Elektro-Mekanik Sistem – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Elektro-Mekanik Sistem – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Nisan 2022 Elektro mekanik ne demek Elektromekanik sistem örnekleri Elektromekanik sistemler PDF 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Bir Elektro-Mekanik Sistemin H-Infinity Statik Çıkış-Geri Bildirim Kontrolüne İlişkin Sonuçlar

Bu makale, bir elektromekanik sistem test yatağında H-Infinity statik çıkışlı geri besleme kontrolör uygulaması karşılaştırma sonuçlarını sunar. Elektromekanik sistemlerde, tam durum geri bildirimini elde etmek ve uygulamak pahalıdır ve bazen zordur. Elektromekanik sistemlerdeki belirsizlikler ve bozulmalar optimal kontrolörün performansını etkiler; kontrolörler de önceden belirlenmiş istenen yapıları gerektirebilir.

Bu yazıda, bir yay kütle damper elektromekanik sistemleri için statik çıkış-geri besleme kontrolü için basitleştirilmiş gerekli ve yeterli koşullar yeniden gözden geçirilmiştir. Bu makale, H-Infinity çıktı-geri besleme kazancını belirlemek için birleştirilmiş tasarım denklemlerini çözmek için sayısal olarak verimli bir çözüm algoritmasının uygulanmasını göstermektedir. Başlangıç ​​stabilize edici çıkış geri besleme kazancına gerek yoktur. Önerilen yöntemin etkinliği, optimal çıktı-geribildirim, H-Infinity çıktı-geribildirim ve durumun karşılaştırılması yoluyla gösterilmiştir.

H-Infinity kontrol teknikleri ve statik çıktı-geri besleme, Sistemler ve Kontroller Topluluğunda çok titiz araştırma problemleridir. Statik çıktı-geri besleme kontrolörlerinin uygulanması daha ucuzdur ve pratikte daha güvenilirdir. Özellikle, statik çıkış-geri besleme kontrolörleri, yedek kontrolörler olarak, yani normal çalışma sırasında aktif olmayan, ancak arıza durumunda kullanılan kontrolörler olarak kullanılabilir. Bu nedenle yedekleme kontrolörleri mümkün olduğunca basit olmalıdır.

Pratik bir statik çıktı-geri besleme kontrolörünün tasarımında önem taşıyan konular arasında (i) hesaplama basitliği, (ii) yalnızca ölçülebilir miktarlarla çalışma ve (iii) sonlu bir zamanda uygulanabilirlik yer alır. Bununla birlikte, test yatakları gibi endüstri üzerindeki uygulama deneyimleri ve sonuçları, popüler literatürde nadiren yayınlanmıştır. Bu yazıda, pratik ve uygulanabilir H-Infinity çıktı-geri besleme kontrolörü sağlayan ve yukarıdaki sorunları ele alan bir tasarım prosedürü sunuyoruz.

Syrmos, statik çıktı geri besleme kontrolünün mükemmel bir anketini sunar. OPFB optimal kontrol çözümünün üç eşleştirilmiş matris denklemi olarak tanımlandığı iyi bilinmektedir. Bu denklemleri çözmek için sıralı bir sayısal algoritma Moerder ve Calise’de sunulmaktadır. Bu algoritma genişletilmiş ve içinde uçak kontrol tasarımı için kullanılmıştır.

Pratik sistemler için belirlenmesi zor olan bir başlangıç ​​çıktı-geri besleme kazancına ihtiyaç vardır. Bazı yeni sonuçlar bu sorunları ele almaktadır; Jen Te Yu, iki cebirsel Riccati Denklemi artı bir projektif kuplaj koşulu açısından optimal statik çıktı-geri besleme problemi için bir çözüm sağlar. Standart Lineer Kuadratik Regülatör (LQR) yöntemlerini kullanarak bulması kolay olan, bir başlangıç ​​stabilize edici durum geri besleme kazancı gerektiren bir Algoritma sunulmuştur.


Elektro mekanik ne demek
Elektromekanik sistemler PDF
Elektromekanik sistem örnekleri
Elektromekanik Mühendisliği
Elektro-mekanik Montaj İşçisi
Sistem aŞ Ankara
Elektromekanik firmaları
Elektromekanik Sistemler Ders Notu


Yang ve Moore, alternatif projeksiyonlara dayalı statik çıktı geri bildirimi için bir algoritma sunar. Yalnızca iki bağlı matris denkleminin çözümünü gerektiren çıktı-geri besleme kararlılığı koşulları verilmiştir. OPFB tasarımı için bazı güncel LMI yaklaşımları sunulmaktadır. Bunlar, örneğin MATLAB LMI araç kutusunu kullanarak OPFB kontrolörlerinin tasarımına izin verir. Ancak birkaç sorun hala açık. Çözüm algoritmalarının çoğunun uygulanması zordur ve başlangıç ​​stabilize edici kazanç gereksinimleri gibi sınırlı çözüm prosedürlerine sahip olabilir.

H-Infinity tasarımı, girdi-çıktı ortamında orijinal formülasyonundan bu yana kontrol teorisinin incelenmesi ve analizinde önemli bir rol oynamıştır. Durum-uzay çözümleri, birkaç ilişkili Riccati denkleminin çözülmesini gerektiren lineer zamanla değişmeyen durum için titizlikle türetildi.

Daha sonra, lineer kontrol problemi sıfır toplamlı iki oyunculu bir diferansiyel oyun olarak ortaya konduktan sonra problemle ilgili daha fazla fikir verildi. Dinamik geri besleme kullanan OPFB durumunu da göz önünde bulunduran mükemmel bir tasarım tedavisi verilmiştir.

Statik çıktı geri besleme problemine bir çözüm Gu ve Misra tarafından sınırlı bir sistem sınıfı için tek bir ARE ve ilgili bir negatif kesinlik koşulu açısından verilmiştir. Geromel ve Peres, serbest parametre matrisli tek bir ARE cinsinden stabilize edici bir statik çıktı geri beslemesi için yeterli bir koşul ve artı kazanç matrisi biçiminde bir koşul verir.

Bir hesaplama algoritması önerilmiştir. Kucera ve de Souza, bu yapıları kullanarak statik çıktı geri besleme kontrolünü stabilize etmek için gerekli ve yeterli koşulları sağlar. Gadewadikar et al. bir H-Infinity statik çıktı geri besleme kontrolünün varlığı için gerekli ve yeterli koşulları elde etmek için bu koşulları genişletin.

H-Infinity yaklaşımının, statik OPFB tasarımı için, yalnızca iki bağlı matris denkleminin çözümünü gerektiren basitleştirilmiş bir çözüm prosedürü elde etmek için kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu, sonuçları açıklar ve aydınlatır. Yani tasarım, üç birleştirilmiş denklemin çözülmesini gerektiren optimal kontrolden daha basit tasarım denklemleri sağlar. Statik çıktı geri beslemeli H-Infinity çözümünün, sıfır toplamlı diferansiyel oyun için genellikle iyi tanımlanmış bir eyer noktası vermediği gösterilmiştir.

Günümüzün endüstriyel sistemleri, karmaşık ve muhtemelen bilinmeyen dinamiklere, bilinmeyen rahatsızlıklara ve sürtünme ve ölü bölge dahil doğrusal olmayan etkilere ve farklı zaman ölçeklerine sahip çoklu dinamiklere sahiptir. Bu tür sistemler arasında VLSI imalat konumlandırma sistemi, sabit disk sürücüleri, yüksek hızlı robotik montaj sistemleri, CNC takım tezgahları bulunur.

Elektromekanik sistem üzerindeki uygulama deneyimleri birçok forumda ele alınmaktadır, Kuljaca ve diğerleri, yüksek gerçek zamanlı hesaplama platformu uygulamasına sahip bir endüstriyel motor sürücü sistemine uygulama için yeni bir sinir ağı geri adım atma denetleyicisi önerdiler. Bu makale, H-Infinity sonuçlarının elektromekanik sistemlerde nasıl kolayca uygulanabileceğini açıklamaktadır.

Makale şu şekilde düzenlenmiştir – sonraki iki bölüm, sayısal tasarım algoritmaları ile en son H-Infinity sonuçlarını içeren çıktı-geri besleme tasarım tekniklerini, optimal çıktı-geri besleme kontrolörü hakkında açıklamayı ve algoritmanın eksiksiz olması için sunulmuştur. Bölüm IV, kütle yay damperi test yatağı ile uygulama platformunu detaylandırmaktadır. Son olarak, sunulan H-Infinity OPFB kurulumu ile optimal OPFB olan SVFB’nin sonuçlarını karşılaştırıyoruz.

Üç hedefimiz var. Öncelikle tasarım ile OPFB için gerekli ve yeterli koşulları veriyoruz. İkinci olarak, başlangıç ​​stabilize edici kazanç gereksinimi olmayan daha az kısıtlayıcı bir sayısal çözüm algoritması öneriyoruz. Üçüncü olarak, uygulanan denetleyicilerin performansını karşılaştırırız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir