Çevrimiçi Sınavların Gerekçesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çevrimiçi Sınavların Gerekçesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

25 Şubat 2022 Online sınavda ekran paylaşımı anlaşılır mi Online sınavda kopya çekildiğini görmek Online sınavda nasıl kopya çekilir 0
Yapay Veri Kümesi

Genel Pedagojik Konular

Gösterildiği gibi, izleyici yanıt sisteminin kullanımı içeriğin değerlendirilmesi ile sınırlı değildi. Duruşma sırasında sistemin daha geniş konularda öğrenciler ve akademik personel arasındaki iletişimi geliştirmek için kullanılabileceği ortaya çıktı. İyileştirilmiş iletişimin bazı örnekleri arasında ek sınavların değerlendirilmesi (ve Fakültenin bu sınavlara devam etmeme kararının tartışılması) ve dersler sırasında konuşan öğrenciler tarafından derslerin kesintiye uğraması sayılabilir.

Bu ikinci sorun, izleyici yanıt sistemi kullanılarak önemli ölçüde yardımcı oldu; Konuşan öğrencilerin meslektaşlarının davranışlarından memnun olmadıklarını fark etmelerini sağlamak, ders ortamında önemli bir gelişme sağladı ve Şekil 2’deki Q1’e verilen yanıtlar daha sonra diğer gruplardaki öğrencileri bilgilendirmek için kullanıldı.

Eşzamansız Çevrimiçi Kısa Sınavlar Kullanan Özet Değerlendirmenin Geçerliliği

Öğrenim yönetim sistemleri 1990’ların ortalarından beri yüksek öğretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin çekici özelliklerinden biri, öğrencilerin hem biçimlendirici hem de özetleyici değerlendirme fırsatları sağlayarak kendilerini çevrimiçi olarak test etmelerine olanak tanıyan bir araçtır. 1999’dan beri öğrenme yönetim sistemini (LMS), WebCT’yi (şimdi Blackboard) kullanıyoruz ve bu sistemle ilgili kapsamlı deneyime sahibiz.

Daha önce tartışılan Fakülte e-öğrenme girişimlerinin bir parçası olarak, bu süre boyunca çok sayıda ünitede çevrimiçi sınavlar kullandık. Asenkron, denetimsiz özetleyici değerlendirmenin temel tartışma konularından biri, gönderilen yanıtların tamamen değerlendirilmekte olan öğrenci tarafından mı üretildiği veya başkalarından bir katkının olup olmadığıdır. Uzaktan eğitim kursları için, değerlendirmenin çoğunun veya tamamının denetimsiz değerlendirme içerebileceği göz önüne alındığında, kopya çekmek özel bir endişe kaynağıdır.

Bizim bağlamımızda, asenkron çevrimiçi sınavlara haklı olarak ne kadar ağırlık verilebileceğini, yani bunların geçerli ve güvenilir değerlendirme araçları olup olmadığını belirlemekle ilgilendik.

Bu konunun önemli olarak belirlenmesinde daha önce anlatılan Fakülte Eğitim yapısı önemli bir rol oynamıştır. Öğretme ve Öğrenme Teknolojileri Komitesi içindeki tartışmalar, Tıbbi Kimya ve Farmakoloji disiplinlerindeki öğrencileri özetleyici bir şekilde değerlendirmek için denetimsiz sınavların giderek daha fazla kullanıldığını ortaya koydu.

Komiteye sunulan anekdot niteliğindeki kanıtlar, yönergeler öğrencilerin testleri kendi başlarına yapmaları gerektiğini açıkça belirttiğinde (yani kopya çekiyordu) özetleyici değerlendirmelerin işbirlikçi bir şekilde gerçekleştirildiğine dair kütüphane personelinden gelen tavsiyeleri içeriyordu.

Ayrıca, orta zorlukta olduğu hissedilen görevler için sınav puanlarında çok düşük bir değişkenlik rapor edildi ve öğrenme yönetim sistemi tarafından oluşturulan ‘quizi gerçekleştirmek için geçen süre’ verilerinin kullanımı, küçük ama önemli sayıda öğrenci olduğunu gösterdi. 20-30 sorudan oluşan bir testi yapmak bir dakikadan az sürüyordu.

Oluşturduğumuz komite yapısı, bir soruna ilişkin toplu kanıtın, değerlendirmenin bütünlüğünü sağlamak için motive edilmiş bir organ içinde değerlendirilmesine izin verdi. Bu nedenle, yakın zamanda denetimsiz çevrimiçi sınavlar kullanılarak yapılan değerlendirmenin ayırt ediciliğini ve geçerliliğini araştırdık.


Online sınavda kopya çekildiğini görmek
Online sınavda nasıl kopya çekilir
çevrimiçi (online sınav)
Online sınavda ekran paylaşımı anlaşılır mi
Online sınav Kuralları
Online sınavda süre biterse ne olur
Aöl çevrimiçi sınav ne demek
Çevrimiçi sınav nasıl yapılır


Çevrimiçi Sınavların Gerekçesi

Çevrimiçi quizler, büyük ölçüde, bir ila iki haftalık bir dönem boyunca öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını değerlendirmek için tasarlanmıştır. Çoktan seçmeli, doğru/yanlış, boşluk doldurma ve kısa yanıtlı sorulardan oluşan bu quizler, WebCT’nin otomatik işaretleme özelliğini kullandı. Kısa sınavların kullanılmasının ana hedeflerinden biri, öğrencilere ilerlemeleri hakkında düzenli geri bildirim sağlamaktı (etkin bir şekilde). Kısa sınavların ikinci bileşeni, öğrencileri değerlendirmeye hazırlanmak için zaman harcamaya motive etmek ve ünite için genel değerlendirmenin önemli bir bölümünü sağlamak için özetleyici bir değerlendirme işlevi görmekti.

Denetimsiz Çevrimiçi Sınavlar: Geçerliliğin Değerlendirilmesi

Öğrencilere, sınavın çevrimiçi olarak sunulduğu 12-24 saatlik bir süre verildi. Test yanıtları otomatik bir sistem kullanılarak işaretlendi ve çoğu soru için sağlanan geri bildirim, doğru yanıtın ve yanlış yanıtların bu şekilde değerlendirilmesinin nedenlerini gösterdi.

Çevrimiçi quizlerin geçerli bir değerlendirme olup olmadığını belirlemek için, öğrencilerin bireysel quizlerdeki performansları ile genel performanslarını karşılaştırdık ve ardından aynı karşılaştırmayı gözetimli yarıyıl sonu sınavları gibi denetlenen diğer görevler için yaptık.

Lineer regresyon analizleri, iki ayrı öğrenci grubu için dönem içindeki her bir görev için bağlantılı öğrenci notları üzerinde Graph-Pad Prism yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir, yani: bir dizi ünitedeki genel performansa kıyasla bireysel çevrimiçi değerlendirmelerdeki öğrenci performansı. Analize dahil edilen diğer bir değerlendirme görevi, hem akran hem de akran olmayan (Fakülte) işaretlemesi kullanılarak işaretlenen bir deneme görevidir.

Değerlendirmelerin post-hoc değerlendirmesinin sonuçları gösterilmiştir. Regresyon analizi, öğrenci ‘kalitesini’ belirtmesi en muhtemel olduğu düşünülen değerlendirmeye karşı yapılmıştır – ünitenin nihai notu. Her bir görev, nihai notun sadece %2.5-5’ini oluşturduğundan, öğrenci performansının harici bir ölçümünün gerekli olmadığı hissedildi.

Sonuçlar, akran puanlı ve bağımsız olarak puanlanmış değerlendirmelerin orta ila yüksek düzeyde ayrımcılığa sahip olduğunu göstermektedir  bireysel görevlerdeki öğrenci performansı ile genel olarak öğrenci performansı arasında açık bir ilişki vardı. Denetimsiz iki çevrimiçi değerlendirme için, öğrencinin o görevdeki performansı ile dönem sınavındaki performansı arasında net bir ilişki yoktu.

Bu veriler bir dizi sorunu gündeme getiriyor. Deneyimli bir eğitimci bu bulgulara hiç şaşırmamış olabilir ve Fakülte genelinde ilk etapta denetimsiz sınavların kullanılmasına yönelik yaklaşımı sorgulamış olabilir.

Bununla birlikte, anekdot olarak, denetimsiz çevrimiçi sınavların, bu tür analizler olmadan yüksek öğrenimde yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz, yazarlar, bu yaklaşımın doğasında az miktarda kopya olsa da, önemli verimliliklerin söz konusu olabileceğini düşünen akademik personelle bir dizi tartışma yaptılar. denetimsiz çevrimiçi değerlendirmede bu küçük endişelerden daha ağır basar.

Bu görüşün savunucuları için, topladığımız veriler bir miktar yeniden değerlendirmeye sevk etmelidir. Bireysel olarak gerçekleştirileceği açıkça belirtilen görevlerde hile yapmak etik değildir ve Fakülte tarafından tolere edilmemelidir. Son olarak, öğrencinin yalnızca başka bir öğrencinin yanıtını girdiği durumlarda, değerlendirme görevlerinin biçimlendirici değerinden ödün verilmesi muhtemeldir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir