Çağdaş İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çağdaş İşbirliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Haziran 2022 Bilgisayarbilim Bilişim Teknolojileri Nedir iletişim teknolojileri ve işbirliği 0
Program Tipolojisi

Çağdaş İşbirliği

Çağdaş bir e-işbirliği çerçevesinde sağlanacak hizmetlerin üç düzeyde sınıflandırılabileceğini savunuyoruz:

• Bilgi hizmetleri, geniş alan ağları üzerinden heterojen, dağıtılmış veri tabanlarında multimedya verilerine verimli ve uygun maliyetli erişim sağlayarak, tescilli sistemlerin birlikte çalışabilirliği ile ilgilenmelidir. Özellikle, ilgili verileri bulmak ve özel verileri veri değişimi için standart formatlara dönüştürmek için hizmetler dahil edilmelidir.

Ek olarak, bu hizmetler, bileşik belgeler ve genel amaçlı elektronik posta, konferans sistemleri ve World Wide Web gibi hiper medya sistemlerinden uzak sunucuları kontrol etme yollarını içermelidir. Buradaki bir diğer önemli konu, bir ekip üyesinin profiline tercihlerine, yeteneklerine, deneyimine ve işbirliği moduna ve ayrıca teknik özellikleriyle ilgili yönlere göre uyarlanan özelleştirilmiş çözümlerin sağlanmasıyla ilgilidir.

Bu tür çözümlerin etkili olabilmesi için birlikte çalışamayan işbirliği araçlarının, yetersiz altyapının, tanımlanmamış veri paylaşım politikaları ve standartlarının ve sunum formatları için farklı önceliklerin dayattığı engelleri kaldırması gerekir.

Genellikle ihtiyaç duyulan şey, belge dönüştürme, dinamik belge oluşturma, uyarlanabilir hiper ortam ve bir ekip üyesinin etkinliğini izleyen uyarlanabilir öğrenme tekniklerine dayalı kişiselleştirilmiş işbirliği araçları sağlama gibi yaklaşımlar aracılığıyla özelleştirilmiş içeriğin üretilmesidir. 

• Dokümantasyon hizmetleri, XML gibi uygun doküman formatlarını kullanarak, katılımcıların doküman ve mesajlarını depolamak ve almak için “paylaşılan bir çalışma alanı” sağlamalıdır. Prahalad ve Hamel’de tartışıldığı gibi, bir organizasyonun günümüz iş ortamındaki tek avantajı, bilgisinden yararlanma ve kullanma yeteneğidir.

Bir firma bireylerden ve bir dizi nesnel kaynaklardan oluşurken, stratejik olarak en önemli özelliği kolektif bilgi yapısıdır. Bu tür bilgiler, organizasyonun çalışanları, yapısı, kültürü ve süreçleri dahil olmak üzere gelişen bir dizi varlıkta bulunur. Bunlardan çalışan bilgisi (özellikle örtük bilgi), tüm zihinsel seviyelerde belirleyici olan ve tam olarak kullanılması gereken baskın bilgi olarak tanımlanır.

Böyle bir istismar, ekonomik faaliyet ve kalkınma için temel bir süreç olarak kabul edilen, örtük bilginin kodlanmış bilgiye dönüştürülmesine atıfta bulunur. Güvenlik ve mahremiyet konuları da burada ele alınmalıdır. Ayrıca, simülasyon yoluyla kontrollü deney, problem unsurları tarafından oluşturulan dinamik etkileşimler ve geri besleme döngüleri hakkında bilgi sağlayarak işbirlikçi bir sürecin kalitesini artırabilir.

Bir simülasyon modeli, organizasyonel bilgiyi uygun grafiklerle eşleştirebilir, söz konusu sorunu nicelleştirebilir ve böylece şu anda hangi alternatif çözümün daha belirgin göründüğüne dair daha net bir anlayış sağlayabilir.

Ayrıca, bir bireyin konumunu kavramsal olarak tanımlaması ve “paylaşılan çalışma alanına” iddia etmeden önce deneyler yapması için araçlar sağlayabilir. Genel sürecin mevcut durumunu dikkate alarak, bireyler, devam eden tartışma üzerinde en iyi etkiye sahip olacağından emin olmak için bir sonraki hamleleri üzerinde derinlemesine düşünebilirler. Son olarak, proje belgelerini içeren veritabanları, planların tasarımını ve yeniden kullanımını kolaylaştırarak bir topluluğun ortak hafızasının bir parçası haline gelebilir.


Bilişim dersi net
İlkokul Bilgisayar Dersi Konuları
iletişim teknolojileri ve işbirliği
KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
Bilişim Teknolojileri Nedir
iletişim teknolojileri ve işbirliği
eTwinning ortak ürün Örnekleri
Bilgisayarbilim


• Arabuluculuk hizmetleri, grubun faaliyetlerini düzenlemeli ve altta yatan karar alma süreçlerini kolaylaştırmalıdır. Ticari iş akışı sistemleri, kuruluşlar içinde iyi tanımlanmış, resmi idari prosedürleri desteklemek için kullanılabilir.

Kararlar, bir eylem taahhüdüne atıfta bulunan tanımlayıcı veya prosedürel bilgi parçaları olarak düşünülmelidir. Bu şekilde, karar verme süreci, bir kararın değerlendirilmesinden sonra bir alternatifi veya takip edilmesi veya kaçınılması gereken uygulamaları haklı gösteren veya meydan okuyan kanıtlar gibi yeni bilgiler üretebilir ve böylece rafine bir anlayış sağlar. 

Öte yandan, bir karar verme bağlamında, sürekli değişen dış çevreyi ve organizasyonun iç yapılarını yansıtması gerektiğinden, gerçeklerin ve rutinlerin bilgi tabanı değişir. Bilgi elde etme, temsil ve dağıtım (önceki kategoride tartışılmıştır) gibi bilgi yönetimi faaliyetleri, benimsenecek karar modellerinin oluşturulmasını etkiler, böylece karar verme sürecini geliştirir.

Sistemin arabuluculuk hizmetleri, temel mantığın, argümantasyon yapısının ve ekip üyelerinin eylemlerinin (yani görev ve hakların) belirtilmesine dayanır.

Daha spesifik olarak, arabuluculuk hizmetleri aşağıdaki dört seviyeden oluşmalıdır:

• Sonuç ve çelişki kavramlarının tanımlandığı Mantık Düzeyi. Bu düzey, kullanılacak teori kavramlarını biçimsel olarak belirtir ve uygun çıkarım ilişkilerini sağlar.

• Konumlar, destekleyici argümanlar, karşı argümanlar ve konular kavramlarının yanı sıra rakip argümanlar arasındaki öncelikli ilişkiler hakkında tartışmaya yönelik dilsel yapıların tanımlandığı Argümantasyon Çerçeve Düzeyi. Bu düzeydeki argümantasyon kavramları, argümantasyon ilkelerine dayanan bir tür monoton olmayan formalizm ile sonuçlanır.

• Bir katılımcının bir tartışma sırasında gerçekleştirebileceği olası eylem türlerinin alanının tanımlandığı Konuşma Eylemi Düzeyi. Katılımcılar, örneğin iddiaları veya argümanları ekleyerek ve silerek Argümantasyon Çerçevesinin yapısını ikinci seviyede değiştirebilirler.

• Katılımcıların bir önceki düzeyde tanımlanan eylemleri gerçekleştirme görev ve haklarına ilişkin norm ve kuralların belirtildiği Protokol Düzeyi. Bu tür normlar veya protokoller, olası iletişim eylemlerine yönelik talepleri önceden yapılandırmak için bir araç sağlar ve katılımcıların rollerini, amaç türlerini ve kontrol türünü dikkate alarak adaleti, rasyonelliği ve verimliliği teşvik etmelidir. 

Sonuç

Çağdaş organizasyonda e-işbirliğini destekleyen sistemlerin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken bir dizi iletişim ve işbirliği konusunu özetledik. Bu sistemlerin sunacağı hizmetler bilgi, dokümantasyon ve arabuluculuk hizmetleri olmak üzere üç düzeyde sınıflandırılmıştır.

Bilgi yönetimi ve karar verme sinerjisi ile ilgili konularda çok daha fazla araştırma ve uygulamalı çalışma yapılması gerektiğini ve bunun gelişmiş argümantasyon ve deney özellikleri sağlayarak daha da geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. İşbirlikçi bir süreç sırasında bir bireyin profilini kapsamlı bir şekilde hesaba katarak uyum sorunlarına da çok dikkat edilmelidir.

Son olarak, akıllı ajanlar kavramına dayalı daha fazla aracın geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Akıllı ajanların temel özelliklerinden yararlanan bu tür araçlar, dinamik bir e-işbirliği ortamında bulunan koşulları algılayabilir, bu koşullara göre hareket edebilir ve çıkarımlar yapmak ve sorunları çözmek için sebep olabilir, böylece ilgili bireylerin görevlerini kolaylaştırabilir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir