Dijital Hükümet Gelişmeleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dijital Hükümet Gelişmeleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Haziran 2022 Dijital dönüşüm makale Dijital dönüşüm PDF Endüstri 4.0 ve dijital Dönüşüm pdf 0
Lojistik Sağlayıcıları

Dijital Hükümet Gelişmeleri 

Elektronik veya Dijital Hükümetin (E-Devlet) gelişimi dünya çapında çeşitlilik göstermiştir. Aynı adı vermemize rağmen, örneğin bilgi toplumu kavramının farklı kültürel ortamlarda farklı şekillerde yorumlanabileceğini farklı çalışmalardan biliyoruz. Bu makale, Batı’da E-Devletin gelişiminin genel bir taslağını sunmaktadır ve esas olarak Avrupa ve İskandinav deneyimlerine dayanmaktadır.

E-Devlet’e bir giriş yapmak ancak ne demek istediğimizi tanımlayabilirsek mümkün olabilir. E-Devlet hala oldukça yeni bir kavramdır, bu nedenle tanımı henüz tam olarak kabul görmemiştir. Ancak şimdilik çoğu kişi E-Devlet’in aşağıdaki özellikleri içerdiği konusunda hemfikirdir:

• E-Devlet, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) dayalıdır.
• E-Devlet kamu yönetiminde yerini alıyor
• E-Devlet, her türlü dahili idari görevi yerine getirmenin elektronik yollarıyla ilgilidir.
• E-Devlet aynı zamanda kamu yönetimi ile vatandaşlar ve çevredeki toplumdaki diğer aktörler arasındaki iletişimi de ilgilendirmektedir.

Bu tanımın ilk kısmından hareketle E-Devletin tarihi 1960’lı yılların başında delikli kartın yerini manyetik bandın almasıyla başlar. 1960’larda ve 1970’lerde büyük merkezi veritabanları oluşturuldu ve büyük ana bilgisayar bilgisayarlarında çalıştırıldı.

Veritabanları çoğunlukla yasa ve yönetmeliklerin açık olduğu ve işlenmesi gereken çok miktarda verinin bulunduğu alanlardan idari verileri içeriyordu. Bu dönemde örneğin kamu kurumlarını ilgilendiren büyük defterler oluşturulmuş; ve maaşlar, vergiler ve emekli maaşları dahil olmak üzere ekonominin yönetimi için yazılım sistemleri geliştirildi. Bu faaliyetler genellikle merkezi olarak yürütülür ve sonuçları ilgili makama iletilirdi.

İkinci özelliğe döndüğümüzde ise kamu yönetiminin gelişimini de dahil etmemiz gerekiyor. 1980’ler ve 1990’lar boyunca çoğu Batılı ülke, kamu yönetiminde derin bir modernleşme yaşadı.

İlk başta, bu modernleşme, o zamandan beri toplu olarak Yeni Kamu Yönetimi olarak adlandırılan reformlarla işaretlendi. Rhodes’a (1997) göre, Yeni Kamu Yönetiminin, birincisi yönetimin kendisiyle ilgili olan iki farklı türde girişimi içerdiği söylenebilir.

Bu girişimler, hedeflere göre yönetime, açık standartlara ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesine odaklanmayı içerirken, aynı zamanda söz konusu kamu hizmetinin kullanıcılarına daha fazla dikkat gösterilmesini sağlar. Diğer girişim türü, ekonomik teşvik yapılarının getirilmesiyle ilgilidir.

Bu, sınırlandırılmış hizmetlerde kamu yönetiminin ayrıştırılmasını, bazı hizmetlerin ihaleye çıkarılmasını ve hizmetlerin tüketicilerine bir hizmetin sunulduğu yarı pazarlar kurarak rekabete benzer durumlarda aranan ve düzenlenen diğer hizmetleri içerir. 


Dijital dönüşüm makale
Dijital devlet Nedir
Dijital Devlet Teorisi
türkiye’de dijital dönüşüm
Dijital dönüşüm PDF
Dijital Devlet Kitap
Endüstri 4.0 ve dijital Dönüşüm pdf
Dijitalleşmenin çalışma yaşamına etkisi


Bu değişikliklerin az çok istenmeyen bir sonucu oldu. Kamu hizmetlerinin sağlanması etrafında yeni politika ağlarının ortaya çıkması. Bu politika ağları, iş dünyasından ve sivil toplumdan temsilciler de dahil olmak üzere, söz konusu görevlerin yönetimine yeni temsilciler çeker.

Şimdi kamuya açık hizmetleri yürüten özel şirketler görüyoruz. Ayrıca yerel topluluktaki sivil grupların, STK’ların, spor kulüplerinin veya çıkar kuruluşlarının daha önce kamu olarak tanımlanan daha sosyal ve bakım türü görevleri üstlendiğini görüyoruz. (Yine, farklı ülkelerdeki farklı geleneklerin farkında olmalıyız, ancak özellikle İskandinav ülkelerinde bu görevlerin çoğu kamusal olarak tanımlanırken, diğer Batı ülkelerinde aile ve yerel topluluk bakım konusunda çok daha büyük bir rol oynamıştır.)

Bu temsilciler artık toplu, bağlayıcı politika ağlarında kamu yönetimi ile ilişkiler içindedir. Bu genel gelişme, genellikle kamu sektörü düzenlemelerinin hükümetten yönetişime dönüşümü açısından da tanımlanır.

Bu reformlar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir, ancak genel resim, bu reformların kamu idari görevlerinin yerine getirilme şekli üzerinde büyük etkileri olduğudur. Burada E-Devletin gelişimi önemli bir rol oynamaktadır. Bu reformların birçoğunun BİT olmadan gerçekleştirilmesi çok zor olurdu.

Bunun bir örneği, Danimarka’daki belediye binalarından kamu kurumlarına idari görevlerin yerelleştirilmesidir. Bu reform PC’lerin kullanımına ve belediye binası ile tüm kamu kurumları arasında dahili bir elektronik ağın geliştirilmesine dayanıyordu. Bugün bunu söz konusu otoritede intranet gelişiminin başlangıcı olarak da tanımlıyoruz.

Bu gelişme devam etti ve bugün her türlü idari görev için çok çeşitli farklı yazılım sistemlerine sahibiz. Bunlar arasında elektronik arşivler, elektronik belgelerin ele alınması için sistemler, farklı durumların değerlendirilmesi için sistemler vb. Garson (2000), literatürün gözden geçirilmesinin yanı sıra bu alana genel bir bakış da sunar.

E-Devletin gelişiminin sadece bir bilgi sisteminin tasarımı ve bunun bir organizasyonda uygulanması olmadığı çok erken bir zamanda anlaşıldı. Bu nedenle, yıllar boyunca tasarım ve uygulama süreci için yöntemler geliştirmek için çok çaba sarf edilmiştir.

Farklı arıza analizlerine dayanarak, tasarım sürecinde potansiyel kullanıcıların deneyimlerinden yararlanmanın çok önemli olduğu kabul edildi. Aksi takdirde ihtiyaçlarına uygun olmayan sistemlerin üretilmesi kolaydır. Deneyim ayrıca, kuruluş sistemin faydalarından yararlanacaksa, sistemin uygulanmasının çok önemli olduğunu da göstermiştir.

Bu süreçte birçok parametrenin dikkate alınması gerekmektedir. Personel bilgilendirilmeli ve sürece dahil edilmelidir. Ayrıca, bazı eğitimlerin gerekli olması muhtemeldir. Ek olarak, vakaların değerlendirilmesini organize etmenin yolu dikkatlice incelenmeli ve belki de organizasyonda halihazırda mevcut olanlardan başka yetkinlikleri çekmek gerekir. Tüm bu faktörlerin dahil edilmesi, yeni bir bilgi sisteminin tasarımının ve uygulanmasının kamu yönetimi için başarılı olmasını da sağlamak istiyorsa önemlidir.

Son birkaç on yılda, farklı seviyelerdeki kamu yetkilileri görevlerini yerine getirmek için kendi bilgi sistemlerini geliştirdiler. Bu, birçok kamu kurumunun farklı teknolojik standartlar kullandıkları için elektronik olarak iletişim kuramadıkları bir duruma da yol açmıştır.

Bu nedenle, günümüzde farklı düzeylerdeki kamu kurumları arasında elektronik iletişim için ortak standartların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda bu, E-Devlet’in gelişmesinin önünde bir engel haline geldi ve bu nedenle artık bu sorunu çözmek için büyük miktarda da kaynak harcanıyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir