BİLGİSAYAR DESTEKLİ KOOPERATİF ÇALIŞMALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KOOPERATİF ÇALIŞMALARI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Haziran 2022 Bilgisayar Destekli öğretim uygulamaları Bilgisayar Destekli öğretim yöntemi Bilgisayar destekli program 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KOOPERATİF ÇALIŞMALARI

Bilgisayar destekli işbirlikçi çalışma (CSCW), bir grup işbirliği yapan birey tarafından gerçekleştirilen iletişim ve problem çözme gibi bilgisayar destekli koordineli faaliyetler olarak tanımlanmıştır. CSCW’yi destekleyen çok kullanıcılı yazılım, grup yazılımı olarak bilinir.

Bazen bu terim, bir bilgisayar tarafından desteklenip desteklenmediğine bakılmaksızın, herhangi bir işbirliği etkinliğinin başarılı olması için gerekli olan stilleri ve uygulamaları içerecek şekilde genişletilir. CSCW, grup yazılımının düşünceli ve uygun tasarımına ve geliştirilmesine rehberlik eden yeni ortaya çıkan bilimsel disiplin olarak da görülebilir.

CSCW’nin temel konuları, grup farkındalığı, çok kullanıcılı arayüzler, eşzamanlılık kontrolü, grup içinde iletişim ve koordinasyon, paylaşılan bilgi alanı ve mevcut tek kullanıcılı uygulamaları entegre eden heterojen bir açık ortamın desteğidir.

Bugüne kadarki en başarılı CSCW teknolojisi şüphesiz elektronik postadır. Şimdiye kadar iyi geliştirilmiş diğer teknolojiler arasında bilgisayar konferansı, telekonferans veya masaüstü video konferansı (ses ve video bağlantıları yardımıyla uzaktan konferans eylemi), grup yazarlığı (eklemeler, düzeltmeler, yorumlar, ve açıklamalar) ve grup karar destek sistemleri (problem çözme, ilgili konuların organizasyonuna yöneliktir). Son kategori, gruplar halinde tartışma, tartışma, müzakere ve karar vermeyi destekleyen aracı sistemleri içerir.

Tablo 1’de gösterildiği gibi, CSCW teknolojilerinin çoğu taksonomisi, onları zaman ve mekan arasında köprü kurma yetenekleri açısından ayırır (tablo, Baecker’da görünenin daha ayrıntılı bir versiyonudur.

Baecker’de (1993) belirtildiği gibi, geleceğin grup yazılımı teknolojilerinin bu tablonun tüm kadranlarını kapsaması gerekir. Bu genellikle herhangi bir zamanda/her yerde grup yazılımı olarak tanımlanır. Son birkaç yılda, CSCW hem endüstri hem de akademik araştırmalar tarafından güçlü bir şekilde desteklendi ve araştırıldı.

Bilgisayarların yalnızca bilgi işleme konularını ele almadıkları, aynı zamanda taahhütleri ve bunların yerine getirilmesi için araçlar olarak ve örgütü yapılandıran iddiaları ve değerlendirmeleri üretme ve “dinleme” araçları olarak göründükleri için herkes bilgisayarların değişen rolü hakkında konuşur. 

Bilgisayarlar, iş akışları oluşturmak ve izlemek için yeni operasyonel araçlar sağlayarak, neler olup bittiği konusunda daha etkili bir gözlemci olarak ve neyin ne zaman, kimin için ve neyin gerekli olduğunu belirleyerek bir organizasyondaki insan etkileşiminin yapısını açıklığa kavuşturabilir. 

Bir e-işbirliği çerçevesi tasarımcısının temel amacı, kullanıcılara geniş alan ağları, özellikle İnternet üzerinden gelişmiş destek sağlamak için en son telematik ve grup yazılımı teknolojisini uygulamaktır.

Genel olarak konuşursak, CSCW araçları, ilgili sosyal ve bilgi süreçlerinin karmaşıklığından yararlanarak hız ve doğruluk açısından faydalar sağlayabilir ve iş politikalarının geliştirilmesini kolaylaştırabilir.

Bu tür araçlar, grup akıl yürütme süreçlerini desteklemek için kullanılabilir (yani, önerilen çözümlerin değerlendirilmesini ve desteklerini kolaylaştırmak; belirli metodolojilerin uygulanması yoluyla karar verme sürecini yapılandırmak ve grup üyelerinin ortak bir anlayışa ulaşmalarına yardımcı olmak için).


Bilgisayar Destekli öğretim yöntemi
Bilgisayar Destekli öğretim uygulamaları
Bilgisayar DESTEKLİ TASARIM
Bilgisayar destekli program
Bilgisayar Destekli öğretim özellikleri
Bilgisayar Destekli Öğretim KPSS
Bilgisayar DESTEKLİ ÖĞRETİM Türleri
Bilgisayar destekli öğretim Makale


Bilgi ortaya çıkarmayı, bilgi paylaşımını ve bilgi inşasını destekleyerek sorun). Ayrıca, intranet veya İnternet teknolojilerini kullanarak, benzer ilgi alanlarına sahip katılımcıları birbirine bağlayabilir, diyaloğu teşvik edebilir ve bilgi alışverişini teşvik edebilirler.

Farklı türdeki kullanıcı grupları ve uygulama alanları için karar mantığının ve argümantasyonun yakalanmasını destekleyen çok sayıda sistem halihazırda geliştirilmiştir.

Örneğin, gIBIS köprü metni grup yazılımı aracına dayanan QuestMap, toplantılar sırasında önemli sorunları ve fikirleri yakalayabilir ve bir proje için tüm mesajları, belgeleri ve referans materyallerini bir “beyaz tahta” üzerine yerleştirerek ortak bir anlayış oluşturmaya çalışabilir. Öklid, bu kategorideki, genel argümantasyon için grafiksel bir temsil dili sağlayan başka bir sistemdir.

Öte yandan Janus, tasarım bilgisi anlayışını geliştirmek için mevcut bilgiyi eleştirme eylemlerine dayanmaktadır. Sepia, yazarlığı bir tasarım süreci olarak gören hiper belgeler oluşturmak ve revize etmek için bilgi tabanlı bir yazma ve fikir işleme aracıdır.

Bir karar verme sürecinde akıl yürütme mantığının bir temsil modeline dayanan QOC, kullanıcıların bir tasarım sürecinde farklı aşamalarda değişen kararlılık derecelerinin gerekçesini temsil etmesine ve entegre etmesine olanak tanır. Son olarak, Sibyl bağımlılığın, belirsizliğin, bakış açılarının ve emsallerin yönetimi için hizmetler sunan bir sistemdir.

Genel olarak konuşursak, yukarıdaki sistemler, bir önceki bölümde tartışıldığı gibi, kontrol türü, çatışma çözümü ve davranışsal konularla ilgili işbirliği gereksinimlerini karşılar; katılımcılar. Ancak, zamansal ve mekansal mesafelerle ilgili konular tam olarak ele alınmamıştır.

Bu sistemler herhangi bir ağ altyapısından yararlanmazlar; bu nedenle, kullanıcılar yalnızca katkılarını alan ve bunları sisteme uygun şekilde dağıtan bir insan arabulucu aracılığıyla eşzamansız bir şekilde çalışabilir (benzer eleştiri, her bir işbirliği örneğinin ilgili tüm taraflara gösterilmesi için geçerlidir). En önemlisi, bu sistem kategorisi, altta yatan karar verme ve müzakere süreçlerini (yarı) otomatikleştirmek için herhangi bir akıl yürütme mekanizmasını entegre etmez.

AltaVista Forum Center, Open Meeting ve NetForum gibi Web tabanlı konferans sistemlerinin uygulanmasına da artan ilgi geliştirilmiştir. Bu tür sistemler, Web’in platformdan bağımsız iletişim çerçevesinin yanı sıra veri temsili, iletimi ve erişim için ilgili tesislerinden yararlanır. Genellikle tartışma yapılandırması ve kullanıcı yönetimi araçları sağlarken, daha karmaşık olanlar belgelerin, çevrimiçi takvimlerin, gömülü e-postaların ve sohbet araçlarının paylaşılmasına izin verir.

Tartışma, bir önceki mesaja basit yanıtlar veya farklı yorum türleri (örn., uygun bulma, kabul etme, Açık Toplantı’da örnek) gibi çeşitli bağlantılar aracılığıyla yapılandırılır. Bu sistem kategorisi, bir ekibin üyeleri arasındaki mekansal ve zamansal mesafelerle ilgili gereksinimleri tam olarak karşılar.

Bununla birlikte, yukarıdaki sistemler yalnızca mesajların pasif olarak bağlandığı zincirlenmiş tartışma forumları sağlar; bu genellikle belirsiz bir şekilde ilişkilendirilmiş yorumların sıralanmamış bir koleksiyonuna yol açar.

Open Meeting geliştiricilerinin belirttiği gibi, fikir birliği arama yetenekleri ve karar verme yöntemlerinde eksiklik var. Ayrıca, önceki sistem kategorisinde olduğu gibi, gelecekteki işbirliği ortamlarında kullanılmak üzere bilginin uygun şekilde depolanmasıyla ilgili sorunlar ele alınmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir