Fonksiyon Analizi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Fonksiyon Analizi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Nisan 2022 Azalan verimler kanunu Eş ürün eğrisi özellikleri Üretim fonksiyonu Üretim olanakları eğrisi 0
Yönlendirme Algoritması

Üretim Hızı Kısıtlı İzole Termik Güç Sistemi için Doğrusal Olmayan Frekans Kontrol Cihazı Tasarımı

Frekans ve yük frekansı kontrolü ile ilgili literatür çoktur. Birçok adaptif olmayan şema verilmiştir. Yapay Sinir Ağları (NN) yük-frekans kontrolü anlatılmaktadır. NN kontrolörleri kullanılarak elde edilen sonuçlar iyidir. Ancak, açıklanan kontrolörler eğitim gerektirir. Eğitim aşaması gerektirmeyen sinir ağı kontrol şeması verilmiştir.

Ancak, bu kontrol şemalarının hiçbiri üretim hızı kısıtlamaları olan sistemlerle ilgilenmez. Çoğu durumda kontrollü süreci tanımlayan sorunsuz sürekli işlevler gereksinimi nedeniyle doygunluğu olan sistemleri kontrol etmek için sinir ağlarının kullanılmasıyla ilgili ciddi sorunlar vardır. Bu problemle başa çıkmanın bir yolu, adaptif olmayan bulanık kontrol kullanmaktır.

Adaptif olmayan bulanık kontrol, geleneksel PI kontrolörlerinden daha iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, denetleyicinin tasarımı buluşsaldır ve zaman alıcıdır.

Makale aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.Fonksiyon yaklaşımını açıklayan kısa bir ön izleme verilmektedir. Üretim oranı kısıtlamalı bir izole termo güç sistemi modeli verilmiştir. Tanımlama fonksiyonu kullanılarak sistem kararlılık analizi verilmiştir. Kontrolör tasarımı detaylandırılır ve simülasyon sonuçları verilir. Son olarak, sonuç verilmiştir.

Açıklamanın Kısa Önizlemesi

Fonksiyon Analizi

Tanımlama işlevi, doğrusal olmayan statik özelliğin harmonik doğrusallaştırma yöntemiyle tanımlanan doğrusal olmayan elemanın eşdeğer kazancıdır. Doğrusal olmayan sistemin doğrusal ve doğrusal olmayan kısımlarını ayırabiliriz.

Fourier serisi katsayılarının ifadeleri, sadece basit doğrusal olmayan elemanlar için tanımlayıcı fonksiyonun belirlenmesi için kullanılabilir.

Tanımlama işlevi, deneysel yöntemle de belirlenebilir. Deneysel yöntem, değişen genlik ve frekansa sahip sinüzoidal giriş sinyalleri aralığı için doğrusal olmayan elemanın simülasyonunu içerir. Bu yöntem, doğrusal olmayan herhangi bir eleman için kullanılabilir, ancak zaman alıcı olabilir.


Üretim fonksiyonu
Eş ürün eğrisi özellikleri
cobb-douglas üretim fonksiyonu
Üretim olanakları eğrisi
Azalan verimler kanunu
toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürün kavramlarını açıklayınız.
Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin


Eğitim Amaçlı Sanal Gerçeklik (VR) Öykü Anlatma Sistemi Tasarlama

Bu makale, sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitici hikaye anlatımı sisteminin öğretim tasarımını ele almaktadır. Gerçekten de, eğitimde hikaye anlatıcılığının önemi uzun zamandır bilinmektedir. Hikayeler, öğretme ve öğrenmede güçlü araçlar olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Hikaye anlatımında sanal gerçeklik (VR) gibi ileri teknolojiden yararlanma çabaları olsa da, araştırma çalışmalarının çoğu, sonunda her yerde kullanılabilirliğini sınırlayan pahalı ve hantal ayarlar içeren sürükleyici VR’ye odaklanır.

Bu nedenle, bu proje, eğitim amaçlı olarak masaüstü VR olarak da bilinen sürükleyici olmayan VR’nin potansiyelini araştırıyor. Bu alternatif, düşük maliyetli ve uygun fiyatlı VR teknolojisi, yalnızca geleneksel bilgisayar ayarlarını gerektirir, ancak öğrencilerin gezinebileceği ve etkileşimde bulunabileceği etkileşimli, gerçek zamanlı üç boyutlu bir sanal ortam (VE) sunabilir. VR hikaye anlatımı sistemini oluşturmak için yapılandırmacı bir öğretim tasarımı teorik çerçevesi benimsenmiştir. Bu hikaye anlatım sistemi, hedeflenen öğrencilere yangın güvenliği bilgisi sağlamayı amaçlamaktadır.

Hikayeler, öğretme ve öğrenme için güçlü ve gelecek vaat eden bir eğitim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hikayeler öğrencilerin dikkatini çeker ve böylece belirli mesajları onlara daha kolay iletebilir. Vaka çalışmaları, kritik olaylar, rol oynama ve simülasyonlar gibi eğitim amaçlı yaygın olarak kullanılan bazı popüler hikaye tabanlı teknikler vardır.

Hikayeler aracılığıyla, gerçekleri anlatmaktan daha ilgi çekici bir şekilde anlam yaratır ve keşfederiz. Hikaye anlatımı, gerçeklerin hatırlanmasını kolaylaştırdığı, anlamayı kolaylaştırdığı, eleştirel düşünmeye yardımcı olduğu ve dikkat ve konsantrasyon çektiği için bir eğitim aracı olarak etkilidir.

Öğretme ve öğrenmede hikayelerin gücü, anlatı perspektiflerinden sergilenir. İnsan anlayışı kavramlar olarak değil, anlatı biçiminde düzenlenmiş hikayeler olarak ortaya çıkar. Hikaye anlatımı, açık ve prosedürel bilginin günlük hayatımızdan yapılandırıldığı gerçek yaşam sürecini taklit eder.

Bu nedenle, hikaye anlatımı, öğrencilerin bir öğrenme ortamında hikayeler yoluyla aktif olarak bilgiyi yapılandırdığı yapılandırmacı öğrenmeyi kolaylaştırma potansiyeline sahiptir.

Temel olarak, doğrusal ve doğrusal olmayan hikaye anlatımı (etkileşimli hikaye anlatımı) olmak üzere iki tür hikaye anlatımı vardır. Bu iki hikaye anlatımının temel ayırt edici özelliği, hikaye anlatma sürecinin kendisidir. Bu proje, hikayenin kesin gelişimini bilmeden, kavramların ve fikirlerin hikaye anlatımı sürecinin ana gövdesi olduğu doğrusal olmayan hikaye anlatımına odaklanacaktır. Doğrusal olmayan hikaye anlatımı, anlatıların her zaman epizodik olarak ilerlemediği gerçek hayata daha çok benzer. Doğrusal olmayan hikaye anlatımı, izleyicinin hikayenin nasıl ilerleyeceğine karar verme hakkına sahip olmasını sağlar.

Öğretme ve öğrenmede hikâye anlatımı yöntemini uygulayan araştırmacılar bulunmaktadır. Kelleher, Pausch ve Kiesler, bilgisayar programlama öğrenimini desteklemede hikaye anlatımının etkinliğini göstermektedir. Casey et al. ayrıca mekansal içeriği öğretmek için etkili bir bağlam sağlamada blok oluşturma etkinlikleri yoluyla hikaye anlatımının etkinliğini gösterir. Palmer, Harshbarger ve Koch, hikaye anlatımının hayal gücünü, yaratıcı düşünmeyi, dil becerilerini ve işbirlikçi öğrenmeyi kolaylaştıran zengin bir etkileşimli süreç olduğu için dil ve okuryazarlığı geliştirmek için yapılandırmacı bir model olarak hikaye anlatımını iddia ediyorlar.

Öğretme ve öğrenmeyi kolaylaştırmada hikaye anlatımının potansiyelini fark eden bu makale, üç boyutlu VR teknolojisini kullanan eğitici bir hikaye anlatımı sisteminin öğretim tasarımını ele almayı amaçlamaktadır. Bu makale aynı zamanda mevcut hikaye anlatımı yaklaşımlarını ve masaüstü-VR olarak da bilinen sürükleyici olmayan VR’nin hikaye anlatımı yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırma potansiyelini gözden geçirmektedir.

HİKAYE ANLATIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Sanal Olmayan Gerçeklik (VR) Tabanlı Hikaye Anlatımı

Hikaye anlatımı platformları, sözlü hikaye anlatımından, kitaplardan, müzikten, tiyatrolardan, filmlerden teknolojiyle geliştirilmiş hikaye anlatım sistemlerine kadar çok geniştir. Geleneksel hikaye anlatımı yaklaşımlarının yanı sıra, mevcut hikaye anlatımı yöntemleri, örneğin elektronik multimedya tabanlı hikaye anlatımı sistemleri gibi yaygın olarak kabul gören teknolojilerle geliştirilmektedir. Hikâye anlatıcılığının çeşitli roman yaklaşımları da vardır.

Hikaye anlatımı süreci, katılımcıların fiziksel nesneler (belirli bir hikayede görünen), sensörler ve fiziksel simgeler de dahil olmak üzere tüm araçlarla birlikte bir ön kurulum odasına yerleştirildiği multimedya fiziksel hikaye anlatımı teknolojisi ile gerçekleştirilir. aktüatörler. Ancak, bu tür hikaye anlatımı, hacimli ayarlar gerektirir.

Ayrıca katılımcıların önceden tasarlanmış sınırlı bölgeyi fiziksel olarak keşfetmelerini ve kaba motor (çoğunlukla eller) kullanarak etkileşim kurmalarını gerektirir. Hikaye anlatımının çekiciliğini, katılımını ve eğitici faydalarını artırsa da, yaygın olarak kullanılması uygun olmayabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir