Ortak Çalışma Yürütmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ortak Çalışma Yürütmek – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

22 Haziran 2022 Teknoloji ve İŞLETME etkileşimi Teknoloji yönetimi Süreçleri Teknolojik işletmeler nedir? 0
Model Yorumlaması

Ortak Çalışma Yürütmek

İnternetin yükselişi sadece iş alanını değil, hükümetleri ve idari makamları da yapısal olarak değiştirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı, kamu idarelerinin örgütsel davranışlarını ve günlük çalışmalarını etkilemiştir.

Buna paralel olarak, hükümetlerde ve idarelerde yeni bir yönetim paradigması büyümüştür: Yeni Kamu Yönetimi (UÖM), kamu faaliyetlerinin etkisi ve kamu hizmetlerinin müşterileri, yani vatandaşlar ve vatandaşlar için yararına yeni bir yönelimi hedeflemektedir. 

İdareyi ve faaliyetlerini siyaset, idare ve vatandaşlar arasındaki üçgen ilişki içine yerleştirir. Bu “eko-küre” içerisinde, merkezi olmayan yönlendirme modelleri ve piyasa mekanizmaları tanıtılmakta ve vurgulanmaktadır.

Her iki faktör, ICT ve NPM, elektronik (E-) Hükümet ile sonuçlanmıştır. E-Devlet, kamu hizmet süreçlerinin BİT aracılığıyla desteklenmesidir. Devlet işlerinin ve eylemlerinin tüm alanlarını etkiler. Bu makale için kamu hizmetlerinin üretimi ve dağıtımına odaklanıyoruz.

Ancak bu sınırlı alanda bile uygulamalar duruma göre değişiklik göstermektedir. Halihazırda kullanılabilir olan etkileşim yeteneklerine büyük ölçüde bağlı olan E-Devlet’in etki ve faydalarını değerlendirmek için bir ölçüme ihtiyaç vardır. Şu anda, gerçekleşme derecesi göstergesi bu amaç için yaygın olarak kullanılmaktadır. E-Devlet için yaygın olarak kullanılan gerçekleştirme adımları kategorilerini özetlemektedir.

Entegrasyon, kamu hizmetlerinin kurumsal sınırlar arasında ve farklı uygulama sistemleri aracılığıyla sorunsuz ve müşteri odaklı entegrasyonunu gerektirir. Bu durum, kamu idarelerinin kendilerini diğer yetkililere ve ayrıca müşterilerine, yani vatandaşlara ve işletmelere açması ve onlarla aktif olarak işbirliği yapması ihtiyacını doğurmaktadır.

E-Devlet Birlikte Çalışabilirlik alanı, idari iş süreçlerini birbirine bağlamak ve uygulama sistemlerini birbirine bağlamak için stratejileri, organizasyonel kavramları ve bilgi teknolojisini kapsar.

Kavramsal ve teknik E-Devlet Birlikte Çalışabilirlik altyapıları, gelişmiş kamu hizmetlerinin oluşturulması ve çok kurumlu iş süreçlerinin dağıtılmış olarak işlenmesi için ön koşul olarak kabul edilmektedir.

Kavramsal çözümler esas olarak Kurumsal Mimarileri ve kamu kurumlarında özel kullanım için referans modellerini kapsar. Bu bağlamda Kurumsal Mimariler, bazı hedeflere ulaşmak için organizasyon ve operasyonlar (örneğin süreçler, davranış, faaliyetler, bilgi, karar ve nesne akışları, kaynaklar ve organizasyon birimleri, sistem altyapısı ve mimarileri) açısından kamu otoritesini temsil etmektedir. finaller.

Buradaki kesinlikler, kuruluşa değer katan veya kuruluşun performansının iyileştirilmesi adına iş uygulamaları ve kullanıcılar tarafından paylaşılabilen açık gerçeklerin ve bilgilerin yaratılmasını gösterir.


Teknoloji Yönetimi
Teknoloji yönetim Süreçleri
Teknoloji yönetimi PDF
İhtiyaç ve yaşanılan yerin koşullarına göre teknolojik ürünler
Teknolojik işletmeler nedir
Teknoloji ve İŞLETME etkileşimi
Teknoloji yönetimi nedir
DergiPark


Özellikle operasyonlar, dış görünüm olarak kamu hizmetlerinin, iç uygulama olarak ise iş süreçlerinin yönetilmesini gerektirir. Ayrıca, referans süreç modelleri, farklı otoritelerdeki çeşitli süreç modellerinin birleştirici soyutlamasını temsil eder. Bu referans modeller tarafından açıklanan hizmetlerin gerçekleştirilmesini desteklemek için birden fazla idari senaryoda kullanılabilirler.

Ancak bu kavramlar aynı zamanda kamu idarelerinin faaliyet gösterebilmesi için yetenekli ve etkili interoperasyonel altyapıları da talep etmektedir. Ayrıca, “yüksek oranda parçalanmış, yalıtılmış uygulamalar ve işlevsellik adalarından oluşan mevcut paradigmadan, bütünleşik, işbirlikçi ve güvenli bir mimariye konsolidasyonu teşvik eden bir duruma geçişi” teşvik ederler.

Çoğu yaklaşım, genellikle “tanım/yapılandırma”, “keşif”, “bağlantı”, “işleme” ve “izleme/yönetim” olmak üzere altyapılar içindeki farklı görevler için bileşenler belirtir. İlk yaklaşımlar, iş akışı yönetimi mimarilerine dayanır.

Ortaya çıkan teknik altyapılar, bu bileşenlerin çoğunu veya tamamını kapsar ve bunları merkezi veya dağıtılmış bir şekilde düzenler. Merkezi mimarilerde, faaliyetleri kontrol eden bir bileşenin yalnızca bir örneği vardır. Dağıtılmış ortamlar, kendi kendini organize etme ve kontrol etme teknikleri lehine bu tek kontrol örneğini kaçırır.

Her iki yaklaşım da entegre edilecek organizasyon sisteminin yapısına bağlı olarak entegrasyon senaryoları için yeterli olabilir. Merkeziyetçi ortamlarda (örneğin hiyerarşik düzenli otoriteler) merkezi teknik mimariler esas olarak uygundur, oysa merkezi olmayan organizasyon ağlarında (örneğin federatif devletlerde) dağıtılmış mimariler en iyi şekilde uyacaktır.

E-Devlet Birlikte Çalışabilirliğini ayrıştırmak için uygun bir yaklaşım, gösterildiği gibi üç katman tarafından verilmektedir.

YAKLAŞIMLAR VE TEKNOLOJİLER

Şu anda, iki ana araştırma akışı bu konuyu farklı yönlerden ve farklı niyetlerle ele almaktadır: Ön uç birlikte çalışabilirlik yaklaşımı kullanıcı merkezlidir ve açık kamu hizmetlerine kolay ve doğrudan erişim sağlamaya çalışır. Vatandaşın çıkarlarını temel alan tutarlı bir sunum ve tematik yapılanmaya odaklanır.

Esas olarak girişim, bir vatandaşın yaşamının belirli bir durumuyla (okul eğitimi, tam yaş, ev inşa etme, emeklilik vb.) veya bir iş etkinliğiyle (kuruluş, konum, ekonomik simülasyon vb.) ilgilidir.

Vatandaşlar için bu konsepte “canlı olay odaklı” deniyor. ve şirketler için “iş bölümü odaklı”. Bu kavramı gerçekleştirmek için internet tabanlı portal teknolojileri, kurumsal sınırlar gözetmeksizin farklı otoritelerde bulunan hizmetlere erişmektedir. Bu tür entegre portallar, tek duraklı E-Devlet çözümleriyle sonuçlanır. Normal web tarayıcısını kullanarak tek bir hizmetin veya bunların gruplarının tek bir etkileşim adımıyla tetiklenmesini sağlarlar.

Arka uç birlikte çalışabilirlik yaklaşımının kapsamı, kuruluşlar arası iş sürecidir. Buradaki amaç, iş süreçleri ile onların yürütücü uygulama sistemlerini birbirine bağlamaktır. Bu nedenle Kurumsal Uygulama Entegrasyonu alanına karşılık gelir.

Hizmet işlemenin arka uç tarafında, yeterli kamu hizmetlerinin tanımlanması, keşfedilmesi ve erişilmesi gerekir. Uygulama altyapıları çoğunlukla ara katman yazılımlarına veya aracı teknolojilerine dayanır. Middleware çoğunlukla veri kopyalama, dönüştürme ve taşıma için kullanılır.

Böylece, veri öğelerini temsil eden tekil mesajlar, belirli bir kural kümesini izleyerek uygulamalardan geçmektedir. Bu teknoloji, basit veri entegrasyonunu gerçekleştirir. Aracı teknolojileri kullanılarak entegrasyon, işlevsel düzeye yükseltilebilir. Burada otonom yazılım bileşenleri (ajanlar), diğer ajanların fonksiyonlarını (yöntemlerini) çağırarak önceden tanımlanmış bir davranış oluşturmaya çalışırlar.

Servis Odaklı Mimariler (SOA) ve Web Servislerinde ortaya çıkan gelişmeler, açık standartlar ve arayüzler sayesinde arka uç birlikte çalışabilirliğinin yeni bir boyutunu teşvik ediyor. Kapsüllenmiş işlevleri Web Hizmetlerini kendi kendine açıklayarak ortaya çıkararak, bir kamu yetkilisinin diğer yetkililer tarafından işlenen iş işlevlerini kullanması sağlanır.

Böylece, kendi iş sürecini gerçekleştirmek için ağ içinde mevcut olan farklı hizmetleri oluşturmak mümkün hale gelir. Bu yaklaşıma iş süreci düzenlemesi denir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir