Değişkenler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Değişkenler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Nisan 2022 Sabit değişken örnekleri Sabit ve değişken ile ilgili örnekler sabit ve değişken örnekleri 0
Lojistik Sağlayıcıları

Değişkenler

A. Navigasyon Hızı

Bu bağlamda çalışma, hız farklılıklarının fark edilebilir olup olmadığını ve fark edilirse tercih edilen hızın belirlenmesi için üç öğrenme ortamının oluşturulmasını içermiştir. Diğer tüm özellikler benzer olmakla birlikte, öğrenme ortamlarında bulunan beş sanal yol senaryosunun tümü için navigasyon hızı sırasıyla hızlı, orta ve yavaş olarak ayarlandı.

B. Çevresel zenginlik

Çalışma, iki öğrenme ortamının oluşturulmasını içeriyordu. Diğer özellikler aynı olmakla birlikte, öğrenme ortamlarından birinde ağaç, bina, çalı, göl vb. sanal nesneler bulunurken, bir diğer öğrenme ortamında tüm bu ek sanal nesneler bulunmamaktadır. Çalışma, bu tür farklılıkların algılanabilir olup olmadığını ve algılanabilir ise tercih edilen ortamı bulmaktır.

C. Çarpışma algılama

Bu değişkenle ilgili araştırma, iki öğrenme ortamının oluşturulmasını içeriyordu. Diğer özellikler aynı olmakla birlikte, bir öğrenme ortamı çarpışma algılama özelliğine sahipken, başka bir öğrenme ortamı, öğrencinin herhangi bir sanal nesne arasında hareket etmesine izin verdi.

Prosedür

Her değişken için, çalışma her katılımcının sırasıyla önceden belirlenmiş ayarlarla ilk sanal yol senaryosunu keşfetmesini gerektirdi. Örneğin, navigasyon hızının araştırılmasında denek ilk sanal yol senaryosunda gezinirken yüksek hız kullanmış ve daha sonra aynı senaryo için hem orta hızda hem de yavaş hızda tekrar etmiştir. Denek farklılıkları fark edebildiyse ve tercih ettiği ortama karar verdiyse, deneyci öğrenme ortamlarının kullanımını sonlandırdı ve bilgilendirme oturumuna geçti. Aksi takdirde, çalışma, sonraki sanal yol senaryosu ile değerlendirmeyi tekrarladı. Her değişken, bulguları yeniden doğrulamak için üç katılımcı içerir.

BULGULAR VE YORUMLAR

Bulgular

Bu bölüm, mikro strateji ile ilgili bir dizi değişken için bire bir değerlendirme oturumlarının bulgularını ve kaydedilen oturumların gözlemlerini rapor eder. Daha sonra bu bulguların yorumlarını içerir.

Yorumlar ve Gözlemler

Bire bir değerlendirme sırasında katılımcılar ve etkileşimde bulunan kişi arasındaki rehberli görüşme yoluyla elde edilen geri bildirimler, navigasyon hızı ve çarpışma tespiti ile ilgili unsurlar için tutarlı yanıtlar ortaya çıkarırken, çevresel zenginlik için verilen yanıtlar tutarsızdı. Seyir hızı değişkeninin tüm katılımcıları normal hızı tercih etti ve çarpışma algılama değişkeninin tüm katılımcıları ‘açık’ ve ‘kapalı’ kategorisi arasındaki farkı not edemedi.

Noldus Observer System kullanılarak yapılan kayıt, hızlı navigasyonun araçta gezinmeyi zorlaştırdığını (kontrolden çıktığını) ortaya çıkarmıştı. Kayıttaki gözlem aynı zamanda çarpışma tespitinin varlığının veya yokluğunun fark edilir görünmediğini de gösterdi. Çarpışma tespiti açıldığında, böyle bir oluşumu önlemek için bazı şeffaf bloklar yerleştirildiğinden, bir katılımcının yoldan çıkmasına izin verilmeyecekti. Ancak kapatıldığında, birkaç katılımcının yol kenarında gezindiği gözlemlendi.


Sabit değişken örnekleri
Sabit ve değişken ile ilgili örnekler
sabit ve değişken
sabit ve değişken örnekleri
Sabit ve değişken Bilişim Dersi
Sabit ve Değişkenler
Sabit Değişken örnekleri Bilişim


Bilgi Alma

Bilgilendirme sorularına verilen yanıtlar iki önemli konuyu ortaya çıkardı. Katılımcılar, özellikle sanal yol senaryolarında gezinmek ve etkileşim kurmak için kullanılan girdi türü ve sanal trafik işaretleri üzerindeki görüntü ve metnin netliği konusundaki endişelerini dile getirdiler.

Navigasyon Hızı

Bulgu, öğrenme ortamının sanal ortamlarında gezinmek için tutarlı bir orta gezinme hızı tercihini ortaya çıkardı. Seyrüsefer hızı için standart bir tercih edilen ölçümün iddia edilmesi pek mümkün olmadığı için, tasarım örneğinde kullanılan orta hız için tutarlı tercih, bu tür seyrüsefer aktivitesinde tercih edilen belirli bir hız aralığının varlığına işaret eder.

Bir öğrenme ortamının tasarım ve geliştirme sürecine birkaç kullanıcıyı dahil etmek, bu uygun hız aralığını belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle, mikro stratejinin bir ilkesinin, üç boyutlu sanal ortamlarda doğru ve kolay gezinmeyi sağlamak için uygun gezinme hızının sağlanması olduğu varsayılmaktadır.

Çarpışma Algılama

Bulgu ayrıca katılımcıların çarpışma algılamalı sanal ortamlar ile onsuz sanal ortamlar arasındaki farkı not edemediklerini ortaya koydu. Sanal ortam, gerçek dünyada mevcut ve gözlemlenebilir bir bağlamı simüle ettiğinden, katılımcıların sanal ortamda bulunan herhangi bir sanal nesneyle kasıtlı olarak çarpışma eğilimi olmadı. Bu muhtemelen onların çarpışma algılama özelliğinin varlığını fark edememelerini açıklayabilir.

Kaydın gözlemlenmesi bir şekilde ilginç bir çıkarıma işaret ediyor. Çarpışma tespiti fark edilebilir gibi görünmese de, öğrenme ortamında sunulan bağlama bağlı olarak, çarpışma tespiti özelliği istenmeyen yanlış anlamaları önlemek için bir müdahale olarak kullanılabilir. Önceki örnekte, çarpışma algılama olmadan, sanal ortam katılımcının yol kenarından kolayca gezinmesine izin verdi.

Bu bağlamda, öğrenme ortamının bu tür bir navigasyonun aslında kurala aykırı olduğunu açıklamak için herhangi bir müdahale sağlamaması durumunda, katılımcının sanal arabasını kısmen yoldan çıkarmasına izin verilmesi yanılgıya neden olabilir. Böyle bir durumda, çarpışma algılamalı sanal ortamda olduğu gibi, çarpışma algılama açıkken yol kenarlarına şeffaf blok yerleştirilmesi, katılımcının yoldan çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Buna paralel olarak, gerçek dünya bağlamını simüle eden sanal bir ortamda çarpışmayı algılamanın çok önemli olmadığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte, çarpışmayı algılama, bazen sanal bir ortamda gezinirken ve etkileşim kurarken hatalı anlamayı ortadan kaldırmak veya önlemek için bir müdahale işlevi görebilir.

Çevresel Zenginlik

Çevresel zenginlik tercihindeki tutarsızlık, öğretim tasarımı modeli için ek özel ilkelerin varsayılmasına yardımcı olmaz. Bu bulgular daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bunlar, her değişken için belirli bir tercih modu olup olmadığını kontrol etmek ve tercih modu ile farklı durumsallıklar arasında korelasyon olup olmadığını test etmek için daha büyük bir örneklem boyutu üzerinde bir anket yürütmeyi içerebilir, örn. bireysel farklılıklar ve bağlam farklılıkları. Bu tür ileri araştırmalar daha sonra mikro strateji için ek ilkeler hipotezleri türetmeye yardımcı olabilir.

Giriş Tipi

Bilgilendirme oturumu, ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri olarak girdi türünü ortaya çıkarmıştı. Birçoğu, sanal ortamlarda gezinmek için fareyi kontrol etmede zorluk bildirdi. Bu, alternatif bir girdi türüne sahip olma ihtiyacının varsayılmasına yardımcı olur. Bu çalışma, en uygun girdi türünü belirlemeye yönelik araştırmaları veya üç boyutlu sanal ortamda gezinmek için kullanılan iki boyutlu girdi aygıtlarının eksik boyutuyla başa çıkmak için ek gezinme metaforu kullanma ihtiyacını içerecek şekilde genişletilebilir.

Netlik

Bilgilendirme oturumu, sanal yol senaryolarında kullanılan trafik işaretlerinde ortaya çıkan görüntü ve metinlerin netliği konusundaki sorunları da gündeme getirdi. Bu nedenle, bir başka varsayımsal mikro strateji ilkesi, özellikle öğrenme ortamı bu unsurları vurguluyorsa, net görüntüleri ve okunaklı metni sanal ortamlara dahil etmektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir