Kitle Yanıt Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kitle Yanıt Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

23 Şubat 2022 Kitle iletişim araçlarının işlevleri Kitle iletişimi Nedir Kitlenin özellikleri Nelerdir Kitlenin temel özellikleri Nelerdir 0
Proje Değişimini Yönetmek

Öğrenci Öğrenmesine Etkisi: Pedagojik Etkiler

İyileştirilmiş geri bildirim, yüksek öğretimde izleyici yanıt sistemlerinin kullanımının ana odak noktası olmuştur. Hounsell et al. (2005), geribildirimin öğrenmenin kritik bir bileşeni olduğunu ve ‘ne kadar iyi yaptığımızın net bir şekilde anlaşılmasının’ öğrenme hızını artırdığını savundu. Öğrenciler, bizim bağlamımızda izleyici yanıt sisteminin kullanılmasından sonra geribildirim düzeyinde algılanan bir artış bildirdiler.

2006 yılında Eczacılık Lisans öğrencilerimizle yapılan bir ankette, öğrencilerin %83’ü “Keepadler dersler sırasında bana geri bildirim sağlamanın etkili bir yolu” ifadesine katılıyor veya kesinlikle katılıyor.

Bu nedenle, öğrencilerin ilerlemeleri üzerinde etkili bir şekilde düşünmelerini ve gerektiğinde değişimi uygulamalarını sağlamak için izleyici yanıt sisteminin kullanımını stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bir izleyici yanıt sistemi kullanılarak verilen geri bildirimin doğası, anında ve çok dar içerik alanlarına özgü olacak şekildedir ve bu nedenle izleyici yanıt sistemi kullanılarak kapsanmayan alanlarda geri bildirime izin vermek için başka değerlendirme stratejileri gerekir.

Argümanın inşası, yazılı iletişim becerileri ve yeni fikirlerin sentezi ile ilgili geri bildirim sağlamak için ilgili akran ve bağımsız değerlendirmeyle birlikte yazılı yanıtların biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmelerini kullanırız. Akran ve öğretmen değerlendirmesini kullanarak, Carless (2006) tarafından önerildiği gibi öğrenciler ve öğretmenler arasında bir değerlendirme diyaloğu ve ayrıca bireysel öğrenciler ve akranları arasında bir değerlendirme diyaloğu oluşturmaya çalışıyoruz.

Bir izleyici yanıt sisteminin kullanılmasının, analitik düşünce süreçlerinin kullanımını her öğretme ve öğrenme döngüsünün sonuna değil, başlangıcına yerleştirerek öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini de artırdığını belirtiyoruz. 2006 yılında Eczacılık Lisans öğrencilerinin %90’ından fazlası, Keepads kullanımının derslerin çoğunda veya tümünde ‘analizimi ve eleştirel düşünmeyi artırdığını’ söyledi.

Öğrencilerin kendi öğrenmelerine ilişkin değerlendirmelerinde bazı sınırlamalar olsa da, daha karmaşık içerik alanlarına sahip öğrencilerin artan katılımı, izleyici yanıt sisteminin kullanımıyla örtüşüyor gibi görünüyordu. Dersten sonra tartışma grubu gönderileri, Keepad kullanımını içeren derslerden sonra önemli ölçüde arttı. Bu nedenle, daha yüksek dereceli hedeflere ulaşmada öğrenci performansının arttığına dair doğrudan kanıtımız olmasa da, öğrencinin daha yüksek performans algısına dair kanıt vardır ve bu, hem ders sırasında hem de sonrasında artan katılım ile örtüşmektedir.

Kitle Yanıt Sisteminin Sınırlamaları

Belirtilen hedeflere ulaşmak için izleyici yanıt sisteminin kullanımına ilişkin bir takım sınırlamalar, deneme sırasında ve sonrasında belirlendi. Bunlardan en önemlisi, soruda sunulanlara verilen yanıtların sınırlı olmasıydı. Bu sınırlama, belki de değerli öğrenci fikirleri pahasına, öğretim üyesi tarafından yönlendirilen bir çerçeveye öğrenci yanıtlarını sınırlama etkisine sahipti. Gruba öğretim görevlisi soruları bazen bu fikirleri öğrencilerden alırken, bunu başarmanın sistematik bir yolu yoktu.

Bu nedenle, fikirleri/cevapların nedenlerini daha fazla ortaya çıkarmak için çevrimiçi tartışma ile probleme dayalı yaklaşımları kullanan dersleri tamamlamaya ihtiyaç vardı. Özellikle, yeni fikirlerin sentezi sorunluydu.


Kitle iletişim araçlarının işlevleri
Kitle iletişimi Nedir
Kitlenin özellikleri Nelerdir
Kitlenin temel özellikleri Nelerdir
Sınırlı Etkiler Dönemi
Sınırlı Etkiler Dönemi Kuramları
Kitle iletişimin özellikleri Nelerdir
Kitle kavramı Nedir


Halihazırda stratejinin bu bölümünü geliştiriyoruz, özellikle öğrencilerin oturum içinde üretecekleri yeni fikirler gerektiren problemlerin bölümlerini belirleyerek ve bunları çevrimiçi tartışma grupları ve sınavlar kullanarak toplu olarak değerlendirerek geliştiriyoruz. Bu strateji içinde kalan bir zayıflık, öğrencilerin bu değerlendirmelerden önce aldıkları problemlere bakmanın yeni yolları için fikirlerine ilişkin görece geri bildirim eksikliğidir.

Müdahale öncesi ve sonrası verilerinin yokluğunda öğrenci algılarının yorumlanmasından kaynaklanan bir sorun, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin her zaman güvenilir değerlendiricileri olmamasıdır. Müfredatı yıldan yıla önemli ölçüde değiştirme sürecinde olduğumuz için bu örnekte gruplar arasında yapılacak geçerli bir not karşılaştırması yoktu ve bu nedenle izleyici etkisinin analizini yapacak büyük bir kafa karıştırıcı değişken vardı. yanıt sistemi geçersiz.

Şu anda revize edilmiş müfredatın basit ve karmaşık öğrenme hedeflerine ulaşmayı içeren bileşenleri, izleyici yanıt sistemi soruları alan gruplar ve izleyici yanıt sistemi soruları almayan gruplar için böyle bir değerlendirme planlıyoruz.

Fakültede İzleyici Yanıt Sisteminin Entegrasyonu

2006 yılındaki denemenin sonunda Fakülte, tüm akademik personeli izleyici yanıt sistemi ve kullanımıyla tanıştırmak için bir dizi eğitim oturumu düzenledi. Başlangıçta, bazı eğitim oturumlarında meydana gelen arızalar nedeniyle sistemi kullanmakta isteksizlik vardı. Akademik personel teknolojinin faydaları konusunda son derece olumluydu, ancak sağlam olmayan bir sistemi öğretimlerine dahil etmek için zaman harcamaktan çok çekiniyordu.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu diş çıkarma sorunlarının üstesinden gelinmiştir ve Akademik personelin %20’den fazlasının eğitim oturumlarına katılması ve bunların çoğunluğunun bir öğretim bağlamında Keepads’ı kullanması ile Keepads’ın kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Böyle bir yenilik için ideal kullanım seviyeleri oluşturmak zordur, bu, dersleri geliştirmek için kullanılabilecek bir dizi öğretme ve öğrenme faaliyetinden sadece biridir.

Ortaya çıkan bir hedef, fakülte bünyesinde öğretilen her bir derece programının tüm yıl seviyelerinde izleyici yanıt sisteminin kullanılmasıdır. Yazma sırasındaki kullanım düzeyi, 2006’dan çok daha yüksek olsa da, bu hedefe ulaşamadı ve bunun nedenleri dikkate alınmaya değer.

Nichols (2008), yükseköğretim kurumlarında e-öğrenmedeki değişimi yönetme bağlamında, sürdürülebilir değişimin olmadığı yerde, ilerlemenin önünde bir veya daha fazla engelin kalması gerektiğini savunuyor. Bahsedilen potansiyel engeller arasında üst yönetim desteğinin olmaması, “yeniliğe hazır olmayan” bir kültür, zayıf mesleki gelişim ve bir e-öğrenme etkinliği ile mevcut sistemler arasındaki uyumsuzluk sayılabilir.

Bunların hiçbiri, bağlamımızdaki izleyici yanıt sistemi kullanımının beklenenden daha yavaş alımına tam olarak uymuyor gibi görünüyor, ancak hiçbirinin tamamen alakasız olduğu söylenemez. Şüphesiz, yazılımın bir personel eğitim oturumunda başarısız olması, öyle ki oturumun kesilmesi gerekti, kullanım için bir engeldi.

Görünen diğer bir konu ise, bazı akademik personel için değişim için acil bir itici güç olmamasıdır. Fakülte içindeki izleyici yanıt sistemini erken benimseyenlerin motivasyonu, eleştirel düşünme ve diğer üst düzey öğrenci bilişsel işlevlerinin öğretilmesine ve değerlendirilmesine verilen önceliği artırmak, ayrıca derslere katılımı artırmak ve geri bildirimi artırmaktı.

Erken benimseyen akademik personel için, bu etkenler belki daha zayıf motive edici faktörlerdir ve kültürlenme süreci daha uzun sürebilir. İzleyici yanıt sisteminin kullanımını artırmak için Fakülte, öğrenci birimi değerlendirmeleriyle bağlantılı tüm birimler için Kalite Güvence prosedürleri oluşturmuştur.

Belirli bir ünite için öğrenciler tarafından geri bildirim eksikliği tespit edildiğinde, öğretim kadrosu Keepad’lerin kullanımı hakkında tavsiye almaya teşvik edilir. Devam eden destek ve tekrarlanan gösterilerle birlikte, bu stratejinin ideal seviyeye yaklaşmak için izleyici yanıt sisteminin kullanımını artıracağı tahmin edilmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir