Analiz Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Analiz Yöntemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mart 2022 Anket analiz yöntemleri Nicel analiz yöntemleri Veri analiz yöntemleri Nelerdir 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Prosedür

Finansal hesaplama birimi, hiçbir ampirik araştırma yürütülmeseydi yapacağı gibi, dönem boyunca koştu. 12. haftada öğrenciler grup projelerini tamamladılar ve raporlarını not için gönderdiler. 13. haftada, teslimlerden sonra, ancak notlandırma ve sınavlardan önce, üç araç öğrencilere normal bir programlanmış ders sınıfında dağıtıldı. Çalışmanın amaçları, proje notlarının çıkarılabileceği alternatif yolları düşünmek olarak açıklanmıştır.

Öğrencilere, üç araca verdikleri yanıtların, bireysel öğrencilerin grup proje çalışması için alabilecekleri notları değiştirmeye yönelik farklı yaklaşımları karşılaştırmak için kullanılacağı söylendi. Bununla birlikte, öğrencilere ünitedeki gerçek notlarının amaçları için mevcut çalışmanın ‘varsayımsal’ olduğu konusunda güvence verildi. Proje çalışmaları için tam olarak orijinal ünite ana hatlarında tanımlandığı şekilde puan alacaklardı; yani bir gruptaki tüm üyeler, grup raporunun ve sunumun kazandığı notu alacaktı.

Öğrenciler enstrümanları orada ve sonra özel olarak tamamlamaya davet edildi. Bireysel yanıtlarının sınıf arkadaşlarının hiçbiri tarafından bilinmeyeceğine söz verildi. Kullanılan araç formları, yanıt vermenin pratikliğini basitleştirmek için ayrı ayrı özelleştirildi; yanıtlayan öğrencinin adıyla etiketlendiler ve iki akran değerlendirmesi sürümü için ‘diğer’ grup üyelerinin adları zaten girildi.

13. haftayı takip eden dört haftalık sınav döneminde, öğrenciler ünitede iki saatlik bir sınava girdiler. Bu sınav, bir veya sıfır puanlı 28 doğru-yanlış, üç veya sıfır puanlı 38 çoktan seçmeli ve beş veya sıfır puanlı 12 genişletilmiş çoktan seçmeli sorudan oluşuyordu. Üç puanlık çoktan seçmeli sorulardan dokuzu, grup projesiyle ilişkili öğrenme hedeflerini hedef aldı.

Bu projeyle ilgili sorulardaki performans, böylece sınavda mümkün olan 202 ham notun 27’sine katkıda bulundu. Sınav, final notunun yüzde 60’ına katkıda bulundu; böylece projeyle ilgili sorular final notunun yüzde sekizine katkıda bulundu. Öğrencilere sağlanan ünite anahat materyallerinde, final sınavının yapısı ve içeriği hakkında önerilerde bulunulmuştur.

Grup Projesi: Çalışma Sonuçları

İlk analizde, bireysel grup üyelerinin projeyle ilgili dokuz sınav sorusundaki performansları, gruplarının elde ettiği proje notlarıyla karşılaştırıldı. Basit bir incelemesi, proje notlarıyla belirtildiği gibi proje çıktı kalitesi ile ilgili sınav sorularındaki performansla belirtildiği gibi proje çalışmasıyla doğrudan ilgili olan öğrenme hedeflerine bireysel olarak ulaşılması arasında açık bir ilişki olmadığını gösterir.

Tablodaki dördüncü grup dışında, grupların her birinde bireysel başarıda önemli bir yayılma olduğu görülüyor. Grup puanlarının ortalama doğru soru sayısıyla basit korelasyonu 0.198 idi; ancak df=5’te, bu korelasyonun p<.05’te anlamlı olarak ele alınması için 0.75’i aşması gerekirdi.

Önemli bir uyarı, n=7’lik bir örneklem büyüklüğü ile bu analizden güçlü sonuçlar çıkarmamamız gerektiğidir. Bu durumda mevcut bulgular, grup notlarının herhangi bir sistematik şekilde bireylerin grup deneyiminden öğrendiklerini yansıttığı sonucuna varmak için hiçbir temel sağlamaz. Bir bireye tahsis edilen notlar, o bireyin gösterdiği öğrenmeyi yansıtıyorsa, o zaman bir grup sonucu için notun bireysel grup üyelerine verilmesi bir değerlendirme uygulaması olarak geçersiz görünecektir.


Veri analiz yöntemleri Nelerdir
Anket analiz yöntemleri
Analiz yöntemleri kimya
Veri analizi Nedir nasıl Yapılır
Nicel analiz yöntemleri
Verilerin Analizi Nedir
Veri analizi örnekleri
Bilimsel analiz yöntemleri


Genel grup ürün notları, en azından bir “ortalama” anlamında, grup üyelerinin ilgili öğrenimini yansıtmıyorsa, yine de bu grup notlarının grup üyeleri arasındaki öğrenme farklılıklarını yansıtacak şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceği sorulabilir. Yani, tek grup ürün markalarını bireysel markalara dönüştürme yöntemimiz, bu bireysel markaların bir grup içindeki öğrenme farklılıklarını yansıtmasını sağlayacak şekilde olabilir mi?

Her grup içinde, tek bir öğrencinin grup akranlarının her birinden ayrı olarak aldığı grup çalışmasına katkı puanlarının ortalaması alınarak, o öğrenci için tek bir “türetilmiş” katkı derecesi elde edildi. Benzer şekilde, bir öğrencinin akranlarının konuyu anlama üzerindeki etkisi için akranlarının her birinden aldığı ayrı puanların ortalaması alınarak tek bir “türetilmiş” öğrenme etkisi derecesi elde edildi.

Başlangıç ​​olarak, mevcut sınıf kaydı boyunca tek bir havuzlanmış grup olarak bu türetilmiş derecelendirme değişkenlerinin her ikisi için çeyrek değerler hesaplanmıştır. Ayrıca, genel grup deneyiminin kişisel konu öğrenimi üzerindeki etkisinin derecelendirme sıklıkları hesaplandı. Tablo 2’den her üç önlemin de geniş çapta yayıldığı görülebilir. Genel grup deneyimi derecelendirmesi için, yanıtlar tüm olası ölçek noktalarına yayılır.

Türetilmiş iki derecelendirme ölçütü için, değerler neredeyse birden 5’e kadar olası bir aralıkta yayılmıştır. Her iki türetilmiş derecelendirme için bireysel değerlerin ortalamaları temsil ettiği düşünüldüğünde, bu oldukça istisnai bir durumdur ve öğrencilerin minimum düzeyde “ortadan hataya” düştüğünü gösterir. -ölçek’. Her üç ölçüm için de ölçek noktası tanımlarının algılanan deneyimlerdeki varyasyonu etkin bir şekilde temsil etmesi ve öğrencilerin ilgili derecelendirme kararlarını verirken gerçekten farklılaşmaları makul görünmektedir.

Pearson korelasyonları, türetilmiş katkı derecelendirmesi, akran anlayışı derecelendirmesi üzerindeki türetilmiş etki, genel grup deneyimi derecelendirmesinin etkisi, proje notu, ilgili sınav sorularının doğru sayısı ve tek bir havuzlanmış küme olarak tüm veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 

Projeyle ilgili sınav sorularındaki bireysel performanslar ve proje notları arasındaki korelasyon, etkin bir şekilde sıfırdır (0.067’de), bu iki ölçümün bağımsız olarak ele alınabileceğini doğrular. Ayrıca, proje notları, sınav toplam ham puanlarıyla (0,173’te) minimum düzeyde ve önemsiz bir şekilde bağıntılıdır, bu da proje sonuçlarının genel bir toplam anlamda öğrenci öğrenimi ile ilgili olmadığını gösterir.

Öğrencilerin grup akranları tarafından algılandığı şekliyle grup işleyişine katkıları ile bu öğrencilerin proje ile ilgili sorulardaki performansları arasındaki korelasyon fiilen sıfırdı (-0.022’de). Öğrencilerin, akranları tarafından değerlendirildiği üzere, grup akranlarının projeyle ilgili konuyu anlamaları üzerindeki etkileri ile projeyle ilgili sorulardaki performansları arasındaki korelasyon fiilen sıfırdı (0.056).

Son olarak, öğrencilerin genel grup deneyiminin projeyle ilgili konuyu anlamaları üzerindeki etkisine ilişkin kendi algıları ile projeyle ilgili sorulardaki müteakip performansları arasındaki ilişki olumluydu, ancak bu çok azdı ve istatistiksel olarak anlamlı değildi (0,173) .

Dolayısıyla mevcut bulgular, proje notlarını yumuşatmak için katkı derecelendirmelerinin kullanılmasının proje ile ilgili öğrenmeyi yansıtan bireysel notlar vermeyeceğini, ancak ne ‘öğrenme kolaylaştırıcı’ derecelendirmelerini ne de genel grup deneyiminin etkisine ilişkin kendi algılarını, yani eğer kıyaslama, bireysel notların bir şekilde bireyin ilgili öğrenme hedeflerine ilişkin öğrenmesini yansıtması gerektiğidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir