TEKNİK ALT YAPI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

TEKNİK ALT YAPI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Eylül 2022 Teknik altyapı alanı kamulaştırma Teknik altyapı alanı nedir Teknik altyapı nedir 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

DEĞERLENDİRME VE KABUL

Bir elektronik alışverişi değerlendirme görevi, ağ etkileri dikkate alındığında zorlaşır (katılımdan elde edilen faydalar genellikle katılımcı sayısıyla pozitif olarak ilişkilidir). Bu gibi komplikasyonların (stratejik gereklilik, iş ortaklarının bağlılığına bağımlılık, ek risk, dış etkiler, vb.) bir sonucu olarak, bir elektronik alışverişin değerlendirilmesi, kuruluşlar içinde dağıtılan sistemlerden çok daha karmaşıktır. 

B2B piyasa mekanizmaları, bir piyasa mekanizmasını diğerine tercih eden dört faktöre odaklanır: parçalanma derecesi, varlık özgüllüğü, ürün tanımının karmaşıklığı ve değer değerlendirmesinin karmaşıklığı. Bunların B2B etkileşimleri için uygun bir piyasa mekanizmasının seçimi üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Başarılı bir B2B uygulaması kurmanın organizasyonel perspektifinden, başlatıcılar ve (potansiyel) katılımcılar vardır. Maliyet ve riskin çoğunluğunu başlatanlar üstlenir, ancak diğer yandan faydaların çoğundan da yararlanır ve genellikle teknoloji altyapısına, kullanılan sistem türüne, kurumsal kimliğe, ortakların temsiline ve katılımcıların seçimine karar verirler.

Sistemin başarısı, kritik bir iş ortağı kitlesinin katılımına bağlıdır. Bir satın alma tarafı çözümünde tedarikçi katılımı hususları, örneğin, katalog verilerini hazırlamak ve yüklemek için gerekli yatırımları, arka uç sistemlerle entegrasyon, personelin eğitimini ve iş süreçlerinin ayarlanmasını içerir.

Bireysel düzenlemelere bağlı olarak, faydalar arasında sipariş işleme için azalan zaman ve maliyetler, iyileştirilmiş müşteri hizmetleri, küreselleşmiş bir pazarda artan müşteri erişimi ve uzun vadeli ve güvenilir müşteri ilişkilerinden elde edilen gelirlerde artış sayılabilir.

Bu tür piyasalarda tarafsız aracılar, alıcıların yanı sıra tedarikçileri de memnun etmeye özen göstermeleri ve arzu edilen katılımcıları çekecek bir iş modeli seçmeleri gerektiğinden, zor bir dengeleme görevi ile karşı karşıyadır.

B2B borsaları basında ve araştırmacılar arasında büyük ilgi görmesine rağmen, iş dünyası tarafından benimsenme oranları yüksek olmamıştır. Toplam işlem büyüme oranları daha yüksek olsa da, hala (2004’te) birçok büyük şirkette hala sıkı bir şekilde yer alan EDI kurulumları tarafından işlem hacminde en az 10 kat gerideler.

Buna ek olarak, şirketler ve kuruluşlar İnternet üzerinden EDI’yi kullanarak, artık aynı altyapı üzerinde bir arada bulunabilen ve elektronik satın alma, faturalama, ve lojistik bilgileri yer alır.

Hacim açısından yoğun katalog ve ürün spesifikasyon bilgilerini elektronik olarak değiş tokuş etme ihtiyacı ile kuruluşlar, İnternet EDI kullanarak bu alışverişin yüksek maliyetini önemli ölçüde azaltabilir. EDI yalnızca metin içeriğini destekleyebilmesine rağmen, XML ile kombinasyon, görüntüler ve grafikler için destek sağlar.

KOBİ’ler, barındırılan satın alma uygulamaları da dahil olmak üzere tam otomatik işlem yönetim sistemleri olmadan e-ticaret çözümleri aracılığıyla B2B işlemlerini gerçekleştirebilir ve sıklıkla yaparlar. Web erişimli arz yönlü çözümler, küçük tedarikçiler veya müşterilerle iş yapmak isteyen daha büyük işletmeler için paralel ve kısmen otomatik kanallar olarak da kullanılabilir.

Uygulamada, KOBİ’ler az sayıda işlem gerçekleştirir ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmak için gereken kaynaklara, eğitime ve dahili entegrasyona yatırım yapmak istemeyebilir.

Çevrimiçi borsalara katılma motivasyonları şunları içerir:

a) zorlama (piyasa gücü yoluyla),
b) iş ilişkilerine uzun vadeli bağlılık ve ilgili belirsizliğin azaltılması,
c) potansiyel ortaklar için sistem kurulumlarını desteklemek için sübvansiyonlar ve
d) geliştirilmiş verimlilik ve etkinlik ile sonuçlanan genel sistem iyileştirmeleri.

Çevrimiçi borsalara bağlanan KOBİ’lerin daha büyük ortaklarından gelen baskı ve uzun vadeli taahhütlerle motive olmaları daha olasıdır. Birçoğu, manuel ve çevrimiçi işlevlerin bir kombinasyonunu kullanan alternatif etkileşimler kullanır.

Örneğin, orta ölçekli bir katma değerli perakendeci, Web’de büyük tedarikçiler hakkında katalog bilgileri aramak gibi geçici satın alma prosedürlerini kullanabilir ve ardından fiyatları ve teslimat planlarını görüşmek için telefonu kullanabilir.


Teknik altyapı nedir
Teknik altyapı alanı nedir
Teknik altyapı alanı kamulaştırma
İnşaat için belediyeye ödenen para
Mekânsal Planlar Yapım YÖNETMELİĞİ
Ruhsat harcı nedir
Bina inşaat harcı
Teknik altyapı bedeli hesabı


TEKNİK ALT YAPI

B2B etkileşimlerini destekleyen yazılım ürünleri, işbirliğine dayalı planlama, tahmin, yenileme, müzakere ve karar desteği ve karmaşık ve son derece özelleştirilebilir öğelerin ve sistemlerin tedarik ve varlık yönetimi gibi daha karmaşık işlevler eklendikçe olgunlaşmaya devam ediyor.

Eski sistemler de dahil olmak üzere birçok farklı kaynaktan gelen verileri Web hizmetleri aracılığıyla bağlamak henüz başlangıç ​​aşamasındadır, ancak endüstri standardı Genişletilebilir İşaretleme Dili’nin (XML) yayılmasıyla desteklenir.

Teknik konular, özellikle İnternet gibi genel ağlar kullanılırken, geleneksel olarak EDI uygulamaları için kullanılan özel ağlarla karşılaştırıldığında, kuruluşlar arası ortamlarda güvenlik ve gizliliğin kritik rolü nedeniyle karmaşıktır. Bu ihtiyaçların karşılanması, tümü daha büyük organizasyonların lehine olan yazılım, eğitim, iş sürecinin yeniden yapılandırılması, teknik destek ve zamana önemli yatırımlar gerektirebilir.

İşlemlerin karmaşıklığı önemli bir benimseme faktörüdür ve ilgili alt süreçlerin ve organizasyonel birimlerin sayısı ile bunların olası etkileşimleri, karşılıklı bağımlılıkları ve süreç ortamıyla ilişkileri gibi faktörler tarafından belirlenir.

Bu da mal veya hizmetlerin türüne bağlıdır. Dolaylı veya üretim dışı malzeme ve hizmetlerin elde edilmesi en az karmaşık işlem türüdür, bunu doğrudan mallar izler ve sermaye malları ve diğer geçici satın alma türleri en karmaşık olma eğilimindedir. Yüksek derecede bir otomasyon, yalnızca yüksek hacimli, daha az karmaşık işlemler için ekonomik olarak uygundur. Karmaşıklık arttıkça ve hacim azaldıkça, istisnaları ve ad hoc işlemleri ele almak için insan müdahalesine ihtiyaç duyulması daha olasıdır.

B2B uygulamaları, gereken IOIS entegrasyonunun düzeyine bağlı olarak, organizasyonlar arası iş süreçleri üzerinde büyük etkilere sahip olabilir.

Sistem iş modelini ve altyapısını planlayıp tasarladıktan sonra, bunun nasıl uygulanacağına, çalışanların nasıl eğitileceğine ve iş süreçlerinin nasıl uyarlanacağına dair dikkatli bir plan, başarılı bir proje için bir sonraki adımdır.

İş ortağının benimsenmesi, katalog yönetimi ve heterojen bir arka uç uygulamaları sistemiyle entegrasyon, sıklıkla başlıca engeller olarak listelenir. Örneğin, bir kuruluş, yeniden mühendislik yaparak ve daha sonra, son kullanıcı isteklerinin yönetimin onayı gibi, uzun teslim sürelerine ve muhtemelen sık sık şikayetlere neden olan verimsiz bir süreci otomatikleştirerek başlayabilir.

Bir sonraki adım olarak, tercih edilen tedarikçilerin tekliflerini içeren bir çevrimiçi kataloğu bir araya getirmek, önceden belirlenmiş sözleşmeler dışında “başıboş” satın almayı azaltmak için ilk adım olarak faydalı olabilir. Kesin adımlar, bireysel firma içindeki duruma bağlı olacak olsa da, adım adım yaklaşım, yeni gereksinimlerin eklenmesi de dahil olmak üzere proje planlama ve uygulama süreci sırasında sık ayarlamalara da izin verecektir.

Bir B2B e-ticaret çözümünün benimsenmesi stratejik bir şirket kararıdır ve etkili olabilmesi için önemli bir yeniden yapılandırma gerektirebileceğinden, devam etmeden önce bu yeniliğin firma üzerindeki potansiyel genel etkisini değerlendirmek önemlidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir