Deneyimsel Bakış Açısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Deneyimsel Bakış Açısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Temmuz 2022 Anlatıcı bakış Açıları Çalışma Kağıdı Bakış Açıları örnek Sorular Çoğulcu bakış açısı örnekleri Kaç çeşit anlatıcı vardır 0
Yönlendirme Algoritması

Bilgi Yönetimine Deneyimsel Bakış Açısı

Son birkaç on yılda, maddi olmayan varlıklar, yani değeri herhangi bir fiziksel nitelik açısından ölçülemeyen varlıklar tarafından temsil edilen kurumsal servetin artan bir oranının görüldü. Yüzyıllar boyunca fiziksel varlıklardan en büyük değeri elde etmek üzere şartlandırılmış yönetim düşüncesi, üstün ürünler ve çözümler sunmak için gerekli yeteneklerin oluşturulmasında bu maddi olmayan varlıkların kullanımını kendi kapsamına almak zorunda kalmıştır.

Bilgi yönetimi disiplini (KM) doğdu ve bilginin özümsenmesine, yayılmasına, hasat edilmesine ve yeniden kullanılmasına yönelik örgütsel süreçlerin, sorumlulukların ve sistemlerin gamını kapsayacak şekilde geldi. Daha basit bir ifadeyle KM, “Kurum bilgisini nasıl güncelleyebilir ve daha etkin kullanabilir?” Sorusunun cevabıdır.

Dünyanın en başarılı kuruluşlarından bazıları, kurumsal, akademik veya devlet kurumlarına önemli ölçüde yatırım yapıyor. Gelirlerinin en az %10’unu bilgiyi yönetmeye harcar. Dünya Bankası’nın yıllık KM bütçesi 50 milyon dolardır. IBM, 1994 yılına dayanan en eski resmi KM girişimlerinden birine sahiptir.

Endüstriler arasında önemli faydalar rapor edilmiştir.  FDA başvuru sürecini hızlandırmak için KM’yi uyguladı ve tek bir üründe 30 milyon dolar tasarruf sağladığını bildirdi.

British Petroleum yılda 400 milyon dolar tasarruf tahmininde bulunurken, Chevron 8 yılda 2,5 milyar dolarlık operasyonel maliyet tasarrufu keşfetti. Tufts Üniversitesi’nin tıp fakültesi, müfredatını entegre etmek için KM’yi kullandı ve tıp eğitimi için ulusal bir model olarak selamlandı.

Ancak KM, Storey ve Barnett’in (2000) belirttiği gibi katışıksız bir nimet değildir. Her kuruluş, kendine özgü yetkinliklerini, isteklerini ve iş bağlamını dikkate alan bir BY stratejisi oluşturmalıdır.

Infosys Technologies (NASDAQ: INFY), her çalışanı diğer her çalışanın bilgisiyle güçlendirmeyi amaçlayan KM için dahili olarak ayrıntılı bir mimari tasarladı, geliştirdi ve devreye aldı. Şirketin bilgi paylaşımı cephesindeki başarısı, şirketin 2003’te Global MAKE (en beğenilen bilgi işletmeleri) kazananı ve 2002, 2003’te Asia MAKE kazananı olmasıyla teyit edildi.

KM mimarisinin temel unsurları arasında, KM faydalarının ödüllendirilmesi, tanınması ve ölçülmesi için kapsamlı bir mekanizma olan Bilgi Para Birimi Birimi şeması; KShop, şirket içinde oluşturulmuş kurumsal bilgi portalı; ve Infosys bağlamında bilgiyi oluşturan 1800 konu alanından oluşan dört seviyeli bir sınıflandırma olan bilgi hiyerarşisidir.

BY yolculuğu boyunca, BY’yi başarılı bir şekilde uygulamak için organizasyonların ne yapması gerektiğine dair büyük bir düşünce bütünü de topladık ve bu makalenin amacı, bu düşüncenin bir kısmını iletmek gerekir.


Çoğulcu bakış açısı örnekleri
Kaç çeşit anlatıcı vardır
Anlatıcı bakış Açıları Çalışma Kağıdı
Hakim Bakış Açısı örnek
bakış açısı ile Gözlemci bakış Açısı arasındaki farklar
Bakış Açıları örnek Sorular
Anlatıcılar


KM İÇİN İŞ DURUMU

Hedefine ulaşmak için BY’nin organizasyonel zihnin her köşesine sızması ve organizasyon içinde bir paylaşım kültürü yaratması gerekir. Hewlett-Packard’ın eski CEO’su Lew Platt’ın aşağıdaki kesin ifadesi, KM için durumu özetliyor: “HP, HP’nin ne bildiğini bilseydi, üç kat daha karlı olurduk.”

KM’ye güçlü bir şekilde odaklanmak, dünya çapında önde gelen kuruluşlara inkar edilemez temettüler ödedi. Bu yılın Global MAKE kazananları, hissedarlarına toplam %19,6 getiri sağladı, bu da Fortune 500 medyanının %9,1’inin iki katı.

Benzer şekilde, bu önde gelen KM uygulayıcıları, Fortune 500 medyanı %18,5’e karşılık %30,4’lük bir sermaye getirisi göstermiştir. Bu kazananlar, Fortune dergisinin En Beğenilen Şirketler listesi ve Business Week dergisinin dünyanın en iyi markaları listesi gibi diğer onur listelerinde de önemli bir yere sahiptir.

Chard ve Bartlett, KM için aşağıdaki itici güçleri belirledi: sürekli öğrenmeyi zorunlu kılan, bilgi odaklı bir çağda değişimin hızı; yeni çevreler ve kültürel ve ekonomik konular hakkında bilgi edinmek anlamına gelen küreselleşme; iyi kullanıldığında yeni kaldıraç sağlayan yeni teknolojilerin ortaya çıkışı; çok daha iyi bilgi paylaşımına ihtiyaç duyan sanal çalışmadaki artış; proaktif ve çevik olması gereken şirketleri karşılamak için tüm paydaşlardan artan beklentiler; kurumsal avantaj için bireylerin bilgisinden yararlanma zorluğunu vurgulayan ve büyümedir.

1. Kurumsal iletişimi artırmak
2. Rekabet avantajı elde etmek
3. Çalışanlar arasında işbirliğini artırmak
4. Müşteri ilişkilerini geliştirmek
5. Daha verimli olmak
6. Yenilikçilik
7. Önceki hatalardan ve başarılardan ders almak
8. Örtük bilgiyi yakalama ve elde tutma

BY etkinliği, aşağıda sıralandığı gibi, güçlü bir şekilde sosyal ve entelektüel sermaye yönlerine odaklanırken, BY’nin başarısı mutlaka finansal sermayenin geliştirilmesi açısından ölçülmelidir. Yukarıdaki Chase’den (2003) alıntılarımızın gösterdiği gibi, başarılı KM benimseyenler durumun böyle olduğunu bulmuşlardır.

ORGANİZASYONEL KM MİMARİSİ OLUŞTURMAK

KM için bir organizasyon mimarisi aşağıdaki özellikleri göstermelidir:

• Motivasyon: İnsanların bilgiyi paylaşmak istemesini sağlamalıdır.
• Kolaylaştırma: Bunu onlar için kolaylaştırmalıdır.
• Farkındalık: İnsanları oluşturulan KM mimarisinden ve onu kullanmadaki rollerinden haberdar etmelidir.

BY girişimi zaman içinde geliştikçe, yukarıdakilerin her birine ayrılması gereken göreceli kuruluş çapındaki çabayı kavramsal olarak tasvir eder.

KM başarısı, her organizasyonun iş ve kültürel bağlamına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış bir mimariye bağlıdır. Böyle bir mimari dört temel boyutu ele almalıdır: insanlar, süreç, içerik ve teknoloji.

Bu dört boyut boyunca bir KM mimarisi tarafından ele alınması gereken temel hususları özetlemektedir. Aşağıda sıralananlar, bir KM mimarisi oluştururken ele alınması gereken insan, süreç, içerik ve teknoloji boyutlarıyla ilgili birkaç temel zorluktur.

Teknolojiye Ne Kadar Çaba Harcanacağına Karar Vermek

Adından da anlaşılacağı gibi, bilgi teknolojisi (BT), bilgiyi sınıflandırma, depolama ve sunmanın yanı sıra organizasyon genelinde hızlı ve etkili akışını sağlamak için bir mekanizmadır. Bu yetenekler BY için çok kritik olduğundan, BT kullanımına önemli bir vurgu yapmayan herhangi bir başarılı BY uygulamasını tasarlamak zordur.

Bununla birlikte, çeşitli tonlardaki satıcılar tarafından özgürce teşvik edilen bir eğilim olan BT’ye aşırı güvene karşı korunmak gereklidir. Açıkçası, BT kullanımı makul, uygun, tercihen yatırım getirisi odaklı ve en önemlisi kuruluş içinde net bir strateji ve sahiplenme ile desteklenmelidir.

Popüler bir ölçüt, bilgi yönetimini uygulamak için harcanan çabanın ve yatırımın üçte birinden fazlasının teknolojiye gitmemesi gerektiğidir. BT odağının kapsamı, hedef kitlenin BT araçlarına aşinalığı ve kullanma istekliliği tarafından yönetilir.

Infosys deneyiminde, KShop, merkezi KM grubunun teknoloji ekibi tarafından herhangi bir özel donanım veya yazılım ürünü kullanılmadan dahili olarak oluşturulduğundan, KM için BT’ye yapılan parasal yatırım son derece küçük olmuştur. Çaba açısından, yatırım üçte bir civarında seyrediyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir