Dış Kaynak Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 Dış Kaynak Kullanımı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Dış kaynak kullanımı pdf Dış kaynak kullanımı zararlar İşletmelerde dış kaynak kullanımı nedir 0
Proje Kalitesi

 Dış Kaynak Kullanımı

Literatür ilk olarak 1990’da BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarına dikkat çekmiştir. Bir BT dış kaynak kullanımı ortaklığı, bir hizmet alıcısı ve bir veya daha fazla dış hizmet sağlayıcısı ve bunlar arasındaki ilişkiden oluşur. Hizmet alıcı, BT hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin sorumluluğu hizmet sağlayıcıya devreder, ancak BT dış kaynak kullanımı ortaklığının yönetiminden sorumlu olmaya devam eder.

Hizmet alan ile hizmet veren arasındaki ilişki, karşılıklı yükümlülükleri açıklayan sözleşmelerde tanımlanır. BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarının sözleşme değeri önemli, yani 10 milyon ABD Doları veya Euro’nun üzerinde. Bu sözleşmeler aynı zamanda uzun vadeli sözleşmelerdir.

Sözleşmelerin ortalama süresi 36 aydan fazladır. Bu tanımlama, çalışmalarına dayanmaktadır. BT hizmetleri dış kaynak kullanımı pazarı her yıl yaklaşık %10 oranında büyümeye devam etmektedir. Bu nedenle, BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarının yönetimine yeterli dikkatin gösterilmesi esastır.

Yine de, BT hizmetlerini dış kaynak kullanan tüm kuruluşlar memnun değil. Dış kaynak kullanımının her zaman başarı ile sonuçlanmamasının nedenleri çoktur. Hem literatüre hem de fiili uygulamaya dayalı olarak, bir BT dış kaynak kullanımı ortaklığının başarısını etkileyen üç önemli faktör belirlenmiştir: hizmet alıcının olgunluğu, sözleşmelerin içerdiği esneklik derecesi ve hizmet sağlayıcıların devralınan BT hizmetlerini kendi organizasyonlarına entegre etmeleri.

Olgunluk

Önceden dış kaynak kullanımı deneyimine sahip hizmet alıcıları, BT dış kaynak kullanımı ortaklıkları için gereken yönetişim yapısını daha iyi uygulayabilir. Bununla birlikte, çoğu kuruluşun, özellikle birden fazla BT dış kaynak tedarikçisinin yönetimini içeren dış kaynak ilişkileri ilişkileri, dış kaynak kullanımı konusunda sınırlı deneyimi vardır.

Esneklik

Bununla birlikte, çoğu dış kaynak kullanımı sözleşmeleri uzun sürelidir ve bilgi gereksinimlerindeki değişikliklerin kolayca operasyonel hale getirilmesine izin verecek şekilde yapılandırılmamıştır. Bu, sözleşme kapsamında olmayan durumlara yol açan değişikliklerle başa çıkmak için prosedürler gerektirir: İrtibat Modeli. Bu prosedür, imzalanan BT dış kaynak kullanımı sözleşmesini tamamlayan her iki taraf arasındaki anlaşmaları formüle etmek için bir temel olarak kullanılır: ex-post müzakereler kavramı.

Entegrasyon

Hizmet sağlayıcılar, devralınan BT uzmanları da dahil olmak üzere BT hizmetlerini kendi organizasyonlarına entegre etmelidir. Hedefler ancak entegrasyon yoluyla gerçekleştirilebilir. Ancak birçok servis sağlayıcı bu entegrasyonda zorluk yaşıyor. Yönetimin dikkatine ek olarak, ilk yatırımlar entegrasyonla ilgili önemli bir konu teşkil etmekte ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

Çerçeve

BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarının tanımına uygun olarak, BT dış kaynak kullanımı ortaklıklarının yönetişimi için tanımlayıcı çerçeve üç boyut içerir. Çerçeve, hizmet alıcı için yönetişim faktörlerini, hizmet alıcı ile hizmet sağlayıcılar ve hizmet sağlayıcılar arasındaki ilişkiyi içerir.

Yönetişim faktörlerinin bir özetini içerir. Bunlar sonraki üç bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Yönetişim faktörleri, uzmanlarla yapılan görüşmelerin analiz edildiği vaka çalışmalarına, mesleki yargıya ve literatür çalışmasına dayanmaktadır.


Dış kaynak kullanımı örnekleri
Dış kaynak kullanımı zararları
İşletmelerde dış kaynak kullanımı nedir
türkiye’de dış kaynak kullanımı
Dış kaynak kullanımı pdf
Dış kaynak kullanımı (Outsourcing Nedir)
Dış kaynak kullanım türleri
Dış kaynak kullanımı nedenleri


HİZMET ALICIYLA İLGİLİ YÖNETİŞİM FAKTÖRLERİ

Hizmet alıcıyla ilgili dört yönetim faktörü vardır: iş birimleri içinde BT’ye dikkat, net bir BT stratejisi, iş işlevleri ve hizmet sağlayıcılar arasındaki bağlantı olarak bilgi yönetimi ve düzgün işleyen bir bilgi yöneticisi (CIO). Bu faktörler bu bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

İş Birimleri

Hizmet alanların dış kaynak kullanımı amaçları genellikle maliyet tasarrufuna odaklanır. Bu, mutlaka hizmet alıcının iş birimlerinin bilgi ihtiyaçları ile uyumlu değildir. Buna dayanarak, iş birimleri artık BT’yi maliyetlere göre değil, katma değerine göre değerlendirmelidir.

Maliyetlerin minimizasyonundan iş etkisinin maksimize edilmesine doğru bir geçiş yapılmalıdır. İş yönetimi BT’ye gereken önemi verdiğinde, kuruluş ihtiyaçları zamanında tahmin edebilir. Sürekli azalan pazara sunma süresi göz önüne alındığında, BT’yi proaktif olarak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine dahil etmek aşırı bir lüks değildir.

Net Bir BT Stratejisi

BT stratejisi, hizmet alıcısının bilgi teknolojisi ve BT hizmetlerine ilişkin stratejisi ve bunların hizmet alıcısı içinde oynadıkları veya oynayacakları rol olarak tanımlanır. BT stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması CIO’nun sorumluluğundadır.

Bir BT stratejisi esastır, çünkü kuruluşlar bu strateji temelinde kendi organizasyonlarında yeni teknolojileri uygulayabilirler ve daha sonra bundan stratejik faydalar elde edebileceklerdir. Yönetişim açısından, iş ve BT arasında uyum oluşturmak da önemlidir. BT stratejisi bunu başarmada kolaylaştırıcı bir faktör olabilir.

İş Birimleri ve Hizmet Sağlayıcılar Arasındaki Bağlantı Olarak Bilgi Yönetimi

Bilgi yöneticisi, hizmet alıcının iş birimleri tarafından BT hizmetlerine yönelik talebin hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetler ile uyumlu hale getirilmesinden sorumludur. Bilgi yöneticisi ayrıca BT dış kaynak kullanımı ortaklığından da sorumludur ve BT stratejisinin uygulanmasında CIO’yu destekler.

Bilgi yönetimi işlevi tarafından harcanan emeğin maliyeti, sözleşme değerinin %2 ila %10’u arasındadır. Bu görevleri düzgün bir şekilde yerine getirebilmek için bilgi yöneticileri, BT’nin yanı sıra iş operasyonları hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.

Düzgün İşleyen Bir Baş Bilgi Görevlisi

CIO, BT stratejisinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur ve BT dış kaynak kullanımı ortaklık ilişkileri için nihai sorumluluğu taşır. Bir CIO, iş operasyonlarının BT ile uyumlu hale getirilmesinde de önemli bir rol oynayabilir.

Birçok kuruluş bu amaçla bir BT kurulu kurar. Bu, tüm iş birimlerinin ve bilgi yönetiminin temsil edildiği ve başkanlığını CIO’nun yaptığı, organizasyon çapında bir yönlendirme komitesidir. Bilişim kurulu siyasi etki alanını araştırabilir ve sunulacak bilişim hizmetlerine ilişkin kararlar burada hazırlanabilir ve tartışılabilir.

İlişkiyi yöneten dört faktör vardır: hizmeti alan ve hizmet sağlayıcı arasındaki karşılıklı güven; BT dış kaynak kullanımı ilişkileri kurma ve sürdürme deneyimi; verimli ve etkili dış kaynak kullanımı sözleşmeleri; ve yerinde bir denetim ve kıyaslama süreci. Bu yönetişim faktörleri bu bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Hizmet alıcısı ile Hizmet sağlayıcı arasındaki Karşılıklı Güven

Güven, hizmet alıcıları tarafından kullanılan seçim süreci için özellikle önemli bir kriterdir. Ancak bir ilişkiyi sürdürmek için güven de gereklidir. Bu, fiili uygulamada kolay değildir. Hizmet alan ile hizmet veren arasında her zaman eşitlik, gerçek bir ortaklık yoktur.

Bu sorun BT hizmetleri sektörüne özgü değildir. Seksenli yıllardan beri ortaklıkların kurulması için uğraşıyor. Kültür faktörü ayrıca güven yaratmak için de önemlidir. Bir hizmet sağlayıcının kültürünün hizmet odaklı tutumlar ve proaktif davranışlar yaratmaya odaklandığını belirtmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir