Uygulama Platformu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uygulama Platformu – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Nisan 2022 C Android uygulama geliştirme Mobil uygulama hizmeti Mobil uygulama teknolojileri Uygulama yapma programları 0
Amortisman Süresi

Uygulama Platformu

Sisteme kullanıcı arabirimi, çok çeşitli denetleyici özelliklerini, yörünge oluşturma, veri toplama ve çizim özelliklerini destekleyen bir PC pencere ortamı aracılığıyla sağlanır. Deneysel kontrol sistemi kurulumu ve gerçek zamanlı uygulama platformu gösterilmektedir.

Yaylı kütle damper aparatı, rijit gövdeler, lineer tahriklerde esneklik, dişliler ve kayışlar dahil olmak üzere bu tür birçok fiziksel tesisi temsil eder. Deneysel alt sistem, elektromekanik tesis, I/O’lu Gerçek zamanlı kontrolör ve Sistem arayüz yazılımı olmak üzere üç alt sistemden oluşur. Gerçek zamanlı kontrol ünitesi, dijital sinyal işlemcisi (DSP) tabanlı gerçek zamanlı kontrolör, servo/aktüatör arayüzü, servo yükseltici ve yardımcı güç kaynaklarını içerir.

DSP, uygulamanın zaman içinde sürekli olarak modellenmesine olanak tanıyan yüksek örnekleme hızlarında kontrol yasalarını yürütme yeteneğine sahiptir. Genel biçim, verilen algoritmanın DSP kontrol panosu tarafından gerçekleştirilebilen eşdeğer sayısal biçimidir. DSP kartı, algoritmayı belirli örnekleme hızında yürütür.

Bu, referans giriş ve geri besleme sensörleri (optik kodlayıcılar) değerlerinin okunmasını, algoritmanın hesaplanmasını ve dijital kontrol çabası sinyalinin dijital-analog dönüştürücüye (DAC) gönderilmesini içerir. DAC, elde edilen dijital kelime akışını bir analoga dönüştürür servo yükseltici tarafından bir akıma dönüştürülen voltaj ve daha sonra bir kuvvete dönüşür.

Mekanizma, motor girişini tesis dinamiklerine göre istenilen çıkışta harekete dönüştürür. Tesis çıkışları, bir darbe akışı veren kodlayıcılar tarafından algılanır. Darbeler, DSP kartındaki bir sayaç tarafından çözülür ve gerçek zamanlı kontrol algoritmasına dijital konum kelimesi olarak sunulur.

Tam durum geri beslemeli lineer ikinci dereceden regülatör uygulanır, dört durumlu iki serbestlik derecesi konfigürasyonu kullanılır ve durumlar, durum uzayı denklemleri tarafından açıklanan modele göre kütle konumları ve oranlar olarak seçilir.

UYGULAMA SONUÇLARI

Amacımız sistemde mevcut olan bozulma ile performans analizi yapmaktır. Sürtünme servo mekanizmalarda her zaman mevcuttur ve izleme gecikmelerinden, kararlı durum hatalarından ve istenmeyen yapışma-kayma hareketinden sorumludur. Genel olarak, sürtünmeden kaynaklanan yanlışlıklar her zaman yüksek kazanç veya integral eylem kullanımı ile telafi edilemez. Sistemdeki bozulmayı ortaya çıkarmak için kütle 2’ye bağlı bir damper kullanılır.

Sistem, karşılaştırma için üç yöntem kullanılarak dengelenir: sınırlı L2 kazancı OPFB, optimal Durum geri beslemesi ve Optimal OPFB. Algoritma 1, sınırlı L2 kazancı OPFB’yi hesaplamak için kullanıldı ve optimal SVFB ve OPFB kazançlarını hesaplamak için standart algoritmalar kullanıldı. Algoritma 1’in bir başlangıç ​​stabilize edici OPFB kazancı gerektirmediği vurgulanırken, optimal OPFB kazancının belirlenmesi, bir başlangıç ​​stabilize edici OPFB kazancının bulunması ihtiyacından dolayı zordu. Tasarım algoritmalarının etkinliğini görmek için, sistem performansı birlik adım için test edilir, referans girişi kapalı döngü yapısını tanımlar.

Sınırlı L2 kazanç çıkış geri beslemesi K’nin hesaplanması için Q ve R’nin seçilmesi gereklidir. H-Sonsuz statik çıkış geri besleme kontrolör kazançları γ =10 ile elde edilir. Verilen γ , Q ve R için önceki bölümde açıklanan algoritmalar kullanılarak, K kontrol sinyali MATLAB kullanılarak birkaç saniye içinde kolayca bulunabilir. Zaman tepkisi ve kapalı döngü kutupları tatmin edici değilse, Q ve R’nin elemanları değiştirilebilir ve tasarım tekrarlanabilir. Tasarımı birkaç kez tekrarladıktan sonra tasarım parametrelerini olarak seçtik.


Uygulama yapma programları
Mobil uygulama hizmeti
C Android uygulama geliştirme
Mobil uygulama geliştirme örnekleri
Mobil uygulama teknolojileri
Android uygulama geliştirmek için hangi dil
Native mobil uygulama
Hazır teslim mobil uygulama


Burada Cs =[0 .02 1 .001] alınan çıktıyı tanımlarAğırlıklı olarak sırasıyla kütle 1 ve kütle 2 oranlarında %2 ve %0,1 ağırlıklı kütle 2 pozisyonu olarak. İzleme çıktı değişkeni durumu x3’ün, matris Q’daki diğer öğelerden daha ağır ağırlıklı olduğuna dikkat edin. Bu Q, performans çıktıları =Csx temel alınarak seçilmiştir. Bu tasarım, geri besleme çıktısının y = Cx olduğunu ve performans çıktısının farklı olabileceğini göstermektedir.

Gösterilen sonuçtaki zaman simülasyon yanıtları, sınırlı L2 kazancı OPFB, optimal OPFB ve optimal durum geri besleme kontrolü ile karşılaştırılır. Simülasyonlarda, üç kontrolörün tümü orantılı yerleşme sürelerine sahiptir, Durum geri bildirimi, hem sınırlı L2 kazanç çıkış geri bildiriminden hem de optimal Çıkış geri bildiriminden daha iyi geçici tepki özelliklerine sahiptir.

Bununla birlikte, gerçek sistem, optimal tasarım tekniklerinden ziyade H∞ Kontrolü tarafından daha iyi kontrol edilen modellenmemiş dinamiklere ve bozulmalara sahip olduğundan, sınırlı L2 kazanç çıkış geri beslemesi pratik uygulamalar için üstündür. Infact, uygulama sonuçlarını gösterir. Bu şekil, gerçek sistemde L2 kazancının OPFB’nin diğer her iki yöntemden daha iyi performans gösterdiğini açıkça göstermektedir.

ÇÖZÜM

Belge, bir elektromekanik sistem test yatağında yapılandırılmış kontrolörlerin tasarımı ve uygulanması için eksiksiz bir prosedür sunar. Bu yazıda, bir kütle-yay sistemi test yatağında L2 kazanç OPFB, Optimal OPFB ve Durum Geri Besleme Kontrolörlerinin performans analizi yapılmıştır. H-Infinity OPFB için gerekli ve yeterli koşullar türetilmiştir. L2 kazancı OPFB için bir hesaplama algoritması sunulmaktadır. Uygulama sonuçları, H- Infinity OPFB’nin bozulma olduğunda üstün sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Termik güç sistemi frekans kontrolü için doğrusal olmayan bir kontrol şeması açıklanmıştır. Doğrusal olmayan kontrolör, sistemin fonksiyon kararlılık analizini açıklayarak geliştirilmiştir Kontrolör, herhangi bir giriş için sistemin kararlılığını sağlar. Tanımlanan kontrol şemasının düzgün çalışmasını gösteren simülasyon sonuçları verilmiştir. Kağıt, kararlılık analizini ve kontrolör tasarımını ayrıntılı olarak açıklar.

Kağıt, üretim oranı kısıtlaması ile izole edilmiş termo güç sistemi için frekans kontrolörü ile ilgilidir. Güç sistemleri kuralsızlaştırma çağına girdikçe frekans kontrolü giderek daha önemli hale geliyor. Yükleri tam olarak programlamak imkansız değilse de çok zorlaşıyor, bu nedenle güç sistemindeki yük dalgalanmaları daha belirgin hale geliyor.

Yan hizmetlerin gelişmekte olan pazarları, ikincil kontrolde kullanılan birincil kontrolörlerin ve türbinlerin sürekli değişmesi anlamına gelir. Bu değişiklikler, birincil türbinler ve kontrolörler dikkatli bir şekilde seçilmedikçe, stabilite sorunları da dahil olmak üzere, geleneksel kontrol şemaları kullanıldığında ciddi sorunlara neden olabilir.

Birçok yardımcı jeneratör, özellikleri olarak üretim hızı kısıtlamasına sahiptir ve ikincil denetleyici parametreleri dikkatli bir şekilde tasarlanmazsa, üretim hızı kısıtlamasının varlığı, sistemin kolayca kararsız hale gelmesine neden olabilir. Burada, herhangi bir gerçekçi çalışma koşulunda kararsızlığı önleyecek üretim hızı kısıtlaması olan sistemler için kontrolör tasarım prosedürünü öneriyoruz. Tasarım, tanımlayıcı fonksiyon yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir