BT için Yönetim Yapıları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BT için Yönetim Yapıları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Temmuz 2022 Bt denetimi Nedir Bt departmanı Nedir Bt sistemleri nedir COBIT 4.1 Türkçe pdf 0
Program Tipolojisi

Sağlık Sektöründe BT için Yönetim Yapıları

Sağlık sektörü üzerindeki baskılar iyi bilinmektedir ve tüm gelişmiş ülkelerde çok benzerdir (yani, nüfusun değişmesi, personel ve vergi mükelleflerinin kaynak kıtlığı, nüfusun sağlık sorunlarına karşı daha yüksek duyarlılığı, yeni ve ortaya çıkan hastalıklar vb.). Azgelişmiş ülkeler farklı sorunlar yaşarlar, ancak gelişmiş ülkelerin belki de on yıllar önce maruz kaldıkları derslerden ve eylemlerden öğrenme avantajına sahiptirler.

Öte yandan, birçok çözüm de mevcuttur, ancak bunların tümü çevreyi yönetmeyi daha da zorlaştırır (yani, ağ oluşturma olanakları, gelişen tıp ve sağlıkla ilgili araştırma ve onun ürettiği bilgi, alternatif bakım çözümleri, yeni ve pahalı tedaviler ve ilaçlar, biyoteknoloji vaatleri vb.).

Kamu otoritelerinin bakış açısına göre, çözüm kolay olabilir – bu karmaşadan olabildiğince fazla dış kaynak kullanmak. Genellikle, ilk gidilecek hizmetler çamaşırhane, temizlik ve yemek hizmetleri gibi marjinal operasyonel faaliyetlerdir. Bu listeye bilgi sistemleri eklemek kolaydır, ancak bunun genellikle yeterince dikkatli bir değerlendirme yapılmadan yapıldığına inanıyoruz.

Dış kaynak kullanımı genellikle kısa vadede finansal gerçeklerle desteklenen modaya uygun, açık ve kolay bir çözüm olarak görülmektedir. Birçok örnek, operasyonel bilgi sistemleri durumunda bile, dış kaynak kullanımının maliyetli bir seçenek haline gelebileceğini ve bilgi teknolojisinde uzmanlaşma yoluyla örgütsel öğrenme ve rekabetçi konumlandırma için kaybedilen olanaklardan bahsetmeye gerek bile olmadığını göstermektedir.

Sağlık sektöründe modern bilgi teknolojisinin geç benimsenmesinin aşağıdaki nedenlerini bulduk:

• Parçalanmış endüstri yapısı
• Süreçlerde önemli ulusal farklılıklar
• Tıbbi bakım personelinin güçlü profesyonel kültürü
• Tek taraflı eğitim
• El işi gelenekleri
• Zayıf müşteriler
• Hiyerarşik organizasyon yapıları

BİT ve yönetişim yapıları iki şekilde buluşur. Bir yandan BİT, sağlık sektörü için yeni yönetişim yapıları sağlar. Öte yandan, yönetmeye ihtiyaç duyan bir nesnedir. Her iki sektör de çok sayıda yeni olanak sunduğundan, sektörde yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır.

BT yönetişim düşüncesi, kuruluşlarda diğer disiplinlerde olduğu gibi olgunlaşır. BT Yönetişim Olgunluk Modellerinde aşağıdaki aşamaları tanımladı:

• Yok
• İlk/geçici
• Tekrarlanabilir ancak sezgisel
• Tanımlanmış süreç
• Yönetilen ve ölçülebilir
• Optimize

Sağlık sektöründe BT Yönetişim düşüncesinin mevcut olmadığını veya en iyi durumda ilk/geçici olduğunu söylemeye gerek yok.

SAĞLIK HİZMETİNDE BİT YÖNETİM YAPISININ ANLAMI

IT, bilgi teknolojisinin eski bir kısaltmasıdır. Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojisine atıfta bulunan BİT terimi sıklıkla değiştirilmektedir. Bu durum internet ve mobil servisler gibi çok hızlı gelişen iletişim servislerini vurgulamaktadır. C harfi genellikle ikinci boyuta yükseltilir: iletişimin yanı sıra içeriğe de atıfta bulunabilir. BT veya BİT yönetişimi şu şekilde tanımlanır:

BT yönetişimi, yönetim kurulu ve üst yönetimin sorumluluğundadır. Kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçasıdır ve kuruluşun BT’sinin kuruluşun stratejilerini ve hedeflerini sürdürmesini ve genişletmesini sağlayan liderlik ve kurumsal yapı ve süreçlerden oluşur.

Birçokları için, yönetimi sadece yönetim ile eşanlamlı olarak anlama eğilimi vardır. Bu aşırı basitleştirmedir. Yönetim, hedefe yönelik bir faaliyettir, oysa yönetişim genellikle dışarıdan verilir ve kuruluşların sadece onunla yaşaması gerekir.

Bu, tüm yönetişim yapılarının yönetim kontrolünün ötesinde olacağı anlamına gelmez; yönetim, en azından uzun vadede, çoğu yönetişim yapısını etkileyebilir. Uzun dönem birçok açıdan anahtar bir terimdir. Yarı kalıcı ve çok sık değişmeyen yapılardan bahsediyoruz.

Yapı, altyapıdan çok mimariye daha yakın bir terimdir; yönetişim yapıları mimari terimlerdir ve daha sonra farklı organizasyon biçimleri aracılığıyla altyapılara uygulanır. Organizasyon formu ve yönetim yapısı terimleri eş anlamlı değildir.

Örgütsel biçimler daha resmidir ve tek bir örgüte dokunurken, yönetişim yapıları daha zengin bir biçim seçiminde bulunur ve kendilerini bir dizi örgüt üzerinde örgütler.


COBIT 4.1 Türkçe pdf
Bt denetimi Nedir
Bt sistemleri nedir
Bt departmanı Nedir
BT departmanı iletişim
BT departmanı etkinleştirme kodu
Bt birimi Nedir
Envanter yönetimi


Yönetim yapıları hemen hemen her insani karar verme durumunda mevcuttur. Sağlık hizmetlerinde yönetişim yapısı sorunlarının önemli yönlerini içeren bir koleksiyonumuz var.

Sektördeki en büyük değişikliklerden biri sağlık, hastalık ve ilaçlarla ilgili bilgilerin kıt olmamasıdır. İnternet, farklı uzmanlık seviyelerinde ve farklı dillerde bu tür bilgilerin zengin bir kaynağıdır. Hangi bilgilerin mevcut olduğu ile bir sağlık uzmanının bilmesi gerekenler arasındaki boşluk çok hızlı büyüyor.

Bu, sağlık profesyonelleri ve hastalar arasındaki güç dengesini değiştirecektir: giderek daha sık hastalar hastalıkları konusunda en iyi uzmanlardır. İnternette sağlıkla ilgili farklı elektronik forumlar veya Sanal Topluluklar doğar.

Sağlıklı olanlara, kronik ve akut hastalara sunacakları farklı hizmet ve değerlere sahiptirler. Benzer şekilde, hastalar ve sağlık çalışanları arasındaki etkileşim de değişecek: elektronik araçlar yüz yüze görüşmelerden pay alacaktır.

Modern BİT, sağlık sistemi aracılığıyla hasta akışlarını organize etmek için birçok olanak sunar. Hasta verileri elektronik araçlarla her zaman her yerde mevcut olsaydı, Sağlık Hizmetleri Tedarik Zincirleri çok daha etkili olur muydu?

Etkililik, hastalara ister kamu ister özel olsun, en iyi ve en etkili yerlerde ve doğru uzmanlık düzeyinde bakıldığı anlamına gelir. Hasta verileri elektronik olarak devasa veri tabanlarında toplanabildiğinden, bu veri tabanları farklı istatistik, araştırma ve diğer amaçlar için kullanılabilir. Bu, ilkeleri veren özen ve uygun mevzuat gerektirir.

Sağlık kuruluşlarında BİT için yönetişim yapılarını yönetmek ve oluşturmak, diğer kuruluşlardan çok farklı değildir. Sağlık kuruluşlarında bile bilgi kaynakları yönetiminin kapsamına ve durumuna karar verilmelidir. Kaynak bulma kararları, ücretlendirme düzenlemeleri, veri gizliliği ve güvenlik sorunları gibi konuların tümü, dikkatlerini hak ediyor.

Bu alanda çözülmesi gereken bazı sorunlar vardır:

• Veri gizliliği ve güvenlik ihtiyaçları son derece önemlidir ve bazen optimal bakım ile çelişebilir.
• Alan yeni olduğu için mevzuat genellikle geride kalıyor.
• Alan, iki güçlü mesleki kültüre sahip tıp doktorları ve BİT profesyonellerinin zorlukları beraberinde getirebilecek bir buluşma yeridir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir