DEĞER ZİNCİRİNİN DÖNÜŞÜMÜ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

DEĞER ZİNCİRİNİN DÖNÜŞÜMÜ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2022 Değer zinciri analizi örnekler Değer zinciri model Değer zinciri Nedir 0
Amortisman Süresi

DEĞER ZİNCİRİNİN DÖNÜŞÜMÜ

KITS projesi, e-ticareti benimsemeye teşvik edecek değer zinciri dönüşümünün tetikleyicilerini belirlemek için tedarikçiler ve müşterilerle sektör değer zinciri ilişkilerinde bulunan KOBİ’lerin faaliyetlerini araştırmayı ve analiz etmeyi amaçladı. Yukarıda açıklanan analitik çerçevenin bu projedeki vaka çalışmalarına uygulanmasından bir takım sonuçlar çıkarılmıştır.

Sanayi Değer Zincirinin Türü KOBİ E-Ticaretini Teşvik Etmede Bir Faktör mü?

E-ticaret çözümlerini benimsemeye yönelik itici güç, KOBİ’nin dahil olduğu endüstri sektörüne veya değer zincirinin türüne bağlı görünmüyor. Zamanla, daha fazla değer zincirinin alıcı odaklı hale gelmesi bekleniyor; bunun KOBİ’lerin rolleri ve e-ticaret stratejileri üzerinde etkisi olacaktır.

Değer Zincirinin İstikrarı KOBİ E-Ticaretini Nasıl Etkiler?

İncelenen değer zincirleri nispeten kararlıdır ve zincirlerde yukarı ve aşağı elektronik bağlantıların penetrasyonu düşüktür. Bununla birlikte, değer zinciri otomasyonunun düşük seviyesi, değişmesi gereken bir frendir. Erken benimseyen KOBİ’ler, tüm değer zinciri değişim için kritik bir noktada olana kadar yeniliklerinden ve liderliklerinden yararlanamazlar.

Müşteriler ve Tedarikçilerle Elektronik Bağlantıların Penetrasyon Düzeyi Önemli mi?

KOBİ’ler birkaç temel ilişkide e-ticaretin faydalarını belirledikten sonra, çözüm kritik bir değer zinciri ortakları kitlesine genişletildiğinde daha iyi yatırım getirisi elde edebildiklerinden, dağıtımını oldukça hızlı bir şekilde genişletmek için motive olabilirler. Değer zincirindeki güç, ortaklıktan gelir. E-ticaret stratejilerini ve çözümlerini senkronize etmiş birbirine bağlı iki KOBİ, iki ayrı şirketten daha güçlüdür. İş ortaklıkları ve ittifaklar yeni değil, ancak e-ticaret çözümleri onları yönetmeyi daha kolay ve daha az maliyetli hale getiriyor ve diğer faktörlerin eşit olması durumunda başarılı olma olasılığını artırıyor.

Otomasyonun Karmaşıklığı KOBİ E-Ticaret için Bir Engel mi?

Gelecekte değer zincirlerine nasıl katılmak istediklerine dair bir vizyona sahip şirketlerin orta veya yüksek karmaşıklıktaki e-ticaret çözümlerini benimseme olasılıklarının daha yüksek olduğu açıktır. Bu şirketler, aşağı yönde güçlü müşterilerin veya yukarı yönde baskın tedarikçilerin bulunduğu değer zincirlerinde bile, değer zincirinde beklenenden çok daha fazla değişiklik yapma gücüne sahiptir.

KOBİ’ler, değer zinciri değişimini yönlendirmede büyük şirketler kadar yenilikçi olabilir ve bunu yaparken daha hızlı ve daha esnek olabilirler. Onları engelleyen faktörler e-ticaretle ilgili değil (bu tür şirketlerin bu alanda çok fazla yetkinliği var), ancak risk, zamanlama ve tedarikçiler ve müşterilerdeki “vizyonerlere” erişim eksikliği ile ilgilidir.

Değer Aktivite Etkileşimleri KOBİ E-Ticaret için Önemli mi?

E-ticareti, etkinlik etkileşimlerine en kararlı şekilde değer vermek için uygulayan KOBİ’ler, internet olmadan var olamayacak pazar yerleri gibi değer zincirinde proaktif olarak yeni, aracı roller yaratan KOBİ’lerdir. Dönüşüme yatırım yapmak, küçük bir şirket için yüksek riskli bir stratejidir. Mevcut bir fiziksel değer zinciri rolüne ek olarak veya gelir getirici bir ikame olarak yeni hizmetlerin geliştirilmesi pahalıdır ve sonucu belirsizdir.

KOBİ’ler Hangi Değer Faaliyet Etkileşimlerini Otomatikleştirmeli?

KOBİ’lerin, iş stratejilerini destekleyecek, e-ticaret stratejilerini destekleyecek ve değer zincirlerindeki BT okuryazarlığı düzeyine uygun otomasyon değer etkinliği etkileşimlerini seçmeleri gerekir. Bu nedenle, belirli otomatikleştirilmiş değer faaliyetleri etkileşiminin değer zinciri ilişkileri üzerindeki etkisini ve V AI’lerin sağlayacağı bilgi türünü (maddi olmayan mal/hizmet) anlamaları gerekir. E-ticaret çözümleri, iş ortaklarının BT ortamlarının karmaşıklık düzeyine ve V AI’nın işletme için ne kadar kritik olduğuna göre seçilmelidir.

KOBİ E-Ticaret Endüstri Değer Zincirlerini Dönüştürebilir mi?

E-ticaret çözümlerinin, Sanal Zeka’ların (çok yüksek karmaşıklıktaki çözümler) “birleştirilmesini” ve/veya birbirine bağlanmasını desteklediği durumlarda, bilgi odaklı maddi olmayan mal/hizmetlerden oluşan sanal bir değer zinciri ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, KOBİ’ler bu tür maddi olmayan malları/hizmetleri tamamen yeni bir gelir akışından fayda sağlamak için kullanabilirler.


Değer zinciri analizi örneği
Değer zinciri Nedir
değer zinciri analizi nedir
Değer zinciri modeli
tedarik zinciri
value chain
Value chain analysis


Sonuç

Özetle, bu çerçevenin kullanılması, farklı değer zincirlerinde e-ticareti tanıtan KOBİ’lerin amaçlarına ve uygulamalarına ilişkin ilginç içgörüler üretmiş olsa da, faydaları elde etmek ve en iyi uygulamaları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu tür bir doğrulama, ancak e-ticaret çözümlerinin etkileri beklenen etki ve faydalarla karşılaştırılabildiğinde, zaman içinde başarılabilir.

Görüntüleme modalitesinin ilerlemesi ve çeşitli alanlarda dijital görüntülerin (video dahil) geniş kullanımı ile birlikte birçok potansiyel içerik üreticisi ortaya çıktı ve birçok görüntü veri tabanı oluşturuldu. Görüntüler büyük miktarda depolama alanı ve işlem süresi gerektirdiğinden, hem bilgi içerikleri hem de veri hacmi anlamında bu büyüklere nasıl hızlı ve verimli bir şekilde erişilebileceği ve yönetileceği için veritabanları acil bir sorun haline gelmiştir.

Bu problem için içerik tabanlı görüntü alma (CBIR) tekniklerini kullanan araştırma çözümü son on yılda başlatıldı. Multimedya içerik açıklamaları için uluslararası bir standart olan MPEG-7, 2001’de (MPEG) oluşturulmuştur. Görüntü içeriklerinin kapsamlı betimlemelerinin ve tutarlılığın insan görsel algısına sağladığı avantajlar ile bu yöndeki araştırmalar, yeni yüzyılın en sıcak araştırma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Birçok pratik erişim sistemi geliştirilmiştir; V eltkamp’ta (2000) yaklaşık 40 sistemle ilgili bir araştırma bulunabilir. Çoğu, görüntü içeriklerini temsil etmek için renk, doku ve şekil vb. gibi düşük seviyeli görüntü özelliklerini kullanır. Ancak, kullanıcıların gerçeğe olan ilgisi ile yalnızca yukarıdaki düşük seviyeli görüntü özellikleri kullanılarak açıklanan görüntü içerikleri arasında önemli bir fark vardır.

Başka bir deyişle, düşük seviyeli özelliklere dayalı görüntü içeriği tanımı ile insanoğlunun anlayışı arasında büyük bir boşluk vardır. Sonuç olarak, bu düşük seviyeli özellik tabanlı sistemler genellikle pratik uygulamalarda tatmin edici olmayan sorgulama sonuçlarına yol açar.

Bu zorlu görevle başa çıkmak için, görüntülerin içeriğini daha yüksek düzeyde temsil etmek ve tanımlamak için, daha çok insanın anlayışıyla ilgili olması gereken birçok yaklaşım önerilmiştir. Üç geniş kategori sınıflandırılabilir: sentetik, semantik ve semiyotik.

Anlayış açısından, semantik yaklaşım doğaldır. İnsanlar genellikle görüntü içeriğini farklı soyutlama seviyelerinde tanımlanabilen nesneler açısından tanımlar. Bu makalede, nesneler yalnızca görüntülerde anlamsal bilgi taşıyan olarak değil, aynı zamanda görüntünün daha iyi anlaşılması için uygun yapı taşları olarak ele alınmaktadır.

Makalenin geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir: “Arka Plan”da erken dönem nesne tabanlı teknikler kısaca gözden geçirilecek ve nesne tabanlı teknikler üzerine mevcut araştırmalar incelenecektir.

“Ana Teknikler”de, nesne tabanlı görüntü alımı için genel bir paradigma tarif edilecektir; ve anlamlı bölgelerin çıkarılması, nesnelerin tanımlanması, anlambilimin eşleştirilmesi ve geri bildirimin yürütülmesi için teknikler gibi farklı nesne tabanlı teknikler tartışılmaktadır. “Geleceğin Eğilimleri”nde, daha fazla araştırma için bazı potansiyel yönlere işaret edilmektedir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir