Çok Aşamalı Filtreleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Çok Aşamalı Filtreleme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Haziran 2022 aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılır? Filtrelenmeyen veriler silinir mı Veri filtreleme Nedir 0
Program Tipolojisi

Eşit Girdi ve Çıktı Oranlarına Sahip Filtreler

Keskin geçiş bantlarına sahip dijital filtrelerin geleneksel yapılar kullanılarak uygulanması zordur, bazen imkansızdır. Keskin bir FIR filtresiyle ilgili ciddi bir sorun, karmaşıklığıdır. FIR filtre uzunluğu, geçiş genişliği ile ters orantılıdır ve keskin filtreler için karmaşıklık, engelleyici derecede yüksek olur. Çok uzun bir FIR filtresinde, sonlu kelime uzunluğu etkileri, sabit nokta uygulamasında filtreleme karakteristiklerinde önemli bir sapma üretir.

Keskin geçiş bantlarına sahip IIR filtreleri, onları sabit nokta uygulaması için elverişsiz kılan transfer fonksiyonu kutuplarının aşırı yüksek hassasiyetlerinden muzdariptir. Birçok pratik durumda, çok oranlı yaklaşım, keskin bir FIR veya IIR filtresinin uygulanması için uygulanabilecek tek çözümdür.

Bu nedenle, çok oranlı bir dar bantlı düşük geçişli FIR veya IIR filtresi tasarlamak için, klasik bir zamanla değişmeyen filtre, aşağıdakilerden oluşan üç aşama ile değiştirilir: (1) düşük geçişli bir kenar yumuşatma filtresi ve alt-örnekleyici, (2) bir düşük- çekirdek filtresi ve (3) yukarı örnekleyici ve düşük geçişli anti-görüntüleme filtresi.

Çoklu oranlı bir çözümdeki toplam katsayı sayısı, tek oranlı zamanla değişmeyen bir filtrenin katsayılarının sayısından oldukça düşüktür.

Çok Aşamalı Filtreleme

Desimasyon ve enterpolasyon filtreleri ve çok hızlı dar bant filtreleri için, her biri desimasyon için bir alt filtre ve alt örnekleyiciden ve enterpolasyon için bir yukarı örnekleyici ve alt filtreden oluşan birkaç aşamanın basamaklandırılmasıyla ek verimlilik elde edilebilir. Genel bir filtre ile karşılaştırıldığında, alt filtreler için tasarım kısıtlamaları gevşetilir.

Bu nedenle, çok aşamalı yaklaşım kullanılarak, tek aşamalı tasarımla karşılaştırıldığında toplam katsayı sayısı önemli ölçüde azaltılır. Alt filtrelerdeki sonlu kelime uzunluğunun etkileri, tek aşamalı genel filtre ile karşılaştırıldığında düşüktür. Bir desimasyon/enterpolasyon faktörü ikinin kuvveti olarak ifade edildiğinde, yarım bant filtrelerin uygulanması sistemin verimliliğini artırır.

Çoklu Oranlı Tamamlayıcı Filtreler

Bu yöntem, herhangi bir geçiş bandı bant genişliğine sahip filtrelerin tasarımında kullanılabilir. Hesaplama karmaşıklığını azaltmak için çoklu oran teknikleri dahil edilmiştir. Tamamlayıcı özelliği kullanarak, çok hızlı, dar geçiş bantlı filtre tasarımları, geniş geçiş bantlı yüksek geçişli ve düşük geçişli filtreler geliştirmek için kullanılabilir.

Düşük geçişli çok hızlı bir filtrenin çıkışı, giriş sinyalinin gecikmeli kopyasından çıkarıldığında, sonuç bir geniş bant yüksek geçişli filtredir. Gecikme, çoklu hızlı filtrenin grup gecikmesine tam olarak eşit olacak şekilde seçilmelidir. Alçak geçiren geniş bantlı bir filtre için çok hızlı dar bantlı yüksek geçiren filtre kullanılmalıdır.

İsteğe bağlı bant genişliğine sahip verimli FIR filtreleri, çok hızlı ve tamamlayıcı filtreleme kullanılarak tasarlanabilir. Genel tasarım, iki seri dal ve bir paralel daldan oluşan tamamlayıcı çok hızlı filtreleyen iki bağlantı noktasının basamaklandırılmasıyla değerlendirilir.

Basamak, basit bir çekirdek filtresi ile sonlandırılır. Kaskadın bir seri dalı bir desimatör (filtre ve alt-örnekleyici), diğeri ise bir interpolatördür (yukarı-örnekleyici ve filtre). Paralel dal bir gecikmedir. En verimli çözüm, kaskadda yarım bant filtreler kullanıldığında elde edilir.

Son zamanlarda, tamamlayıcı filtreleme yaklaşımı IIR filtrelerine kadar genişletildi. Genel filtre, çekirdek filtresi olarak bir IIR filtresini, tamamlayıcı çift oluşturmak için periyodik tam geçişli filtreleri ve örnekleme hızı değişiklikleri için doğrusal fazlı FIR filtrelerini kullanır.


Veri filtreleme Nedir
filtreleme kriterleri oklar kullanılmadan, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılır?
Excel filtreleme teknikleri
Excel veri filtreleme butonu
Filtrelenmeyen veriler silinir mı
Excel Gelişmiş filtre
Filtreleme Excel
sayısal veriler üzerinde filtre yapılırken aşağıdaki filtreleme


Yarım Bant Filtreler

Yarım bant filtreler, çok oranlı sistemlerde temel yapı taşlarıdır. Yarım bant filtre, ayrık zamanlı bir sistemin temel bandını simetri özelliklerine sahip iki eşit banda böler. FIR filtreleri çoğunlukla yarım bant filtreler olarak kullanılır. Doğrusal fazlı bir FIR yarım bant filtresi için, filtre sırası bir çift sayı olduğunda, sabitlerin yarısı sıfır değerindedir.

Bir yarım bant IIR filtresi, aynı keskin kesme özelliği için FIR filtresinden daha az çarpana sahip olabilir. IIR eliptik yarım bant filtresi, iki tam geçişli dalın paralel bağlantısı olarak uygulandığında verimli bir çözümdür.

Eliptik IIR filtrelerinin ana dezavantajı, çok doğrusal olmayan faz tepkileridir. Faz bozulmasının üstesinden gelmek için, yaklaşık lineer faz yanıtına sahip bir IIR filtresi tasarlamak için optimizasyon kullanılabilir veya gerçek zamanlı işleme için blok işleme tekniği ile çift filtreleme uygulanabilir.

Yarım bant filtre tasarımında sayısal filtre tasarım yazılımının uygun kullanımı için filtre tasarım parametreleri arasındaki ilişkilerin tam olarak önceden hesaplanması gerekmektedir.

Çarpansız Çözümler

Çok hızlı filtrelerin verimliliği, aritmetik işlemleri basitleştirerek önemli ölçüde iyileştirilir. Bu, bir çarpanı az sayıda kaydırıcı ve toplayıcı ile değiştirerek elde edilir. Genel olarak, filtreleme performanslarında hafif bir düşüş pahasına alt filtrelerde çarpansız tasarım tekniklerinin uygulanması, genel çok hızlı filtrenin verimliliğini arttırır.

Örneğin, optimizasyon tekniği, çarpan blok yaklaşımı veya EMQF transfer fonksiyonlarına dayalı tasarım kullanılabilir. Desimasyonda büyük dönüştürme faktörleri için iyi bilinen bir çözüm, çarpansız filtreleme gerçekleştiren kademeli entegre tarak (CIC) filtresidir.

Sonuç

Çok hızlı filtreleme teknikleri, örnekleme hızı dönüştürme sistemlerinde ve eşit girdi ve çıktı örnekleme oranlarına sahip filtreler oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli çok oranlı tasarım teknikleri, genel filtreleme özelliğinin mümkün olan en düşük örnekleme hızlarında çalışan birkaç basitleştirilmiş alt filtre arasında paylaşılmasını sağlar. Tek oranlı bir genel filtre ile karşılaştırıldığında, alt filtreler için tasarım kısıtlamaları gevşetilir.

Bu nedenle, çok aşamalı yaklaşımı kullanarak, toplam katsayı sayısı önemli ölçüde azaltılır. Azaltılmış tasarım kısıtlamalarının bir sonucu olarak, alt filtrelerdeki nicelemenin (sonlu kelime uzunluğu etkileri) etkileri azalır. Çok hızlı filtreler, başka türlü çözülmesi çok zor olan dar spektral kısıtlamalara sahip dijital filtreler için pratik bir çözüm sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir