NHS’DEKİ BİLGİ SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

NHS’DEKİ BİLGİ SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

23 Ağustos 2022 ingiltere'de sağlık sistemi Nhs Nedir NHS Türkiye 0
Amortisman Süresi

 Sağlık Sektöründe IS Uygulaması

1980’lerin ortalarından bu yana, Birleşik Krallık kamu sektörü, IS ve BT’nin tanıtılmasını içeren geniş kapsamlı reformların konusu olmuştur. Hizmetlerin yönetilme ve sunulma şekillerinde, söz konusu hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesinde ve hesap verebilirlik ve maliyetlendirmede değişiklik aranmıştır.

Bu tür değişikliklerin en baskınlarından biri, motivasyonu verimlilik, etkinlik ve ekonomilerin tahakkuklarından kaynaklanan ilgili faydaları davet etmek olan hizmetler için rekabetin getirilmesi olmuştur.

Bu tür bir değişikliğin temel noktası, bu tür zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli bilgi sistemlerinin tanıtılmasındaki bir patlama olmuştur. Sağlık hizmetlerine odaklanan sağlık hizmetinin çalışmalarının büyük bir kısmı, nüfustaki kişilerin listelerinden tıbbi kayıtlara (röntgen resimleri gibi görüntüler dahil), reçetelere, mektuplara, personele kadar bilgilerin toplanması ve işlenmesini içerir. Ancak yakın zamana kadar, sağlık hizmeti, özel sektör standartlarına göre bilgiyi işlemek için teknoloji kullanımında ne yazık ki geri kaldı.

Bu durum son yıllarda hızla değişmeye başladı ve 2003 yılına kadar Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yaklaşık %10’u BT için olan hastanelerdeki sermaye için yılda 2,8 milyar sterlin harcadı. Son 20 yılda BT, genel sağlık harcamalarına %2 ekledi.

Bu yatırım, özel sektör standartlarına göre hala küçük, ancak sağlık hizmetlerinin BT’yi benimsemede yavaş olan ve en büyük BT fırsatlarından bazılarını sunan bir sektör olduğunu düşündüğümüzde daha da önemlidir.

NHS’DEKİ BİLGİ SİSTEMLERİ

BT’nin Birleşik Krallık sağlık sektöründe uygulanması zorluklarla dolu. Aslında, tahminler, 1980’lerin ortasından 1990’ların ortalarına kadar kamu sektöründeki ilk proje dalgasıyla ilgili sorunların 5 milyar sterline mal olduğunu gösteriyor. NHS’de, Wessex Bölgesel Sağlık Otoritesinin Bölgesel Bilgi Sistemi’ninki de dahil olmak üzere, bir dizi yüksek profilli IS başarısızlığı örneği vardır.

Bu bölümde, sağlık sektöründe geniş kapsamlı BT kaynaklı organizasyonel dönüşüm ve bilgi entegrasyonu için ilk girişimlerden biri olduğu için, örnek olarak RMI ve Case Mix’e odaklanacağız. Uygulanan sistemler, Birleşik Krallık hastanelerinin yönetiminde finansal gelişmelere önemli bir destek olmuştur. 2003 yılında, NHS’nin ileriye dönük ödeme sistemlerini (PPS) uygulamaya çalışmasıyla Case Mix sistemlerinin önemi yeniden gündeme geldi.

RMI, NHS’de bilgi sistemlerine ve kültürel değişime yönelik harekette itici bir güçtü. İlk olarak 1986’da duyurulan RMI, klinisyenlere ve diğer hastane yöneticilerine, kontrol ettikleri kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceği konusunda daha bilinçli kararlar vermelerinde yardımcı olacaktı.

Girişim, yalnızca klinisyenleri yönetim sürecine sahip olmaya ikna etmeyi değil, aynı zamanda onlara tıbbi faaliyetlerin maliyetini düşürmek ve hasta bakımını iyileştirmek için kullanılabilecek doğru, güncel ve ilgili bilgileri sağlamayı da amaçlıyordu. Hastane birimlerine sunulan bu gelişmiş bilgi hizmetleri ihtiyacına yanıt, ABD’den ödünç alınan bir fikir olan “Case Mix” bilgi sistemi (CMIS) olarak adlandırılan karmaşık ve kapsamlı bir BT paketinin geliştirilmesi ve uygulanması oldu. 


ingiltere’de sağlık sistemi
NHS
NHS Türkiye
Nhs Test nedir
Nhs Nedir
İngiltere sağlık sistemi pdf
İngiltere sağlık sistemi sunum
İngiltere sağlık sistemi finansmanı


RMI’den önce, NHS’de BT’nin tanıtımı düzensiz ve sınırlıydı. Sistemlerin var olduğu yerlerde, teknoloji çok çeşitliydi, uyumsuz, arkaikti ve gerekli işletim sistemlerini sağlamak için bölgesel bilgisayar departmanlarına bağımlıydı. Hasta Yönetim Sistemi (PAS), radyoloji, patoloji, tiyatro ve hemşirelik sistemleri gibi diğer sistemlerden beslenen verilere bağımlı olan CMIS’in gelişimi, hastane genelinde operasyonel sistemlerin benimsenmesi için bir katalizör sağladı.

CMIS, gösterildiği gibi (açıklayıcı bir örnek – spesifikasyonlar hastaneye bağlı olarak değişebilir), hastanelerin BT altyapısında merkezi bir konuma sahiptir ve bir yönetici bilgi sistemi kullanarak hastane operasyonlarının tüm alanlarından veri toplamak ve analiz etmek için bir araç sağlar ( EIS).

Gördüğümüz gibi iki ana veri akışı türü vardır. Mali besleme, genel muhasebe ve insan gücü sistemlerinden, özellikle standart maliyetler ve bütçelerden veri çekmekten oluşur. Bu, CMIS’in diğer ana beslemesi olan “hasta bakımı bilgi sistemi” hasta tedavisi ve bakımının tüm yönleri hakkında bilgi sağlayan besleyici alt sistemleri dizisine verilen bir etiketle çelişir.

Besleme sistemlerinin her biri CMIS ile arayüzlenmiştir. Kabul edilebilir bir formatta uygun verileri sağlamak için. Bu tür veriler, bakım profili alt sistemi içinde CMIS tarafından toplanır: bu, finansal verilerden elde edilen beklenen “ideal” profiller veya öngörülen faaliyet seviyeleri ile karşılaştırılmak üzere fiili testleri, tedavileri, maliyetleri, vaka sayısını vb. saklar, mali denetime olanak sağlar. Klinik denetimle ilgili olarak, CMIS, her klinisyenin profesyonel klinik uygulamalarının değerlendirilmesi için bir araç sağlar.

BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASINDAKİ TECRÜBELER

IS uygulamasının geleneksel sorunlarına ek olarak, RMI ayrıca Birleşik Krallık hastanelerinde stratejik IS’nin erken uygulanması üzerinde bir dizi ilginç ve zıt etki ortaya koymaktadır:

  • Merkezi etki – Bölgesel makamlar (RA’lar), örneğin yatırım gerekçesi, neyin tedarik edileceği, hedefler, finansman ve proje yönetimi kilometre taşları gibi bir dizi alanda sistemlerin geliştirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Daha da önemlisi, orijinal “standart” sistemler, tek tek hastanelerin ihtiyaçlarına duyarlı değildi, bu da paydaş desteğini ve projenin yeniden tanımlanması ihtiyacını etkiledi.
  • RA’larla ilişkilerin zayıf olduğu yerlerde, RMI’ye şüpheyle bakıldı. Uygulanan inisiyatifler daha sonra projenin şeklini ve yönünü değiştirdi ve hastanelerde başka öncelikler yarattı, klinik kodlama ile ilgili tavsiyeler hiçbir zaman net olmadı. Merkezi etki, ilginç bir şekilde, hem projenin varlığının hem de sorunlarının çoğu için bir nedendir.
  • Proje amacı – CMIS’in amacını iletmede ve yerel olarak duyarlı tasarımlara yaklaşmada yaşanan sorunlar, paydaşların tutumlarını etkiledi: proje büyük ölçüde dayatılan bir direktifti. Birçok kişi CMIS’in mantığı konusunda net değildi ve bu, hastanelerde geleneksel BT yokluğu ile daha da arttı. RM kaynak tahsisini iyileştirmeyi amaçlarken, ironik bir şekilde, çoğu kişi BT harcamalarını doğrudan hasta bakımı yerine para kaybı olarak gördü.
  • Klinisyenler, yönetim ve CMIS – Hastaneler, her biri kendi tanımlanmış rollerine sahip, çerçevelenmiş çeşitli gruplar ve kültürlerle dağıtılmış kuruluşlardır. RMI ve CMIS, özellikle klinisyenler ve yönetim olmak üzere bunların birçoğunu büyük ölçüde etkiledi ve hastanelerde rahatsız bir şekilde oturdu. Sistemin bireylerin veya grupların topraklarına çarptığı yerde, sürtüşmeyle karşılaşıldı. Uzun yıllar boyunca BT’nin olmadığı ve tanımlanmış bir yapıya ve rollere sahip hastaneler, değişimi zor buldu. Politika çeşitli alanlarda ortaya çıkarken, klinisyen-yönetim ayrımı belki de en ilginç olanıdır. Bu grupların her biri yeni bir kültüre ve yapıya uyum sağlamayı zor buldu ve görünüşte çelişkili nedenlerle: üst yönetim genellikle yetki devrine karşı çıkarken, klinisyenler bir “yönetim aracı” ve bir kontrol aracı olarak CMIS’e karşı temkinli davrandılar. Böylece, paradoksal olarak, CMIS hem merkezileştirme hem de yetki devri aracı olarak görülüyordu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir