E-Öğrenim Programlarının Temel Unsuru – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Öğrenim Programlarının Temel Unsuru – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

24 Haziran 2022 E-öğrenme örnekleri Eğitim programı örneği Eğitimin temel Kavramları nelerdir 0
Proje Önlemleri

E-Öğrenim Programlarının Temel Unsuru

Yunan filozof Aristo, öğrenmenin hem öğretme hem de uygulamanın sonucu olduğunu belirtti. Açıkçası, öğrenme yalnızca sınıf dersleriyle sınırlı değildir. Geçtiğimiz birkaç on yılda eğitimciler, uzaktaki öğrencilere öğrenme deneyimleri sağlama olanaklarını araştırdı.

Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artan popülaritesi ile birlikte e-öğrenme hem kurumların hem de eğitim kurumlarının ilgisini çekmiştir. Bununla birlikte, seçkin üniversiteler lisans programları için bir araç olarak interneti benimsediklerinde geleneksel öğrenme metodolojisi dönüşmeye başladı. E-öğrenmedeki ilerleme, son on yılda popülaritesini artırdı.

Sonuç olarak, geleneksel okulların iş modellerini yeniden düşünmelerine neden olan yeni bir üniversite markası oluşturuyor. Ayrıca, bazı seçkin okullar özel çevrimiçi derece ve sertifika programları geliştirmiştir.

Bunu yaparken, bu okullar, özellikle 11 Eylül 2001’deki olaylardan kaynaklanan azalan kayıt ve daha düşük devlet finansmanı nedeniyle, bu yeni öğrenme ortamında rekabet etmeye ve yeni bir gelir kaynağı yaratmaya çalışmaktadır. Kendi kendini finanse eden e-öğrenme sistemlerini başarılı bir şekilde uygulamak için herhangi bir kurumun sahip olması gereken unsurlar.

Son birkaç on yılda, üniversiteler ve kolejler, nitelikli öğrencileri mezun etmek için artan bir taleple karşı karşıya kaldı. Ancak aynı zamanda, üniversiteler ve kolejler, akademik kurumlara ayrılan mali desteğin azalmasına rağmen, yerel topluluklar ve hükümetlerin yerel öğrencilere daha fazla burs ve mali yardım sağlama talebinin artmasıyla karşı karşıya kaldı.

Sonuç olarak, yüksek öğretim yöneticileri, özel derece ve sertifika programları hazırlayarak kurumsal sponsorlardan ve yatırımcılardan toplam gelirlerini artırmaya çalışıyorlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, üniversiteler ve kolejler, çok sayıda tam ücret ödeyen yabancı öğrenciyi kabul ederek telafi etmek için uluslararası öğrencilere güveniyorlar.

Bu çok önemli bir gelir akışı haline geldiğinden, birçok işletme okulu uluslararası öğrenciler için çekici özel programlar tasarlamanın ötesine geçti ve hatta ortak programlar oluşturmak için dünya çapındaki uluslararası üniversitelerle işbirliği yaptı.

11 Eylül 2001 sonrası dönemde, hava korsanlarından bazıları öğrenci vizeleriyle ABD’ye geldiğinden, öğrenci vizelerinin verilmesini kontrol etmek ve değerlendirmek için yeni, daha sert Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi (INS) düzenlemeleri getirildi. Bu yeni düzenlemeler, ABD’de eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilerin sayısını önemli ölçüde etkiliyor.


Eğitim programı nedir makale
Ders programı nedir
E-öğrenme örnekleri
Eğitim programı örneği
E-öğrenme Nedir
Eğitimin temel Kavramları nelerdir
ÖĞRETİM PROGRAMI MATEMATİK
Eğitim ve öğretim programı nedir


Bu etki, INS tarafından verilen genel öğrenci vizelerindeki düşüşün ve yeni öğrenci vizesi arayanların durgun sürecinin bir sonucudur. Aynı zamanda, halihazırda ABD’de bulunan mevcut uluslararası öğrenciler, yeni düzenlemelere göre kendi ülkelerine dönmeye ve öğrenci vizelerine yeniden başvurmaya ve daha sonra geri dönmek için aylarca beklemeye zorlandı. Sonuç olarak, çevrimiçi öğrenim programları, ABD akademik dereceleri arayan uluslararası öğrenciler için alternatif bir çözüm haline geldi.

Son birkaç yılda, çevrimiçi öğrenme gibi Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) birçok yükseköğretim yöneticisinin dikkatini çekmiştir. 1980’lerin sonlarında, Kanada okulları uzaktan eğitim için öğrenme programları geliştirmek için muazzam miktarda zaman ve kaynak yatırımı yaptı.

ABD okulları, 1990’larda çevrimiçi öğrenme programlarını uygulayan Duke ve Michigan gibi bazı en iyi işletme okullarını hızla takip etti. 1990’ların ikinci yarısında İnternet kullanımı arttıkça, işletme ve mühendislik okulları tarafından yönetilen diğer birçok ABD üniversitesi, hemen hemen hepsinin MBA programlarının bir versiyonunu içeren çevrimiçi öğrenme programlarını uygulamaya koydu.

Bugün, yüksek öğretim yöneticileri, azalan öğrenci kayıtları, yaşlanan bir öğrenci nüfusu ve düşük düzeyde federal, eyalet ve yerel finansmanla karşı karşıya kaldıkları için çevrimiçi öğrenme programlarıyla her zamankinden daha fazla ilgileniyorlar.

Bu durum, hem ABD’li hem de uluslararası öğrencileri uzak veya uzak yerlerde çekmek için başta BİT kullanımı yoluyla olmak üzere yeni yenilikçi yollar arayan kurumların sayısının artmasıyla sonuçlandı. Bununla birlikte, literatür, daha önce çevrimiçi öğretim deneyimi olmayan öğretim üyelerinin, çevrimiçi öğretimlerini etkili kılmak için gereken becerileri çok az anladığını göstermektedir.

Ayrıca, literatür, fakültelerini çevrimiçi olarak etkili bir şekilde öğretmeye hazırlamak için kurumların da muazzam çabalara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu makalenin bir sonraki bölümü, başarılı bir çevrimiçi öğrenme programı uygulamak için ihtiyaç duyulan temel unsurlara odaklanmaktadır.

ANA ELEMANLAR

E-öğrenme sistemlerinin uygulanması zor olabilir, çünkü programları kendi kendini finanse etme noktasına kadar sürdürmede yalnızca sınırlı sayıda başarılıdır. Başarılı bir kendi kendini finanse eden e-öğrenme programı elde etmek için, uygulamadan önceki dönemde hem zaman hem de sermaye yatırımı esastır.

Yine de, bir e-öğrenme sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması, kendi kendini finanse eden bir program için bir başarı biletidir. Bu makale, başarılı uygulamanın sekiz temel unsurunu sunacaktır.

Ek olarak, kurumların kendi kendini finanse eden e-öğrenme programları geliştirmelerine yardımcı olabilecek bir yol haritası ve projenin genel başarısını oluşturan her bir kilit parçanın önemine ilişkin gerekçeler sağlayacaktır. Aşağıdaki bölümlerde, başarılı kendi kendini finanse eden e-öğrenme programlarının sekiz temel unsurunun tanımları verilmektedir.

Stratejik plan

Projede hayati bir adım, uygun planlama için yeterli zaman ayırmaktır. İyi bir stratejik plan, uygulama sürecinin ayrıntılı bir planının veya stratejik planının geliştirilmesiyle birlikte bu belgede sunulan tüm kilit unsurların bir analizini içermelidir. Böyle bir plan aynı zamanda öngörülebilir sorunları ve bu tür zorluklara yönelik bazı önerilen çözümleri veya bulgu çözüm yollarını da içermelidir.

Uygulanabilir bir plan, fakülte, öğrenciler ve yöneticiler tarafından uygun ayarlamalar yapılmadan tam teşekküllü bir programı uygulamak yerine kademeli bir gelişim sürecine dayanmalıdır. Önerilen bu metodoloji, kurumların projelerinde adım adım ilerlemelerini sağlarken, kullanıcılardan, öğretim üyelerinden ve yöneticilerden gelen geri bildirimlere ve yapıcı yorumlara dayalı olarak inşa ve iyileştirme sağlar. Aynı zamanda, ayrıntılı bir stratejik plan, ölçeklenebilirlik ve kendi kendini finanse etme aşamasına ulaşma yeteneği için sağlam bir plan sağlayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir