Derecelendirme Ölçüleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Derecelendirme Ölçüleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mart 2022 Performans DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekler Performans ölçüm kriterleri nelerdir Performans ölçüm örnekleri 0

Öğrenme Kazanımları

Bu bölümün altında yatan çalışmanın başlangıç ​​noktası, grup ürünlerinin kalitesine dayalı grup notlarının grup üyelerinin öğrenme kazanımlarını, grup etkinliğini gerçekleştirmekle doğrudan ilgili bilgi ve becerilere yansıtıp yansıtmadığını test etme kaygısıydı. Bu öğrenmeler için bağımsız ve bireysel ölçümler bulunabilirse, bunların grup çalışması sonuçlarıyla olumlu bir ilişkisi olduğu gösterilebilir mi?

Ayrıca, grup işleyişine katkı dışındaki derecelendirmelere dayalı olarak bireysel notlar elde etmek için bazı alternatif yaklaşımları test etmek istedik. Grup çalışmasının bir değerlendirme alıştırması yerine bir öğrenme deneyimi olduğunu kabul edersek, belki de bireylerin performanslarını akranlarının öğrenmesinin kolaylaştırıcıları olarak değerlendirebiliriz. Akran öğretiminin etkililiği algılarına dayalı derecelendirmeler, ürün notlarından bireysel notlar elde etmek için daha iyi bir temel olabilir mi?

Bireysel öğrencilerin öğrenme ile ilgili tartışmalara katılımının daha doğrudan ölçümleri, bu öğrencilerin grup deneyiminden elde edilen öğrenmelerinin daha iyi göstergeleri olabilir mi? Bu ölçüler arasındaki ilişkilerin, daha önce grup sonuç notlarının ve not değiştiricileri olarak grup katkı derecelendirmelerinin kullanımına ilişkin ana hatlarıyla belirtilen varsayımları test etmesi bekleniyordu.

Grup Projesi

Denekler, versiyonları lisans son sınıfta veya kurs yüksek lisans derecesinin bir parçası olarak alınan, finansal hesaplamada bir İş Sistemleri birimine kayıtlı 66 öğrenciydi. Mevcut analizler için sadece 64’ü final sınavına girmiş olsa da 66’nın tamamı sonunda ana grup proje çalışmaları için bir not aldı -52 analizler için veri sağlayan çeşitli derecelendirme araçlarını tamamladı.

Biri dokuz, biri yedi olmak üzere on öğrenciden oluşan beş grupta çalışan tüm öğrenciler büyük bir proje etkinliğini tamamladılar. Gruplar, proje süresi boyunca getirilerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla beş pazar sektöründe sanal yatırımlar yaptı. Her grup, portföyünü gözden geçirmek ve herhangi bir yatırım değişikliğine karar vermek için haftada en az bir kez bir araya geldi. Görüşmeler yüz yüze ve sanal olarak gerçekleştirilmiştir.

Projeyle ilgili öğrenme hedefleri, yatırım kararlarının alınmasında çeşitli bilgi kaynaklarının kullanımını içeriyordu. Bu kaynaklar şirket bilançolarını, finansal haber medyasını, teknik fiyat hareket raporlarını ve makroekonomik endeksleri içeriyordu.

Öğrencilerin, yatırım kararlarının mevcut bilgi yelpazesi tarafından benzersiz bir şekilde belirlenmediğini anlamaları amaçlandı.
Proje üzerindeki çalışmalar, dönemin dördüncü haftasında başladı ve grupların sınıf sunumları yapıp nihai proje raporlarını sundukları on ikinci haftaya kadar devam etti.

Proje için grup puanları ağırlıklı olarak bu nihai raporlara göre belirlendi. Dönem, 13 haftalık sınıf etkinliklerinden ve ardından sınavların yapıldığı dört haftalık bir dönemden oluşuyordu. Bireysel bir öğrencinin grup projesi için aldığı not, ünitedeki final notunun yüzde onuna katkıda bulundu.


Performans ölçütleri nelerdir
Performans ölçüm örnekleri
Performans ölçüm kriterleri nelerdir
Performans ölçüm yöntemleri
Kurumsal performans ölçütleri nelerdir
Performans DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri
Performans göstergeleri Tablosu
Performans kriterleri Nelerdir


Derecelendirme Ölçüleri

Öğrencilerin grup projesi deneyimlerini değerlendirebilecekleri üç araç geliştirildi. İlkinde, öğrenciler grubun işleyişine katkı konusunda grup akranlarının her birini ayrı ayrı değerlendirdi. Kararlarını oluştururken, öğrencilerden, yatırım sektörü ağırlıkları ve belirli firmalar hakkındaki kararlara, medya kaynaklarından ekstra bilgi sağlamaya, konuları tartışmaya ve tartışmaya, grup koordinasyonunu ve tahsis edilen sorumluluklardır.

Beş puanlık bir yanıt ölçeği, tanımlayıcılar tarafından uç ve orta ölçek noktalarında tanımlandı; ‘sürekli ve güvenilir bir şekilde, genellikle işbirlikçi tipik olarak gerçek bir ilgi ve coşku gösterdi’, ‘tatmin edici bir şekilde katıldı, en azından grubun çalışmasının yeterli bir şekilde ilerleyebilmesi için yeterli’ ve ‘ihmal edilebilir bir şekilde katıldı, ya nadiren katkıda bulunuyor ya da basitçe yok’. Beşten bire kadar olan puan değerleri, en az katılımlı ölçek yanıtına kadar verilmiştir.

İkinci araç ayrıca bireysel akranların ayrı derecelendirmelerini gerektirdi, ancak bu sefer bir öğrencinin projenin ilgili konu materyaline ilişkin mevcut anlayışına katkı sağladı. Öğrencilere projenin altında yatan ana konu alanları ve öğrenme hedefleri açıkça hatırlatıldı. Bir akranla etkileşimin konunun anlaşılmasına nasıl katkıda bulunabileceğini yargılamaları istendi.

Beş puanlık bir yanıt ölçeği, tanımlayıcılar tarafından aşırı ve orta ölçek noktalarında yeniden tanımlandı; sık sık doğrudan yeni şeyler öğrenmeme yol açtı konu öğrenme netleşti, hataları keşfetme ve düzeltme, konuyu anlamam üzerinde güçlü bir etkiye sahipti’, konuyu anlamam üzerinde bir etkisi oldu, ancak genel olarak güçlü veya sık veya çok önemli değildi’ ve ‘nadiren herhangi bir doğrudan etkisi oldu’ konu materyalini öğrenmem üzerine, anlayışım ağırlıklı olarak kendi çalışmamdan veya diğer üyelerden. Beşten bire kadar olan puan değerleri, en az etkili ölçek yanıtına atfedilmiştir.

Nihai araç, öğrencilerin kendi konu öğrenmeleri üzerindeki grup deneyiminin etkisine ilişkin göreceli bir yargıda bulunmalarını gerektiriyordu. Yine, öğrencilere bu konu alanları ve öğrenme hedefleri açıkça hatırlatıldı. Grupla yapılan tartışmaların ve toplantıların, mevcut konuyu anlamalarına, kendi okuma ve çalışmalarından daha fazla veya daha az katkıda bulunup bulunmadığına karar vermeleri istendi.

Aşırı ve orta ölçekli tanımlayıcılar beş noktalı bir yanıt ölçeği tanımladı; grupla tartışmak genellikle doğrudan yeni şeyler öğrenmeme veya yanlışlıkları düzeltmeme yol açtı proje içeriğinin öğrenilmesi proje odaklı tartışma ve etkileşimden güçlü bir şekilde etkilendi’, proje içeriğinin öğrenilmesi proje tartışmalarından kabaca eşit oranlarda etkilendi kendi kişisel çalışmam ve okumamla olduğu gibi’ ve ‘proje tartışması, kişisel çalışmamdan ve proje içeriğine ilişkin öğrenimimi okumamdan, proje odaklı tartışma ve etkileşimden yalnızca minimum düzeyde etkilenen okumanın ötesinde bir anlayışla nadiren sonuçlandı’. Beşten bire kadar olan puan değerleri, en az etkili ölçek yanıtına atfedilmiştir.

Mevcut çalışmanın yürütüldüğü yarıyıldan önceki yaz aylarında, mevcut ünite bir yaz kayıt grubuna öğretildi. Bu üç aracın daha önceki taslakları, daha sonra, yapılarının ve öğrencilere uygulanmasının pilot denemesinde kullanıldı. Burada kullanılan sürümler bu pilot uygulamadan geliştirilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir