Pilot Projeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Pilot Projeler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

23 Şubat 2022 eğitimde 'pilot uygulama nedir Pilot proje Nedir Pilot uygulama nedir 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Pilot Proje: Süreç ve Değerlendirme

Bu pilot projenin temel amacı, Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri Lisansını üstlenen öğrenciler için biçimlendirici değerlendirme sağlamak ve üst düzey bilişsel becerilerin kazanımını artırmaktı. Ayrıca ders sırasında öğrencilerin katılımını artırmayı, ders sırasında öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında iki yönlü iletişimi artırmayı ve öğrencilerin öğretme ve öğrenme ile ilgili konularda görüşlerini ifade edebilecekleri bir forum sağlamayı da amaçladık.

Teknolojinin kullanımı için donanım ve lisans Keepad Inc’den alındı. Satın almalar önemli miktarda sermaye harcaması gerektirdi. Sistem, giriş verilerinin hesaplanmasına izin veren tescilli yazılım ile USB alıcıları aracılığıyla amfi bilgisayarlarına bir radyo frekansı sinyali gönderen Keepad “tıklayıcılarından” da oluşuyordu.

Bu veriler daha sonra yazılıma kaydedildi ve soruları göstermek için kullanılan PowerPoint dosyasında görünen bir özet histogramı anında üretti. Şekil 2, sorulan soruların hemen ardından oluşturulan bazı veri örneklerini de göstermektedir.

Aşama 1: Diş Çıkarma Problemleri

Personel ve amfi bilgisayarlarına yazılım yüklerken ve dolayısıyla personel eğitiminde başlangıçta bir takım zorluklar yaşandı. Cihazlardan gelen radyo sinyalleri için alıcılar, her bir bilgisayarda her alıcının başlatılmasını gerektiriyordu ve yazılımın önceki sürümlerinde bu, yönetici erişimini içeriyordu (daha sonraki yazılım sürümleri bu zorluğun üstesinden geldi). Sistem potansiyel erken benimseyenlere (sistemi kullanmak isteyen akademik personel) gösterildiğinde, eğitim oturumları sırasında sık sık erken zorluklar yaşandı.

Bu, Fakülte içinde kullanımın ilk 18 ayında teknolojinin alımı üzerinde önemli ölçüde zararlı bir etkiye sahipti. Ancak son zamanlarda, ICT, eğitim personeli ve teknoloji şampiyonları teknolojiye daha aşina hale geldikçe bunun üstesinden gelindi. Belirli bir oturumda çalıştıktan sonra, izleyici yanıt sisteminin sağlam olduğu bulundu. Öğrenciler teknolojiyle hemen ilgilendiler ve genellikle Keepad cihazlarını almak için kürsüye koştular.

Hemen ortaya çıkan bir konu da, cihazları öğrencilere dağıtmanın en mantıklı yolunu belirleyen cihazların öğrencilere ulaştırılmasıydı. Bazı deneme yanılmalardan sonra, cihazları amfinin tüm bölümlerine götürmek ve ders sonunda cihazları almak için gönüllü öğrencilerin kullanılmasının en etkili uygulama olduğu bulundu.

İlk birkaç oturumda personele ve öğrencilere cihazlara ve soru/cevap formatına alışmaları için zaman verildi. Altı aylık deneme süresi boyunca, deneme yanılma yoluyla bazı iyi uygulama ilkeleri de belirlendi.


Pilot proje Nedir
eğitimde ‘pilot uygulama nedir
Pilot uygulama nedir
JEOKAREM
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi


Bunlar:

1. Ders başına 3-8 soru kullanın. Ders başına en az 3 soru, teknolojinin kullanımını doğrulamak için sorulan minimum soru sayısı gibi görünmektedir, özellikle de yanıt cihazlarını dağıtmak için dersten biraz zaman ayrıldığında. Maksimum soru sayısı ile ilgili olarak, deneyimden faydalanarak amaç, içeriği düşünmek, soru sormak ve yanıtları ve yeni fikirleri değerlendirmek için ideal bir zaman da harcamaktır.

Her bir Keepad sorusu, ortalama 3 dakikalık bir medyanla 0 ila 10 dakikalık bir tartışma oluşturur ve bu nedenle, 8’den fazla soru, sunum yapmak ve tartışmak için ders süresinin çoğunu alabilir. 1-6 arası sorulan sorular arasında öğrenci yanıt oranlarının azalmadığını ve bu nedenle “yanıt yorgunluğuna” dair bir kanıt bulunmadığını da bulduk.

6’dan fazla soru sorduğumuz birkaç durumda, yanıt oranı düştü ve açıkça yanlış olan yanıtların sayısı arttı (veriler gösterilmemiştir). İçeriği değerlendirme, tartışma ve yeni fikirlerin sentezi arasında en iyi dengeyi sağlamak ve öğrenci yorgunluğunu önlemek için ders başına 3 – 8 soru üzerinde karar kıldık.

2. Cihazları her ikinci derste kullanın. Bu, öğrenci anketleri ve akademik personel algısı ile tutarlıydı, çünkü daha sık kullanımın öğrenci katılımının azalmasına neden olduğu bulundu. Ayrıca, her ikinci dersten daha sık kullanım konusunda biraz tecrübemiz var. Denememizin ilk ayında her derste Keepad’lar kullanıldı. Bu, bu dersler için Birime kayıtlı öğrencilerin %60’ın altında bir yanıt oranıyla çakıştı; bu, cihazların genellikle her ikinci derste kullanıldığı sonraki yanıt %’sinden daha düşüktü.

3. Her oturuma içerikle ilgisi olmayan bir soruyla başlayın. Oturuma başlamanın ilgi çekici bir yolu, bir öğretme ve öğrenme faaliyetleri veya değerlendirme prosedürleri konusunda öğrenci görüşünü araştıran bir soru da kullanmaktı.

4. Her 15 dakikada bir sorulan, bilgi/anlama hedeflerine yönelik tek bir soru kullanın. Eczacılık ve Eczacılık Bilimi çalışması, öğrencilerin bilinçli eleştirel düşünme üretmek için çok sayıda gerçeği ezberlemelerini ve hatırlamalarını gerektirir. Uygun bir dengeyi sağlamak için öğrencilere özenle seçilmiş önemli konularda hatırlama/anlama hedeflerini değerlendiren sorular sorulmuştur.

5. Öğrencilerin içeriği daha derin bir düzeyde ele almalarını sağlamak için probleme dayalı bir yaklaşım kullanın. Seyirci yanıt sisteminin kullanımının ana hedefleri, öğrencilerin içerik analizini teşvik etmek ve yeni fikirlerin sentezini de teşvik etmekti.

Her derste bir kez öğrencilere bir problem sunuldu ve dersin sonraki 10 dakikasında bir dizi soruya anında yanıtları belirlendi. Şekil 4, öğrencilere sunulan bazı problem örneklerini ve yanıtlarını da göstermektedir.

Sorulara verilen cevaplar gösterildikten sonra, öğretim üyesi (i) yanlış cevapların sebepleri; ve (ii) “doğru” yanıtın altında yatan ilkeler/olgular/kanıtlar.

Bazı durumlarda, daha fazla tartışma, doğru yanıt konusunda anlaşmazlığa neden oldu. Akademik personel ve öğrencilerin algısı, bu tür soruların kullanılmasının üst düzey bilişsel becerileri artırdığı yönündedir. Genişletilmiş bir değerlendirmenin özeti olarak, öğrencilerin %90’ından fazlası dinleyici yanıt sisteminin kullanılmasının derslerin çoğunda veya tümünde analizlerini ve eleştirel düşünmelerini artırdığını da bildirdi.

Öğrenci Öğrenmesine Etkisi: Pedagojik Etkiler

İyileştirilmiş geri bildirim, yüksek öğretimde izleyici yanıt sistemlerinin kullanımının ana odak noktası olmuştur. Hounsell et al. (2005), geribildirimin öğrenmenin kritik bir bileşeni olduğunu ve ‘ne kadar iyi yaptığımızın net bir şekilde anlaşılmasının’ öğrenme hızını artırdığını savundu. Öğrenciler, bizim bağlamımızda izleyici yanıt sisteminin kullanılmasından sonra geribildirim düzeyinde algılanan bir artış da bildirdiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir