İçeriğin Merkezileşme Derecesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İçeriğin Merkezileşme Derecesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Temmuz 2022 Merkezileşme derecesi Merkezileşme nedir Örgüt yapısı nedir Örgütleme örnekleri 0
Yönetim Uzmanlığı 

Sorumluluğun Merkezileşme Derecesine Karar Verme

KM için insan mimarisiyle ilgili kilit bir soru, KM’yi gerçekleştirmek kimin sorumluluğundadır? Organizasyondaki her birey ve grup, BY’yi başarılı kılmak için çalışmak zorunda olsa da, organizasyonda BY’ye “sahip olacak” belirli bir biçimde tanımlanmış bir grup olmalıdır.

Aynı zamanda, bu argüman, bu merkezi grubun KM’yi gerçekleştirmenin tüm yönleri için tam sorumluluğa sahip olacağını söylemek gibi saçma bir uç noktaya götürülmemelidir. Böylece soru, merkezileşme-desantralizasyon spektrumunda işgal edilecek en uygun pozisyonun ne olduğu sorusuna indirgeniyor.

Bu sorunun cevabı, elbette, organizasyonun özel bağlamına derinlemesine gömülü olan konulara bağlıdır. Üst yönetimin BY için kaynak ayırma konusundaki istekliliğinin kapsamı önemli bir belirleyicidir. Organizasyondaki BY’nin beklentileri de merkezileşme derecesini güçlü bir şekilde belirler; genel olarak, daha fazla “garanti” beklendiği için, sorumluluk daha fazla merkezi gruba geçer.

Deneyimlerimize göre, “kolaylaştırılmış merkezi olmayan yaklaşım” en iyi sonucu verir: KM için teknoloji mimarisi yönetimi—geliştirme, dağıtım ve bakım merkezi bir KM grubu tarafından yapılır. İçerik yönetimi sürecinin tüm aşamaları KM grubu tarafından sabitlenir; ancak, dahili içeriğin oluşturulması sahada gerçekleşmelidir ve KM grubu tarafından kolaylaştırılır. BY stratejisinin kavranması ve uygulanması da merkezi BY grubu tarafından belirlenir.

Bu yaklaşım, merkezi BY grubundaki personelin eğitimi ve geliştirilmesine ve organizasyondaki diğer tüm rollerin bilgi paylaşımı yönüne yönlendirilmesine önemli ölçüde yatırım yapılmasını gerektirir.

Yararlı bulduğumuz bir uygulama, ilk 2 hafta içinde organizasyona katılan her yeni çalışanı kurumsal KM altyapısını kullanma mekaniğine duyarlı hale getirmek için “onları genç yakalamak” olmuştur. Bu sayede organizasyon hakkında bilgi edinme ihtiyaçlarının çok yüksek olduğu bir zamanda KM iplerini öğrenirler.

“Satın Al ve İnşa Et” Kararı

Piyasada KM için çok sayıda paketlenmiş BT çözümü var. Bunlardan bazıları, tedarikçileri tarafından BY paradigması göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve bu nedenle kurumsal BY gereksinimlerini adil bir dereceye kadar destekler. Diğerleri, “KM” etiketiyle yeniden paketlenmiş mevcut ürünlerdir ve bu nedenle, bir kuruluşun gereksinimlerinin yalnızca bir alt kümesini karşılar.

BY’nin tüm avantajlarından yararlanmak isteyen kuruluşlar, daha önce de belirtildiği gibi, bağlamlarına uyan özelleştirilmiş bir BY mimarisi tasarlamaya yatırım yapmalıdır. Teknoloji boyutu için, teknoloji çözümünün KM mimarisinin insan, süreç ve içerik boyutlarına tam olarak uyması gerektiğinden, “inşa” rotası kaçınılmaz hale gelir. Açıkça, satın almaya karşı inşa kararının ekonomisi de göreceli maliyetlerden önemli ölçüde etkilenir.

Infosys deneyiminde, inşa etme kararı büyük ölçüde daha önce atıfta bulunulan özel bilgi hiyerarşimizin içeriğe ve uzmanlığa erişim için merkezi bir mekanizma olması ve teknoloji sistemi tarafından desteklenmesi gerektiği gerçeğinden etkilenmiştir. Benzer şekilde, benzersiz bilgi para birimi (KCU) mekanizmasının desteklenmesi gerekiyordu.

Sistemin bileşik KCU derecelendirmelerini (belgeler için bir kalite ölçüsü) hesaplaması ve kullanması ve belge kullanıcılarına KCU’ları vermeleri ve bireysel KCU hesaplarını yönetmeleri için arayüzler sağlaması gerekiyordu. Ayrıca sistemin, çalışan ve proje verilerini farklı şemalarda saklayan bir dizi mevcut kurumsal veri tabanıyla veri alışverişi yapması gerekiyordu.

Kilit bir gereksinim olan, kurumsal role dayalı erişimi kontrol etme yeteneğinin desteklenmesi gerekiyordu. Diğer bir güçlü ihtiyaç, teknoloji mimarisinin diğer KM mimari öğelerindeki değişikliklere yanıt olarak gelişmesiydi ve olağanüstü derecede esneklik bir zorunluluktu.


Merkezileşme derecesi
Örgütleme örnekleri
Merkezileşme nedir
Formalleşme derecesi nedir
Örgüt yapısı nedir
Örgüt yapısını belirleyen unsurlar
Çapraşıklık derecesi
Kurmay örgütlenme nedir


İçeriğin Merkezileşme Derecesine Karar Verme

Pratik açıdan, içeriğin dağıtım derecesi, üstesinden gelinmesi gereken başka bir zorluktur. Tüm içeriğin tek bir havuzda merkezileştirilmesi mi gerekiyor, yoksa şirket genelinde farklı ceplerde mi yaşıyor ve gelişiyor?

İlk seçenek çekici görünüyor çünkü mimari, yönetim, kullanım, değişiklik yönetimi vb. sadelik gibi özellikler sunuyor. Bununla birlikte, uzmanlık bilgisinin ceplerde gelişmeye devam etmesi ve sorumluluğun (ve gururun) bununla ilişkili olması gerçeği. sahiplik, sürekli geçerliliği için en iyi itici güçtür ve alaka düzeyi, dağıtılmış bir içerik mimarisini gösterir.

Bilgi Paylaşımı için Eşzamanlı ve Eşzamansız Mekanizmaları Kullanma

Bir diğer önemli yön, bilginin kodlanması yoluyla paylaşıma karşı doğrudan, insandan insana işbirlikçi paylaşıma göreceli olarak odaklanılmasıdır. İşbirliği, senkronize mekanizmalar aracılığıyla bilgi aktarımı için insanları “temas halinde” getirmeye olan güveniyle karakterize edilir. İkinci yaklaşım (içerik yönetimi olarak da adlandırılır) eşzamansızdır, depolara bağlıdır ve bilgiyi açıklamanın tanımlanmış yollarını vurgular.

Geleneksel BY bilgeliği, işbirliğini örtük bilgi aktarımı potansiyeli ve içerik yönetimini açık bilgi aktarımı ile ilişkilendirir. Ancak deneyimlerimiz, yenilikçi bir şekilde kullanılan teknolojinin, ikisi arasındaki sınırların bulanıklaşmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Örneğin, teknoloji sistemleri aracılığıyla işbirliği büyük ölçüde eşzamanlıdır ve yine de, örneğin açık kaynak hareketinde olduğu gibi, sanal ekiplerde bilgi aktarımı için heyecan verici olanaklar yaratma yeteneğine sahiptir. İçeriğin temsil ettiği bilgi, örtük bilgi alışverişi için canlı bağlam sağlıyor olarak da görülebilir.

Bu nedenle, organizasyonun örtük bilgisinin içeriğe dönüştürülmesinin, olgun BY programlarının bir özelliği olduğu söylenebilir. E-posta sisteminin üzerinde yer alan teknoloji sistemleri ve işbirlikçi forumlardaki içerik madenciliği aracıları, işbirliği ve içerik yönetimi arasındaki bulanık ayrımları gösteren diğer örneklerdir.

KM’nin Faydalarını Ölçme

BY uygulamaları olgunlaştıkça, faydaları değerlendirecek mekanizmaların ortaya çıkması zorunlu hale gelir. KM metriklerinin eksiksiz bir şekilde ele alınması bu makalenin kapsamı dışındadır ve ilgilenen okuyucu Skyrme’ye başvurabilir.

Deneyimlerimize göre, artan güvenilirlik ve zorluk sırasına göre bir BY programının yararlarını değerlendirmede kullanılabilecek üç kanıt biçimi vardır: anekdotlara dayalı, ankete dayalı ve ölçüme dayalıdır.

Anekdot niteliğindeki kanıtlar “İyi bir KM kullanmam sayesinde projem 12 haftadan tasarruf etti ve müşteriye maliyetin %15’inden tasarruf sağladı” her ne kadar birkaç kanaat önderinin bakış açısını temsil ediyor olsa da, büyük etki için kullanılabilir. Anketler, hedef kitlenin tamamının görüşlerini temsil etmek üzere özenle seçilmiş bir örneğin görüşünü temsil ettikleri için genellikle daha inandırıcıdır.

Örneğin, Infosys’de yapılan bir dahili anket, katılımcıların %99’undan fazlasının KM’nin şirket için gerekli olduğuna inandığını ve %70’inin iyi bilgi paylaşımı uygulamalarının müşterilere somut fayda sağlamaya yardımcı olduğunu söylediğini buldu.

Metrik tabanlı yaklaşım, en güçlü olanıdır, ancak uygulanması en zor olanıdır ve KM uygulamasında yüksek derecede olgunluk gerektirir. Yaklaşımımız, bilgi paylaşımının proje performansının geleneksel göstergeleri üzerindeki etkisini KCU mekanizmasını kullanarak nicel olarak ölçmek olmuştur. Birkaç proje, tasarrufları dolar bazında ölçebildi ve ayrıca iyileştirilmiş kalite, daha hızlı geri dönüş süreleri vb. gibi çeşitli diğer faydaları da raporladı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir