Çağdaş Araştırma Zorlukları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çağdaş Araştırma Zorlukları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Ağustos 2022 Araştırma problemi nasıl yazılır Araştırma problemi örneği Araştırmanın sınırlılıkları 0
Otomatik Metodolojiler

Çağdaş Araştırma Zorlukları

Proje yönetiminin genellikle inşaat gibi diğer geleneksel alanlarda kökleri olduğu söylense de, modern proje yönetimi uygulamalarının kökenlerinin 1950’lerin ABD havacılık ajanslarına dayandığını ileri sürmektedir. Hem kamu hem de özel sektörde Bilgi Sistemi (IS) / Bilgi Teknolojisi (BT) proje girişimleri hakkında çok şey yazıldı.

Aslında, birçok bilgi sistemi sıklıkla gereksinimlerinin gerisinde kalır ve çoğu zaman daha maliyetlidir ve gerçekten tamamlandıysalar bile beklenenden daha geç ulaşırlar.

Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın bir raporuna göre, büyük BT yatırımlarının ve kilit sistem geliştirme projelerinin başarısızlıkları, bilgi teknolojisi yoluyla hizmet iyileştirme başarısına yönelik endişeleri artırdı.

Ek olarak, BT projelerindeki başarısızlıkların, modern iş dünyasının diğer herhangi bir yönündeki başarısızlıklardan daha yaygın olduğu iddia edilmiştir. ABD’de gerçekleştirilen ve yaygın olarak alıntılanan Standish Group (1994) araştırması, BT projelerini aşağıdaki gibi sınıflandırdı:

• Çözüm Türü 1 (Proje Başarısı): Proje, başlangıçta belirtildiği gibi tüm özellikleri ve işlevleri ile zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlanır.
• Çözüm Türü 2 (Zorlu Proje): Proje tamamlanmış ve operasyonel ancak bütçeyi aşmış, zaman tahmini içinde ve başlangıçta belirtilenden daha az özellik ve işlev sunuyor.
• Çözüm Türü 3 (Proje Bozulmuş): Proje, geliştirme döngüsü sırasında bir noktada iptal edilir.

Rapor, başarı oranının sadece %16,2 olduğunu, zorlanan projelerin %52,7’sini ve bozulan projelerin (iptal edilen) %31,1 olduğunu tahmin ediyordu. Herhangi bir alandaki büyük karmaşık projeleri organize etmek zor olduğu için, gerekli soyutlama seviyesinin genellikle projeye dahil olan tüm paydaşlar arasında anlayış eksikliğine yol açtığı söylenebilir.

Callahan ve Moretton (2001) yazılım tasarımını “kodda” olarak tanımlamaktadır. Görünür olmadığı için, tüm proje katılımcılarına görünür hale getirilebilen birçok fiziksel tasarımın aksine, yazılım tasarımının geliştirme projesi koordinasyonu ve entegrasyonu için bir odak noktası olarak kullanılmasını zorlaştırdığını iddia ediyorlar.

Bu “görünmezliğin” bir sonucu olarak, bir IS projesinin gelişimini yönetmek, imalat sektöründeki proje yönetiminden tartışmasız daha problemlidir çünkü yazılım geliştirme genellikle oldukça kavramsal ve karmaşık bir süreçtir.

Gerçekten de, yeterli proje yönetimi bilgisi eksikliğinin, başarısız IS projelerine katkıda bulunan önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Örneğin, proje yöneticilerinin bilmesi gerektiği gibi, belirli hedefler ve net nihai noktalar belirlenmedikçe, bir dönüm noktasına ulaşılıp ulaşılmadığını ve gerçekten de gerekli nihai ürünün üretilip üretilmediğini bilmek zor olabilir.

Bununla birlikte, MicrosoftTM Project gibi tescilli araçlardan yararlanmak bazen yanlışlıkla proje yönetimi olarak düşünülürken, gerçek proje yönetimi uzmanlığı, yalnızca proje etkinliklerini temsil eden Gantt veya Pert (Program Değerlendirme İnceleme Tekniği) çizelgelerinin üretiminin ötesine geçer. 

Mandl-Striegnitz ve ark. (1998), önemli proje yönetimi tekniklerinin, maliyetlerin tahmin edilmesini ve risklerin açık bir şekilde tanımlanmasını içerdiğini belirtmektedir. Açıkça, tüm IS tasarım ve geliştirme sürecinde proje yönetiminin karmaşık rolüyle ilgili daha iyi bir anlayış kazanmak için daha derinlemesine araştırmalara ihtiyaç vardır.


Araştırma problemi örneği
Araştırmanın sınırlılıkları
Araştırmanın sınırlılıkları örnek
Araştırma problemi nasıl yazılır
Bilimsel araştırma problemi örnekleri
Araştırmanın amacı örnek
Problem cümlesi örnekleri
Problem durumu nedir


Bu tartışma, bu sorunların çağdaş IS proje yönetimi araştırmalarını nasıl etkilediğini ele almakta ve bu alanda araştırma yapan araştırmacılara açık olan metodolojik yaklaşımları araştırmaktadır.

Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi (ISPM) araştırmacılarının karşılaştığı zorlukları daha iyi anlamak için, bu terimlerden bazılarının ne anlama geldiğini araştırmak gerekir.

Amerikan Ulusal Telekomünikasyon Standardı (2000) tarafından belirtildiği gibi, bir IS, ister otomatik ister manuel olsun, bir dizi belirli işlevi gerçekleştirmek için etkileşim veya karşılıklı bağımlılık ile birleştirilmiş ve düzenlenmiş, organize edilmiş bir kaynak ve prosedürler topluluğudur. kullanıcı bilgilerini temsil eden verileri toplamak, işlemek, iletmek ve yaymak için düzenlenen makineler ve/veya yöntemlerdir.

En basit ifadeyle, bir IS, bilgisayar sistemlerinin kullanımını içerebilen veya içermeyen bir insan etkinliği veya sosyal sistem olarak tanımlanabilir; yine de, bugünlerde birincisi daha olasıdır.

Stoner’a göre yönetim, organizasyonel hedeflere ulaşmak için personelin ve diğer kaynakların çabalarını planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme süreci olarak görülebilir ve Proje Yönetimi Derneği, bir projeyi farklı bir koordineli dizi olarak tanımlar. 

Bu terimleri birleştirerek, ISPM için bir tanımın proje hedeflerinin oluşturulması yoluyla bir IS’nin oluşturulmasını yönetme süreci olduğu söylenebilir; personel süreçlerinin ve görevlerinin çabalarını organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek; ve üzerinde mutabık kalınan bir dizi hedefe ulaşmak için diğer kaynakları kontrol etmek gerekir.

IS projeleri sıklıkla çok disiplinli insanlardan oluşan ekiplerden oluştuğundan, bu özel bağlamda bir ekipten ne kastedildiğinin bir tanımına ihtiyaç duyulur. Geddes, ekibi, ister teknik ister uzman uzmanlık yoluyla olsun, projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunacak kişilerden oluşan bir ekip olarak kabul eder.

Programcılar ve ilgili personel, genellikle başarılı projeleri yönetme yeterliliğini garanti etmeyen uygun teknik bilgiyi gösterme yeteneklerine göre seçilir. Ekip liderliği becerisine yapılan vurguya rağmen, kıdemli geliştiriciler/proje yöneticileri genellikle teknik uzmanlığa sürekli vurgu yapılarak programlama ekibinden terfi ettirilir.

Gerçekte, IS proje yöneticileri yalnızca faaliyetleri planlayıp anlaşılabilir bileşenlere ayırabilmeli ve görevleri kontrol edip riskleri izleyebilmeli, ayrıca önemli ekip oluşturma becerileri gerektiren insanları ve süreç konularını da dikkate alabilmelidir. IS teknik yetkinliğe sahip personel tarafından uygulanabilmesine rağmen, organizasyonel bağlamları değerlendirmek ve ilgili davranışları analiz etmek için gerekli yeteneklere sahip olmayabilirler.

Bununla birlikte, 1994’ten beri proje yönetimi sonuçlarında bir iyileşme olmuştur. 2001 yılına gelindiğinde, Standish Group, proje süresinin ve maliyet aşımlarının önemli ölçüde azaldığını belirten başka bir rapor yayınladı. Proje sonuçlarındaki bu gelişme İngiltere merkezli bir anketle doğrulanmış olsa da, yazarlar örneklemlerinin temsili olmayan bir şekilde deneyimlenmiş olabileceğini kabul ettiler ve bu da daha fazla araştırma için sürekli bir ihtiyaç olduğunu gösterdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir