HİZMET SAĞLAYICILAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

HİZMET SAĞLAYICILAR – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Temmuz 2022 Hizmet Sağlayıcı Nedir Hizmet sağlayıcı örnek Trendyol aracı hizmet sağlayıcı 0
Çoklu Depolu Araç Yönlendirme

BT Dış Kaynak İlişkileri Kurma ve Sürdürme Deneyimi

Deneyim, hizmet sağlayıcı seçiminde önemli bir seçim kriteridir. Ek olarak, olgun hizmet sağlayıcılar, BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarını kurmak ve yönetmek için standart bir metodoloji kullanır. Hizmet sağlayıcının deneyimlerinin yanı sıra hizmet alan kişinin dış kaynak kullanımı konusunda deneyim kazanması da önemlidir. Dış kaynak kullanımı konusunda deneyim eksikliğinin, dış kaynak kullanmamaya karar vermede önemli bir argüman olduğunu belirtmektedir.

Verimli ve Etkili Dış Kaynak Kullanım Sözleşmeleri

Lacity ve Hirschheim ve Kern ve Willcocks gibi birçok yazar, bir sözleşmenin önemini “sözleşmenin merkeziliği” vurgulamaktadır. Sağlanacak BT hizmetlerinin ve üzerinde anlaşmaya varılan hizmet seviyelerinin kesin bir tanımının yanı sıra, sözleşmelerin esnek olması önemlidir. Esnekliğe ulaşmanın bir yolu, BT’yi bir portföy olarak yönetmek ve birden fazla hizmet sağlayıcı ile sözleşme yapmaktır.

Yürürlükte Bir Denetim ve Kıyaslama Süreci

Hizmet alıcının, denetimlerin yürütülmesi ve hizmet sağlayıcının süreçlerinin doğrulanması hakkında anlaşmalar oluşturması önemlidir. Ayrıca, düzenli kıyaslamaların oluşturulması konusunda anlaşmalar yapılmalıdır.

Sunulan BT hizmetlerinin fiyat/kalite oranı piyasaya uygun mu? Hizmetlerini süreç odaklı bir şekilde, örneğin ISO sertifikası, ITIL veya CMM’nin uygulanması yoluyla sunan hizmet sağlayıcılar, sözleşmeli hizmetleri sağlamak için genellikle daha iyi bir konumdadır.

HİZMET SAĞLAYICILAR İÇİN YÖNETİŞİM FAKTÖRLERİ

Hizmet sağlayıcıyla ilgili üç yönetişim faktörü vardır: yeterli sözleşme ve hesap yönetimi, yeterli hizmet sunum süreçleri ve insan kaynaklarının mevcudiyeti. Bu faktörler aşağıdaki alt bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Yeterli Sözleşme ve Hesap Yönetimi

Sözleşme ve hesap yönetimi, hizmet sağlayıcının ön ofisini oluşturur ve MacFarland ve Nolan tarafından “müşteri dış kaynak kullanımı arayüzü” olarak belirtilir. Bu bağlamda, sözleşme yönetimi ile hesap yönetimi arasında net bir ayrım yapmak önemlidir.

Sözleşme yönetimi, operasyonel yönetimden ve dolayısıyla hizmet sunum süreçlerinin yönünden sorumludur. Bu nedenle sözleşme yönetimi, üzerinde anlaşmaya varılan sözleşme taahhütlerinin etkinliği ve verimliliğine odaklanır. Hesap yönetimi, hizmeti alan kişiyle olan ilişkinin sürdürülmesinden sorumludur ve mevcut sözleşmelerin uzatılmasına ve yeni sözleşmeler yoluyla sağlanan hizmetlerin genişletilmesine odaklanmıştır.

Yeterli Hizmet Sunum Süreçleri

Yeterli hizmet sunum süreçlerinin varlığı Feeny, Earl ve Edwards tarafından “temel yetenek” olarak kabul edilir: “IS hizmetlerinin sağlanması” ve Mintzberg’in terminolojisini kullanarak “çalışan çekirdek”. Hizmet sunum süreçleri oluşturulurken hizmet sağlayıcının hizmet sunum birimleri ile yetkinlik merkezleri arasında bir ayrım yapılması esastır.

Hizmet sunum birimleri, hizmet sağlayıcının müşterileri ile sözleşmeye dayalı olarak kararlaştırılan BT hizmetlerinin sunumunda yer alır. Hizmet sunum birimleri, etkinlik ve verimlilik dereceleri açısından değerlendirilmelidir ve doğrudan sözleşme yöneticileri tarafından kontrol edilir. Yetkinlik merkezleri, yeni teknolojik gelişmelerin potansiyelini araştırmakla ilgilenir ve bu yeni teknolojiler hakkında bilgi oluşturmaktan sorumludur.


Hizmet Sağlayıcı Nedir
Trendyol aracı hizmet sağlayıcı
Hizmet sağlayıcı örnek
Aracı hizmet sağlayıcı Nedir
Aracı hizmet sağlayıcı yükümlülükleri
Aracı hizmet SAĞLAYICI YÖNETMELİK
e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları kimlerdir
İYS aracı hizmet sağlayıcı


İnsan Kaynaklarının Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılabilirliği

Doksanların ortasından 2000 yılına kadar, BT uzmanlarının eksikliği, BT hizmetleri sektörünün büyümesini sınırlayacak bir faktör olarak görüldü. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak işgücü piyasasındaki bu açıkta azalma olmuştur. Buna rağmen, hizmet sağlayıcılar, BT hizmetlerini sunmak için BT uzmanlarının mevcudiyetine dikkat etmeye devam etmelidir.

BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarıyla ilgili dört eğilim tanımlanabilir: iş süreci dış kaynak kullanımı (BPO), çoklu kaynak kullanımı, denizaşırı dış kaynak kullanımı ve iç kaynak kullanımı. İç kaynak kullanımı dışında, bu eğilimler hem hizmet alıcılar hem de hizmet sağlayıcılar için BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarının yönetimini karmaşıklaştırmaktadır.

İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı

Destekleyici süreçleri için BT hizmetlerini dışarıdan temin etmenin yanı sıra, artan sayıda kuruluş aynı zamanda tüm iş süreçlerini dışarıdan temin etmeye karar veriyor. Bu nedenle, BPO, BT uzmanlarından farklı beceriler gerektirir. BT uzmanları, iş süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalı ve iş bilgisine sahip olmalıdır. Bunun üzerine, hizmet sağlayıcılar, sunulan hizmetlerle ilgili idari faaliyetleri yürütmek için BT dışı personel de istihdam etmek zorundadır.

Çoklu Kaynak Kullanımı

Birçok kuruluş, BT hizmetlerini birden fazla hizmet sağlayıcıya dış kaynak sağlar: çoklu kaynak kullanımı. Bu, gerekli hizmet alıcısının yönetim dikkatini büyük ölçüde etkiler. Ayrıca, çoklu kaynak kullanımı ile sözleşmelerin karmaşıklığı artar. Sözleşmelerde sadece hizmeti alan ile hizmet veren arasındaki sorumluluklar değil, hizmet sağlayıcılar arasındaki sorumluluklar da detaylandırılmalıdır.

Açık Deniz Dış Kaynak Kullanımı

Offshore dış kaynak kullanımında, hizmet sağlayıcılar hizmetleri düşük maliyetli bir ülke dışında, hizmet alıcısı olan ve yüksek maliyetli bir ülkede bulunan müşterilerine yürütür. Zaman farkı, dil engelleri ve kültürel farklılıklar nedeniyle, offshore dış kaynak kullanımı ortaklıklarını yönetmek, hem hizmet alıcının hem de hizmet sağlayıcının ekstra yönetim ilgisi gerektirir. Ortaklığın sözleşmeye dayalı kısmında, yetki ve sulh konusunun düzgün bir şekilde ele alınması gerekir.

Kaynak Kullanımı

İç kaynak kullanımı, BT hizmetlerinin tamamının bir veya daha fazla hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmediği ve BT hizmetlerinin bir kısmının dahili BT bölümü tarafından sağlandığı anlamına gelir. Bu, bazı hususlara dahili BT bölümünün kendisi tarafından bakılmaya devam edileceği anlamına gelir. Dahili BT bölümü de dikkat gerektirir. Bazı hizmet alıcıları, dış kaynak kullanımı fiyaskolarını önlemek ve iş sürekliliğini sağlamak için iç kaynak seçeneğini seçecektir. Bu, dahili BT bölümünün hizmetleri düzgün bir şekilde yürütme yeteneğine sahip olup olmadığı sorusu olarak kalır.

Sonuç

BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarında yönetişime ulaşmak kolay değildir. Hem hizmeti alandan hem de hizmet sağlayıcıdan çok fazla yönetim ilgisi gerektirir. Ayrıca, hizmet alıcısı ile hizmet sağlayıcı arasındaki ilişki için yönetişim faktörlerinin uygulanması da anahtardır.

Ancak zaman durmuyor. İş süreçlerinde dış kaynak kullanımının giderek daha baskın hale gelmesi ve artan sayıda çoklu dış kaynak kullanımı ilişkisinin ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca, denizaşırı dış kaynak kullanımı ortaya çıkıyor. Ek olarak, hizmet alıcılar ayrıca BT hizmetlerinin belirli bileşenlerini seçerek geri göndereceklerdir: iç kaynak kullanımı. Bunun bir etkisi olacak ve BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarının yönetiminde karmaşıklığın artmasına yol açacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir