NESNE ODAKLI PROGRAMLAMA – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

NESNE ODAKLI PROGRAMLAMA – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Ağustos 2022 Nesne TABANLI PROGRAMLAMA Ders Notları Nesne TABANLI PROGRAMLAMA PDF Nesne yönelimli programlama Nedir 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

NESNE ODAKLI PROGRAMLAMA KURSU

Yüksek lisans düzeyindeki BT programı kapsamındaki lisansüstü düzeyde nesne yönelimli programlama dersi ilk kez 2001 sonbaharında 58 lisansüstü öğrenciye üç bölümde okutuldu. Birden (acemi/başlangıç) yediye (uzman) kadar bir ölçekte, o sırada ortalama öğrencinin önceki programlama deneyimi seviyesi 3.14 ± 1.78 idi. 

Öğrencileri, birçokları için programlamaya ilk kez maruz kalmaları konusunda desteklemek için proaktif bir yaklaşım benimsenir. Aşağıda, Java’da programlama öğrenmeye ilişkin öğrenci kaygısını artırmadan öğrenme deneyimini geliştirmek için yapılan seçimlerin açıklamaları yer almaktadır.

Destekleyici Materyaller

Kritik bir karar, hangi entegre geliştirme ortamının (IDE) kullanılacağıyla ilgiliydi. Bir dizi ortamla yapılan kapsamlı denemelerden sonra, yerleşik yardım olanaklarının gücü ve kod yazma, çalıştırma ve hata ayıklama araçları nedeniyle Borland® JBuilder IDE seçildi. İlk başta kafa karıştırıcı olsa da, JBuilder’ın kullanımı endüstride bulunan profesyonel ortamların çoğundan daha kolaydır.

Ayrıca, birçok öğrenci kendi çalışma ortamlarında kullanıldığı için JBuilder ile çalışmakla ilgilendiklerini belirtmişti. Tüm teknoloji sınıfları ve bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlara JBuilder kuruldu ve öğrenciler kendi kopyalarını Web’den indirmeye teşvik edildi.

Birkaç ders kitabının gözden geçirilmesi, Gittleman tarafından yazılan Java ile Bilgi İşlem: Programlar, Nesneler ve Grafikler’in seçilmesine yol açtı. Bu çalışma, eleştirel ders kavramlarını derinlemesine kapsaması, metninin netliği ve sık ve takip edilmesi kolay kod örnekleri nedeniyle seçilmiştir.

Kurs Web sitesi, haftalık ders notlarına, ödevlere, bireyselleştirilmiş notlara ve yorumlara, dersten programlama örnekleri için kaynak koduna ve Java’nın sınıf kitaplıkları gibi diğer ilgili sitelere bağlantılara erişim sağlar.

Kurs Organizasyonu

Kurs, on beş haftalık bir yarıyıl boyunca verilir ve on programlama ödevi, bir ara sınav ve bir final sınavı ile haftalık, 2 saat ve 15 dakikalık dersler şeklinde düzenlenir. Ders sırasında yansıtılan ders notları, öğrencilerin not almak yerine kavramları ve programlama örneklerini anlamaya odaklanmalarını sağlar. Dersin bir kısmı, öğrencilerin hem bireysel hem de birlikte kod yazmasıyla problem çözmeye ayrılmıştır.

Bireysel olarak çalışmak, eğitmenin alınan çeşitli yaklaşımları gözlemlemesi ve bunların etkililiği ve verimliliği hakkında yorum yapması için bir fırsat sağlar. Ya eğitmen (dönem başında) ya da bir öğrenci (dönemde sonra), JBuilder’ın editörünü kullanarak sınıf bilgisayarına bir çözüm yazacaktır. Bir öğrencinin kodunun düzgün çalışmaması genellikle daha eğiticidir, çünkü sınıfın daha sonra hataları belirlemesi ve düzeltmesi gerekecektir.

Programlama ödevleri derslerde kapsanan kavramları pekiştirir. Ödevler, sözdizimi veya IDE içeren sorular için laboratuvar asistanlarından veya daha karmaşık sorular için eğitmenden yardım almaya teşvik edilerek, bireysel olarak tamamlanır.

İlk yedi ödevin tamamı bir hafta uzunluğundadır ve esas olarak mantık ağırlıklıdır. Kısa, odaklanmış ödevler, öğrencileri materyal konusunda güncel kalmaya ve öğrendiklerini uygulamaya zorlar. Son üç ödevin her biri iki hafta uzunluğundadır ve yaratıcılığı ve Java’nın sınıf kitaplıklarının araştırılmasını teşvik eder. Ödevler notun %30’unu oluşturur. Ara sınav ve final sınavları sırasıyla %30 ve %35’i oluşturur ve kalan %5’i derse katılım içindir.


Nesne yönelimli programlama Nedir
Nesne Tabanlı programlama C
Nesne TABANLI PROGRAMLAMA PDF
Nesne tabanlı programlama
Nesne TABANLI PROGRAMLAMA Ders Notları
Nesne tabanlı programlama dilleri
Nesne tabanlı programlama örnekleri
Python nesne tabanlı Programlama


Kurs İçeriği

Hem derslerin hem de ödevlerin içeriği ilkel bir seviyede başlar ve dönem boyunca karmaşıklığı artar. İlk birkaç hafta, veri türleri, operatörler ve kontrol yapıları dahil olmak üzere temel programlama kavramlarına odaklanır. Sınıf ve nesne kavramları daha sonra yerleşik sınıflar ve diziler kullanılarak tanıtılır. Daha sonra kullanıcı tanımlı sınıflar gelir, bunu nesne yönelimli kalıtım, polimorfizm ve kapsülleme kavramları izler. Dinamik veri yapıları, istisna işleme ve dosya G/Ç gibi ek konular da ele alınmaktadır.

Öğrencilere başlangıçta Java’nın sınıf kitaplıkları aracılığıyla rehberlik edilir ve ardından haftalar ilerledikçe, ödevlerde kullanılacak sınıfları ve yöntemleri bulmak için kitaplıkları keşfetmeye teşvik edilir. Son birkaç haftada, grafikler ve olay işleme, önceden tanımlanmış yöntem çağrıları, sistem tanımlı ve sistemden geçirilen argümanlar ve kurs boyunca kazanılan kalıtımın önceden tanımlanmış bir başlangıç ​​dizisinin anlaşılmasını gerektiren uygulamalar kullanılarak öğretilir.

Anket Sonuçları

2001 güz döneminin ortasında, kursa kayıtlı 58 öğrenci bir kurs anketini tamamladı. Visual Basic (VB) kullanılarak öğretilen programlama dersinin önceki altı döneminden toplam 143 öğrenci benzer bir anket doldurmuştu. Aşağıdaki bölümlerde, Java anketinin sonuçları sunulmakta ve mümkün olan her yerde VB anketinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır.

DESTEKLEYİCİ MATERYALLER

Öğrenciler genel olarak bu kurs için sağlanan destekleyici materyallerden memnun kaldılar. JBuilder’ın kullanımı yalnızca bir ödev için gerekliydi, ancak öğrencilerin çoğu (%86) dönem boyunca bu IDE’yi kullanmaya devam etti. Ortalama derecelendirmesi, bir (değer yok) ile yedi (yüksek değer) arasında değişen yedi puanlık bir ölçekte 5.57 ± 1.25 idi. Şekil 2 dağılımı göstermektedir.

Kurs Web sitesi, aynı yedi puanlık ölçekte 6.02 ± 0.98 genel yararlılık derecesi ile oldukça değerliydi. Metnin ortalama derecelendirmesi daha düşüktü (4.59 ± 1.57) ve yanıtlarda daha fazla çeşitlilik gösterdi. Ancak bu yine de olumlu bir bulgu olarak kabul edildi, çünkü öğrenciler genellikle teknik yönelimli ders kitapları konusunda hevesli değiller ve genellikle onları zayıf olarak değerlendiriyorlar.

Kurs İçeriği

Kursun ortalama zorluğu, yedi puanlık bir ölçekte 4,79 ± 1,14 olarak derecelendirilmiştir; burada biri zorlu değil ve yedisi çok zorludur. Şekil 5, VB’de öğretilen önceki programlama kursu için olanlarla zorluk derecelerini karşılaştırmaktadır. VB kursu için ortalama zorluk derecesi 4.69 ± 1.15 idi. İki grup arasındaki ortalama fark anlamlı değildir.

Java kursunda önceden programlama deneyimi olan öğrencilerle olmayan öğrenciler için algılanan zorluk arasındaki ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Bu ilişkiyi gösterir, deneyimlerini bir ya da iki olarak değerlendirenlere çok az atıfta bulunur, bir şekilde üç ila beş aralığında olanlara atıfta bulunur ve çok fazla altı veya yedi puan için geçerlidir.

Anketin, daha gelişmiş nesne yönelimli kavramların birçoğu tanıtılmadan önce dağıtıldığı belirtilmelidir. Kurs ilerledikçe, önceden prosedürel programlama deneyimine sahip olan öğrenciler bile, ödevlerdeki ve final sınavındaki performanslarına bağlı olarak, nesne yönelimli kavramların bazılarında zorluk yaşadılar.

Bu, Mehic ve Hasan’ın (2001) önceki prosedürel dil deneyiminin aslında öğrencilerin nesne yönelimli tasarımı öğrenmesi için bir engel oluşturabileceğine dair bulgularıyla uyumludur.

Önceki deneyimin bir fonksiyonu olarak Java kursu zorluğu Haftalık ortalama çalışılan saat sayısı 8.24 ± 4.62 iken, VB kursu için ortalama 6.59 ± 4.35 idi. İkisi arasındaki ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Daha önce deneyimi olan öğrencilerle olmayanlar için ortalamalar arasında da önemli bir fark vardı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir