük olarak algılanır.

Karşılaştırıldığında, yüksek duygusal güvensizlik ve yüksek bilişsel güvensizlik, bireyleri işbirliği yapmaktan tamamen caydırmak için yeterli olabilir. Arkadaşlık yoktur veya gelişmez ve bireyler proaktif olarak bilişsel ve duygusal olarak güvenmedikleri diğer kişilerle etkileşimlerini sınırlayabilir. İşbirliği ve etkileşim, yüksek derecede kırılganlıkla birlikte yüksek risk olarak algılanır.

GÜNLÜK GÜVEN VE GÜVENSİZ YÖNETİMİ

Bilişsel ve duygusal güven arasındaki güven-güvensizlik eşleşmesi, açık yönetim gerektiren sorunlu durumlara yol açabilir. Yüksek bilişsel güvensizlik ve yüksek duygusal güven, işbirliğini sınırlamaya hizmet edecektir.

Öncelikle bilişsel olarak güvenilmeyen bireylere kritik olmayan veya önemsiz görevler verilecektir. Ancak duygusal güvenin bir sonucu olarak arkadaşlık var olabilir veya ortaya çıkabilir. Görevin tamamlanmasını izlemek ve görev tamamlama çabalarını desteklemek için kontroller kullanılabilir. Örneğin, bilişsel olarak güvenilmeyen bir arkadaşa yardım etmek için mentorluk ve eğitim kullanılabilir.

Yüksek bilişsel güven ve yüksek duygusal güvensizlik duyguları, sorunları ve algıları belirleyen tartışmalar yoluyla yönetilebilen rekabetçi işbirliği ile sonuçlanabilir. Algılara karşı çıkmak için belirli veriler sunulmalı ve iyi niyet ifade edilmelidir. Çözümler, iş planları ve bilgilerdeki değişiklikleri ve ekipman paylaşımını içerir.

Duygusal güvensizliği yönetmek için görev veya iş faaliyetlerini izlemek ve kısıtlamak için kontroller kullanılabilir. “Dostları yakın, düşmanları daha yakın tutun” sözü bu tür durumlarda uygulanabilir görünmektedir.

Profesyonel ilişkiler olabilir veya ortaya çıkabilir, ancak dostluk ve işbirliği veya etkileşimin eğlenceli olduğu algısı asla ortaya çıkmayabilir. Duygusal güvensizlik azaltılabilir veya yerleştirilebilir, ancak bir süre için kaybolmayabilir.

GÜVEN YÖNETİMİNDE ALTYAPININ ROLÜ

Yönetim, birbirlerine ve kuruluşun üyelerine karşı yüksek düzeyde bilişsel ve duygusal güven gösterdiğinde, bir kuruluş veya ekip genelinde bilişsel ve duygusal güven, dolaylı olarak teşvik edilir. Liderliğin sunduğu örnek, başkaları için beklentileri belirler.

Güveni teşvik etmek ve güvenle ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olmak için, katılan her yer için bir saha koordinatörü ve ayrıca belirli faaliyetler için koordinatörler içeren bir yönetim ekibi oluşturulabilir. Site koordinatörleri, haftalık toplantılar için bir video konferans odasının rezerve edilmesinden tahsis edilen bütçe fonlarının dağıtılmasına kadar, konuma özgü idari sorunları halledebilir.

Her bir fiziksel konumdan temsilcilerin katılımı, bilişsel güven oluşturmak ve sürdürmek için önemli olan zorluklar, ilerleme, algılar ve her bir konumdaki çalışma yöntemleri hakkında sürekli diyalog sağlar. Farklı lokasyonlardan üyeler kendi lokasyonlarındaki uygulamaların diğer lokasyonlardaki problemleri nasıl çözebileceğini önerdiğinde, farklı çalışma ve işbirlikçi problem çözme yolları hakkında öğrenmeyi kolaylaştırır.

Benzer şekilde, belirli faaliyet türleri, etki alanları veya uzmanlık alanları için koordinatörler, bu farklı alanlar arasında bilişsel güvenin yönetilmesine yardımcı olur. Örneğin, bu tür koordinatörler, aynı alandaki üyeler tarafından önerilen araştırma veya çalışma yöntemlerinin geçerliliği ve güvenilirliği hakkında diğer ekip üyelerine ve koordinatörlere geri bildirimde bulunarak bilişsel güvenin oluşturulmasına yardımcı olabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir