E-İşbirliği Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-İşbirliği Destek Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Haziran 2022 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı KOSGEB işbirliği Destek Programı KOSGEB kurul kararı sorgulama 0
Proje Önlemleri

E-İşbirliği Destek Sistemleri: Ele Alınması Gereken Konular

İletişim engellerinin kaldırılması ve işbirlikçi süreçlerin modelini, zamanlamasını ve içeriğini sistematik olarak yönlendiren tekniklerin sağlanması, çağdaş organizasyonda iki önemli ön koşuldur. Kuruluşlarının, aralarında etkileşimli bilgi paylaşımı yoluyla bir ekip olarak birlikte çalışan bir grup birey tarafından kötü yapılandırılmış sorunların çözümünü kolaylaştırdığı kanıtlanmıştır.

E-işbirliği, bir grup insanın çabalarını koordine etmek için bir bilgisayar ağının bağlantı güçlerinden yararlandığı için hem iletişim hem de işbirliği konularını içerir. Bir kuruluşta e-işbirliği yeteneklerini kullanarak, insanlar tek bir ticari varlık olarak çalışabilir, böylece katma değerli ortak kararlar alabilir.

Bir e-işbirliği ortamının oluşturulmasında ele alınması gereken konular güçlü bir organizasyonel odaklı olmalıdır. Bunlar, koordinasyonu geliştirmek için iş yapılandırmasını, işbirliğini daha verimli ve etkili kılmak için iletişim teknolojisinin kullanımını, tutarlılığı sağlamak için kural ve prosedürlerin uygulanmasını ve veri yoğun durumlarda veri işlemenin otomatikleştirilmesini içerir.

Ayrıca problemin kavramsal, metodolojik ve uygulamaya yönelik yönleri de dikkate alınmalıdır. Kavramsal odak, bireysel ve örgütsel süreçlerin doğasının dikkate alınmasıyla, metodolojik odak, mevcut bilgisayar tabanlı araçların, tekniklerin ve sistemlerin insan karar verme bağlamına entegrasyonu ile ve uygulamaya yönelik odak, dikkate alınmasıyla ilişkilidir. Karar desteğini iş ekiplerine genişleterek gerçek organizasyonel ihtiyaçlardır. İşbirliği sürecinin gerçekleştiği ortam, farklı iletişim gereksinimleri belirler.

Bir e-işbirliği sisteminin tasarımında ve uygulanmasında dikkate alınması gereken hususlar aşağıdakileri içerir:

• Ekip üyeleri arasındaki uzamsal mesafe. Bu, ekip üyeleri arasında tam yüz yüze iletişimin mümkün olup olmadığı anlamına gelir. Bir karar alma prosedürü sırasında grup büyüklüğüne ve üyelerin yakınlığına bağlı olarak, aşağıdaki ayarlar belirlenmiştir: (i) geleneksel bir toplantı durumunun elektronik versiyonunun oluşturulduğu karar odası; (ii) yasama oturumu; (iii) grup katılımcılarının bir yerel alan ağı aracılığıyla birbirleriyle ve merkezi bir işlemci ile iletişim kurabildikleri yerel alan karar ağı; ve (iv) iki veya daha fazla uzak grup arasında iletişimin, karar odalarının ses ve video olanakları aracılığıyla birbirine bağlanmasıyla sağlandığı bilgisayar aracılı konferans.

• Bireysel grup üyeleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler arasındaki zamansal mesafe. Bu, işbirliğinin geleneksel toplantı veya telekonferans ortamları gibi belirli bir zamanda toplantılar yoluyla mı gerçekleştiğini veya katılımcıların girdilerini elektronik posta, bülten panoları, haber grupları ve bilgisayar ortamında farklı zamanlarda sunup sunmadığı ile ilgilidir. 


KOSGEB işbirliği Destek Programı
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
KOSGEB kurul kararı sorgulama
KOSGEB Destekleri
KOSGEB Destekleri 2022
KOSGEB belge sorgulama
KOSGEB başvuru
KOSGEB hibe desteği


• Katılımcıların amaçlarının türü, bir grubun ortak sorununu işbirliği içinde çözmek istediği bir ortam ile pazarlığın gerçekleştiği bir ortam arasında ayrım yapar. İlk durumda ortaya çıkan sorunlar, bilgi paylaşımı, tercihlerin birleştirilmesi ve müzakere desteği ile ilgilidir.

Karar vericiler arasındaki işbirliğinin derecesine bağlı olarak, bir karara varmanın üç yolu rapor edilmiştir: (i) bireylerin neredeyse tek bir karar verici gibi hareket ettiği çok fazla işbirliğinin olduğu havuzlanmış mod; (ii) karar vericilerin birbirlerinin pozisyonlarını anlamakta ve kabul etmekte zorlanabileceği işbirliği modu; ve (iii) bir dizi müzakerenin çeşitli, çoğu zaman çatışan ve uyumsuz bireysel sorun temsillerini ortak bir çözüme entegre etmesi gereken işbirlikçi olmayan mod söz konusu olabilir.

• İşbirliği süreci üzerindeki kontrol türü. Katılımcıların çözüme ulaşmak için demokratik bir süreç izlediği ve sistemin bir insan grubu lideri veya arabulucu tarafından desteklendiği durumlar da olabilir.

İlkinde, iletişim ve koordinasyon kullanıcılar tarafından veya doğrudan sistem tarafından sağlanır. İkincisi, insan arabulucunun kararlarını katılımcılara dayatamadığı durumlarda ve bir grup liderinin zorunlu tahkiminin olduğu durumlarda daha da ayırt edilebilir. Örneğin, Grup Karar Destek Sistemine atıfta bulunarak, demokratik katılımcı karar verme, yarı hiyerarşik karar verme ve üçüncü taraf tahkim olmak üzere üç kontrol düzeyi de tanımlanmıştır.

• İnsanları problemden ayırmak. Sistem tasarımcısı, yanlış anlamaların, duyguların ve kötü iletişimin yaratabileceği olumsuz etkileri azaltmak (kaçınmasa bile) için, katılımcıların bireysel ve grup özelliklerinin yanı sıra motivasyonlarını, anlaşmazlıklarını ve çatışmalarını da değerlendirmek de zorundadır. 

Çatışma çözümüne yönelik farklı yaklaşımlar şunları içerir: (i) bir tarafın rakip(ler)i kendi favori konumunu kabul etmeye ikna etmeye çalıştığı, çekişme veya konumsal pazarlık; (ii) bir tarafın diğer tarafın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olma çabasını içeren, uzlaşmacı; (iii) taviz verme, yani ilgili taraflar arasındaki farklılıkların bölünmesi anlamına gelir, yani tatmin edici ama optimize edici değildir; (iv) grup problem çözme ortamlarında olduğu gibi, ortak çıktılarını optimize etmek için birlikte çalışan tarafları dahil ederek işbirliği yapmak; ve (v) çatışma korkusu, pazarlığa değer olmayan konular veya müzakerelerin ertelenmesi niyeti gibi çeşitli nedenlerle müzakere sürecinden kaçınmak da gerekir.

• Katılımcılar arasındaki iletişim türü. İşbirliği ortamları, noktadan noktaya iletişime veya mesajların yayınlanmasına dayalı da olabilir.

Ayrıca, bir e-işbirliği çerçevesinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar hem davranışsal hem de teknik yönleri ele almalıdır. Davranışsal konular, sorumluluğun dağılımı, grup konsensüsüne yönelik baskılar ve koordinasyon sorunları ile de ilgilidir.

Davranışsal ve teknik bakış açılarını bütünleştiren bir çerçeve, öncekilerin olumsuz etkilerini azaltabilir ve olumlu etkilerini artırabilir. Böyle bir çerçevenin tasarımında yer alan konular şunlardır: (i) tartışmanın türüne bağlı olarak anonimliğin desteklenmesi (veya desteklenmemesi); (ii) katılımcıların öz farkındalığının uygulanması; (iii) tartışmanın herhangi bir aşamasında grup girdilerinin gösterilmesi; (iv) karar sürecinin yapısı (katılımcıların izlemesi gereken eylemler, doğruluk ve yanıt süresi açısından sistemin verimliliğini artırabilir); (v) iletişimi, bilgi paylaşımını ve demokratik kontrolü destekleme yeteneği (iletişim ve bilgi paylaşımının sağlanması, katılımcıların tartışmanın temel alacağı ortak bir çalışma alanı yaratmalarına da yardımcı olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir