Çevrimiçi Davranışın Sosyallik Boyutu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çevrimiçi Davranışın Sosyallik Boyutu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

1 Nisan 2022 Prososyal davranış ne demek Prososyal davranış örnekleri Prososyal davranış Türleri Nelerdir 0
Proje Çalışma Sistemi 

 E-Öğrenci Özellikleri

Öğrenme stili, “öğrencilerin öğrenme ortamını nasıl algıladıkları, etkileşimde bulundukları ve bunlara nasıl tepki verdikleri konusunda nispeten istikrarlı göstergeler olarak hizmet eden karakteristik bilişsel, duyuşsal ve psikolojik davranışları” ifade eder. Çok sayıda araştırma, öğrencilerin e-öğrenme sonuçlarının öğrenme stilinden etkilendiğini bildirmektedir.

Bajraktareviç, Hall ve Fullick, öğrencilerin çevrimiçi etkinlikler kendi öğrenme stilleriyle eşleştirildiğinde daha iyi görev performansı sergilediklerini buldu. Mehlenbacher, Miller, Covington ve Larsen, yansıtıcı öğrenicilerin (kişisel iç gözlem yapmayı ve yalnız çalışmayı tercih edenler) web tabanlı derslerde aktif öğrenenlere (fiziksel aktivite ve grup tartışmasına katılmayı tercih edenler) göre daha başarılı oldukları sonucuna varmışlardır.

“Geçtiğimiz on yıl boyunca, çok sayıda çalışma, kullanıcıların bilişsel stillerinin, kullanıcı kontrolü, çoklu araçlar ve doğrusal olmayan etkileşim açısından kullanıcı arayüzüne tepkilerini önemli ölçüde etkilediğini buldu.” Graff, deneysel verilere dayanarak, analitik bireyler için daha az ve yaratıcı bireyler için daha fazla bölümlere ayrılmış sistemler tasarlamayı önerdi.

Bu nedenle, bir dizi öğrenci bilişsel ve psikososyal değişkeninin e-öğrenme sonuçlarında (yani, öğrenci başarısı, memnuniyet ve sebat) yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, çevrimiçi ortamların, geleneksel yüz yüze sınıflara göre öğrenen farklılıklarına daha az uyum sağlayabileceği ileri sürülmüştür.

Geleneksel sınıflardaki etkili öğretim uygulamaları, mutlaka e-öğrenme ortamlarına genellenmeyebilir. Gerçekten de, çevrimiçi ortamlarda meydana gelen insan davranışı, giderek daha karmaşık ve kendine özgü olarak kabul edilmektedir. E-öğrenicinin bilişsel ve psikososyal farklılıklarının barındırılması, ilgilenilen fenomenin, yani çevrimiçi davranışın kesin tanımını gerektirir.

ÇEVRİMİÇİ DAVRANIŞIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Çevrimiçi davranış, çevrimiçi ortamlarda hem insan (örneğin sohbet odalarında) hem de insan dışı (örneğin veritabanı) öğelerle organize (örneğin web araması) ve dağınık (örneğin göz atma) etkileşimleri ifade eder. Johnson ve Kupla, çevrimiçi davranışın göze çarpan özelliklerine veya ayırt edici niteliklerine dayanan bir kullanıcı tipolojisi önerdi. Literatürün sentezi, çevrimiçi davranışın sosyallik, fayda ve karşılıklılık boyutlarıyla makul bir şekilde kavramsallaştırıldığı sonucunu desteklemektedir.

Çevrimiçi Davranışın Sosyallik Boyutu

Joinson, çevrimiçi davranışın, üyelik (örneğin, sosyal bağlılık) dahil olmak üzere çeşitli psikolojik güdüleri yansıttığını ileri sürmüştür. Herring, sosyalliğin bilgisayar aracılı iletişimin temel bir özelliği olduğunu öne sürdü. Bildirildiğine göre, tüm İnternet kullanımının %57’si iletişim (yani e-posta, anlık mesajlaşma ve sohbet) ile ilgilidir.

Web Motivasyon Envanteri, iletişimi İnternet’i kullanmanın birincil nedeni olarak tanımlar. Çevrimiçi sosyal etkileşimdeki çeşitlilik, İnternet kullanım kalıplarındaki bireysel farklılıkları açıklamak için kullanılmıştır.


Prososyal davranış örnekleri
Prososyal davranış ne demek
Prososyal davranış Türleri Nelerdir
Prososyal davranış PDF
Olumlu sosyal davranış örnekleri
Sosyal davranış örnekleri
Transaksiyonel uzaklık nedir
Olumlu sosyal davranış nedir


Bununla birlikte, çevrimiçi davranış asosyal de olabilir. Kullanıcılar, oyun oynamak ve göz atmak gibi tek başına çevrimiçi faaliyetlerde bulunur; İnternet kullanımı yüz yüze sosyal alışverişi azaltabilir. Waldvogel, işyerinde bazı kişilerin yüz yüze temastan kaçınmak için e-posta kullandığını kaydetti. Ateşleme ve zorbalık gibi İnternet kullanımının antisosyal kullanımları nadir değildir.

Gösterildiği gibi, çevrimiçi davranışın sosyallik boyutu, en üst düzeye çıkarma çabalarından, sosyal değişimi en aza indirme çabalarına kadar uzanır. Örneklemek gerekirse, bir sosyal fobik, sosyal teması en aza indirmek veya önlemek için İnternet’i kullanarak (örneğin, çevrimiçi alışveriş) son derece düşük çevrimiçi sosyallik gösterir. Orta düzeyde sosyallik, ilişkileri sürdürmek için İnternet uygulamaları (örneğin, e-posta) kullanıldığında ortaya çıkar; yüksek seviyeler, interneti yeni ilişkiler kurmak için kullanan kişiler tarafından kanıtlanmıştır (örneğin, çevrimiçi flört).

Çevrimiçi Davranışın Fayda Boyutu

İnternet sıklıkla karmaşık insan niyetinin (bilgiyi depolamak, organize etmek ve almak) yerine getirilmesini kolaylaştıran bir araç olarak kavramsallaştırılır Papacharissi ve Rubin, birçok kullanıcının İnternet’e araçsal bir yönelime sahip olduğu sonucuna varmıştır, “fayda, niyet, seçicilik ile karakterize edilir.

Çevrimiçi ortamlarda, araçsal oryantasyon, verimlilik ve etkililik dürtüsünü vurgular. Volk ve Kraft, bireylerin interneti bir rekreasyon kaynağına karşı bir fayda mekanizması olarak algılamalarında farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Johnson, üniversite öğrencilerinin %77,8’inin interneti bir kolaylık (yardımcı) olarak gördüğünü, %17,8’inin ise bir eğlence kaynağı olarak gördüğünü bildirdi.

Çevrimiçi fayda, Kalbach’a göre, belirli görevlerin yüksek verimli bir şekilde yürütülmesinden (örneğin, kütüphane kitaplarını yenilemek) gezinme ve tarama gibi davranışlara kadar uzanan bir süreklilik üzerine düşen olarak kavramsallaştırılır ve bu, Kalbach’a göre büyük ölçüde odaklanmamış ve verimsizdir. Çevrimiçi yardımcı programdaki bireysel farklılıklar, kullanıcı özelliklerindeki bireysel farklılıkları yansıtır. Şekil 2, çevrimiçi davranışın fayda sürekliliğini sunar. Kullanıcının araçsal yönelimi ne kadar yüksek olursa, çevrimiçi davranışı o kadar kesin ve yönlendirilmiş olur.

Çevrimiçi Davranışın Karşılıklılık Boyutu

Sosyallik ve faydadaki farklılıklara ek olarak, çevrimiçi davranış, karşılıklılığın (yani karşılıklı etki ve tepki) bir işlevi olarak değişir. Farklı siteler, duyusal uyarım ve aktif katılımdaki farklılıkları destekler ve farklı kullanıcılar gerektirir.

Örneğin, bir kişi interneti metin okumak (düşük karşılıklılık), para transferi (orta düzeyde karşılıklılık) veya arkadaşlarla sohbet etmek (yüksek karşılıklılık) için kullanabilir. Yüksek düzeyde karşılıklılık ile ilişkili internet uygulamaları, yüksek düzeyde insan etkileşimi ve/veya karmaşık arayüzlerle etkileşimi içerir. Volk ve Kraft, kullanıcıların web sitesine katılım derecesinde farklılık gösterdiği ve yüksek düzeyde e-ticaret karşılıklılığının, kullanıcının satın alma olasılığının artmasıyla ilişkili olduğu sonucuna vardı.

Çevrimiçi davranışın karşılıklılık boyutunu sunar. Çevrimiçi ortamlarda karşılıklılık, sınırlı metin ve basit görüntülerin yorumlandığı yalnızca bir tarayıcı penceresinin açık olduğu basit arayüzler için kullanıcı tercihinden, örneğin birden çok kimliğin yürütüldüğü çok modlu çok oyunculu oyunlara kadar değişen davranışları yansıtır. 

Çevrimiçi ortamlarda karşılıklılıktaki bireysel farklılıklar, kullanıcının bilişsel ve psikososyal değişkenlerindeki bireysel farklılıkları yansıtır. Örneğin Johnson, aktif ve yansıtıcı öğrencilerin web tabanlı kurs araçları için tahmin edilebilir tercihlere sahip olduğunu bildirdi. Geleneksel sınıflarda olduğu gibi, aktif öğrenenler yüksek düzeyde teşvik ve katılımı tercih ederler; yansıtıcı öğrenenler minimum dikkat dağınıklığını ve sınırlı sosyal katılımı tercih ederler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir