Proje Notları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Proje Notları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mart 2022 Proje Yönetimi Ders Notları Proje Yönetimi Ders notları Endüstri Mühendisliği Proje yönetimi dersi için örnek projeler 0
Yapay Veri Kümesi

Proje Notları

Grup proje notları, grup üyelerinin projeyle ilgili konularda öğrendiklerini mutlaka yansıtmıyorsa, mevcut bulgular proje gruplarının nasıl çalıştığına ve dolayısıyla bu tür grup notlarının neyi yansıttığına dair bir yorum önerebilir mi? Katkı ve öğrenme etkisi derecelendirmelerinin her birinin proje notları ile korelasyonları orta derecede pozitif ve anlamlı olduğunu kanıtladı. Akranlarının grup işleyişine iyi katkıda bulunduğunu ve bu akranların ilgili konuyu öğrenmeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu değerlendirdiği öğrencileri içeren proje grupları, proje çıktıları için daha iyi notlar alma eğilimindedir.

Genel grup deneyiminden ve proje notlarından muhakeme edilen etkinin korelasyonu, biraz daha az da olsa (0.290’da) olumlu ve anlamlı olduğunu kanıtladı. Genel grup deneyimini kendi ilgili konu öğrenmelerini olumlu etkilemiş olarak değerlendiren öğrenciler, daha iyi proje notları alan gruplara ait olma eğilimindedir. İki türetilmiş derecelendirme ölçümleri, katkı ve öğrenme etkisi arasındaki korelasyon yüksek, pozitif ve açıkça anlamlıydı (0.832’de).

Grup işleyişine katkıda bulunmaları ve bu akranlarının konu öğrenmelerini etkilemeleri için akranları tarafından iyi derecelendirilen öğrenciler, büyük ölçüde aynı bireyler gibi görünmektedir. Son olarak, türetilmiş derecelendirme ölçütlerinin her birinin inceleme ham puanları ile korelasyonları orta derecede pozitif ve anlamlıydı (0,368 ve 0,441). Grup çalışmasına katkı sağlamak ve akran öğrenimini etkilemek için iyi puan alan öğrenciler, en azından genel sınav sonucu açısından daha başarılı öğrenciler olma eğilimindedir.

Ortaya çıkan grup işleyişinin olası bir resmi nedir? Grup proje notu veya daha doğrusu grup projesi çıktısının kalitesi, öncelikli olarak bir grubun proje amaçlarını takip etmedeki etkinliğinin bir fonksiyonu olarak görülebilir. Bu çalışmanın terimleriyle, grup etkililiği, iyi katkıda bulunan ve iyi “öğrenme kolaylaştırıcıları” olan ve belki de temel akademik öğrenme yetenekleri açısından bazı eşiğin üzerinde olan öğrencilerin varlığının bir işlevi olarak görülebilir.

Ve bu ihtiyaçların hiçbirinin, özellikle grup deneyiminin bir sonucu olarak, bireysel grup üyeleri tarafından elde edilen öğrenmeyle herhangi bir gerekli öngörücü ilişkisi yoktur. Grubun sonucu, grubun proje görevini tamamlama hedefi doğrultusunda grubun grup olarak ne kadar iyi çalıştığıyla belirlenir.


Proje Yönetimi Ders Notları
Proje yönetimi dersi için örnek projeler
Proje yönetim planı örneği PDF
Proje Yönetimi PDF
Proje Yönetimi Ders notları Endüstri Mühendisliği
Proje yönetim Teknikleri Ders NOTLARI
Proje Yönetimi makale
İnşaat proje yönetimi PDF


Grup, görevlerinin kim tarafından doğru bir şekilde tamamlandığını garanti ettiği sürece, daha yüksek kaliteli bir sonuç daha olasıdır. Ancak bu çıktı kalitesinin, grup projesini ve bileşik görev ve anlayışlarını daha yüksek düzeyde anlamasını sağlayan grup üyelerinin tamamına veya çoğuna doğrudan bağlı olması gerekmez. Sportif bir benzetme kullanmak gerekirse, bir “şampiyon takım” mutlaka bir “şampiyonlar takımı” değildir.

Grup işleyişinde “kritik kitle” modelinin geçerli olabileceği tahmin edilebilir. Yani, bir grup üyelerinin asgari bir oranı iyi “grup operatörleri” ise, grup etkin bir şekilde çalışabilir. Üyelik bu varsayımsal oranı geçene kadar işlevsiz kalacaktır. Kaba bir test olarak, her öğrencinin katkı derecesi ile kendi öğrenme etkisi derecesinin basit çarpımı hesaplandı.

Bu türetilmiş derecelendirme ölçütlerinin her biri için olası ölçek aralığı, orta ölçekli üç olmak üzere birden beşe kadardır. Bu çarpma için 12’lik bir şekilde keyfi bir kesme noktası seçildi, çünkü 12, “orta ölçeğin üzerinde bir nokta” ile “orta ölçekli” bir çarpım gerektirecektir.

Bu 12’lik kesim, “asgari ama açıkça işbirlikçi” bir grup üyesini temsil etmeyi amaçlıyordu. Yeniden ifade etmek gerekirse, bu kaba bir testtir. Ancak proje puanı açısından en iyi performans gösteren üç grubun bu keyfi “işbirlikçi” tanımının üzerinde en yüksek üç üye oranına sahip olduğu görülebilir.

Grup Projesi: Tartışma

Çalışmanın amacı, bireysel öğrencilere not vermek için temel olarak proje sonuç notlarını kullanma yaygın uygulamasının altında yatan iki varsayımı ve bu bireysel notlar arasındaki herhangi bir farklılaşmayı hafifleten grup işleyişine katkı derecelerini test etmekti. Her iki varsayımın da geçerli olduğu bulunamadı. Proje sonuç notları, grup içi bireysel başarının bir toplamını yansıtmadı.

Grup işleyişine katkılar, bireysel kazanımdaki grup içi çeşitlilikle ilgili değildi. Bu çalışma aynı zamanda not denetimi için iki olası alternatif temeli test etti, yani bireysel öğrencilerin akranlarının öğrenmesi üzerindeki etkilerine ilişkin derecelendirmeleri ve bireysel öğrencilerin grup deneyiminin kendi ilgili konu öğrenmeleri üzerindeki etkisine ilişkin kişisel algıları. İkisinin de bireysel öğrenme ile ilgili olduğu bulunmadı.

Grup Projesi ve e-Öğrenim Ortamlarında Grup Öğrenmesine Etkileri

Bunun yerine mevcut bulguların önerdiği şey, grup sonuçlarının bir grubun çalışmasının etkililiğini yansıtacak şekilde daha iyi yorumlanabileceğiydi, bu da hem ‘iyi grup operatörleri’ olan hem de genel olarak grup üyelerinin bazı eşik varlığının bir fonksiyonu olabilir. akademik olarak iyi Böyle bir yorum, grup proje notlarının bir grubun grup işleyişi becerilerindeki değişikliklerle güçlü bir şekilde ilişkili olmasına rağmen, hem grup becerilerinde hem de gruplar içindeki notlarda önemli ölçüde değişkenlik olabileceğine dair son bulgularla desteklenebilir.

Nasıl olur da bir grup etkili bir şekilde çalışır, yüksek kaliteli bir sonuç üretir ve yine de tüm grup üyeleri kişisel öğrenme ve anlama açısından fayda sağlamaz? Bireysel grup üyelerinin grup çalışması için aldıkları not proje notu veya bunun bir işleviyse, grup sonucunun mümkün olan en yüksek kalitede olması her üyenin avantajınadır. Bu, bireysel notların nasıl denetlendiğinden bağımsız olarak doğru olacaktır.

O zaman grupların, bu tür daha yüksek kaliteli sonuçların olasılıklarını verimli bir şekilde en üst düzeye çıkaracak şekilde faaliyet gösterme eğiliminde olmasını bekleyebiliriz. Bu konular, daha etkileşimli web teknolojilerinin E-Öğrenim’de işbirlikçi grup öğrenimi için daha büyük fırsatlar varsaydığı yüksek öğretimdeki mevcut iklimde önemli hususlardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir